آمار کل " واردات از" کشور "کيپ ورد" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 کيپ ورد 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 18,315 978,598,122 Rls. 79,820 $
2 1391 کيپ ورد 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 575 14,088,029 Rls. 1,149 $
3 1391 کيپ ورد 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 25 13,809,423 Rls. 563 $
مجموع کل
1,006,495,574 ريال
مجموع کل
81,532 دلار
[1]