آمار کل " صادرات به" کشور "پاکستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1392 پاکستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 145,500 2,883,693,600 Rls. 116,400 $
102 1392 پاکستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 56,572 2,859,583,172 Rls. 114,433 $
103 1392 پاکستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 18,950 2,827,150,500 Rls. 113,700 $
104 1392 پاکستان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاکيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, که درجاي ديگرذکرنشده. 93,015 2,779,317,135 Rls. 111,502 $
105 1392 پاکستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 10,130 2,777,024,690 Rls. 111,430 $
106 1392 پاکستان 29153300 استات بوتيل نرمال 59,040 2,661,807,369 Rls. 107,453 $
107 1392 پاکستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 35,224 2,638,602,726 Rls. 105,372 $
108 1392 پاکستان 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 25,535 2,548,383,519 Rls. 102,140 $
109 1392 پاکستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 46,582 2,538,067,860 Rls. 102,436 $
110 1392 پاکستان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 13,500 2,512,800,000 Rls. 101,250 $
111 1392 پاکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 37,580 2,431,598,262 Rls. 98,080 $
112 1392 پاکستان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 35,781 2,352,506,644 Rls. 94,855 $
113 1392 پاکستان 54023900 نخ تکستوره، که درجاي ديگرگفته نشده،آماده نشده براي خرده فروشي (غير از نخ دوخت ) كمتر از 67 دسي تكس 34,430 2,198,036,159 Rls. 88,734 $
114 1392 پاکستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 32,985 2,139,186,068 Rls. 86,337 $
115 1392 پاکستان 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 34,474 2,134,631,510 Rls. 86,185 $
116 1392 پاکستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 21,355 2,121,487,525 Rls. 85,410 $
117 1392 پاکستان 29221310 تري اتانول آمين 60,720 2,120,949,600 Rls. 85,008 $
118 1392 پاکستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 132,910 2,119,307,378 Rls. 85,484 $
119 1392 پاکستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 20,930 2,077,285,360 Rls. 83,720 $
120 1392 پاکستان 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 57,340 2,051,385,592 Rls. 82,652 $
121 1392 پاکستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 45,300 2,043,020,280 Rls. 83,080 $
122 1392 پاکستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 112,591 2,041,853,484 Rls. 82,479 $
123 1392 پاکستان 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 4,569 2,037,470,448 Rls. 82,272 $
124 1392 پاکستان 29051400 سايربوتانول ها ,که درجاي ديگري مذکور نباشند 101,821 2,020,796,553 Rls. 81,539 $
125 1392 پاکستان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 22,790 1,976,018,345 Rls. 79,765 $
126 1392 پاکستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 19,838 1,967,997,072 Rls. 79,352 $
127 1392 پاکستان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 32,790 1,956,419,555 Rls. 78,917 $
128 1392 پاکستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 15,333 1,933,294,757 Rls. 78,053 $
129 1392 پاکستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 20,046 1,913,140,653 Rls. 77,177 $
130 1392 پاکستان 07122000 پياز خشک کرده حتي بريده شده قطعات 21,756 1,887,986,950 Rls. 76,150 $
131 1392 پاکستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 85,522 1,885,166,970 Rls. 75,970 $
132 1392 پاکستان 38089111 حشره كش خانگي آماده 37,710 1,872,150,060 Rls. 75,420 $
133 1392 پاکستان 29173910 دي بوتيل فتالات 86,400 1,868,047,600 Rls. 75,400 $
134 1392 پاکستان 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 8,237 1,843,020,513 Rls. 74,133 $
135 1392 پاکستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 40,884 1,826,248,618 Rls. 73,590 $
136 1392 پاکستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 263,330 1,812,604,537 Rls. 72,981 $
137 1392 پاکستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 20,041 1,783,368,000 Rls. 72,000 $
138 1392 پاکستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 65,425 1,710,507,234 Rls. 67,158 $
139 1392 پاکستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 4,070 1,690,284,600 Rls. 68,088 $
140 1392 پاکستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 108,120 1,674,710,422 Rls. 66,716 $
141 1392 پاکستان 73064090 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 50,000 1,659,622,500 Rls. 67,500 $
142 1392 پاکستان 21069040 ژل کيک 38,800 1,657,725,000 Rls. 66,600 $
143 1392 پاکستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 2,760,000 1,641,224,640 Rls. 66,240 $
144 1392 پاکستان 25101000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي و گل سفيد فسفاته آسياب نشده . 931,800 1,615,778,220 Rls. 65,234 $
145 1392 پاکستان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 5,598 1,595,186,920 Rls. 64,348 $
146 1392 پاکستان 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 291,443 1,589,625,211 Rls. 64,003 $
147 1392 پاکستان 39173900 ساير لوله ها وشيلنگ ها از مواد پلاستيکي غير مذکور ومشمول در جاي ديگر 24,500 1,584,864,580 Rls. 63,700 $
148 1392 پاکستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 19,003 1,555,390,340 Rls. 62,710 $
149 1392 پاکستان 29222990 ساير امينو -نفتل ها وسايرامينو فنلها ,غيرا زا نهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رند,ا ترهاوا سترهاي آنها،املاح اين محصولات غيرمذکوردرجاي ديگر 20,745 1,542,344,076 Rls. 62,244 $
150 1392 پاکستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 20,544 1,527,864,717 Rls. 61,632 $
151 1392 پاکستان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 5,548 1,512,212,812 Rls. 61,028 $
152 1392 پاکستان 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 61,660 1,495,728,918 Rls. 60,138 $
153 1392 پاکستان 76110000 مخزن، منبع (Tanks)، بشكه و ظروف همانند براي هر گونه مواد (باستثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)،ک از آلومينيوم به گنجايش بيش از 300 ليتر، بدون دستگاهکهاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت. 9,000 1,486,740,000 Rls. 60,000 $
154 1392 پاکستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 19,720 1,466,821,290 Rls. 59,160 $
155 1392 پاکستان 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,194 1,452,145,923 Rls. 58,569 $
156 1392 پاکستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 19,301 1,434,442,197 Rls. 57,903 $
157 1392 پاکستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 48,149 1,434,338,850 Rls. 57,778 $
158 1392 پاکستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 48,000 1,431,993,600 Rls. 57,600 $
159 1392 پاکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 112,782 1,423,719,489 Rls. 57,289 $
160 1392 پاکستان 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 44,760 1,364,246,681 Rls. 54,348 $
161 1392 پاکستان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 74,290 1,348,779,201 Rls. 54,231 $
162 1392 پاکستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 30,138 1,342,430,907 Rls. 54,248 $
163 1392 پاکستان 08105000 کيوي, تازه 63,944 1,261,662,529 Rls. 51,155 $
164 1392 پاکستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 12,514 1,244,642,440 Rls. 50,056 $
165 1392 پاکستان 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,928 1,234,596,440 Rls. 49,640 $
166 1392 پاکستان 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 15,956 1,215,706,086 Rls. 48,745 $
167 1392 پاکستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 18,893 1,213,313,400 Rls. 49,122 $
168 1392 پاکستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 18,705 1,205,174,373 Rls. 48,633 $
169 1392 پاکستان 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,188,768,000 Rls. 48,000 $
170 1392 پاکستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 59,895 1,147,526,734 Rls. 46,118 $
171 1392 پاکستان 08109020 زرشك تازه 5,090 1,136,151,990 Rls. 45,810 $
172 1392 پاکستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 30,552 1,135,663,668 Rls. 45,828 $
173 1392 پاکستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 16,500 1,132,106,250 Rls. 45,375 $
174 1392 پاکستان 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 122,097 1,128,813,944 Rls. 42,921 $
175 1392 پاکستان 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 7,015 1,128,368,108 Rls. 45,598 $
176 1392 پاکستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 930,000 1,105,830,432 Rls. 44,640 $
177 1392 پاکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 17,436 1,082,645,303 Rls. 43,583 $
178 1392 پاکستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 358,729 1,066,550,251 Rls. 43,055 $
179 1392 پاکستان 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 17,630 1,050,803,688 Rls. 42,312 $
180 1392 پاکستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 7,960 1,027,944,912 Rls. 41,501 $
181 1392 پاکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 1,023,504,816 Rls. 41,136 $
182 1392 پاکستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 157,186 1,009,464,300 Rls. 40,869 $
183 1392 پاکستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 50,490 1,000,873,368 Rls. 40,392 $
184 1392 پاکستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 13,179 994,736,773 Rls. 40,037 $
185 1392 پاکستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 240,000 984,495,600 Rls. 39,600 $
186 1392 پاکستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 2,940 964,371,250 Rls. 38,750 $
187 1392 پاکستان 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 11,672 865,793,340 Rls. 35,071 $
188 1392 پاکستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 15,512 864,417,834 Rls. 34,902 $
189 1392 پاکستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 11,937 860,383,347 Rls. 34,616 $
190 1392 پاکستان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 4,430 859,032,537 Rls. 34,509 $
191 1392 پاکستان 21069020 ا مولسيفاير 15,000 836,662,500 Rls. 33,750 $
192 1392 پاکستان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 13,429 832,488,230 Rls. 33,572 $
193 1392 پاکستان 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 22,140 825,965,910 Rls. 33,210 $
194 1392 پاکستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 18,420 822,890,426 Rls. 33,157 $
195 1392 پاکستان 25084010 خاك رس رنگ زدا وگل سرشور 138,180 822,021,290 Rls. 33,163 $
196 1392 پاکستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 780,160,500 Rls. 31,500 $
197 1392 پاکستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 31,044 769,518,672 Rls. 31,044 $
198 1392 پاکستان 29141900 ساير ستن هاي غيرحلقوي ، بدون ديگرعوامل اکسيژنه غير از استن ، بوتانون ، متيل ايزو بوتيل ستن 37,400 741,716,800 Rls. 29,920 $
199 1392 پاکستان 51011100 پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده. 11,890 729,914,269 Rls. 29,687 $
200 1392 پاکستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 245,000 727,532,400 Rls. 29,400 $
201 1392 پاکستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 24,000 717,667,200 Rls. 28,800 $
202 1392 پاکستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 8,200 703,924,300 Rls. 28,300 $
203 1392 پاکستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,210 703,823,684 Rls. 28,388 $
204 1392 پاکستان 69079040 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (کاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده 105,860 678,236,080 Rls. 27,380 $
205 1392 پاکستان 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 27,519 641,238,494 Rls. 25,770 $
206 1392 پاکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 84,463 630,206,269 Rls. 25,339 $
207 1392 پاکستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 11,914 590,195,732 Rls. 23,828 $
208 1392 پاکستان 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 7,864 584,776,187 Rls. 23,591 $
209 1392 پاکستان 27074000 نفتالن 25,386 568,090,655 Rls. 22,847 $
210 1392 پاکستان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 1,420 562,551,400 Rls. 22,700 $
211 1392 پاکستان 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 21,800 554,788,200 Rls. 22,236 $
212 1392 پاکستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,586 522,484,632 Rls. 21,096 $
213 1392 پاکستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 22,500 503,435,250 Rls. 20,250 $
214 1392 پاکستان 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 24,060 503,087,530 Rls. 20,210 $
215 1392 پاکستان 12079920 دانه گلرنگ يا زعفرانكاذب حتي خرد شده 2,000 498,340,000 Rls. 20,000 $
216 1392 پاکستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 9,936 492,209,568 Rls. 19,872 $
217 1392 پاکستان 28332960 سولفات کروم 23,000 486,951,400 Rls. 19,550 $
218 1392 پاکستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 3,500 483,447,000 Rls. 19,285 $
219 1392 پاکستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 10,396 472,539,621 Rls. 17,768 $
220 1392 پاکستان 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 1,164 433,025,460 Rls. 17,460 $
221 1392 پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 21,020 418,062,576 Rls. 16,816 $
222 1392 پاکستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 27,885 414,609,152 Rls. 16,726 $
223 1392 پاکستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 51,278 408,407,360 Rls. 16,480 $
224 1392 پاکستان 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 1,950 405,545,063 Rls. 16,313 $
225 1392 پاکستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 12,600 405,339,480 Rls. 16,380 $
226 1392 پاکستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,048 390,814,920 Rls. 15,720 $
227 1392 پاکستان 39269060 پريفرم (PET) 9,018 382,002,527 Rls. 15,331 $
228 1392 پاکستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,040 362,169,864 Rls. 14,615 $
229 1392 پاکستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 235,670 347,837,002 Rls. 14,002 $
230 1392 پاکستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 9,094 338,104,542 Rls. 13,641 $
231 1392 پاکستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 485 332,980,703 Rls. 13,425 $
232 1392 پاکستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 66,300 330,837,000 Rls. 13,260 $
233 1392 پاکستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 24,300 330,412,850 Rls. 13,243 $
234 1392 پاکستان 62079900 زيرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ي حمام, ربدوشامبر وهمانند,مردا نه ياپسرا نه, ا زموا دنسجي غير از پنبه 888 330,349,320 Rls. 13,320 $
235 1392 پاکستان 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 5,670 323,064,693 Rls. 13,041 $
236 1392 پاکستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,974 318,728,800 Rls. 12,834 $
237 1392 پاکستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,000 314,444,060 Rls. 12,670 $
238 1392 پاکستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 10,100 300,757,800 Rls. 12,120 $
239 1392 پاکستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 20,250 300,639,600 Rls. 12,140 $
240 1392 پاکستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 389 289,764,772 Rls. 11,672 $
241 1392 پاکستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 48,442 287,656,144 Rls. 11,552 $
242 1392 پاکستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,850 286,613,250 Rls. 11,550 $
243 1392 پاکستان 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 7,954 275,059,200 Rls. 11,099 $
244 1392 پاکستان 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 3,697 274,945,890 Rls. 11,091 $
245 1392 پاکستان 39241010 ظروف ملامين 2,070 256,830,250 Rls. 10,373 $
246 1392 پاکستان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 680 252,766,200 Rls. 10,200 $
247 1392 پاکستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 10,561 240,936,052 Rls. 9,598 $
248 1392 پاکستان 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 18,850 233,570,350 Rls. 9,425 $
249 1392 پاکستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 15,570 231,588,180 Rls. 9,342 $
250 1392 پاکستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 23,030 228,144,392 Rls. 9,212 $
251 1392 پاکستان 25131100 سنگ پاميس (سنگ پا),کارنشده يابصورت قطعات نامنظم, ا ز جمله سنگ پاي خردشده (Bimskies ) 22,410 223,033,284 Rls. 8,964 $
252 1392 پاکستان 29151100 اسيد فرميك 16,000 218,776,800 Rls. 8,800 $
253 1392 پاکستان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 1,445 215,822,310 Rls. 8,670 $
254 1392 پاکستان 39094010 پودرقالبگيري ( رزين فنوليک ) 3,750 213,805,125 Rls. 8,625 $
255 1392 پاکستان 73151900 ا جزا ءوقطعات زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,359 211,097,500 Rls. 8,500 $
256 1392 پاکستان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 10,000 210,341,000 Rls. 8,500 $
257 1392 پاکستان 20021000 گوجه فرنگي,کامل يا به صورت قطعه قطعه , محفوظ شده در سرکه , و غيره 21,194 209,406,600 Rls. 8,450 $
258 1392 پاکستان 25131000 سنگ پا (pumicestone) 20,980 208,415,320 Rls. 8,423 $
259 1392 پاکستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,750 206,109,750 Rls. 8,211 $
260 1392 پاکستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 20,600 205,541,908 Rls. 8,294 $
261 1392 پاکستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 2,770 188,966,705 Rls. 7,624 $
262 1392 پاکستان 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 15,651 186,830,952 Rls. 7,512 $
263 1392 پاکستان 55151200 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره پلي استر , مخلوط شده بارشته هاي سنتتيک يامصنوعي 1,880 186,420,800 Rls. 7,520 $
264 1392 پاکستان 69089060 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا زيک درصدساب نخورده (پوليش نشده )ورني يالعاب زده 50,898 181,531,776 Rls. 7,296 $
265 1392 پاکستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,000 174,419,000 Rls. 7,000 $
266 1392 پاکستان 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 124,459 167,211,480 Rls. 6,720 $
267 1392 پاکستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,040 151,647,480 Rls. 6,120 $
268 1392 پاکستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,034 151,219,764 Rls. 6,102 $
269 1392 پاکستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,984 147,550,080 Rls. 5,952 $
270 1392 پاکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 9,850 146,982,599 Rls. 5,923 $
271 1392 پاکستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 28,980 143,885,700 Rls. 5,796 $
272 1392 پاکستان 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي کارشده يابه صورت قطعات منظم 143,522 135,408,291 Rls. 5,451 $
273 1392 پاکستان 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 1,300 128,908,000 Rls. 5,200 $
274 1392 پاکستان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 99,000 128,672,315 Rls. 5,171 $
275 1392 پاکستان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 6,000 127,086,900 Rls. 5,100 $
276 1392 پاکستان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 21,050 125,759,436 Rls. 5,052 $
277 1392 پاکستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 500 123,910,000 Rls. 5,000 $
278 1392 پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 70,666 122,443,104 Rls. 4,944 $
279 1392 پاکستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,250 121,353,375 Rls. 4,875 $
280 1392 پاکستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 1,050 114,691,500 Rls. 4,620 $
281 1392 پاکستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 17,635 109,164,120 Rls. 4,408 $
282 1392 پاکستان 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 800 99,060,000 Rls. 4,000 $
283 1392 پاکستان 40122000 لاستيک رويي چرخ بادي مستعمل 25,130 93,267,674 Rls. 3,769 $
284 1392 پاکستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,880 92,780,064 Rls. 3,744 $
285 1392 پاکستان 17039000 ملاس هاي حاصل ا ز ا ستخرا ج يا تصفيه قند و شکر (باستثناي نيشکر) 3,000 88,619,080 Rls. 3,560 $
286 1392 پاکستان 08071100 هندوا نه , تازه 13,980 86,326,500 Rls. 3,481 $
287 1392 پاکستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 1,150 85,497,900 Rls. 3,450 $
288 1392 پاکستان 20059000 ساير سبزيجات محفوظ شده ومخلوط آنها به جز در سرکه و غيره , يخ نزده , که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,010 80,745,056 Rls. 3,217 $
289 1392 پاکستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 732 72,994,048 Rls. 2,945 $
290 1392 پاکستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 920 68,373,480 Rls. 2,760 $
291 1392 پاکستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 900 66,933,000 Rls. 2,700 $
292 1392 پاکستان 25202010 گچ بنايي 76,083 65,918,949 Rls. 2,661 $
293 1392 پاکستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 22,210 60,535,097 Rls. 2,443 $
294 1392 پاکستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 704 52,320,576 Rls. 2,112 $
295 1392 پاکستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 1,450 52,042,200 Rls. 2,100 $
296 1392 پاکستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 22,690 50,437,400 Rls. 2,034 $
297 1392 پاکستان 25081000 بنتونيت 22,400 49,934,304 Rls. 2,016 $
298 1392 پاکستان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 630 46,820,970 Rls. 1,890 $
299 1392 پاکستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 600 44,602,200 Rls. 1,800 $
300 1392 پاکستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,840 41,332,785 Rls. 1,669 $
مجموع کل
185,131,305,013 ريال
مجموع کل
7,452,737 دلار