آمار کل " واردات از" کشور "(لتوني(لاتويا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 (لتوني(لاتويا 27030010 پيت ماس 46,000 178,836,378 Rls. 14,587 $
2 1391 (لتوني(لاتويا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 435 127,389,920 Rls. 10,391 $
مجموع کل
306,226,298 ريال
مجموع کل
24,978 دلار
[1]