آمار کل " واردات از" کشور "(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,390 639,409,639 Rls. 25,993 $
2 1391 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,994 287,307,557 Rls. 23,435 $
3 1391 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 100 101,133,874 Rls. 4,123 $
4 1391 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 810 96,195,662 Rls. 3,911 $
5 1391 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 1,118 93,526,575 Rls. 7,629 $
6 1391 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 43 46,644,473 Rls. 1,897 $
7 1391 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 54 26,300,016 Rls. 1,070 $
مجموع کل
1,290,517,796 ريال
مجموع کل
68,057 دلار
[1]