آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 هنگ کنگ 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 90,347 292,929,870,634 Rls. 18,996,829 $
2 1391 هنگ کنگ 29261000 اكريلونيتريل 5,441,301 260,513,280,632 Rls. 13,609,450 $
3 1391 هنگ کنگ 10011100 دانه گندم سخت 28,265,048 147,991,515,199 Rls. 12,071,086 $
4 1391 هنگ کنگ 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 13,204 105,036,495,709 Rls. 8,420,519 $
5 1391 هنگ کنگ 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 7,439 77,108,880,110 Rls. 8,406,070 $
6 1391 هنگ کنگ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 61,443 73,671,498,916 Rls. 5,535,638 $
7 1391 هنگ کنگ 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 20,263 55,837,181,592 Rls. 3,908,424 $
8 1391 هنگ کنگ 10039000 جو باستثناي دانه جو 5,120,117 53,799,000,000 Rls. 2,188,668 $
9 1391 هنگ کنگ 29412000 استرپتومايسينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 14,955 49,035,483,767 Rls. 3,355,217 $
10 1391 هنگ کنگ 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 28,486 47,101,337,461 Rls. 2,876,117 $
11 1391 هنگ کنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 14,574 44,821,403,276 Rls. 2,454,190 $
12 1391 هنگ کنگ 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 4,988,000 42,643,155,360 Rls. 1,739,756 $
13 1391 هنگ کنگ 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر 47,010 36,828,644,562 Rls. 2,992,975 $
14 1391 هنگ کنگ 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,937,916 35,177,715,212 Rls. 1,448,060 $
15 1391 هنگ کنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 74,922 33,210,871,262 Rls. 2,228,003 $
16 1391 هنگ کنگ 29411030 6آمينوپنيکسيلانيك اسيد 56,000 30,635,619,436 Rls. 2,498,827 $
17 1391 هنگ کنگ 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 881,760 29,367,346,800 Rls. 1,494,639 $
18 1391 هنگ کنگ 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 63,009 28,418,159,214 Rls. 1,338,417 $
19 1391 هنگ کنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 63,861 24,972,543,031 Rls. 1,465,550 $
20 1391 هنگ کنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 6,910 24,923,194,314 Rls. 1,509,528 $
21 1391 هنگ کنگ 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 1,190 24,905,985,571 Rls. 1,953,112 $
22 1391 هنگ کنگ 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 12,500 23,788,572,335 Rls. 1,940,340 $
23 1391 هنگ کنگ 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 7,039 21,637,169,187 Rls. 1,154,116 $
24 1391 هنگ کنگ 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 34,007 20,836,199,161 Rls. 1,394,986 $
25 1391 هنگ کنگ 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,757 20,070,677,984 Rls. 834,021 $
26 1391 هنگ کنگ 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 14,612 19,573,038,218 Rls. 1,596,496 $
27 1391 هنگ کنگ 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,601 19,144,258,707 Rls. 1,334,254 $
28 1391 هنگ کنگ 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 358,335 17,566,250,647 Rls. 1,091,285 $
29 1391 هنگ کنگ 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 210,393 16,936,343,353 Rls. 1,030,754 $
30 1391 هنگ کنگ 28416100 پرمنگنات پتاسيم 540,000 16,878,619,645 Rls. 1,122,468 $
31 1391 هنگ کنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 16,515 16,215,126,681 Rls. 726,302 $
32 1391 هنگ کنگ 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 13 16,019,796,081 Rls. 1,306,672 $
33 1391 هنگ کنگ 29419050 سفترياكسون سديم 8,800 15,761,990,946 Rls. 1,285,644 $
34 1391 هنگ کنگ 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 208,807 15,417,771,579 Rls. 627,541 $
35 1391 هنگ کنگ 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 6,931 14,711,806,516 Rls. 629,126 $
36 1391 هنگ کنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 7,302 14,671,548,673 Rls. 1,081,455 $
37 1391 هنگ کنگ 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 561 14,628,721,380 Rls. 596,839 $
38 1391 هنگ کنگ 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 1,879 14,073,202,589 Rls. 763,058 $
39 1391 هنگ کنگ 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 597,200 13,938,058,894 Rls. 568,043 $
40 1391 هنگ کنگ 29419040 سفازولين سديم 6,525 13,844,097,193 Rls. 1,129,209 $
41 1391 هنگ کنگ 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 18,043 13,063,132,242 Rls. 1,035,067 $
42 1391 هنگ کنگ 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 244,193 12,512,800,597 Rls. 509,371 $
43 1391 هنگ کنگ 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 98 12,107,220,858 Rls. 981,562 $
44 1391 هنگ کنگ 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 283 11,480,013,891 Rls. 936,380 $
45 1391 هنگ کنگ 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 272,485 11,139,946,188 Rls. 453,263 $
46 1391 هنگ کنگ 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 13,373 10,866,869,007 Rls. 796,910 $
47 1391 هنگ کنگ 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 60,000 10,690,001,364 Rls. 871,941 $
48 1391 هنگ کنگ 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 5,270 10,419,837,827 Rls. 655,456 $
49 1391 هنگ کنگ 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,169 10,210,114,785 Rls. 615,194 $
50 1391 هنگ کنگ 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 188,617 10,147,646,964 Rls. 676,869 $
51 1391 هنگ کنگ 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 312,000 10,028,982,826 Rls. 818,025 $
52 1391 هنگ کنگ 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 497,740 10,007,721,475 Rls. 407,862 $
53 1391 هنگ کنگ 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 714 9,699,805,826 Rls. 435,630 $
54 1391 هنگ کنگ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 12,881 9,255,605,185 Rls. 625,537 $
55 1391 هنگ کنگ 76069210 سيل ويال پني سيلين وفرآورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد کننده دا رو(ازآلياژهاي آلومينيوم ) 29,350 9,030,480,150 Rls. 367,362 $
56 1391 هنگ کنگ 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 6,514 8,989,242,382 Rls. 447,834 $
57 1391 هنگ کنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 11,326 8,782,485,713 Rls. 481,336 $
58 1391 هنگ کنگ 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 13,198 8,648,108,651 Rls. 528,347 $
59 1391 هنگ کنگ 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 9,186 8,575,500,848 Rls. 515,204 $
60 1391 هنگ کنگ 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 1,774 8,421,980,439 Rls. 673,522 $
61 1391 هنگ کنگ 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 1,354 8,409,006,217 Rls. 685,890 $
62 1391 هنگ کنگ 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 4,340 8,404,676,125 Rls. 662,271 $
63 1391 هنگ کنگ 29413000 تترا سيكلينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 6,604 8,366,654,179 Rls. 677,137 $
64 1391 هنگ کنگ 29071500 نفتل ها و ا ملاح آنها 272,000 8,216,741,742 Rls. 670,207 $
65 1391 هنگ کنگ 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 428 7,844,176,618 Rls. 375,561 $
66 1391 هنگ کنگ 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 17,525 7,821,730,900 Rls. 520,838 $
67 1391 هنگ کنگ 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 49,950 7,656,582,846 Rls. 624,517 $
68 1391 هنگ کنگ 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 5,404 7,571,346,031 Rls. 313,649 $
69 1391 هنگ کنگ 90308200 آلات ودستگاهها برا ي سنجش ياکنترل ورقه نازك (wafer)ياادوات نيمه هادي (semiconductor wafers )باوسايل 670 7,446,184,315 Rls. 607,356 $
70 1391 هنگ کنگ 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 227 7,284,938,060 Rls. 474,843 $
71 1391 هنگ کنگ 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 446,000 7,150,801,546 Rls. 583,263 $
72 1391 هنگ کنگ 85176220 كارت مودم باسيم 9,961 7,134,837,556 Rls. 580,597 $
73 1391 هنگ کنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 292,500 7,110,726,056 Rls. 512,047 $
74 1391 هنگ کنگ 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 12,327 7,052,920,159 Rls. 446,404 $
75 1391 هنگ کنگ 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4,025 6,988,647,034 Rls. 527,762 $
76 1391 هنگ کنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 11,156 6,915,002,241 Rls. 558,532 $
77 1391 هنگ کنگ 85176910 كارت مودم بيکسيم 9,740 6,713,274,573 Rls. 547,276 $
78 1391 هنگ کنگ 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 512 6,580,159,106 Rls. 495,465 $
79 1391 هنگ کنگ 29291000 ايزوسياناتکها 80,000 6,550,889,562 Rls. 266,426 $
80 1391 هنگ کنگ 28042900 گازهاي کمياب (باستثناي آرگون) 33,912 6,399,361,034 Rls. 345,004 $
81 1391 هنگ کنگ 29159010 والپروات سديم 5,000 6,367,090,547 Rls. 258,866 $
82 1391 هنگ کنگ 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 658 6,342,776,823 Rls. 346,521 $
83 1391 هنگ کنگ 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 91,392 6,336,000,000 Rls. 257,808 $
84 1391 هنگ کنگ 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 1,000 6,329,976,760 Rls. 516,311 $
85 1391 هنگ کنگ 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 9,888 6,301,003,609 Rls. 384,523 $
86 1391 هنگ کنگ 85171210 گوشي تلفن همراه . 5,782 6,267,277,838 Rls. 454,094 $
87 1391 هنگ کنگ 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 1,175 6,223,038,350 Rls. 507,589 $
88 1391 هنگ کنگ 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 574 6,163,620,600 Rls. 250,625 $
89 1391 هنگ کنگ 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 192 6,015,179,513 Rls. 251,126 $
90 1391 هنگ کنگ 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 974,000 5,816,425,483 Rls. 474,423 $
91 1391 هنگ کنگ 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,285,164 5,734,605,972 Rls. 467,749 $
92 1391 هنگ کنگ 29181510 سديم سيترات ديکهيدرات گريد داروئي 32 5,655,916,700 Rls. 229,981 $
93 1391 هنگ کنگ 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 209,088 5,591,708,899 Rls. 456,094 $
94 1391 هنگ کنگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14,759 5,509,572,765 Rls. 250,978 $
95 1391 هنگ کنگ 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 2,349 5,202,328,760 Rls. 211,537 $
96 1391 هنگ کنگ 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 608 5,117,809,970 Rls. 348,222 $
97 1391 هنگ کنگ 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 163,965 5,089,204,630 Rls. 232,212 $
98 1391 هنگ کنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 3,063 5,063,103,379 Rls. 376,174 $
99 1391 هنگ کنگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 70,300 4,998,698,854 Rls. 272,906 $
100 1391 هنگ کنگ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,274 4,926,334,540 Rls. 212,616 $
101 1391 هنگ کنگ 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 95,273 4,866,592,960 Rls. 197,837 $
102 1391 هنگ کنگ 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 4,874 4,840,790,122 Rls. 282,773 $
103 1391 هنگ کنگ 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 192,434 4,797,012,566 Rls. 390,857 $
104 1391 هنگ کنگ 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 240,000 4,778,811,397 Rls. 389,789 $
105 1391 هنگ کنگ 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 5,595 4,769,819,247 Rls. 360,707 $
106 1391 هنگ کنگ 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي کمکي برا ي ا ستفاده در ديگها 74,700 4,595,972,570 Rls. 187,507 $
107 1391 هنگ کنگ 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 25,791 4,479,293,819 Rls. 262,951 $
108 1391 هنگ کنگ 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 204,000 4,409,186,301 Rls. 359,640 $
109 1391 هنگ کنگ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,593 4,396,963,425 Rls. 268,326 $
110 1391 هنگ کنگ 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 138 4,375,609,810 Rls. 356,901 $
111 1391 هنگ کنگ 85261000 دستگاههاي را دا ر 1,275 4,130,270,226 Rls. 336,890 $
112 1391 هنگ کنگ 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 978 4,129,772,498 Rls. 192,774 $
113 1391 هنگ کنگ 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,211 4,101,180,280 Rls. 188,805 $
114 1391 هنگ کنگ 79011290 روي غير ممزوج باخلوص کمتر از90.99 درصد به صورت كارنشده 83,255 3,980,227,027 Rls. 219,113 $
115 1391 هنگ کنگ 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 3,156 3,944,003,337 Rls. 320,847 $
116 1391 هنگ کنگ 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 12,126 3,942,071,206 Rls. 248,079 $
117 1391 هنگ کنگ 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 3,299 3,927,760,270 Rls. 320,372 $
118 1391 هنگ کنگ 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 3,674 3,910,850,382 Rls. 318,993 $
119 1391 هنگ کنگ 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 200 3,904,588,990 Rls. 318,482 $
120 1391 هنگ کنگ 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 881 3,861,584,878 Rls. 164,496 $
121 1391 هنگ کنگ 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 40,000 3,848,229,237 Rls. 313,885 $
122 1391 هنگ کنگ 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 3,116 3,801,465,741 Rls. 304,685 $
123 1391 هنگ کنگ 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 8,132 3,799,004,855 Rls. 178,281 $
124 1391 هنگ کنگ 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 16,964 3,710,585,514 Rls. 302,658 $
125 1391 هنگ کنگ 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 528 3,662,678,730 Rls. 149,430 $
126 1391 هنگ کنگ 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 450 3,649,643,590 Rls. 297,687 $
127 1391 هنگ کنگ 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 7,493 3,615,266,921 Rls. 294,883 $
128 1391 هنگ کنگ 83051000 مكانيزم برا ي صحافي ا ورا ق جدا شدني يابراي کلاسورا زفلزمعممولي. 175,115 3,559,444,286 Rls. 219,887 $
129 1391 هنگ کنگ 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 2,215 3,557,283,874 Rls. 290,154 $
130 1391 هنگ کنگ 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 13,909 3,397,099,327 Rls. 261,259 $
131 1391 هنگ کنگ 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 301,965 3,374,415,949 Rls. 275,238 $
132 1391 هنگ کنگ 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,751 3,371,144,839 Rls. 194,954 $
133 1391 هنگ کنگ 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 8,451 3,338,328,213 Rls. 201,639 $
134 1391 هنگ کنگ 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 16,000 3,313,353,067 Rls. 270,257 $
135 1391 هنگ کنگ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 9,881 3,265,547,237 Rls. 134,014 $
136 1391 هنگ کنگ 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,624 3,260,937,686 Rls. 243,496 $
137 1391 هنگ کنگ 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 38,900 3,226,854,919 Rls. 131,227 $
138 1391 هنگ کنگ 27131200 کک نفت تکليس شده 480,000 3,226,011,000 Rls. 263,133 $
139 1391 هنگ کنگ 85232110 كارتهاي توام شده باباريكه مغناطيسي ضبط نشده . 4,425 3,225,139,031 Rls. 132,283 $
140 1391 هنگ کنگ 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 1,717 3,172,980,859 Rls. 227,253 $
141 1391 هنگ کنگ 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 400 3,145,574,462 Rls. 256,572 $
142 1391 هنگ کنگ 84821000 بلبرينگ. 21,471 3,073,743,887 Rls. 172,672 $
143 1391 هنگ کنگ 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 53,388 3,018,550,610 Rls. 154,613 $
144 1391 هنگ کنگ 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 7,007 2,998,938,667 Rls. 240,936 $
145 1391 هنگ کنگ 25112000 کربنات باريم طبيعي (ويتريت ) 1,080,000 2,917,896,704 Rls. 175,090 $
146 1391 هنگ کنگ 73181390 سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده 15 2,863,271,700 Rls. 116,464 $
147 1391 هنگ کنگ 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1,484 2,858,570,417 Rls. 164,690 $
148 1391 هنگ کنگ 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 17,522 2,849,414,104 Rls. 141,250 $
149 1391 هنگ کنگ 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,032 2,761,244,634 Rls. 216,318 $
150 1391 هنگ کنگ 28042100 آرگون 24,203 2,758,105,928 Rls. 224,968 $
151 1391 هنگ کنگ 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 376 2,745,346,226 Rls. 208,777 $
152 1391 هنگ کنگ 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 242,000 2,737,846,618 Rls. 223,315 $
153 1391 هنگ کنگ 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,489 2,715,898,299 Rls. 117,088 $
154 1391 هنگ کنگ 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 95,050 2,686,471,643 Rls. 109,866 $
155 1391 هنگ کنگ 72028000 فروتنگستن وفروسيليکوتنگستن. 5,000 2,665,984,323 Rls. 217,454 $
156 1391 هنگ کنگ 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 12,810 2,634,179,199 Rls. 206,517 $
157 1391 هنگ کنگ 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 7,747 2,612,157,872 Rls. 199,055 $
158 1391 هنگ کنگ 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 100,500 2,610,116,518 Rls. 209,750 $
159 1391 هنگ کنگ 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 48,000 2,554,712,885 Rls. 137,569 $
160 1391 هنگ کنگ 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 2,424 2,462,600,599 Rls. 108,498 $
161 1391 هنگ کنگ 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 11,500 2,451,018,319 Rls. 199,920 $
162 1391 هنگ کنگ 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشکي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 7,515 2,449,925,331 Rls. 99,651 $
163 1391 هنگ کنگ 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 22,788 2,440,829,801 Rls. 172,477 $
164 1391 هنگ کنگ 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 100,000 2,410,000,000 Rls. 98,015 $
165 1391 هنگ کنگ 79012000 آلياژهاي روي به صورت كارنشده 79,287 2,386,180,292 Rls. 194,631 $
166 1391 هنگ کنگ 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 201 2,385,578,171 Rls. 164,806 $
167 1391 هنگ کنگ 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,427 2,309,873,412 Rls. 94,837 $
168 1391 هنگ کنگ 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 67 2,309,696,596 Rls. 188,393 $
169 1391 هنگ کنگ 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 8,753 2,292,385,242 Rls. 93,523 $
170 1391 هنگ کنگ 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 6,115 2,285,257,530 Rls. 108,530 $
171 1391 هنگ کنگ 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 69,000 2,183,561,902 Rls. 146,304 $
172 1391 هنگ کنگ 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 53 2,182,037,941 Rls. 89,104 $
173 1391 هنگ کنگ 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 827 2,079,468,218 Rls. 84,748 $
174 1391 هنگ کنگ 29415030 كلاريترومايسين 500 2,061,598,275 Rls. 168,156 $
175 1391 هنگ کنگ 90031190 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيکي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 4,186 2,056,403,146 Rls. 146,376 $
176 1391 هنگ کنگ 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 6,971 2,053,144,175 Rls. 118,720 $
177 1391 هنگ کنگ 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 12,000 2,051,515,960 Rls. 167,334 $
178 1391 هنگ کنگ 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 500 2,043,435,500 Rls. 166,675 $
179 1391 هنگ کنگ 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 5,670 1,991,430,090 Rls. 81,081 $
180 1391 هنگ کنگ 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 3,787 1,971,011,123 Rls. 85,746 $
181 1391 هنگ کنگ 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 2,008 1,962,242,624 Rls. 160,052 $
182 1391 هنگ کنگ 85044050 کنترل دور موتورInverter 10,282 1,945,693,560 Rls. 140,719 $
183 1391 هنگ کنگ 90321000 ترموستات 2,920 1,937,581,516 Rls. 140,213 $
184 1391 هنگ کنگ 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,369 1,902,845,024 Rls. 143,360 $
185 1391 هنگ کنگ 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 4,359 1,890,776,136 Rls. 105,495 $
186 1391 هنگ کنگ 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 20,160 1,885,751,388 Rls. 76,853 $
187 1391 هنگ کنگ 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 19,641 1,866,955,159 Rls. 143,368 $
188 1391 هنگ کنگ 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,735 1,866,521,570 Rls. 111,097 $
189 1391 هنگ کنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,504 1,859,461,354 Rls. 151,669 $
190 1391 هنگ کنگ 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 15,903 1,836,787,624 Rls. 139,163 $
191 1391 هنگ کنگ 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 36,000 1,830,708,000 Rls. 74,577 $
192 1391 هنگ کنگ 90151000 مسافت ياب ها 455 1,817,334,100 Rls. 148,233 $
193 1391 هنگ کنگ 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,654 1,806,755,914 Rls. 95,829 $
194 1391 هنگ کنگ 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,499 1,790,302,933 Rls. 79,216 $
195 1391 هنگ کنگ 28469000 ترکيبات , غيرآلي يا آلي از فلزا ت خاکهاي کمياب، از ايتريوم ،اسکانديوم يا از مخلوطهاي اين فلزات غير از سريوم 5,000 1,781,130,120 Rls. 72,466 $
196 1391 هنگ کنگ 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 32,000 1,727,326,607 Rls. 71,104 $
197 1391 هنگ کنگ 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 76 1,723,328,767 Rls. 140,565 $
198 1391 هنگ کنگ 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 126,720 1,702,430,911 Rls. 119,810 $
199 1391 هنگ کنگ 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 46 1,698,988,887 Rls. 69,099 $
200 1391 هنگ کنگ 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,717 1,687,796,459 Rls. 94,357 $
مجموع کل
2,603,493,730,093 ريال
مجموع کل
169,691,931 دلار