آمار کل " صادرات به" کشور "امارات متحده عربي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1392 امارات متحده عربي 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 139 2,570,214,084 Rls. 102,748 $
202 1392 امارات متحده عربي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 194,280 2,564,271,011 Rls. 103,335 $
203 1392 امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 36,405 2,561,365,020 Rls. 103,380 $
204 1392 امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 18,890 2,544,871,770 Rls. 102,582 $
205 1392 امارات متحده عربي 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 1,893,429 2,528,505,350 Rls. 102,242 $
206 1392 امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 40,655 2,520,629,625 Rls. 101,445 $
207 1392 امارات متحده عربي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 24,220 2,481,861,712 Rls. 100,097 $
208 1392 امارات متحده عربي 07032000 سير 90,476 2,478,228,422 Rls. 100,013 $
209 1392 امارات متحده عربي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 9,649 2,475,455,030 Rls. 99,857 $
210 1392 امارات متحده عربي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,700 2,471,183,400 Rls. 99,400 $
211 1392 امارات متحده عربي 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 16,749 2,470,585,785 Rls. 99,599 $
212 1392 امارات متحده عربي 26209990 ساير خاکسترها وفضولات حاوي فلزات ياتركيبات آنها بجزموارد مذکور 283,840 2,464,274,792 Rls. 99,344 $
213 1392 امارات متحده عربي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 8,390 2,451,434,300 Rls. 98,900 $
214 1392 امارات متحده عربي 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 34,044 2,439,271,788 Rls. 98,471 $
215 1392 امارات متحده عربي 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 47,813 2,373,785,879 Rls. 95,717 $
216 1392 امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 380 2,369,643,768 Rls. 95,759 $
217 1392 امارات متحده عربي 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 47,241 2,354,755,383 Rls. 94,942 $
218 1392 امارات متحده عربي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,019 2,342,437,200 Rls. 94,335 $
219 1392 امارات متحده عربي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 25,323 2,337,925,089 Rls. 93,133 $
220 1392 امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 45,922 2,331,719,615 Rls. 93,638 $
221 1392 امارات متحده عربي 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 13,680 2,308,651,266 Rls. 93,023 $
222 1392 امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 18,624 2,307,217,326 Rls. 91,218 $
223 1392 امارات متحده عربي 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 47,398 2,303,790,653 Rls. 92,931 $
224 1392 امارات متحده عربي 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 130,854 2,270,875,745 Rls. 91,645 $
225 1392 امارات متحده عربي 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 18,040 2,240,610,200 Rls. 90,481 $
226 1392 امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 19,120 2,236,870,518 Rls. 90,120 $
227 1392 امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 88,096 2,235,652,614 Rls. 90,169 $
228 1392 امارات متحده عربي 87060090 ساير شاسي هاي موتوردا ر مشمول شماره هاي 8701 تا 8705 ،غير مذکور درجاي ديگر 13,180 2,231,100,000 Rls. 90,000 $
229 1392 امارات متحده عربي 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 9,126 2,185,161,258 Rls. 88,126 $
230 1392 امارات متحده عربي 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,058 2,172,246,035 Rls. 87,376 $
231 1392 امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 20,875 2,157,190,720 Rls. 87,034 $
232 1392 امارات متحده عربي 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 62,160 2,105,051,172 Rls. 84,843 $
233 1392 امارات متحده عربي 07042000 کلم بروکسل , تازه يا سردکرده 235,255 2,089,882,285 Rls. 84,381 $
234 1392 امارات متحده عربي 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 27,750 2,052,567,780 Rls. 82,860 $
235 1392 امارات متحده عربي 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 242,409 2,050,695,102 Rls. 82,545 $
236 1392 امارات متحده عربي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 3,540 2,037,628,797 Rls. 81,599 $
237 1392 امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,800 2,017,414,028 Rls. 81,436 $
238 1392 امارات متحده عربي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 704 2,004,628,685 Rls. 80,899 $
239 1392 امارات متحده عربي 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 195,258 1,967,410,142 Rls. 79,490 $
240 1392 امارات متحده عربي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,348 1,891,577,810 Rls. 76,043 $
241 1392 امارات متحده عربي 06031100 گل هاي رز(Rosos) 3,393 1,866,916,905 Rls. 75,316 $
242 1392 امارات متحده عربي 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 17,820 1,855,924,230 Rls. 74,959 $
243 1392 امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 31,876 1,848,857,912 Rls. 74,341 $
244 1392 امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 24,083 1,823,488,323 Rls. 73,417 $
245 1392 امارات متحده عربي 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 6,005 1,810,243,575 Rls. 72,988 $
246 1392 امارات متحده عربي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 31,540 1,787,186,520 Rls. 71,437 $
247 1392 امارات متحده عربي 73181390 سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده 6,047 1,755,797,400 Rls. 71,400 $
248 1392 امارات متحده عربي 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 23,328 1,734,903,360 Rls. 69,984 $
249 1392 امارات متحده عربي 28253000 ا کسيد وهيدروکسيدهاي وا ناديم 121,750 1,734,768,935 Rls. 69,794 $
250 1392 امارات متحده عربي 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 13,912 1,729,363,560 Rls. 69,560 $
251 1392 امارات متحده عربي 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 17,540 1,727,332,800 Rls. 69,600 $
252 1392 امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 23,000 1,719,411,000 Rls. 69,000 $
253 1392 امارات متحده عربي 03055900 ساير ماهي هاي خشك شده ، به غير از دل وجگر خوراكي ماهي ، حتي نمك زده شده ولي غير دودي وماهي روغن cod 2,305 1,716,756,300 Rls. 69,278 $
254 1392 امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,795 1,711,545,055 Rls. 69,087 $
255 1392 امارات متحده عربي 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 91,960 1,710,117,570 Rls. 68,970 $
256 1392 امارات متحده عربي 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 10,462 1,700,675,839 Rls. 68,461 $
257 1392 امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 221,256 1,648,126,078 Rls. 66,377 $
258 1392 امارات متحده عربي 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 161,926 1,645,108,820 Rls. 65,489 $
259 1392 امارات متحده عربي 04022190 ساير 16,349 1,631,630,200 Rls. 65,396 $
260 1392 امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,647 1,626,506,274 Rls. 65,383 $
261 1392 امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 17,774 1,591,139,682 Rls. 64,135 $
262 1392 امارات متحده عربي 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 43,187 1,581,761,066 Rls. 63,849 $
263 1392 امارات متحده عربي 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 20,403 1,548,906,047 Rls. 61,754 $
264 1392 امارات متحده عربي 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 142,800 1,529,015,930 Rls. 61,404 $
265 1392 امارات متحده عربي 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 30,388 1,522,425,854 Rls. 61,380 $
266 1392 امارات متحده عربي 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 38,720 1,488,864,344 Rls. 59,966 $
267 1392 امارات متحده عربي 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 15,507 1,474,607,160 Rls. 59,544 $
268 1392 امارات متحده عربي 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 19,761 1,469,265,060 Rls. 59,282 $
269 1392 امارات متحده عربي 95069110 دستگاه TRAD MILL 57,099 1,454,998,101 Rls. 58,719 $
270 1392 امارات متحده عربي 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 19,500 1,449,571,500 Rls. 58,500 $
271 1392 امارات متحده عربي 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 10,003 1,440,304,200 Rls. 58,015 $
272 1392 امارات متحده عربي 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 16,954 1,436,619,892 Rls. 57,494 $
273 1392 امارات متحده عربي 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 14,100 1,435,328,600 Rls. 57,800 $
274 1392 امارات متحده عربي 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 3,810 1,421,742,700 Rls. 54,080 $
275 1392 امارات متحده عربي 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 12,100 1,407,359,880 Rls. 57,240 $
276 1392 امارات متحده عربي 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 2,846,832 1,400,113,176 Rls. 56,936 $
277 1392 امارات متحده عربي 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 22,405 1,395,720,300 Rls. 56,013 $
278 1392 امارات متحده عربي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 35,392 1,372,600,671 Rls. 55,211 $
279 1392 امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 100,000 1,362,669,000 Rls. 54,981 $
280 1392 امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 480 1,351,979,200 Rls. 54,557 $
281 1392 امارات متحده عربي 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 62,889 1,331,235,785 Rls. 53,485 $
282 1392 امارات متحده عربي 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 266,600 1,325,122,860 Rls. 53,234 $
283 1392 امارات متحده عربي 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 52,842 1,315,387,960 Rls. 52,817 $
284 1392 امارات متحده عربي 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 1,088 1,311,715,080 Rls. 52,920 $
285 1392 امارات متحده عربي 06021000 قلمه هاي ريشه نکرده و پيوندها 1,577 1,311,391,500 Rls. 53,086 $
286 1392 امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 28,772 1,282,951,881 Rls. 51,789 $
287 1392 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,610 1,281,737,176 Rls. 51,632 $
288 1392 امارات متحده عربي 14049020 وسمه . 11,300 1,281,403,834 Rls. 51,398 $
289 1392 امارات متحده عربي 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 13,432 1,276,753,140 Rls. 51,480 $
290 1392 امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 20,127 1,258,689,685 Rls. 50,719 $
291 1392 امارات متحده عربي 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 432,850 1,257,954,495 Rls. 50,859 $
292 1392 امارات متحده عربي 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 442,571 1,247,240,084 Rls. 50,410 $
293 1392 امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 12,545 1,240,653,600 Rls. 50,000 $
294 1392 امارات متحده عربي 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 8,790 1,213,877,000 Rls. 49,000 $
295 1392 امارات متحده عربي 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 11,402 1,203,402,341 Rls. 49,537 $
296 1392 امارات متحده عربي 68062010 رسهاي منبسط شده 372,040 1,201,497,992 Rls. 48,314 $
297 1392 امارات متحده عربي 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 64,140 1,198,199,340 Rls. 48,105 $
298 1392 امارات متحده عربي 16043200 بدل خاويار 55 1,188,652,770 Rls. 48,038 $
299 1392 امارات متحده عربي 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 15,934 1,185,250,590 Rls. 47,802 $
300 1392 امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 7,982 1,183,933,300 Rls. 47,641 $
301 1392 امارات متحده عربي 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 6,242 1,178,108,552 Rls. 47,361 $
302 1392 امارات متحده عربي 03034400 ماهي تن بسيار چرب و چاق (thunnus obesus ) يخ زده باسثناي جگر ، تخم و مني آن 9,496 1,175,601,580 Rls. 47,480 $
303 1392 امارات متحده عربي 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 27,177 1,165,044,088 Rls. 47,023 $
304 1392 امارات متحده عربي 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 18,635 1,154,472,447 Rls. 46,587 $
305 1392 امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 12,914 1,153,972,630 Rls. 46,549 $
306 1392 امارات متحده عربي 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 279,900 1,148,755,177 Rls. 46,183 $
307 1392 امارات متحده عربي 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 28,780 1,144,802,000 Rls. 46,000 $
308 1392 امارات متحده عربي 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 15,281 1,137,367,569 Rls. 45,842 $
309 1392 امارات متحده عربي 54078400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, دا را ي کمترا ز85 %رشته هاي سنتتيک, مخلوط باپنبه. 3,278 1,136,805,300 Rls. 45,900 $
310 1392 امارات متحده عربي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 10,636 1,136,769,540 Rls. 45,859 $
311 1392 امارات متحده عربي 03062400 خرچنگ دم کوتاه (باستثناي يخ زده ) 10,898 1,134,525,777 Rls. 45,771 $
312 1392 امارات متحده عربي 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 112,640 1,134,283,504 Rls. 45,776 $
313 1392 امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 24,000 1,131,853,597 Rls. 45,689 $
314 1392 امارات متحده عربي 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 22,959 1,126,806,925 Rls. 45,374 $
315 1392 امارات متحده عربي 13012000 صمغ عربي طبيعي 1,500 1,085,325,000 Rls. 43,500 $
316 1392 امارات متحده عربي 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 13,000 1,084,664,370 Rls. 43,770 $
317 1392 امارات متحده عربي 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 16,705 1,076,210,261 Rls. 43,432 $
318 1392 امارات متحده عربي 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 22,150 1,050,859,232 Rls. 42,349 $
319 1392 امارات متحده عربي 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 10,000 1,044,477,000 Rls. 42,000 $
320 1392 امارات متحده عربي 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 14,000 1,040,718,000 Rls. 42,000 $
321 1392 امارات متحده عربي 15021090 ساير 11,790 1,025,063,865 Rls. 41,265 $
322 1392 امارات متحده عربي 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 12,000 1,010,412,000 Rls. 40,800 $
323 1392 امارات متحده عربي 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,600 1,003,276,563 Rls. 35,984 $
324 1392 امارات متحده عربي 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 2,002 1,001,371,089 Rls. 40,383 $
325 1392 امارات متحده عربي 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 17,038 1,000,776,000 Rls. 40,388 $
326 1392 امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 25,140 998,509,540 Rls. 40,320 $
327 1392 امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,665 993,229,111 Rls. 39,815 $
328 1392 امارات متحده عربي 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 13,345 992,467,650 Rls. 40,035 $
329 1392 امارات متحده عربي 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 3,306 987,599,352 Rls. 39,672 $
330 1392 امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 26,714 986,410,786 Rls. 39,771 $
331 1392 امارات متحده عربي 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 19,644 973,632,816 Rls. 39,288 $
332 1392 امارات متحده عربي 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 19,270 958,142,940 Rls. 38,540 $
333 1392 امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 20,754 947,079,590 Rls. 38,220 $
334 1392 امارات متحده عربي 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده باستثناي فلتان , حلوا ماهيان- کفشک ماهيان 9,850 945,763,910 Rls. 38,185 $
335 1392 امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 33,630 943,476,668 Rls. 37,760 $
336 1392 امارات متحده عربي 61082100 شورت وتنکه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف ,ا زپنبه... 3,150 936,154,800 Rls. 37,800 $
337 1392 امارات متحده عربي 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 74,290 924,569,178 Rls. 37,302 $
338 1392 امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 7,446 914,302,152 Rls. 35,132 $
339 1392 امارات متحده عربي 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 24,400 906,399,000 Rls. 36,600 $
340 1392 امارات متحده عربي 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 20,286 904,780,406 Rls. 36,514 $
341 1392 امارات متحده عربي 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 2,600 903,375,200 Rls. 36,400 $
342 1392 امارات متحده عربي 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 10,493 894,819,840 Rls. 36,096 $
343 1392 امارات متحده عربي 28301000 سولفور سديم 120,000 892,404,000 Rls. 36,000 $
344 1392 امارات متحده عربي 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 17,650 890,784,000 Rls. 35,969 $
345 1392 امارات متحده عربي 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 22,924 883,503,180 Rls. 35,532 $
346 1392 امارات متحده عربي 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 3,516 877,242,000 Rls. 35,160 $
347 1392 امارات متحده عربي 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 22,400 867,240,192 Rls. 34,944 $
348 1392 امارات متحده عربي 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 180,735 852,869,856 Rls. 34,307 $
349 1392 امارات متحده عربي 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازي تازه ياخشک کرده غيرمذکور. 9,087 836,714,880 Rls. 33,528 $
350 1392 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 24,000 833,724,813 Rls. 33,460 $
351 1392 امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 48,574 820,257,262 Rls. 32,091 $
352 1392 امارات متحده عربي 20079100 مركبات 13,989 819,180,901 Rls. 32,940 $
353 1392 امارات متحده عربي 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشک کرده 5,500 817,707,000 Rls. 33,000 $
354 1392 امارات متحده عربي 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 10,915 812,296,760 Rls. 32,693 $
355 1392 امارات متحده عربي 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 14,882 811,578,840 Rls. 32,725 $
356 1392 امارات متحده عربي 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 4,380 806,776,418 Rls. 32,483 $
357 1392 امارات متحده عربي 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 9,800 801,515,880 Rls. 32,340 $
358 1392 امارات متحده عربي 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 103,640 801,040,729 Rls. 32,335 $
359 1392 امارات متحده عربي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 16,000 790,400,000 Rls. 32,000 $
360 1392 امارات متحده عربي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 18,680 787,548,800 Rls. 31,756 $
361 1392 امارات متحده عربي 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 11,000 781,723,650 Rls. 31,350 $
362 1392 امارات متحده عربي 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 4,100 781,275,015 Rls. 31,545 $
363 1392 امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 16,855 780,514,338 Rls. 31,050 $
364 1392 امارات متحده عربي 42022200 كيف دستي ، حتي با بند براي آويختن به شانه ، همچنين آنهايي كه بدون دسته هستند با سطح خارجي از ورقکهاي مواد پلاستيكي يا از مواد نسجي 973 772,382,264 Rls. 31,114 $
365 1392 امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 10,368 769,699,584 Rls. 31,104 $
366 1392 امارات متحده عربي 12075000 دانه خردل حتي خرد شده 18,301 769,453,167 Rls. 31,105 $
367 1392 امارات متحده عربي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 19,352 757,642,704 Rls. 30,576 $
368 1392 امارات متحده عربي 23066000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ... از مغز هسته و ميوه نخل 151,261 753,063,036 Rls. 30,252 $
369 1392 امارات متحده عربي 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 23,483 750,591,936 Rls. 30,528 $
370 1392 امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 10,000 745,830,000 Rls. 30,000 $
371 1392 امارات متحده عربي 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 7,600 743,543,000 Rls. 29,940 $
372 1392 امارات متحده عربي 03057100 باله كوسه 1,000 742,950,000 Rls. 30,000 $
373 1392 امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 28,000 742,380,000 Rls. 30,000 $
374 1392 امارات متحده عربي 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 390 728,779,093 Rls. 29,033 $
375 1392 امارات متحده عربي 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 1,050 727,401,264 Rls. 29,352 $
376 1392 امارات متحده عربي 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 6,440 725,990,640 Rls. 29,280 $
377 1392 امارات متحده عربي 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 18,200 723,952,320 Rls. 29,120 $
378 1392 امارات متحده عربي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 19,385 723,218,995 Rls. 29,187 $
379 1392 امارات متحده عربي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 13,950 721,077,627 Rls. 29,053 $
380 1392 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 9,960 712,314,268 Rls. 28,736 $
381 1392 امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 2,050 711,214,700 Rls. 28,700 $
382 1392 امارات متحده عربي 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,220 703,355,016 Rls. 28,392 $
383 1392 امارات متحده عربي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 13,770 688,720,304 Rls. 27,540 $
384 1392 امارات متحده عربي 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,406 688,070,872 Rls. 27,752 $
385 1392 امارات متحده عربي 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 681,700,210 Rls. 27,499 $
386 1392 امارات متحده عربي 62082100 پيرا هن خوا ب وپيژا ما,زنانه يادخترا نه, ا زپنبه. 2,208 659,093,406 Rls. 26,533 $
387 1392 امارات متحده عربي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,500 655,654,314 Rls. 26,473 $
388 1392 امارات متحده عربي 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 3,554 650,238,214 Rls. 26,253 $
389 1392 امارات متحده عربي 55152900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, که درجاي ديگرگفته نشده. 4,230 629,229,616 Rls. 25,396 $
390 1392 امارات متحده عربي 70133300 ساير ليوانهاي نوشيدن به غيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار . 14,241 619,106,530 Rls. 24,968 $
391 1392 امارات متحده عربي 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 7,040 613,215,680 Rls. 24,640 $
392 1392 امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 44,149 607,442,134 Rls. 24,450 $
393 1392 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 4,400 601,152,200 Rls. 24,200 $
394 1392 امارات متحده عربي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 998 595,009,936 Rls. 23,498 $
395 1392 امارات متحده عربي 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 3,975 590,815,650 Rls. 23,850 $
396 1392 امارات متحده عربي 11081100 نشاسته گندم 44,940 590,528,575 Rls. 23,855 $
397 1392 امارات متحده عربي 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 7,731 574,768,926 Rls. 23,193 $
398 1392 امارات متحده عربي 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 6,566 570,342,458 Rls. 22,981 $
399 1392 امارات متحده عربي 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 4,565 569,965,357 Rls. 22,994 $
400 1392 امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,241 568,202,675 Rls. 22,855 $
مجموع کل
267,132,774,781 ريال
مجموع کل
10,750,841 دلار