آمار کل " صادرات به" کشور "" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [9] [8]   [6] [5] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
601 1391 افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,366,445 40,051,626,829 Rls. 2,459,284 $
602 1391 افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,885,622 39,982,737,985 Rls. 2,551,694 $
603 1391 هند 29221310 تري اتانول آمين 1,699,200 39,924,232,320 Rls. 2,811,679 $
604 1391 ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 426,535 39,905,958,229 Rls. 2,345,933 $
605 1391 عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 949,275 39,902,081,889 Rls. 2,621,561 $
606 1391 افغانستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 1,249,307 39,896,342,405 Rls. 2,596,970 $
607 1391 گرجستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 10,133,427 39,877,272,917 Rls. 2,265,055 $
608 1391 جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 225,265 39,852,086,339 Rls. 2,571,124 $
609 1391 عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 847,101 39,847,407,132 Rls. 3,063,678 $
610 1391 عراق 70109080 شيشه شربت (دا رو) 7,239,590 39,827,590,986 Rls. 2,244,172 $
611 1391 ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,177,578 39,802,193,647 Rls. 2,654,456 $
612 1391 عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 941,482 39,775,583,880 Rls. 3,244,338 $
613 1391 عراق 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 1,540,476 39,774,960,890 Rls. 2,678,746 $
614 1391 تاجيکستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 682,300 39,688,597,629 Rls. 2,193,961 $
615 1391 پاکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 1,940,060 39,615,092,740 Rls. 2,056,445 $
616 1391 عراق 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 832,115 39,501,328,966 Rls. 2,348,060 $
617 1391 امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 277,054 39,411,033,991 Rls. 2,658,826 $
618 1391 ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,395,625 39,276,663,180 Rls. 3,203,643 $
619 1391 اسپانيا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 782 39,198,867,696 Rls. 2,644,057 $
620 1391 اردن 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 6,476 39,136,875,877 Rls. 1,898,582 $
621 1391 جمهوري کره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,099,330 39,069,732,721 Rls. 2,050,490 $
622 1391 ترکمنستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,135,214 39,040,966,805 Rls. 2,446,266 $
623 1391 آنگولا 27132000 قيرنفت 3,995,600 38,986,587,152 Rls. 2,117,668 $
624 1391 عراق 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 2,208,243 38,983,922,548 Rls. 2,099,068 $
625 1391 عراق 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,443,255 38,973,564,712 Rls. 2,483,335 $
626 1391 آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 70,665 38,896,022,720 Rls. 1,851,972 $
627 1391 تايوان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,179,850 38,793,124,872 Rls. 1,583,928 $
628 1391 امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 488,317 38,742,395,448 Rls. 2,157,109 $
629 1391 کويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 608,750 38,707,858,278 Rls. 2,127,034 $
630 1391 ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 794,179 38,640,273,067 Rls. 2,415,410 $
631 1391 عربستان سعودي 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 4,298,780 38,477,691,240 Rls. 3,138,474 $
632 1391 افغانستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,293,368 38,294,454,258 Rls. 2,598,791 $
633 1391 ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 7,814,827 38,258,633,541 Rls. 2,343,649 $
634 1391 منطقه آزاد کيش 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 172,270 38,088,436,770 Rls. 1,550,430 $
635 1391 قطر 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,723,000 38,074,956,680 Rls. 1,585,160 $
636 1391 عراق 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,116,748 37,957,960,294 Rls. 2,278,787 $
637 1391 افغانستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 159,023 37,881,055,674 Rls. 1,602,516 $
638 1391 ازبکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,606,110 37,784,781,985 Rls. 2,609,048 $
639 1391 ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 105,162 37,693,393,318 Rls. 2,094,429 $
640 1391 هند 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 13,622,922 37,693,022,512 Rls. 2,191,781 $
641 1391 پاکستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 960,745 37,653,284,014 Rls. 2,379,287 $
642 1391 آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6,494,918 37,616,504,096 Rls. 2,302,027 $
643 1391 ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 781,502 37,588,832,792 Rls. 2,288,508 $
644 1391 افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 1,434,890 37,588,682,063 Rls. 2,480,149 $
645 1391 پاکستان 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 6,474,750 37,414,300,418 Rls. 2,266,188 $
646 1391 افغانستان 51091000 نخ, دا را ي 85 درصديابيشتر,پشم ياموي نرم ( کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 496,853 37,322,771,762 Rls. 2,653,625 $
647 1391 پاکستان 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 203,244 37,287,574,600 Rls. 1,994,840 $
648 1391 عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,869,061 37,280,915,331 Rls. 1,963,702 $
649 1391 عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 592,956 37,230,394,086 Rls. 2,725,039 $
650 1391 عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,771,290 37,173,838,535 Rls. 2,421,943 $
651 1391 تاجيکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 921,678 37,170,340,778 Rls. 2,007,360 $
652 1391 امارات متحده عربي 28332950 سولفات سرب 3,671,977 37,140,211,060 Rls. 3,029,381 $
653 1391 ترکيه 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 24,436 37,089,225,261 Rls. 2,493,159 $
654 1391 ترکيه 08133000 سيب , خشک کرده 694,895 37,074,744,198 Rls. 2,338,723 $
655 1391 افغانستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 4,800,000 36,960,001,320 Rls. 3,014,682 $
656 1391 عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 562,867 36,935,203,205 Rls. 2,247,277 $
657 1391 افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 2,127,561 36,874,919,097 Rls. 2,508,486 $
658 1391 فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,077,498 36,817,687,879 Rls. 2,561,034 $
659 1391 امارات متحده عربي 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,989,826 36,802,781,543 Rls. 2,458,009 $
660 1391 عراق 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 7,975,114 36,754,358,052 Rls. 2,406,924 $
661 1391 عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 880,975 36,629,179,792 Rls. 2,005,369 $
662 1391 عراق 25081000 بنتونيت 24,106,231 36,543,405,983 Rls. 2,172,497 $
663 1391 آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,289,618 36,513,095,145 Rls. 2,292,971 $
664 1391 پاکستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 671,772 36,461,366,334 Rls. 2,015,316 $
665 1391 لبنان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 333,048 36,287,335,584 Rls. 2,085,753 $
666 1391 افغانستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 774,475 36,235,710,028 Rls. 2,364,619 $
667 1391 تاجيکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,351,723 36,173,403,038 Rls. 2,027,608 $
668 1391 قطر 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 782 36,172,526,584 Rls. 2,327,403 $
669 1391 پاکستان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 433,317 36,107,707,929 Rls. 1,488,790 $
670 1391 آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,768,116 35,960,685,166 Rls. 2,524,409 $
671 1391 افغانستان 70049020 ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 2.5 ميليمتر وکمترا زآن 7,574,610 35,803,822,860 Rls. 2,383,098 $
672 1391 پاکستان 08061000 ا نگور تازه 1,197,524 35,721,428,333 Rls. 1,705,893 $
673 1391 تاجيکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,991,795 35,656,547,508 Rls. 2,104,404 $
674 1391 آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 176,658 35,646,215,775 Rls. 2,143,190 $
675 1391 عراق 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 251,353 35,546,611,283 Rls. 2,564,505 $
676 1391 فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 1,818,430 35,534,056,031 Rls. 1,458,576 $
677 1391 ترکيه 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 2,490,220 35,524,767,647 Rls. 2,667,102 $
678 1391 پاکستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 1,256,013 35,515,851,083 Rls. 1,452,003 $
679 1391 تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 252,556 35,467,043,987 Rls. 2,069,332 $
680 1391 عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 306,337 35,460,803,520 Rls. 1,858,140 $
681 1391 ترکمنستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 242,750 35,446,155,850 Rls. 2,008,427 $
682 1391 مالزي 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 11,253,381 35,406,254,431 Rls. 1,996,430 $
683 1391 يمن 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 1,973,628 35,367,491,914 Rls. 1,440,748 $
684 1391 سودان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,325,061 35,342,345,220 Rls. 2,208,297 $
685 1391 پاکستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 612,303 35,340,712,865 Rls. 2,055,964 $
686 1391 فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 579,950 35,306,855,740 Rls. 2,453,795 $
687 1391 عراق 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 6,476,225 35,282,999,472 Rls. 2,226,335 $
688 1391 هند 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 8,213,847 35,247,683,900 Rls. 2,875,015 $
689 1391 آذربايجان 08061000 ا نگور تازه 1,743,211 35,163,031,534 Rls. 2,454,214 $
690 1391 عراق 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 499,963 35,134,066,050 Rls. 2,861,518 $
691 1391 افغانستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 481,302 35,122,837,696 Rls. 2,206,811 $
692 1391 عربستان سعودي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 912,280 35,099,424,037 Rls. 2,316,133 $
693 1391 آذربايجان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 7,750,717 35,038,185,100 Rls. 2,106,739 $
694 1391 افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 828,585 35,015,748,632 Rls. 2,451,052 $
695 1391 عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 757,994 34,985,628,707 Rls. 2,343,459 $
696 1391 ارمنستان 08109010 انار تازه 1,304,691 34,900,914,858 Rls. 1,892,766 $
697 1391 آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 28,392,736 34,856,274,731 Rls. 2,184,908 $
698 1391 امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,560,336 34,829,853,130 Rls. 1,422,730 $
699 1391 امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 4,235,174 34,809,705,363 Rls. 2,149,324 $
700 1391 عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 947,695 34,734,184,259 Rls. 2,234,433 $
701 1391 ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 2,855,315 34,709,145,093 Rls. 2,086,342 $
702 1391 عربستان سعودي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 144,212 34,659,442,358 Rls. 1,925,358 $
703 1391 افغانستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 2,021,334 34,622,063,006 Rls. 1,617,339 $
704 1391 پاکستان 27101920 روغن صنعتي 1,159,302 34,600,398,458 Rls. 1,414,340 $
705 1391 ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 966,198 34,539,690,247 Rls. 1,545,773 $
706 1391 افغانستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 530,731 34,477,001,452 Rls. 2,097,943 $
707 1391 عراق 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 264,764 34,447,220,020 Rls. 2,192,135 $
708 1391 فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,434,465 34,401,063,989 Rls. 1,694,902 $
709 1391 عراق 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 779,233 34,361,938,669 Rls. 2,308,911 $
710 1391 ترکمنستان 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 512,127 34,282,747,587 Rls. 2,118,151 $
711 1391 قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 549,990 34,213,176,492 Rls. 2,260,023 $
712 1391 ترکيه 74020000 مس تصفيه نشده, آنودا زمس برا ي تصفيه ا لکتروليتيک`. 183,771 34,174,987,040 Rls. 1,399,576 $
713 1391 آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,711,370 34,168,841,866 Rls. 2,079,368 $
714 1391 ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 359,585 34,069,471,935 Rls. 2,347,589 $
715 1391 پاکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 1,078,590 34,065,902,992 Rls. 1,938,839 $
716 1391 عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 20,245,718 33,961,257,434 Rls. 1,826,171 $
717 1391 ترکمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,982,974 33,891,668,578 Rls. 1,522,853 $
718 1391 اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,813,120 33,823,986,670 Rls. 1,878,650 $
719 1391 چين 26201900 خاکسترو رسوبات حاوي عمدتا "فلز روي (باستثناي ماتهاي گالوانيزاسيون ) 2,814,202 33,778,000,523 Rls. 1,672,603 $
720 1391 امارات متحده عربي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,825,802 33,772,802,108 Rls. 1,836,382 $
721 1391 امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 769,887 33,589,647,642 Rls. 2,300,467 $
722 1391 ازبکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 9,458,281 33,571,576,450 Rls. 2,130,851 $
723 1391 امارات متحده عربي 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 681,214 33,458,680,180 Rls. 2,729,093 $
724 1391 فدراسيون روسيه 08091000 زردآلو ,تازه 1,701,927 33,384,931,376 Rls. 2,723,078 $
725 1391 پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 466,678 33,381,913,362 Rls. 1,400,034 $
726 1391 بنگلادش 25030090 گل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 16,494,000 33,365,357,060 Rls. 2,721,481 $
727 1391 ايتاليا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,546,202 33,331,854,812 Rls. 1,902,911 $
728 1391 تاجيکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 801,680 33,328,634,887 Rls. 2,042,565 $
729 1391 فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 602,354 33,325,697,843 Rls. 1,987,746 $
730 1391 آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 372,572 33,318,426,765 Rls. 2,360,471 $
731 1391 افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,049,042 33,309,609,070 Rls. 2,047,489 $
732 1391 ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 128,310 33,298,320,660 Rls. 2,117,115 $
733 1391 ايتاليا 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 1,149,120 33,256,650,000 Rls. 2,208,443 $
734 1391 هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,636,777 33,239,763,165 Rls. 1,652,190 $
735 1391 افغانستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 579,531 33,181,858,549 Rls. 2,233,696 $
736 1391 چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,104,201 33,172,370,850 Rls. 1,979,682 $
737 1391 هنگ کنگ 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 213,260 33,133,719,840 Rls. 1,348,300 $
738 1391 يونان 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 75,000 33,113,610,000 Rls. 1,350,000 $
739 1391 عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 315,281 33,107,852,088 Rls. 2,179,756 $
740 1391 عراق 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 488,336 33,061,470,382 Rls. 1,736,464 $
741 1391 تاجيکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 989,564 33,049,415,080 Rls. 2,076,578 $
742 1391 آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 580,557 32,853,834,994 Rls. 2,147,762 $
743 1391 عراق 04090000 عسل طبيعي 462,980 32,836,480,882 Rls. 1,782,215 $
744 1391 استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,666,400 32,641,932,920 Rls. 2,130,320 $
745 1391 تاجيکستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,450,000 32,631,863,810 Rls. 1,974,861 $
746 1391 فرانسه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 759,741 32,600,480,180 Rls. 2,659,093 $
747 1391 عراق 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 474,970 32,521,090,005 Rls. 1,597,237 $
748 1391 آذربايجان 15020090 چربي هاي ا زنوع گاو.گوسفنديابزکه درجاي ديگر مذکور يا شمول نباشد (بااستثناي مورد 15030000) 592,415 32,509,030,738 Rls. 2,076,909 $
749 1391 ترکيه 29171400 انيدريد مالئيك 892,500 32,462,970,750 Rls. 1,559,250 $
750 1391 آذربايجان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 211,571 32,429,574,586 Rls. 1,762,909 $
751 1391 فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,546,747 32,411,468,802 Rls. 1,851,831 $
752 1391 امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 479,411 32,287,015,111 Rls. 1,864,014 $
753 1391 ترکمنستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 2,648,229 32,278,130,583 Rls. 1,871,835 $
754 1391 فرانسه 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 654 32,196,837,042 Rls. 2,067,284 $
755 1391 کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 135,449 32,187,675,111 Rls. 1,650,475 $
756 1391 اسلواکي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 807,000 32,100,728,000 Rls. 1,779,800 $
757 1391 افغانستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 2,999,200 32,065,095,074 Rls. 2,366,962 $
758 1391 جمهوري متحده تانزانيا 27101920 روغن صنعتي 1,346,136 32,012,624,577 Rls. 1,588,439 $
759 1391 ازبکستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,805,714 31,957,294,715 Rls. 1,799,624 $
760 1391 افغانستان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 595,526 31,947,179,888 Rls. 2,040,664 $
761 1391 آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 642,791 31,908,613,464 Rls. 1,990,563 $
762 1391 امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 3,450,977 31,810,238,341 Rls. 2,593,096 $
763 1391 مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 819,390 31,751,179,365 Rls. 1,842,225 $
764 1391 اتريش 20098990 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 443,985 31,704,482,600 Rls. 2,586,010 $
765 1391 يمن 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 276,384 31,603,828,032 Rls. 1,658,304 $
766 1391 ترکيه 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 1,201,497 31,596,467,444 Rls. 1,288,579 $
767 1391 پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,363,242 31,539,534,346 Rls. 1,992,089 $
768 1391 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 32,005,356 31,484,302,902 Rls. 1,280,214 $
769 1391 ترکمنستان 28042100 آرگون 600,894 31,471,535,082 Rls. 1,925,399 $
770 1391 آذربايجان 70193910 پشم شيشه 771,946 31,449,978,368 Rls. 1,916,761 $
771 1391 دانمارک 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,058,493 31,422,701,258 Rls. 2,230,304 $
772 1391 تاجيکستان 27101910 روغن موتور 1,629,167 31,413,003,159 Rls. 1,940,036 $
773 1391 افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 6,393,468 31,392,693,588 Rls. 2,246,101 $
774 1391 آذربايجان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 566,388 31,389,160,199 Rls. 2,190,401 $
775 1391 ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 490,487 31,367,836,765 Rls. 1,697,803 $
776 1391 قزاقستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 455,664 31,339,998,703 Rls. 2,284,443 $
777 1391 گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 519,829 31,310,910,059 Rls. 1,713,493 $
778 1391 جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 894,000 31,286,208,343 Rls. 1,295,063 $
779 1391 امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,194,140 31,282,191,929 Rls. 2,366,135 $
780 1391 عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 263,428 31,205,149,680 Rls. 2,306,383 $
781 1391 ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,528,876 31,197,041,260 Rls. 2,030,028 $
782 1391 کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 372,901 31,193,944,379 Rls. 1,672,028 $
783 1391 عراق 08061000 ا نگور تازه 1,175,074 31,141,076,972 Rls. 1,644,084 $
784 1391 مالزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,129,052 31,107,898,740 Rls. 2,537,349 $
785 1391 ارمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,604,421 31,101,830,312 Rls. 1,283,521 $
786 1391 عراق 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 9,183,877 31,051,100,746 Rls. 1,993,838 $
787 1391 افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,254,113 30,947,269,691 Rls. 2,524,247 $
788 1391 افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 1,571,795 30,903,467,461 Rls. 2,178,437 $
789 1391 کانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 139,130 30,874,153,952 Rls. 2,152,373 $
790 1391 تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 357,926 30,844,248,078 Rls. 1,932,793 $
791 1391 ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 3,631,308 30,824,586,046 Rls. 1,485,913 $
792 1391 ترکمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 2,957,073 30,689,482,076 Rls. 2,365,218 $
793 1391 اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,799,743 30,659,045,205 Rls. 2,179,395 $
794 1391 اسپانيا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 32,216 30,602,867,517 Rls. 2,383,729 $
795 1391 ترکيه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 858,395 30,593,565,631 Rls. 1,459,271 $
796 1391 افغانستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 667,368 30,593,295,866 Rls. 2,232,954 $
797 1391 نيجريه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 368,397 30,559,767,082 Rls. 1,473,674 $
798 1391 قطر 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 564 30,554,329,947 Rls. 1,716,759 $
799 1391 ترکمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 960,864 30,471,447,166 Rls. 1,822,236 $
800 1391 ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 292,735 30,459,512,010 Rls. 1,580,265 $
مجموع کل
6,973,489,275,421 ريال
مجموع کل
424,132,680 دلار