آمار کل " صادرات به" کشور "ازبکستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1392 ازبکستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 20,040 546,228,276 Rls. 22,044 $
102 1392 ازبکستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 8,780 544,096,600 Rls. 21,950 $
103 1392 ازبکستان 28332960 سولفات کروم 23,000 543,649,850 Rls. 21,850 $
104 1392 ازبکستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 7,557 536,663,802 Rls. 21,378 $
105 1392 ازبکستان 32089010 سايرلاکها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 8,500 530,888,750 Rls. 21,149 $
106 1392 ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 103,700 515,824,900 Rls. 19,622 $
107 1392 ازبکستان 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 32,500 511,107,575 Rls. 20,575 $
108 1392 ازبکستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 94,260 508,936,908 Rls. 20,700 $
109 1392 ازبکستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,690 503,681,310 Rls. 20,295 $
110 1392 ازبکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 27,425 456,140,904 Rls. 18,408 $
111 1392 ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 4,600 455,933,600 Rls. 18,400 $
112 1392 ازبکستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 55,515 449,767,844 Rls. 18,092 $
113 1392 ازبکستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 41,800 435,585,360 Rls. 17,545 $
114 1392 ازبکستان 39052100 کوپليمرهاي ا ستات وينيل ,بصورت ديسپرسيون مايع (Dispersion) 15,800 430,693,780 Rls. 17,380 $
115 1392 ازبکستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 112,444 404,485,664 Rls. 16,304 $
116 1392 ازبکستان 29072300 4، 4ايزوپروپيليون دي فنلککبيسکآ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن 10,800 388,070,460 Rls. 15,660 $
117 1392 ازبکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 46,000 387,479,712 Rls. 15,594 $
118 1392 ازبکستان 28365000 کربنات کلسيم 172,017 373,861,559 Rls. 15,092 $
119 1392 ازبکستان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 7,560 372,324,976 Rls. 14,992 $
120 1392 ازبکستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 60,000 356,342,400 Rls. 14,400 $
121 1392 ازبکستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 10,930 355,431,217 Rls. 14,351 $
122 1392 ازبکستان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 4,266 354,145,271 Rls. 14,291 $
123 1392 ازبکستان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 1,729 342,881,448 Rls. 13,832 $
124 1392 ازبکستان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاکيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, که درجاي ديگرذکرنشده. 17,092 340,368,262 Rls. 13,658 $
125 1392 ازبکستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 15,630 336,738,294 Rls. 13,583 $
126 1392 ازبکستان 34011150 صابون رختشويي 15,000 335,758,500 Rls. 13,500 $
127 1392 ازبکستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 12,177 317,156,809 Rls. 12,786 $
128 1392 ازبکستان 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 2,500 312,442,200 Rls. 12,091 $
129 1392 ازبکستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,040 310,441,920 Rls. 12,480 $
130 1392 ازبکستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,001 299,549,700 Rls. 12,006 $
131 1392 ازبکستان 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 2,671 297,710,630 Rls. 12,019 $
132 1392 ازبکستان 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 8,004 297,436,644 Rls. 12,006 $
133 1392 ازبکستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 8,910 289,899,836 Rls. 11,698 $
134 1392 ازبکستان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 800 287,436,400 Rls. 11,600 $
135 1392 ازبکستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,950 281,456,110 Rls. 11,310 $
136 1392 ازبکستان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 3,384 280,230,564 Rls. 11,252 $
137 1392 ازبکستان 85461000 مقره هاي عايق برق ا ز شيشه 5,454 270,191,160 Rls. 10,908 $
138 1392 ازبکستان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 4,280 265,520,500 Rls. 10,700 $
139 1392 ازبکستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 87,550 260,449,625 Rls. 10,513 $
140 1392 ازبکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 12,786 254,759,024 Rls. 10,228 $
141 1392 ازبکستان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 600 252,694,800 Rls. 10,200 $
142 1392 ازبکستان 55161200 پارچه هاي تاروپودباف رنگرزي شده, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي. 2,478 246,461,880 Rls. 9,912 $
143 1392 ازبکستان 34021110 سديم لوريل سولفات 6,600 245,331,900 Rls. 9,900 $
144 1392 ازبکستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,950 217,369,350 Rls. 8,775 $
145 1392 ازبکستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 5,430 215,297,328 Rls. 8,688 $
146 1392 ازبکستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,900 215,071,087 Rls. 8,638 $
147 1392 ازبکستان 08081000 سيب , تازه 20,110 209,308,213 Rls. 8,447 $
148 1392 ازبکستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 9,780 206,079,270 Rls. 8,313 $
149 1392 ازبکستان 84191100 آبگرم کن هاي زودجوش گازي 3,275 203,531,050 Rls. 8,187 $
150 1392 ازبکستان 29054500 گليسرول 8,200 203,204,200 Rls. 8,200 $
151 1392 ازبکستان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 2,688 200,269,440 Rls. 8,094 $
152 1392 ازبکستان 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 10,000 199,996,470 Rls. 8,066 $
153 1392 ازبکستان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 5,000 198,920,000 Rls. 8,000 $
154 1392 ازبکستان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 3,200 198,218,000 Rls. 8,000 $
155 1392 ازبکستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,650 197,136,150 Rls. 7,950 $
156 1392 ازبکستان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,700 196,953,300 Rls. 7,950 $
157 1392 ازبکستان 70119000 غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,که درجاي ديگرذکرنشده. 11,018 191,226,547 Rls. 7,712 $
158 1392 ازبکستان 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 5,000 186,487,500 Rls. 7,500 $
159 1392 ازبکستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 2,400 178,812,000 Rls. 7,226 $
160 1392 ازبکستان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1,500 170,975,100 Rls. 6,900 $
161 1392 ازبکستان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,296 170,746,632 Rls. 6,888 $
162 1392 ازبکستان 09096290 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي در بستهکبندي آماده براي خرد شده وساييده شده در بسته بندي براي غيرخرده فروشي 1,960 170,059,400 Rls. 6,860 $
163 1392 ازبکستان 28301000 سولفور سديم 22,000 163,798,800 Rls. 6,600 $
164 1392 ازبکستان 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 8,140 161,452,016 Rls. 6,511 $
165 1392 ازبکستان 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 5,616 157,684,032 Rls. 6,336 $
166 1392 ازبکستان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 65,000 154,539,840 Rls. 6,240 $
167 1392 ازبکستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 23,585 152,791,044 Rls. 6,132 $
168 1392 ازبکستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 7,000 148,268,050 Rls. 5,950 $
169 1392 ازبکستان 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 1,993 148,165,599 Rls. 5,979 $
170 1392 ازبکستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 2,340 145,080,000 Rls. 5,850 $
171 1392 ازبکستان 25081000 بنتونيت 65,000 144,881,100 Rls. 5,850 $
172 1392 ازبکستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 3,030 135,341,010 Rls. 5,454 $
173 1392 ازبکستان 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 879 120,448,778 Rls. 4,834 $
174 1392 ازبکستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 118,977,600 Rls. 4,800 $
175 1392 ازبکستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,600 118,948,800 Rls. 4,800 $
176 1392 ازبکستان 73239910 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ازآهن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 111,555,000 Rls. 4,500 $
177 1392 ازبکستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,000 109,476,400 Rls. 4,400 $
178 1392 ازبکستان 34012010 صابون مايع 4,736 105,690,965 Rls. 4,265 $
179 1392 ازبکستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 4,000 105,410,640 Rls. 4,240 $
180 1392 ازبکستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,920 102,833,159 Rls. 4,147 $
181 1392 ازبکستان 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 1,377 102,324,870 Rls. 4,131 $
182 1392 ازبکستان 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 2,213 98,872,498 Rls. 3,845 $
183 1392 ازبکستان 70132210 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غيرازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت دستي باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 4,800 95,162,880 Rls. 3,840 $
184 1392 ازبکستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 341 93,587,450 Rls. 3,751 $
185 1392 ازبکستان 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 2,620 92,328,288 Rls. 3,728 $
186 1392 ازبکستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,000 91,560,200 Rls. 3,700 $
187 1392 ازبکستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,100 91,128,040 Rls. 3,676 $
188 1392 ازبکستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 2,871 91,076,108 Rls. 3,664 $
189 1392 ازبکستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 900 89,535,600 Rls. 3,600 $
190 1392 ازبکستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 600 88,689,650 Rls. 3,533 $
191 1392 ازبکستان 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 800 79,587,200 Rls. 3,200 $
192 1392 ازبکستان 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 520 77,566,320 Rls. 3,120 $
193 1392 ازبکستان 08071100 هندوا نه , تازه 14,014 76,378,242 Rls. 3,083 $
194 1392 ازبکستان 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,019 75,749,403 Rls. 3,057 $
195 1392 ازبکستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 7,200 74,931,696 Rls. 3,024 $
196 1392 ازبکستان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 993 73,985,055 Rls. 2,979 $
197 1392 ازبکستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 718 53,494,590 Rls. 2,162 $
198 1392 ازبکستان 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 945 51,503,067 Rls. 2,079 $
199 1392 ازبکستان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 680 50,498,400 Rls. 2,039 $
200 1392 ازبکستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 660 49,384,830 Rls. 1,972 $
201 1392 ازبکستان 29153300 استات بوتيل نرمال 1,080 48,722,175 Rls. 1,965 $
202 1392 ازبکستان 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 1,200 46,447,128 Rls. 1,872 $
203 1392 ازبکستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 500 43,419,547 Rls. 1,751 $
204 1392 ازبکستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 360 40,419,000 Rls. 1,620 $
205 1392 ازبکستان 25131000 سنگ پا (pumicestone) 3,912 38,796,350 Rls. 1,565 $
206 1392 ازبکستان 27131200 کک نفت تکليس شده 1,000 37,297,500 Rls. 1,500 $
207 1392 ازبکستان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 1,000 37,297,500 Rls. 1,500 $
208 1392 ازبکستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 1,020 35,507,220 Rls. 1,428 $
209 1392 ازبکستان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 927 34,457,981 Rls. 1,391 $
210 1392 ازبکستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 24,950 34,136,732 Rls. 1,372 $
211 1392 ازبکستان 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 270 33,625,800 Rls. 1,350 $
212 1392 ازبکستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 870 32,409,705 Rls. 1,305 $
213 1392 ازبکستان 38013000 خميرهاي كربنکدار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كورهکها 2,050 30,437,580 Rls. 1,230 $
214 1392 ازبکستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 70 29,734,800 Rls. 1,200 $
215 1392 ازبکستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 2,250 27,888,750 Rls. 1,125 $
216 1392 ازبکستان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 370 27,493,590 Rls. 1,110 $
217 1392 ازبکستان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 1,934 25,011,435 Rls. 1,005 $
218 1392 ازبکستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 708 24,601,575 Rls. 991 $
219 1392 ازبکستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 485 21,663,495 Rls. 873 $
220 1392 ازبکستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 285 21,178,350 Rls. 855 $
221 1392 ازبکستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 0 20,435,742 Rls. 822 $
222 1392 ازبکستان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 390 19,329,180 Rls. 780 $
223 1392 ازبکستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 650 19,327,620 Rls. 780 $
224 1392 ازبکستان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 18,500 17,421,746 Rls. 703 $
225 1392 ازبکستان 73231000 پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاک کردن ياصيقلي کردن ظروف, دستکش. 385 17,242,533 Rls. 693 $
226 1392 ازبکستان 32041210 مواد رنگي دندانه (Mordant) 275 17,024,547 Rls. 687 $
227 1392 ازبکستان 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازک ازآلومينيوم روي تکيه گاه, بجزرديف 76072010 150 16,863,525 Rls. 672 $
228 1392 ازبکستان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 2,000 16,851,080 Rls. 680 $
229 1392 ازبکستان 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 150 14,922,600 Rls. 600 $
230 1392 ازبکستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 120 13,430,340 Rls. 540 $
231 1392 ازبکستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 180 13,374,180 Rls. 540 $
232 1392 ازبکستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 285 12,812,174 Rls. 517 $
233 1392 ازبکستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 250 11,754,350 Rls. 475 $
234 1392 ازبکستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 313 11,621,351 Rls. 469 $
235 1392 ازبکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 150 11,191,950 Rls. 450 $
236 1392 ازبکستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 93 9,743,329 Rls. 391 $
237 1392 ازبکستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 185 9,627,419 Rls. 389 $
238 1392 ازبکستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 44 9,593,472 Rls. 382 $
239 1392 ازبکستان 87168000 وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند 200 7,729,176 Rls. 312 $
240 1392 ازبکستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 150 7,005,300 Rls. 285 $
241 1392 ازبکستان 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 78 6,466,014 Rls. 261 $
242 1392 ازبکستان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 20 5,995,920 Rls. 239 $
243 1392 ازبکستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 50 5,699,170 Rls. 230 $
244 1392 ازبکستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 200 4,954,000 Rls. 200 $
245 1392 ازبکستان 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 115 4,335,450 Rls. 175 $
246 1392 ازبکستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 350 3,469,340 Rls. 140 $
247 1392 ازبکستان 39234000 قرقره , دوک , ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيکي 40 2,974,680 Rls. 120 $
248 1392 ازبکستان 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 70 2,603,685 Rls. 93 $
249 1392 ازبکستان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 44 2,483,500 Rls. 100 $
250 1392 ازبکستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 100 2,481,800 Rls. 100 $
251 1392 ازبکستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 30 2,242,530 Rls. 90 $
252 1392 ازبکستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 15 1,349,082 Rls. 54 $
253 1392 ازبکستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 53 1,239,650 Rls. 50 $
254 1392 ازبکستان 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 175 495,620 Rls. 20 $
مجموع کل
24,813,243,449 ريال
مجموع کل
997,766 دلار