آمار کل " واردات از" کشور "نپال" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 نپال 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,060 148,644,162 Rls. 12,124 $
2 1391 نپال 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 448 123,784,531 Rls. 10,097 $
3 1391 نپال 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 100 16,836,490 Rls. 1,373 $
4 1391 نپال 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 56 9,695,226 Rls. 791 $
5 1391 نپال 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 32 8,083,038 Rls. 659 $
6 1391 نپال 62160000 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش. 16 2,981,755 Rls. 243 $
7 1391 نپال 65040000 کلاه وسايرپوشش هاي سر,گيس باف ياجفت وجورشده بانوا را زهرماده حتي آستر شده يا تزئيين شده 13 1,774,267 Rls. 145 $
مجموع کل
311,799,469 ريال
مجموع کل
25,432 دلار
[1]