آمار کل " واردات از" کشور "پورتوريکو" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 پورتوريکو 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 160 1,633,584,540 Rls. 133,245 $
مجموع کل
1,633,584,540 ريال
مجموع کل
133,245 دلار
[1]