آمار کل " صادرات به" کشور "چين" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1392 چين 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 1,326 199,144,000 Rls. 8,000 $
102 1392 چين 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,170 198,400,000 Rls. 8,000 $
103 1392 چين 25081000 بنتونيت 87,487 195,673,666 Rls. 7,874 $
104 1392 چين 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 224 166,568,640 Rls. 6,720 $
105 1392 چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر 600 166,481,280 Rls. 6,720 $
106 1392 چين 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 495 156,920,500 Rls. 6,300 $
107 1392 چين 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 10 154,423,010 Rls. 6,230 $
108 1392 چين 85176910 كارت مودم بيکسيم 135 153,264,000 Rls. 6,180 $
109 1392 چين 08109010 انار تازه 7,500 152,612,250 Rls. 6,150 $
110 1392 چين 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 3,000 148,686,000 Rls. 6,000 $
111 1392 چين 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,925 134,069,210 Rls. 5,412 $
112 1392 چين 85044060 ا نوا ع UPS 1,260 126,372,900 Rls. 5,100 $
113 1392 چين 85176220 كارت مودم باسيم 86 112,018,500 Rls. 4,500 $
114 1392 چين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 808 111,004,560 Rls. 4,416 $
115 1392 چين 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 240 109,368,000 Rls. 4,410 $
116 1392 چين 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 10,000 99,160,000 Rls. 4,000 $
117 1392 چين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 268 85,308,465 Rls. 3,434 $
118 1392 چين 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 65 85,116,456 Rls. 3,435 $
119 1392 چين 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 9,500 75,437,600 Rls. 3,040 $
120 1392 چين 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 192 67,535,724 Rls. 2,719 $
121 1392 چين 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,458 64,969,087 Rls. 2,623 $
122 1392 چين 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 520 64,690,600 Rls. 2,600 $
123 1392 چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 430 63,906,600 Rls. 2,580 $
124 1392 چين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 330 63,197,211 Rls. 2,541 $
125 1392 چين 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 200 62,549,638 Rls. 2,518 $
126 1392 چين 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 250 49,742,000 Rls. 2,000 $
127 1392 چين 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 262 46,868,108 Rls. 1,867 $
128 1392 چين 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشک کرده 200 44,316,344 Rls. 1,784 $
129 1392 چين 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 470 41,097,035 Rls. 1,637 $
130 1392 چين 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 548 41,072,052 Rls. 1,636 $
131 1392 چين 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 500 37,185,000 Rls. 1,500 $
132 1392 چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 89 33,385,056 Rls. 1,341 $
133 1392 چين 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 320 33,317,760 Rls. 1,344 $
134 1392 چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 360 26,751,600 Rls. 1,080 $
135 1392 چين 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,699 25,238,880 Rls. 1,019 $
136 1392 چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 320 24,983,000 Rls. 995 $
137 1392 چين 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 250 24,871,000 Rls. 1,000 $
138 1392 چين 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 900 24,519,330 Rls. 990 $
139 1392 چين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 174 21,507,500 Rls. 875 $
140 1392 چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 17 19,888,800 Rls. 800 $
141 1392 چين 25202010 گچ بنايي 23,940 16,738,610 Rls. 667 $
142 1392 چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 205 15,289,515 Rls. 615 $
143 1392 چين 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 650 13,931,980 Rls. 562 $
144 1392 چين 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 50 11,146,500 Rls. 450 $
145 1392 چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 120 8,916,120 Rls. 360 $
146 1392 چين 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 3,240 8,825,240 Rls. 356 $
147 1392 چين 85044020 شارژر باطري 150 6,198,250 Rls. 250 $
148 1392 چين 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 70 5,201,490 Rls. 210 $
149 1392 چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 18 2,474,400 Rls. 100 $
150 1392 چين 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 70 1,641,486 Rls. 66 $
151 1392 چين 28164000 ا کسيدها، هيدروا کسيدها و پرا کسيدهاي ا سترونسيم يا باريم 250 743,010 Rls. 30 $
مجموع کل
3,602,727,963 ريال
مجموع کل
145,036 دلار