آمار کل " صادرات به" کشور "" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [11] [10]   [8] [7] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
801 1391 عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,023,650 23,863,367,730 Rls. 1,059,391 $
802 1391 عراق 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 657,666 23,839,650,426 Rls. 1,944,507 $
803 1391 قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 509,881 23,742,641,990 Rls. 1,510,331 $
804 1391 ترکمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,539,901 23,734,829,620 Rls. 1,178,876 $
805 1391 ترکيه 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 3,022,394 23,649,871,428 Rls. 1,057,798 $
806 1391 ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 184,969 23,642,862,922 Rls. 1,488,857 $
807 1391 ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 159,736 23,531,772,224 Rls. 1,298,590 $
808 1391 ترکمنستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 442,963 23,504,583,015 Rls. 1,322,584 $
809 1391 بنين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,350,000 23,448,015,000 Rls. 1,147,500 $
810 1391 قرقيزستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 454,997 23,420,076,513 Rls. 1,594,113 $
811 1391 ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 512,774 23,349,816,668 Rls. 1,305,225 $
812 1391 عراق 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,114,495 23,321,846,676 Rls. 1,464,214 $
813 1391 گرجستان 08081000 سيب , تازه 1,270,420 23,298,302,088 Rls. 1,012,549 $
814 1391 نروژ 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 42,593 23,288,379,933 Rls. 1,695,266 $
815 1391 عراق 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 337,446 23,286,716,893 Rls. 1,342,148 $
816 1391 کنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 671,625 23,206,766,028 Rls. 1,015,562 $
817 1391 هلند 20098990 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 334,376 23,193,318,618 Rls. 1,561,548 $
818 1391 امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 351,912 23,148,726,161 Rls. 1,696,935 $
819 1391 عراق 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 383,065 23,131,230,211 Rls. 1,435,424 $
820 1391 آذربايجان 08105000 کيوي, تازه 1,433,492 23,110,200,870 Rls. 1,171,720 $
821 1391 جمهوري عربي سوريه 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 191,420 23,105,034,600 Rls. 1,673,940 $
822 1391 امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 11,695,423 23,069,916,102 Rls. 1,462,882 $
823 1391 ترکمنستان 56031110 پارچه هاي نبافته Spunlace که ازطريق High pressure water jet رول به عرض 5 تا120سانتي متر به وزن كمتراز25گرم درمتر توليد گرديده باشد ، از رشته هاي سنتيك يا معمولي 252,273 23,067,928,467 Rls. 1,059,305 $
824 1391 افغانستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 287,882 23,063,297,265 Rls. 1,876,093 $
825 1391 امارات متحده عربي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 38,490 23,028,141,900 Rls. 1,878,315 $
826 1391 کويت 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 406 23,023,881,777 Rls. 1,375,545 $
827 1391 عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 98,233 22,985,583,054 Rls. 1,110,163 $
828 1391 افغانستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 786,547 22,934,776,824 Rls. 1,222,947 $
829 1391 آذربايجان 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 107,332 22,917,564,324 Rls. 1,480,587 $
830 1391 پاکستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 1,675,255 22,899,130,520 Rls. 1,827,022 $
831 1391 اسپانيا 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 638,797 22,835,379,356 Rls. 1,059,828 $
832 1391 کويت 25202010 گچ بنايي 46,216,830 22,832,744,555 Rls. 1,614,656 $
833 1391 امارات متحده عربي 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 26,437,518 22,822,610,566 Rls. 1,850,706 $
834 1391 پاکستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 1,658,500 22,776,860,940 Rls. 1,857,819 $
835 1391 کويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,176,539 22,733,396,107 Rls. 1,199,041 $
836 1391 پاکستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 726,000 22,714,543,440 Rls. 924,256 $
837 1391 افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 511,713 22,651,040,571 Rls. 1,522,587 $
838 1391 کويت 08081000 سيب , تازه 1,253,105 22,632,391,542 Rls. 1,311,804 $
839 1391 تاجيکستان 70193910 پشم شيشه 524,234 22,630,474,832 Rls. 1,287,479 $
840 1391 اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 4,847 22,625,342,770 Rls. 1,421,640 $
841 1391 افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 599,838 22,613,373,401 Rls. 1,392,389 $
842 1391 ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 391,128 22,584,469,895 Rls. 1,417,125 $
843 1391 ارمنستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 967,869 22,545,551,520 Rls. 1,838,952 $
844 1391 چين 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 9,736,150 22,531,099,507 Rls. 1,515,486 $
845 1391 ترکمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 282,872 22,516,300,422 Rls. 1,396,128 $
846 1391 دانمارک 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 43,704 22,482,974,760 Rls. 1,496,032 $
847 1391 ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 1,057,484 22,460,390,431 Rls. 1,292,264 $
848 1391 ازبکستان 54021990 سايرنخ با استحکام بالا (Hightenacity) ازساير پلي آميدها آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت کمتر از 67 دسي تکس 305,787 22,454,667,237 Rls. 917,364 $
849 1391 عراق 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 213,823 22,411,658,407 Rls. 1,379,726 $
850 1391 بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 367,730 22,368,491,520 Rls. 1,287,047 $
851 1391 عراق 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 463,212 22,359,458,780 Rls. 1,703,195 $
852 1391 سوئيس 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 331 22,352,658,385 Rls. 1,077,545 $
853 1391 آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 2,707,841 22,329,525,548 Rls. 1,630,111 $
854 1391 افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 717,829 22,300,591,373 Rls. 1,494,929 $
855 1391 چين 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 336,462 22,275,120,440 Rls. 1,816,894 $
856 1391 افغانستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 4,775,054 22,262,943,511 Rls. 1,311,921 $
857 1391 جمهوري متحده تانزانيا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 1,083,457 22,250,281,680 Rls. 1,814,868 $
858 1391 ترکمنستان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 482,740 22,239,701,722 Rls. 1,443,424 $
859 1391 آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 75,098 22,236,772,680 Rls. 1,092,474 $
860 1391 تاجيکستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 393,247 22,231,345,808 Rls. 1,369,163 $
861 1391 ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 244 22,190,600,000 Rls. 1,810,000 $
862 1391 ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 2,630,388 22,171,775,296 Rls. 1,310,291 $
863 1391 تاجيکستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 17,439,070 22,148,215,225 Rls. 1,476,717 $
864 1391 ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,837,630 22,106,805,016 Rls. 1,441,195 $
865 1391 عراق 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 394,610 22,058,601,775 Rls. 1,081,978 $
866 1391 قرقيزستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 384,557 22,050,976,040 Rls. 1,348,060 $
867 1391 عربستان سعودي 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 11,650,503 22,044,781,082 Rls. 1,398,059 $
868 1391 آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,517,922 21,990,437,772 Rls. 1,330,953 $
869 1391 ايتاليا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 375 21,951,440,030 Rls. 1,404,070 $
870 1391 افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 995,356 21,945,409,808 Rls. 1,790,001 $
871 1391 ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 136,100 21,929,143,180 Rls. 952,700 $
872 1391 اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 893,674 21,926,356,464 Rls. 1,788,447 $
873 1391 امارات متحده عربي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 112,151 21,925,181,042 Rls. 1,304,292 $
874 1391 چين 29072300 4، 4ايزوپروپيليون دي فنلککبيسکآ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن 766,350 21,867,891,815 Rls. 1,059,864 $
875 1391 پاکستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 880,844 21,848,806,580 Rls. 1,388,053 $
876 1391 افغانستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 179,049 21,838,510,468 Rls. 1,208,612 $
877 1391 فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 258,440 21,834,722,150 Rls. 1,292,180 $
878 1391 افغانستان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 362,687 21,805,798,635 Rls. 1,317,615 $
879 1391 عراق 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 510,309 21,797,492,232 Rls. 1,531,110 $
880 1391 ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,532,110 21,749,518,319 Rls. 1,343,908 $
881 1391 هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 980,000 21,705,804,000 Rls. 1,320,000 $
882 1391 ازبکستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 445,375 21,703,896,420 Rls. 1,392,970 $
883 1391 استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,094,742 21,678,299,128 Rls. 1,205,987 $
884 1391 چين 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 1,317,434 21,638,435,089 Rls. 1,394,836 $
885 1391 جمهوري عربي سوريه 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 948,470 21,632,957,241 Rls. 880,027 $
886 1391 هنگ کنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 345 21,621,162,000 Rls. 1,100,646 $
887 1391 ايتاليا 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 2,853 21,613,764,000 Rls. 1,437,253 $
888 1391 ترکيه 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 529,400 21,587,693,352 Rls. 881,726 $
889 1391 ترکمنستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 3,978,260 21,574,999,569 Rls. 1,230,512 $
890 1391 جماهيرعربي ليبي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 116,304 21,541,631,624 Rls. 1,309,606 $
891 1391 تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 625,637 21,476,884,100 Rls. 1,751,785 $
892 1391 عراق 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 336,510 21,463,464,009 Rls. 968,792 $
893 1391 تاجيکستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 463,958 21,452,528,611 Rls. 1,391,459 $
894 1391 چين 29152100 اسيد استيك 3,150,000 21,394,926,000 Rls. 1,745,100 $
895 1391 افغانستان 20097100 آب سيب با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,177,280 21,393,601,920 Rls. 1,744,992 $
896 1391 آذربايجان 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 156,000 21,390,913,600 Rls. 1,154,400 $
897 1391 عربستان سعودي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 328,333 21,348,288,350 Rls. 1,477,498 $
898 1391 ترکمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 2,669,126 21,339,982,004 Rls. 1,344,244 $
899 1391 افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 106,860 21,309,621,814 Rls. 932,519 $
900 1391 يمن 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 223,655 21,253,480,170 Rls. 1,303,998 $
901 1391 عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 130,924 21,241,278,742 Rls. 1,055,463 $
902 1391 ازبکستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 1,564,250 21,174,270,520 Rls. 1,727,102 $
903 1391 قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,416,018 21,158,481,412 Rls. 1,152,233 $
904 1391 افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 253,569 21,099,976,748 Rls. 1,234,204 $
905 1391 تاجيکستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 393,141 21,070,091,880 Rls. 1,174,034 $
906 1391 ترکمنستان 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,808,218 21,066,158,526 Rls. 904,085 $
907 1391 پاکستان 29171400 انيدريد مالئيك 537,000 21,051,725,850 Rls. 1,008,592 $
908 1391 تاجيکستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 959,713 21,048,666,820 Rls. 1,716,857 $
909 1391 افغانستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 2,292,320 21,029,994,484 Rls. 1,715,334 $
910 1391 ترکيه 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 546,475 21,027,760,694 Rls. 882,578 $
911 1391 ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 283,316 21,023,945,189 Rls. 1,129,310 $
912 1391 امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,117,940 21,017,273,380 Rls. 1,116,740 $
913 1391 افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 731,391 20,997,431,210 Rls. 1,055,938 $
914 1391 عراق 74099000 صفحه وورق ونوا را ز سايرا لياژهاي مسي به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر 104,472 20,986,741,414 Rls. 856,004 $
915 1391 امارات متحده عربي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,334,250 20,974,367,390 Rls. 1,463,277 $
916 1391 امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 436,822 20,972,803,525 Rls. 1,528,313 $
917 1391 ترکيه 79011220 روي غيرممزوج محتوي 90/99تا95/99 درصد وزني به صورت كارنشده . 884,940 20,962,425,566 Rls. 1,709,823 $
918 1391 عراق 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 747,594 20,950,990,528 Rls. 1,195,122 $
919 1391 پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 930,617 20,944,522,253 Rls. 1,284,652 $
920 1391 آذربايجان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,058,286 20,937,234,044 Rls. 1,456,623 $
921 1391 ترکمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 615,000 20,880,943,000 Rls. 1,229,993 $
922 1391 عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 428,319 20,878,465,169 Rls. 1,296,073 $
923 1391 عراق 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 147,681 20,871,814,747 Rls. 1,480,921 $
924 1391 کويت 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 108,852 20,870,757,816 Rls. 887,806 $
925 1391 آذربايجان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 358,285 20,790,801,657 Rls. 1,264,432 $
926 1391 عراق 39269090 ساير: 329,073 20,784,808,680 Rls. 989,928 $
927 1391 فدراسيون روسيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,540,250 20,771,811,500 Rls. 1,694,275 $
928 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 94,100 20,765,988,000 Rls. 1,693,800 $
929 1391 افغانستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 363,497 20,761,352,635 Rls. 848,213 $
930 1391 ژاپن 20098990 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 254,339 20,737,532,950 Rls. 1,148,683 $
931 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 2,463 20,625,376,000 Rls. 1,168,000 $
932 1391 عراق 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 164,717 20,591,046,466 Rls. 963,526 $
933 1391 تاجيکستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 760,699 20,587,512,574 Rls. 1,180,470 $
934 1391 گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 526,965 20,532,576,976 Rls. 1,179,227 $
935 1391 آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 783,470 20,509,554,806 Rls. 1,254,622 $
936 1391 ارمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,229,393 20,431,091,019 Rls. 1,486,755 $
937 1391 تونس 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 210,500 20,418,417,000 Rls. 1,665,450 $
938 1391 آذربايجان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 49,175 20,410,348,968 Rls. 863,180 $
939 1391 امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 875,652 20,394,134,385 Rls. 1,033,806 $
940 1391 قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 324,547 20,380,211,535 Rls. 939,797 $
941 1391 افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 128,907 20,342,385,807 Rls. 1,249,367 $
942 1391 امارات متحده عربي 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 510,886 20,340,065,343 Rls. 1,403,129 $
943 1391 آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,255,630 20,338,153,000 Rls. 1,519,683 $
944 1391 کنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,449,450 20,332,452,176 Rls. 1,237,192 $
945 1391 عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 434,212 20,327,834,806 Rls. 868,424 $
946 1391 عراق 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 116,518 20,325,725,869 Rls. 1,406,891 $
947 1391 هند 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 1,600,000 20,323,449,020 Rls. 1,657,704 $
948 1391 هند 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,051,868 20,292,889,641 Rls. 1,220,747 $
949 1391 افغانستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 604,573 20,269,792,105 Rls. 1,275,753 $
950 1391 افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 421,027 20,253,645,138 Rls. 1,249,118 $
951 1391 افغانستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 570,765 20,234,821,644 Rls. 1,394,844 $
952 1391 ترکمنستان 20098990 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 611,802 20,144,246,887 Rls. 1,111,889 $
953 1391 عراق 62021900 پالتوونيم پالتوومانتو,باراني ،ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکو 58,479 20,129,966,944 Rls. 1,466,976 $
954 1391 فدراسيون روسيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 4,683,951 20,110,679,181 Rls. 1,412,250 $
955 1391 آذربايجان 25083000 خاک رس نسوز 2,053,496 20,072,862,045 Rls. 1,250,257 $
956 1391 عراق 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 2,240,800 20,067,535,800 Rls. 1,636,830 $
957 1391 عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 561,920 20,062,260,769 Rls. 1,086,939 $
958 1391 امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 528,900 19,966,465,884 Rls. 1,164,589 $
959 1391 تايوان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 6,279,290 19,959,084,769 Rls. 1,241,563 $
960 1391 قطر 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 10,843,216 19,913,847,383 Rls. 813,242 $
961 1391 امارات متحده عربي 27074000 نفتالن 1,050,098 19,860,070,123 Rls. 945,073 $
962 1391 تاجيکستان 08081000 سيب , تازه 1,057,984 19,841,325,192 Rls. 830,647 $
963 1391 عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 274,339 19,761,516,469 Rls. 960,174 $
964 1391 مالزي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 1,378,960 19,715,646,192 Rls. 1,052,067 $
965 1391 عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 963,372 19,701,239,261 Rls. 1,106,302 $
966 1391 آذربايجان 27101920 روغن صنعتي 1,441,525 19,683,231,864 Rls. 1,394,524 $
967 1391 افغانستان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 1,870,744 19,669,551,680 Rls. 1,604,368 $
968 1391 امارات متحده عربي 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 500 19,665,402,800 Rls. 801,100 $
969 1391 عراق 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 417,918 19,664,522,860 Rls. 961,211 $
970 1391 ترکيه 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 1,131,541 19,656,305,946 Rls. 1,382,169 $
971 1391 امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 2,577,796 19,623,895,297 Rls. 1,116,357 $
972 1391 کويت 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,999,350 19,609,722,880 Rls. 1,599,488 $
973 1391 افغانستان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 1,222,718 19,601,300,260 Rls. 1,598,801 $
974 1391 ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 1,171,460 19,584,732,047 Rls. 1,217,169 $
975 1391 تاجيکستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 410,310 19,563,162,300 Rls. 1,230,930 $
976 1391 ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 427,403 19,556,509,720 Rls. 1,290,959 $
977 1391 افغانستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 227,526 19,555,108,651 Rls. 1,103,898 $
978 1391 آذربايجان 61071900 شورت وزيرشلوا ري, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر. 98,781 19,527,687,360 Rls. 1,185,370 $
979 1391 عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 537,361 19,522,980,578 Rls. 938,142 $
980 1391 گرجستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 609,411 19,517,348,231 Rls. 951,040 $
981 1391 ترکمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 327,277 19,503,727,781 Rls. 1,280,333 $
982 1391 جمهوري عربي سوريه 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 266,434 19,487,270,000 Rls. 1,589,500 $
983 1391 اسپانيا 17031000 ملاس هاي نيشکر 31,715,937 19,441,858,960 Rls. 1,585,796 $
984 1391 افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 1,099,660 19,435,358,866 Rls. 1,165,722 $
985 1391 افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 9,994,600 19,410,419,179 Rls. 789,571 $
986 1391 اندونزي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 675,156 19,395,019,760 Rls. 1,177,463 $
987 1391 عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 91,925 19,394,162,573 Rls. 1,085,215 $
988 1391 هند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 5,048,414 19,386,050,218 Rls. 1,261,964 $
989 1391 فدراسيون روسيه 07129010 سير خشك شده 1,679,418 19,362,488,067 Rls. 1,511,467 $
990 1391 عراق 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 874,335 19,335,867,375 Rls. 1,506,060 $
991 1391 ايتاليا 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 361,760 19,281,882,480 Rls. 785,880 $
992 1391 افغانستان 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 2,041,006 19,270,341,560 Rls. 1,571,806 $
993 1391 عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 2,295,204 19,246,112,250 Rls. 1,147,387 $
994 1391 گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 350,769 19,216,044,770 Rls. 1,064,742 $
995 1391 ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 486,057 19,213,724,992 Rls. 1,203,485 $
996 1391 تاجيکستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,386,552 19,171,643,485 Rls. 1,178,533 $
997 1391 تاجيکستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 1,952,655 19,151,627,980 Rls. 1,562,123 $
998 1391 عراق 84191100 آبگرم کن هاي زودجوش گازي 417,481 19,139,917,487 Rls. 1,043,695 $
999 1391 ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 707,294 19,137,578,682 Rls. 1,060,749 $
1000 1391 ارمنستان 07031000 پيازوموسير 3,672,696 19,076,778,863 Rls. 1,289,829 $
مجموع کل
4,259,653,172,790 ريال
مجموع کل
261,986,976 دلار