آمار کل " واردات از" کشور "يوگسلاوي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 يوگسلاوي 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 110,775 38,574,865,358 Rls. 2,164,291 $
2 1391 يوگسلاوي 10051010 دا نه ذرت بذري . 20,090 16,572,264,288 Rls. 1,351,734 $
3 1391 يوگسلاوي 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 488 1,594,206,749 Rls. 130,033 $
4 1391 يوگسلاوي 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 125,000 771,274,687 Rls. 31,406 $
5 1391 يوگسلاوي 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 676 766,061,063 Rls. 31,148 $
6 1391 يوگسلاوي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,400 568,003,120 Rls. 46,330 $
7 1391 يوگسلاوي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 827 522,570,774 Rls. 32,235 $
8 1391 يوگسلاوي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 440 327,063,608 Rls. 24,398 $
9 1391 يوگسلاوي 98843320 قطعات منفصله برا ي توليدکمباين ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 1,035 220,919,351 Rls. 18,020 $
10 1391 يوگسلاوي 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 346 156,761,684 Rls. 12,786 $
11 1391 يوگسلاوي 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 69 146,831,010 Rls. 11,976 $
12 1391 يوگسلاوي 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 249 116,228,000 Rls. 9,480 $
13 1391 يوگسلاوي 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 6 63,364,374 Rls. 5,168 $
14 1391 يوگسلاوي 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 60 58,376,011 Rls. 2,374 $
15 1391 يوگسلاوي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 4 25,477,885 Rls. 1,036 $
16 1391 يوگسلاوي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 35 12,159,322 Rls. 992 $
17 1391 يوگسلاوي 76069210 سيل ويال پني سيلين وفرآورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد کننده دا رو(ازآلياژهاي آلومينيوم ) 76 8,810,745 Rls. 719 $
18 1391 يوگسلاوي 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 5 1,641,237 Rls. 134 $
مجموع کل
60,506,879,266 ريال
مجموع کل
3,874,261 دلار
[1]