آمار کل " صادرات به" کشور "" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [8] [7]   [5] [4] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
501 1392 گرجستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 42,194,295 75,972,544,032 Rls. 3,066,189 $
502 1392 عراق 15029090 ساير 874,269 75,957,214,782 Rls. 3,071,326 $
503 1392 ترکيه 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 15,095,770 75,678,050,341 Rls. 3,037,719 $
504 1392 عربستان سعودي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 311,451 75,649,947,806 Rls. 3,042,278 $
505 1392 فيليپين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 19,047,338 75,549,359,460 Rls. 3,046,345 $
506 1392 عراق 15020090 چربي هاي ا زنوع گاو.گوسفنديابزکه درجاي ديگر مذکور يا شمول نباشد (بااستثناي مورد 15030000) 869,277 75,389,181,718 Rls. 3,043,253 $
507 1392 هلند 73064090 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 2,026,630 75,335,679,663 Rls. 3,039,944 $
508 1392 پاکستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,955,566 75,301,166,625 Rls. 3,021,527 $
509 1392 هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 4,700 75,276,087,000 Rls. 3,036,000 $
510 1392 تاجيکستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 2,469,757 74,885,019,716 Rls. 3,011,916 $
511 1392 عراق 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 587,168 74,875,561,235 Rls. 2,975,639 $
512 1392 افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 3,545,315 74,795,825,544 Rls. 3,013,113 $
513 1392 تاجيکستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 2,137,000 74,701,620,741 Rls. 3,013,359 $
514 1392 کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 1,120,268 74,538,500,525 Rls. 3,003,763 $
515 1392 افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 1,019,891 74,373,823,442 Rls. 2,998,275 $
516 1392 آذربايجان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 349,695 74,368,013,732 Rls. 2,985,618 $
517 1392 آذربايجان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 24,119,063 74,308,858,850 Rls. 2,983,638 $
518 1392 ازبکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,423,234 74,144,478,232 Rls. 2,975,132 $
519 1392 پاکستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 2,801,920 74,108,236,791 Rls. 2,988,821 $
520 1392 قطر 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 3,196,018 74,094,312,325 Rls. 2,984,434 $
521 1392 چين 29173700 ترفتالات دي متيل 3,080,000 74,064,738,000 Rls. 2,987,600 $
522 1392 امارات متحده عربي 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 1,042,071 73,904,071,331 Rls. 2,975,411 $
523 1392 ترکمنستان 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 938,048 73,790,384,765 Rls. 2,964,639 $
524 1392 افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,152,516 73,774,718,530 Rls. 2,971,853 $
525 1392 عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 352,763 73,692,989,287 Rls. 2,952,452 $
526 1392 گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,769,332 73,589,419,169 Rls. 2,964,172 $
527 1392 پاکستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,068,000 73,385,521,513 Rls. 2,949,159 $
528 1392 اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,771,720 73,312,137,639 Rls. 2,954,468 $
529 1392 بلژيک 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 358,000 73,241,532,000 Rls. 2,958,000 $
530 1392 ترکمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 428,987 73,205,694,376 Rls. 2,953,693 $
531 1392 هنگ کنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,909 72,935,827,560 Rls. 2,930,589 $
532 1392 گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 888,770 72,772,238,124 Rls. 2,924,925 $
533 1392 عراق 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,819,177 72,695,613,546 Rls. 2,932,684 $
534 1392 افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 631,653 72,581,081,607 Rls. 2,906,958 $
535 1392 پاکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 3,177,430 72,487,658,360 Rls. 2,925,647 $
536 1392 ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,223,360 72,423,206,321 Rls. 2,916,105 $
537 1392 تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,606,037 72,267,195,883 Rls. 2,912,104 $
538 1392 آلمان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 1,818,596 72,209,633,406 Rls. 2,846,331 $
539 1392 امارات متحده عربي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 2,582,361 71,989,547,347 Rls. 2,900,153 $
540 1392 ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 263,948 71,962,666,608 Rls. 2,909,444 $
541 1392 آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 966,271 71,933,269,875 Rls. 2,892,741 $
542 1392 ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 1,696,399 71,552,727,249 Rls. 2,882,771 $
543 1392 الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 824,000 71,483,291,250 Rls. 2,875,341 $
544 1392 اتريش 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 87,194 71,383,597,522 Rls. 2,834,492 $
545 1392 فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,972,580 71,339,138,192 Rls. 2,847,811 $
546 1392 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 238,991,561 71,177,192,927 Rls. 2,858,576 $
547 1392 ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 495,449 71,129,544,580 Rls. 2,865,070 $
548 1392 ترکيه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 573,470 70,987,692,870 Rls. 2,867,350 $
549 1392 قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 1,904,160 70,957,142,100 Rls. 2,856,522 $
550 1392 افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,435,537 70,949,545,224 Rls. 2,862,777 $
551 1392 عراق 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 727,050 70,876,480,752 Rls. 2,838,607 $
552 1392 پاکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,320,400 70,867,630,479 Rls. 2,856,608 $
553 1392 عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 563,329 70,809,852,507 Rls. 2,851,604 $
554 1392 عراق 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 221,831 70,633,993,520 Rls. 2,842,553 $
555 1392 تاجيکستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 10,942,416 70,517,710,627 Rls. 2,835,491 $
556 1392 جيبوتي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,309,500 70,506,987,350 Rls. 2,843,750 $
557 1392 ترکمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 633,814 70,357,383,489 Rls. 2,825,902 $
558 1392 تاجيکستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 862,067 70,311,930,868 Rls. 2,830,207 $
559 1392 عراق 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 908,117 70,026,802,513 Rls. 2,777,406 $
560 1392 ازبکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 1,404,666 69,753,353,236 Rls. 2,799,254 $
561 1392 ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 5,237,130 69,674,484,910 Rls. 2,793,559 $
562 1392 عراق 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيک دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشک کردن 558,874 69,516,612,040 Rls. 2,760,376 $
563 1392 افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 2,866,839 69,463,462,833 Rls. 2,770,870 $
564 1392 امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,049,951 69,390,142,744 Rls. 2,802,465 $
565 1392 عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,710,226 69,151,751,195 Rls. 2,787,036 $
566 1392 ترکيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,323,255 68,974,479,990 Rls. 2,766,378 $
567 1392 ترکمنستان 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 521,979 68,846,501,427 Rls. 2,765,659 $
568 1392 هند 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 16,794,816 68,814,018,086 Rls. 2,760,863 $
569 1392 عراق 62033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 229,006 68,675,382,868 Rls. 2,752,659 $
570 1392 عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,386,919 68,491,518,738 Rls. 2,739,871 $
571 1392 افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 407,536 68,471,048,461 Rls. 2,734,110 $
572 1392 چين 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 2,270,180 68,382,656,903 Rls. 2,751,031 $
573 1392 امارات متحده عربي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 6,777,248 68,277,368,818 Rls. 2,751,445 $
574 1392 عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 8,181,031 68,181,817,970 Rls. 2,744,325 $
575 1392 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 8,342,206 68,079,898,914 Rls. 2,741,628 $
576 1392 عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,051,383 68,035,636,923 Rls. 2,729,638 $
577 1392 عراق 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 449,128 67,986,619,806 Rls. 2,742,051 $
578 1392 افغانستان 61043300 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک. 182,360 67,911,142,841 Rls. 2,737,453 $
579 1392 پرتغال 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 3,293,000 67,895,159,930 Rls. 2,733,189 $
580 1392 ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 3,877,000 67,826,582,800 Rls. 2,732,727 $
581 1392 آلمان 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 754,250 67,738,510,000 Rls. 2,730,772 $
582 1392 آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 455,284 67,682,276,979 Rls. 2,700,022 $
583 1392 عربستان سعودي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 17,476 67,621,008,387 Rls. 2,725,312 $
584 1392 فدراسيون روسيه 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 8,329 67,594,063,543 Rls. 2,726,593 $
585 1392 عراق 58011000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وپارچه هاي شنيل ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن. 453,724 67,583,018,583 Rls. 2,714,523 $
586 1392 عراق 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 2,090,000 67,510,242,800 Rls. 2,696,397 $
587 1392 پاکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 904,657 67,305,810,609 Rls. 2,706,311 $
588 1392 ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 9,066,976 67,202,287,134 Rls. 2,693,915 $
589 1392 عراق 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 3,014,477 67,133,925,397 Rls. 2,702,644 $
590 1392 پاکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 2,546,528 67,049,199,316 Rls. 2,701,468 $
591 1392 غنا 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 31,805,669 66,989,580,478 Rls. 2,703,482 $
592 1392 امارات متحده عربي 29153300 استات بوتيل نرمال 1,483,200 66,978,606,240 Rls. 2,699,424 $
593 1392 ايتاليا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1,423 66,891,154,045 Rls. 2,641,370 $
594 1392 آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,703,500 66,869,656,659 Rls. 2,697,143 $
595 1392 آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,385,000 66,699,218,769 Rls. 2,667,285 $
596 1392 عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 307,083 66,689,817,243 Rls. 2,683,075 $
597 1392 آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8,026,589 66,667,810,387 Rls. 2,685,739 $
598 1392 عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 882,293 66,663,676,371 Rls. 2,682,628 $
599 1392 قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 769,330 66,533,346,065 Rls. 2,649,334 $
600 1392 آذربايجان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 10,967,522 66,299,042,872 Rls. 2,667,157 $
601 1392 امارات متحده عربي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1,624 66,253,704,584 Rls. 2,665,408 $
602 1392 تاجيکستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 1,408,756 66,245,864,843 Rls. 2,676,636 $
603 1392 امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 7,053,002 66,237,144,777 Rls. 2,669,081 $
604 1392 عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 189,628 66,195,796,293 Rls. 2,662,769 $
605 1392 افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 277,432 66,186,229,466 Rls. 2,663,604 $
606 1392 افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 5,607,439 66,002,355,666 Rls. 2,648,328 $
607 1392 هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 89,811 65,855,870,075 Rls. 2,641,756 $
608 1392 هلند 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 328,600 65,831,170,540 Rls. 2,652,580 $
609 1392 ترکمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,116,622 65,817,407,243 Rls. 2,652,115 $
610 1392 آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 33,798,295 65,634,993,011 Rls. 2,640,609 $
611 1392 افغانستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 911,883 65,561,328,096 Rls. 2,638,965 $
612 1392 ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,545,863 65,508,969,141 Rls. 2,638,735 $
613 1392 يمن 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 48,760 65,370,675,188 Rls. 2,628,510 $
614 1392 افغانستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 1,773,022 65,288,304,683 Rls. 2,633,466 $
615 1392 ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,202,680 65,232,201,512 Rls. 2,632,209 $
616 1392 قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8,005,253 65,193,278,575 Rls. 2,626,981 $
617 1392 امارات متحده عربي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 1,632,396 65,151,536,111 Rls. 2,627,835 $
618 1392 افغانستان 27101910 روغن موتور 2,454,144 65,129,885,622 Rls. 2,622,497 $
619 1392 پاکستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 874,528 65,055,182,564 Rls. 2,626,174 $
620 1392 امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 6,682,679 65,049,591,125 Rls. 2,613,812 $
621 1392 عراق 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 184,278 65,027,297,366 Rls. 2,621,846 $
622 1392 عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,903,521 64,929,531,827 Rls. 2,597,716 $
623 1392 افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 417,594 64,894,846,154 Rls. 2,617,845 $
624 1392 گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 7,533,422 64,849,268,018 Rls. 2,611,068 $
625 1392 عراق 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 2,150,427 64,754,301,865 Rls. 2,612,881 $
626 1392 آلمان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,187,531 64,696,944,859 Rls. 2,608,008 $
627 1392 تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,171,264 64,568,870,998 Rls. 2,605,245 $
628 1392 ترکمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 21,649,611 64,477,801,927 Rls. 2,596,441 $
629 1392 تاجيکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,025,579 64,352,558,689 Rls. 2,598,836 $
630 1392 ازبکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 11,558,749 64,283,549,461 Rls. 2,588,450 $
631 1392 آذربايجان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 50,377 64,232,410,632 Rls. 2,585,802 $
632 1392 ترکمنستان 08105000 کيوي, تازه 3,588,811 64,231,378,460 Rls. 2,580,282 $
633 1392 آذربايجان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,400,000 64,084,256,000 Rls. 2,397,814 $
634 1392 ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 282,488 64,023,372,972 Rls. 2,570,705 $
635 1392 هند 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 8,178,025 63,700,717,680 Rls. 2,569,058 $
636 1392 ترکمنستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 3,668,194 63,302,450,690 Rls. 2,549,058 $
637 1392 مصر 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 294,810 63,189,727,277 Rls. 2,492,607 $
638 1392 امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 998,104 63,002,433,219 Rls. 2,532,558 $
639 1392 امارات متحده عربي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 256,248 62,961,667,764 Rls. 2,538,631 $
640 1392 ترکمنستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 3,228,045 62,881,650,308 Rls. 2,530,871 $
641 1392 افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 875,106 62,871,860,330 Rls. 2,523,580 $
642 1392 عراق 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 628,808 62,845,038,482 Rls. 2,528,353 $
643 1392 افغانستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,024,826 62,842,268,116 Rls. 2,537,082 $
644 1392 آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,898,500 62,705,466,828 Rls. 2,532,390 $
645 1392 کويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 420,348 62,654,105,232 Rls. 2,514,147 $
646 1392 عربستان سعودي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1,926 62,652,847,527 Rls. 2,522,692 $
647 1392 هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 957,234 62,629,506,774 Rls. 2,525,700 $
648 1392 ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 638,056 62,424,393,871 Rls. 2,512,752 $
649 1392 افغانستان 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 628,852 62,362,178,557 Rls. 2,511,569 $
650 1392 آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 4,520,245 62,330,269,641 Rls. 2,513,669 $
651 1392 آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,684,233 62,302,485,629 Rls. 2,506,342 $
652 1392 پاکستان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 632,822 62,236,263,281 Rls. 2,505,551 $
653 1392 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,000,000 62,232,500,000 Rls. 2,500,000 $
654 1392 ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,427,336 62,170,022,083 Rls. 2,500,179 $
655 1392 عراق 70109080 شيشه شربت (دا رو) 8,060,050 61,986,221,925 Rls. 2,495,524 $
656 1392 عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 827,395 61,921,837,181 Rls. 2,483,115 $
657 1392 عراق 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 1,102,612 61,885,942,197 Rls. 2,493,047 $
658 1392 امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 843,646 61,866,027,785 Rls. 2,494,540 $
659 1392 بنگلادش 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 16,500,474 61,855,595,568 Rls. 2,497,702 $
660 1392 عراق 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 156,010 61,780,358,753 Rls. 2,486,426 $
661 1392 عراق 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 406,860 61,765,646,590 Rls. 2,485,646 $
662 1392 افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,035,819 61,597,204,437 Rls. 2,475,596 $
663 1392 اندونزي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2,496,530 61,593,710,360 Rls. 2,482,710 $
664 1392 مونته نگرو 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,625,290 61,550,354,303 Rls. 2,473,892 $
665 1392 امارات متحده عربي 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 29,369,514 61,515,311,864 Rls. 2,455,852 $
666 1392 ترکمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 874,963 61,456,656,853 Rls. 2,463,414 $
667 1392 ترکيه 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 25,636 61,394,920,371 Rls. 2,471,094 $
668 1392 ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 822,982 61,303,702,494 Rls. 2,457,339 $
669 1392 هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 878,211 61,255,323,669 Rls. 2,470,888 $
670 1392 ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,552,634 61,144,160,078 Rls. 2,468,304 $
671 1392 افغانستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 310,364 60,945,824,690 Rls. 2,449,437 $
672 1392 ترکمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور 1,656,650 60,917,671,890 Rls. 2,459,624 $
673 1392 آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,069,840 60,891,955,488 Rls. 2,456,521 $
674 1392 عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 298,921 60,831,506,040 Rls. 2,449,483 $
675 1392 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 6,953,876 60,826,608,485 Rls. 2,450,693 $
676 1392 عراق 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 491,244 60,783,912,105 Rls. 2,450,714 $
677 1392 گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 1,763,168 60,766,594,969 Rls. 2,450,871 $
678 1392 قرقيزستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,247,896 60,747,602,750 Rls. 2,450,252 $
679 1392 کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 696,585 60,727,575,045 Rls. 2,449,646 $
680 1392 عراق 27132000 قيرنفت 5,418,110 60,706,824,576 Rls. 2,438,795 $
681 1392 عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 330,373 60,580,721,979 Rls. 2,428,754 $
682 1392 مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 541,796 60,492,750,079 Rls. 2,437,038 $
683 1392 مالزي 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 14,170,230 60,428,874,651 Rls. 2,434,323 $
684 1392 مجارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,456,700 60,388,090,375 Rls. 2,416,497 $
685 1392 قطر 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 288,144 60,308,477,808 Rls. 2,409,371 $
686 1392 عراق 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 10,500 60,276,740,000 Rls. 2,432,000 $
687 1392 قطر 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 2,930,000 60,235,728,744 Rls. 2,431,900 $
688 1392 ايتاليا 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 10,109,997 59,729,059,567 Rls. 2,403,240 $
689 1392 چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 283,298 59,626,287,108 Rls. 2,407,144 $
690 1392 ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 757,245 59,560,747,432 Rls. 2,397,634 $
691 1392 آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,277,760 59,470,374,541 Rls. 2,392,328 $
692 1392 فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 595,668 59,162,516,972 Rls. 2,383,425 $
693 1392 آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 674,327 59,154,968,121 Rls. 2,376,208 $
694 1392 آسيا- اروپا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,823,312 59,107,365,276 Rls. 2,379,498 $
695 1392 افغانستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 595,271 58,958,345,531 Rls. 2,376,363 $
696 1392 افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,528,834 58,914,233,707 Rls. 2,371,928 $
697 1392 ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 959,146 58,852,269,512 Rls. 2,357,277 $
698 1392 آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 630,455 58,817,402,130 Rls. 2,356,080 $
699 1392 ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 7,545,000 58,689,330,213 Rls. 2,368,509 $
700 1392 ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 810,294 58,594,706,764 Rls. 2,332,870 $
مجموع کل
13,346,766,937,744 ريال
مجموع کل
536,546,754 دلار