آمار کل " واردات از" کشور "کاستاريکا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 کاستاريکا 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 600 2,009,562,211 Rls. 163,912 $
2 1391 کاستاريکا 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 294,362 1,876,613,925 Rls. 153,068 $
3 1391 کاستاريکا 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 21,500 553,414,341 Rls. 22,516 $
4 1391 کاستاريکا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 160 20,876,953 Rls. 1,703 $
5 1391 کاستاريکا 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 55 16,219,593 Rls. 1,323 $
مجموع کل
4,476,687,023 ريال
مجموع کل
342,522 دلار
[1]