آمار کل " صادرات به" کشور "" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [8] [7]   [5] [4] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
501 1391 افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 2,420,624 54,155,166,240 Rls. 4,417,224 $
502 1391 منطقه ويژه اقتصادي صنايع ومعادن 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 163,000 54,066,600,000 Rls. 4,410,000 $
503 1391 ترکمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 28,978,609 53,825,930,153 Rls. 3,471,722 $
504 1391 عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 266,840 53,761,790,639 Rls. 3,285,239 $
505 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 298,855 53,747,840,746 Rls. 3,280,752 $
506 1391 ترکيه 74031200 شمش مفتول سازي ا زمس تصفيه شده. 284,240 53,639,973,949 Rls. 2,186,839 $
507 1391 عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 10,445,694 53,585,752,321 Rls. 3,336,998 $
508 1391 ترکيه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 330,974 53,525,464,602 Rls. 2,449,002 $
509 1391 افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 409,054 53,406,429,854 Rls. 3,475,415 $
510 1391 عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 6,513,915 53,374,608,918 Rls. 3,537,546 $
511 1391 عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,096,668 53,313,678,264 Rls. 3,598,822 $
512 1391 افغانستان 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 5,920,400 53,202,735,880 Rls. 4,339,538 $
513 1391 هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,842,082 52,804,135,424 Rls. 4,062,871 $
514 1391 تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,110,680 52,800,821,610 Rls. 2,531,501 $
515 1391 ترکمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 858,855 52,784,274,759 Rls. 2,745,064 $
516 1391 ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 11,502,850 52,764,375,601 Rls. 3,491,288 $
517 1391 هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,358,103 52,713,304,420 Rls. 4,299,617 $
518 1391 فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,490,381 52,551,689,012 Rls. 2,980,762 $
519 1391 آلمان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,458,701 52,424,762,839 Rls. 3,211,831 $
520 1391 سري لانکا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,612,029 52,416,987,532 Rls. 3,858,659 $
521 1391 ترکمنستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 826,276 52,309,390,755 Rls. 3,212,512 $
522 1391 عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,145,369 52,232,916,819 Rls. 3,256,400 $
523 1391 عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,693,162 52,204,843,439 Rls. 2,512,050 $
524 1391 ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 910,131 52,085,498,857 Rls. 2,726,034 $
525 1391 گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 937,485 52,081,346,265 Rls. 3,147,200 $
526 1391 عراق 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,767,090 52,046,188,780 Rls. 4,245,203 $
527 1391 افغانستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 430,795 51,862,686,780 Rls. 3,453,348 $
528 1391 عراق 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 1,111,590 51,821,195,580 Rls. 2,987,264 $
529 1391 ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 2,189,739 51,820,930,203 Rls. 3,711,727 $
530 1391 عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,794,428 51,778,577,224 Rls. 3,208,303 $
531 1391 عراق 59080000 فتيلهکهاي نسجي، تار و پودباف، گيسکباف يا كشکباف، براي چراغ، بخاري، فندك، شمع يا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچهکهاي كشباف لولهکاي كه براي ساختن توري به كار ميکرود،کحتي آغشته 439,692 51,692,879,434 Rls. 3,706,658 $
532 1391 ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 144,812 51,678,229,137 Rls. 2,676,554 $
533 1391 افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,154,278 51,674,677,347 Rls. 3,448,885 $
534 1391 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 494,214 51,580,128,117 Rls. 2,103,734 $
535 1391 اندونزي 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل ، تري کلرو اتيلن ، تترا کلرو اتيلن 8,400,000 51,492,000,000 Rls. 4,200,000 $
536 1391 هلند 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 375,000 51,418,715,500 Rls. 2,958,300 $
537 1391 چين 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 2,880,333 51,380,244,093 Rls. 4,190,885 $
538 1391 عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 689,118 51,378,494,414 Rls. 2,973,186 $
539 1391 امارات متحده عربي 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 4,000,000 51,369,868,000 Rls. 4,190,038 $
540 1391 افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,047,568 51,250,112,348 Rls. 2,771,754 $
541 1391 کويت 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 5,021,835 51,101,187,980 Rls. 4,168,123 $
542 1391 ونزوئلا 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 194,195 51,010,716,966 Rls. 2,083,686 $
543 1391 سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,720,000 50,909,959,500 Rls. 2,227,000 $
544 1391 تايلند 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 32,733 50,873,314,926 Rls. 2,068,525 $
545 1391 ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 1,552,640 50,792,778,289 Rls. 2,685,232 $
546 1391 ترکيه 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 1,960,000 50,696,333,552 Rls. 2,472,400 $
547 1391 مالزي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 37,592 50,597,627,832 Rls. 3,227,183 $
548 1391 ايتاليا 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 13,077,741 50,572,657,093 Rls. 3,217,368 $
549 1391 عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 297,043 50,399,546,964 Rls. 2,386,973 $
550 1391 عراق 15020090 چربي هاي ا زنوع گاو.گوسفنديابزکه درجاي ديگر مذکور يا شمول نباشد (بااستثناي مورد 15030000) 873,627 50,366,440,873 Rls. 3,112,582 $
551 1391 ارمنستان 28301000 سولفور سديم 10,853,680 50,365,792,484 Rls. 3,256,096 $
552 1391 عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 207,629 50,335,133,090 Rls. 3,067,292 $
553 1391 آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,525,514 50,331,753,801 Rls. 3,014,876 $
554 1391 ايتاليا 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 2,588,075 50,236,191,305 Rls. 3,155,777 $
555 1391 پاکستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 2,436,530 50,146,453,804 Rls. 2,659,053 $
556 1391 عراق 70134220 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0،00005 بدون تزئين ،صنايع دستي 2,319,533 49,918,171,015 Rls. 3,540,870 $
557 1391 افغانستان 07031000 پيازوموسير 12,071,694 49,888,140,006 Rls. 4,064,387 $
558 1391 آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,758,625 49,754,417,195 Rls. 3,547,515 $
559 1391 امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 905,881 49,735,263,317 Rls. 2,878,585 $
560 1391 امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,743,405 49,712,376,296 Rls. 2,858,880 $
561 1391 چين 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 1,344,860 49,653,000,000 Rls. 4,050,000 $
562 1391 آذربايجان 20098990 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 604,558 49,585,105,506 Rls. 3,549,318 $
563 1391 روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 713,650 49,465,005,730 Rls. 2,568,140 $
564 1391 عراق 27101930 گريس 4,026,380 49,449,807,219 Rls. 3,221,358 $
565 1391 پاکستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,376,628 49,358,334,257 Rls. 3,707,367 $
566 1391 افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 297,395 49,308,372,511 Rls. 2,977,182 $
567 1391 مالزي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,279,827 49,046,264,860 Rls. 4,000,511 $
568 1391 عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 1,190,022 49,038,460,345 Rls. 2,894,345 $
569 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 143,904 48,930,147,381 Rls. 2,615,679 $
570 1391 عراق 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 380,034 48,883,618,000 Rls. 3,101,000 $
571 1391 عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 131,940,231 48,826,291,758 Rls. 3,191,514 $
572 1391 عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 492,967 48,812,195,501 Rls. 3,706,695 $
573 1391 ارمنستان 27101920 روغن صنعتي 2,114,263 48,705,967,509 Rls. 2,837,066 $
574 1391 چين 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 43,023,728 48,685,956,427 Rls. 3,011,651 $
575 1391 ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,530,210 48,626,531,748 Rls. 3,245,830 $
576 1391 عراق 87168000 وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند 1,684,269 48,592,979,192 Rls. 3,007,366 $
577 1391 افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 3,854,595 48,540,248,931 Rls. 3,261,350 $
578 1391 عراق 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 542,335 48,418,459,181 Rls. 2,711,743 $
579 1391 اسپانيا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 874 48,271,072,380 Rls. 3,653,698 $
580 1391 عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 996,364 48,190,467,971 Rls. 3,068,989 $
581 1391 امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 1,169,409 48,174,417,452 Rls. 2,525,719 $
582 1391 امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 2,651,442 48,126,027,760 Rls. 2,994,601 $
583 1391 مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 10,151,384 48,100,982,080 Rls. 3,923,408 $
584 1391 افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,218,431 48,098,098,362 Rls. 2,419,644 $
585 1391 آلمان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 65,376 47,923,602,972 Rls. 2,783,409 $
586 1391 امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 4,926,746 47,690,720,621 Rls. 3,736,681 $
587 1391 پاکستان 25030090 گل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 20,812,856 47,590,696,620 Rls. 3,306,364 $
588 1391 ويتنام 27101920 روغن صنعتي 2,657,079 47,532,345,206 Rls. 2,890,134 $
589 1391 ازبکستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,580,533 47,465,781,146 Rls. 3,101,548 $
590 1391 عراق 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 183,455 47,458,618,833 Rls. 2,687,458 $
591 1391 آفريقاي جنوبي 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 12,500,000 47,456,311,250 Rls. 3,870,825 $
592 1391 عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 978,388 47,360,533,364 Rls. 2,702,574 $
593 1391 ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 805,540 47,338,301,639 Rls. 3,018,207 $
594 1391 امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,319,480 47,206,247,280 Rls. 3,850,428 $
595 1391 پاکستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,262,870 47,074,026,958 Rls. 2,068,113 $
596 1391 عراق 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 188,150 46,948,195,873 Rls. 2,884,993 $
597 1391 عراق 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 899,326 46,829,839,447 Rls. 2,806,597 $
598 1391 انگلستان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 1,653,135 46,778,014,825 Rls. 2,645,015 $
599 1391 افغانستان 08105000 کيوي, تازه 2,761,904 46,740,450,000 Rls. 2,929,861 $
600 1391 امارات متحده عربي 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 5,091,045 46,672,348,800 Rls. 3,806,880 $
601 1391 اوکراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 682,100 46,604,710,880 Rls. 2,457,698 $
602 1391 افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 4,678,361 46,592,178,171 Rls. 2,342,339 $
603 1391 هند 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 2,000,000 46,588,000,000 Rls. 3,800,000 $
604 1391 کانادا 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 322,800 46,388,777,855 Rls. 2,723,861 $
605 1391 هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 93,601 46,365,831,771 Rls. 2,754,400 $
606 1391 امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 54,972,753 46,324,326,991 Rls. 2,667,959 $
607 1391 اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,478,320 46,227,635,080 Rls. 3,291,014 $
608 1391 ترکمنستان 25202010 گچ بنايي 83,071,874 46,199,034,486 Rls. 2,921,969 $
609 1391 تاجيکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 88,369 46,150,332,032 Rls. 2,306,055 $
610 1391 هند 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 8,357,767 46,136,867,476 Rls. 2,925,054 $
611 1391 افغانستان 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 743,383 46,003,777,780 Rls. 2,923,360 $
612 1391 آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,521,796 45,933,301,350 Rls. 2,494,642 $
613 1391 جمهوري عربي سوريه 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 920 45,800,014,000 Rls. 2,311,119 $
614 1391 ترکمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 3,038,184 45,704,512,007 Rls. 2,125,378 $
615 1391 فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 8,517,847 45,688,925,757 Rls. 2,567,966 $
616 1391 افغانستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 725,670 45,625,035,580 Rls. 2,513,183 $
617 1391 مونته نگرو 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,244,973 45,543,183,410 Rls. 3,378,655 $
618 1391 قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 735,756 45,538,895,197 Rls. 2,882,642 $
619 1391 ترکمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 989,466 45,383,749,039 Rls. 3,067,189 $
620 1391 سودان 90051000 دوربين دوچشمي 15,400 45,335,632,124 Rls. 1,901,681 $
621 1391 تاجيکستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 2,490,937 45,315,348,556 Rls. 2,994,614 $
622 1391 سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,040,666 45,303,132,033 Rls. 2,126,413 $
623 1391 عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,480,968 45,237,091,790 Rls. 2,694,875 $
624 1391 تاجيکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 1,308,796 45,232,837,256 Rls. 2,610,862 $
625 1391 آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,080,068 45,105,518,674 Rls. 3,250,323 $
626 1391 تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,215,458 45,058,637,214 Rls. 2,590,043 $
627 1391 ترکمنستان 26011100 سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 172,732,424 44,962,509,074 Rls. 3,181,816 $
628 1391 ترکمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,186,180 44,925,181,685 Rls. 2,933,685 $
629 1391 افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,011,862 44,915,459,555 Rls. 2,567,788 $
630 1391 گرجستان 27101920 روغن صنعتي 1,878,207 44,905,328,125 Rls. 2,967,582 $
631 1391 ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,701,799 44,850,274,067 Rls. 2,725,034 $
632 1391 چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 262,818 44,846,250,536 Rls. 2,554,073 $
633 1391 عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,295,367 44,838,730,344 Rls. 3,283,721 $
634 1391 عراق 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 738,682 44,754,332,366 Rls. 2,112,801 $
635 1391 افغانستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 2,057,787 44,613,880,708 Rls. 3,114,009 $
636 1391 آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 782,970 44,541,171,401 Rls. 2,740,395 $
637 1391 تاجيکستان 34011150 صابون رختشويي 2,777,511 44,425,157,210 Rls. 2,499,737 $
638 1391 ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 8,880,794 44,331,980,960 Rls. 2,527,603 $
639 1391 عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 10,324,267 44,305,715,180 Rls. 3,613,843 $
640 1391 چين 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 5,414,522 44,173,367,381 Rls. 3,570,633 $
641 1391 عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 846,438 44,078,330,709 Rls. 2,551,727 $
642 1391 ايتاليا 41022900 پوست خام حيوا نات,ازجنس گوسفند وبره بدون پشم, پيکله نشده, دباغي نشده 306,637 44,075,661,102 Rls. 2,206,098 $
643 1391 ويتنام 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 6,234,478 44,014,886,696 Rls. 2,992,452 $
644 1391 ازبکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,319,561 43,994,438,887 Rls. 2,807,363 $
645 1391 افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 706,820 43,846,628,992 Rls. 2,816,917 $
646 1391 افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 769,909 43,791,202,836 Rls. 2,291,986 $
647 1391 ازبکستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,307,580 43,678,705,128 Rls. 3,007,434 $
648 1391 بحرين 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياءمستقيم کلوخه هاي معدني آهن, به شکل توده ، گلوله وحبه واشكال همانند 10,175,335 43,662,359,420 Rls. 3,561,367 $
649 1391 افغانستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 4,874,525 43,625,898,180 Rls. 3,558,393 $
650 1391 ترکيه 29336100 ملامين 2,516,580 43,454,095,917 Rls. 2,878,286 $
651 1391 عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 840,975 43,451,530,120 Rls. 2,494,922 $
652 1391 الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 573,950 43,300,803,000 Rls. 2,008,825 $
653 1391 آنگوئيلا 27132000 قيرنفت 5,678,621 43,298,768,158 Rls. 3,009,669 $
654 1391 انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,854,478 43,086,066,758 Rls. 2,397,013 $
655 1391 سري لانکا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 800,394 43,068,557,520 Rls. 3,201,526 $
656 1391 امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 826,271 43,022,055,199 Rls. 2,452,429 $
657 1391 فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 223,075 42,865,459,430 Rls. 2,816,634 $
658 1391 افغانستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 1,020,666 42,805,893,891 Rls. 3,033,759 $
659 1391 جمهوري عربي سوريه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 2,515,630 42,615,039,346 Rls. 2,245,275 $
660 1391 عراق 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 119,190 42,537,547,445 Rls. 2,874,083 $
661 1391 افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 878,127 42,510,698,285 Rls. 2,716,867 $
662 1391 عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,129,347 42,469,377,993 Rls. 1,908,152 $
663 1391 اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 693,850 42,452,597,425 Rls. 2,428,475 $
664 1391 ازبکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 1,176,240 42,315,834,320 Rls. 2,352,480 $
665 1391 تاجيکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 10,487,205 42,262,653,225 Rls. 2,469,858 $
666 1391 يمن 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 51,545 42,232,628,319 Rls. 2,842,547 $
667 1391 امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 107,035 42,185,414,697 Rls. 2,145,817 $
668 1391 افغانستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 856,960 42,089,259,408 Rls. 1,798,054 $
669 1391 عراق 76061110 ورق کامپوزيتي 1,018,442 41,977,560,398 Rls. 2,385,246 $
670 1391 عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 1,368,853 41,845,968,106 Rls. 2,463,934 $
671 1391 قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,043,758 41,820,323,412 Rls. 2,086,416 $
672 1391 آذربايجان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 10,644,964 41,795,122,099 Rls. 2,570,255 $
673 1391 افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 849,889 41,759,624,560 Rls. 3,404,156 $
674 1391 تاجيکستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 9,762,502 41,738,999,233 Rls. 2,624,753 $
675 1391 ترکيه 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 250,172 41,566,908,521 Rls. 2,082,855 $
676 1391 عمان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 8,770,472 41,557,722,000 Rls. 3,389,700 $
677 1391 امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 171,116 41,420,890,996 Rls. 2,274,475 $
678 1391 ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 1,229,029 41,383,283,806 Rls. 2,475,169 $
679 1391 تاجيکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,373,626 41,381,105,337 Rls. 2,413,564 $
680 1391 امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 578,422 41,290,906,435 Rls. 2,557,815 $
681 1391 عراق 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيک دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشک کردن 612,048 41,285,856,440 Rls. 3,060,215 $
682 1391 عراق 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 904,100 41,170,223,052 Rls. 2,423,337 $
683 1391 عمان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 389,649 41,138,137,764 Rls. 2,337,897 $
684 1391 اندونزي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,950,380 41,093,811,761 Rls. 2,612,948 $
685 1391 ترکمنستان 08039000 موز غير از موز سبز تازه يا خشك كرده 4,077,668 41,055,522,289 Rls. 2,284,834 $
686 1391 عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 4,825,727 40,934,212,219 Rls. 2,328,247 $
687 1391 جيبوتي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,300,100 40,871,421,250 Rls. 1,870,000 $
688 1391 هند 29173500 انيدريد فتاليك 2,029,801 40,790,399,500 Rls. 3,170,075 $
689 1391 ويتنام 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,251,250 40,751,897,488 Rls. 1,657,944 $
690 1391 قطر 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 2,000,000 40,688,257,158 Rls. 1,660,000 $
691 1391 امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 899,125 40,677,910,116 Rls. 2,488,223 $
692 1391 سومالي 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 38,968,750 40,609,334,375 Rls. 3,312,344 $
693 1391 آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 664,484 40,502,636,814 Rls. 2,051,805 $
694 1391 افغانستان 48202000 دفترچه مشق 1,121,124 40,368,327,959 Rls. 1,693,885 $
695 1391 عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 17,700,813 40,345,398,863 Rls. 2,556,528 $
696 1391 افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,326,819 40,318,132,735 Rls. 2,194,664 $
697 1391 امارات متحده عربي 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 9,080,618 40,308,988,975 Rls. 3,206,888 $
698 1391 افغانستان 30032010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي ساير آنتي بيوتيک ها داراي توليد داخلي مشابه 54,450 40,307,880,510 Rls. 2,736,891 $
699 1391 فدراسيون روسيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,621,252 40,165,605,710 Rls. 3,225,223 $
700 1391 عراق 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 318,892 40,116,055,982 Rls. 2,669,194 $
مجموع کل
9,371,330,792,408 ريال
مجموع کل
584,830,294 دلار