آمار کل " صادرات به" کشور "گرجستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1392 گرجستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 82,680 1,230,459,600 Rls. 49,608 $
102 1392 گرجستان 04022190 ساير 12,000 1,199,184,000 Rls. 47,772 $
103 1392 گرجستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 8,094 1,189,920,000 Rls. 48,000 $
104 1392 گرجستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 105,158 1,173,004,696 Rls. 47,320 $
105 1392 گرجستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 15,706 1,167,026,316 Rls. 47,118 $
106 1392 گرجستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 15,450 1,149,155,550 Rls. 46,350 $
107 1392 گرجستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 35,288 1,136,810,245 Rls. 45,874 $
108 1392 گرجستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 30,221 1,126,613,891 Rls. 42,887 $
109 1392 گرجستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 7,262 1,079,825,064 Rls. 43,572 $
110 1392 گرجستان 07032000 سير 38,858 1,005,208,787 Rls. 40,672 $
111 1392 گرجستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 22,000 984,654,000 Rls. 39,600 $
112 1392 گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 69,320 967,276,862 Rls. 39,020 $
113 1392 گرجستان 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 13,000 966,732,000 Rls. 39,000 $
114 1392 گرجستان 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,950 964,727,400 Rls. 38,900 $
115 1392 گرجستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 9,460 956,123,500 Rls. 38,500 $
116 1392 گرجستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 37,665 933,390,175 Rls. 37,665 $
117 1392 گرجستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 106,218 930,666,859 Rls. 37,510 $
118 1392 گرجستان 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 108,420 923,601,380 Rls. 37,225 $
119 1392 گرجستان 20029010 رب گوجه فرنگي 21,500 917,838,116 Rls. 37,028 $
120 1392 گرجستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 913,192,000 Rls. 36,800 $
121 1392 گرجستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,863 911,844,999 Rls. 36,744 $
122 1392 گرجستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 88,675 895,579,790 Rls. 35,296 $
123 1392 گرجستان 54024990 نخ ها، يک لا، بدون تا، ياباتابي کمتراز50 دور در متر غير از نخ دوخت از ساير مواد سنتتيک همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 10,125 868,524,685 Rls. 35,006 $
124 1392 گرجستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 9,262 864,021,910 Rls. 34,887 $
125 1392 گرجستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 3,214 861,006,600 Rls. 34,740 $
126 1392 گرجستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 385,902 851,222,200 Rls. 34,352 $
127 1392 گرجستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 118,787 845,036,151 Rls. 34,120 $
128 1392 گرجستان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 9,608 832,140,720 Rls. 33,601 $
129 1392 گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 21,250 816,870,537 Rls. 32,937 $
130 1392 گرجستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 24,360 813,796,956 Rls. 32,886 $
131 1392 گرجستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 145,221 805,222,407 Rls. 30,060 $
132 1392 گرجستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 23,680 791,943,264 Rls. 31,968 $
133 1392 گرجستان 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 6,323 783,226,790 Rls. 31,615 $
134 1392 گرجستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 10,468 779,809,773 Rls. 31,367 $
135 1392 گرجستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 14,359 777,214,494 Rls. 31,344 $
136 1392 گرجستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 1,484 773,924,213 Rls. 31,214 $
137 1392 گرجستان 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 41,280 771,205,680 Rls. 30,877 $
138 1392 گرجستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 8,595 770,703,336 Rls. 30,942 $
139 1392 گرجستان 06031100 گل هاي رز(Rosos) 1,236 766,333,000 Rls. 30,916 $
140 1392 گرجستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 809,359 756,741,995 Rls. 30,574 $
141 1392 گرجستان 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 66,835 755,561,547 Rls. 30,115 $
142 1392 گرجستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 3,430 749,522,861 Rls. 30,137 $
143 1392 گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 28,382 738,336,020 Rls. 29,722 $
144 1392 گرجستان 08109010 انار تازه 19,800 736,263,000 Rls. 29,700 $
145 1392 گرجستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,792 735,033,469 Rls. 29,500 $
146 1392 گرجستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,690 731,564,640 Rls. 29,520 $
147 1392 گرجستان 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 5,680 724,824,760 Rls. 29,480 $
148 1392 گرجستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,650 723,284,000 Rls. 29,200 $
149 1392 گرجستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 28,162 712,454,500 Rls. 28,808 $
150 1392 گرجستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 9,513 708,466,455 Rls. 28,535 $
151 1392 گرجستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 5,700 706,201,500 Rls. 28,500 $
152 1392 گرجستان 08061000 ا نگور تازه 35,894 701,910,531 Rls. 28,263 $
153 1392 گرجستان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 42,799 700,657,252 Rls. 28,287 $
154 1392 گرجستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,008 667,683,135 Rls. 26,905 $
155 1392 گرجستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 8,574 661,695,852 Rls. 26,556 $
156 1392 گرجستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 6,182 653,795,526 Rls. 26,391 $
157 1392 گرجستان 28012000 يد 350 652,076,250 Rls. 26,250 $
158 1392 گرجستان 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,970 649,330,430 Rls. 26,170 $
159 1392 گرجستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 69,540 647,983,592 Rls. 26,150 $
160 1392 گرجستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 6,500 644,540,000 Rls. 26,000 $
161 1392 گرجستان 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سکي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و95061910 4,450 635,368,932 Rls. 25,524 $
162 1392 گرجستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,440 606,393,900 Rls. 24,480 $
163 1392 گرجستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 4,400 599,990,600 Rls. 24,200 $
164 1392 گرجستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 22,900 595,844,550 Rls. 23,737 $
165 1392 گرجستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,700 594,712,899 Rls. 23,991 $
166 1392 گرجستان 87168000 وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند 13,207 593,127,942 Rls. 23,943 $
167 1392 گرجستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,453 588,659,142 Rls. 23,682 $
168 1392 گرجستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 6,414 578,969,855 Rls. 23,367 $
169 1392 گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 114,836 577,127,757 Rls. 22,838 $
170 1392 گرجستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 188,469 560,422,393 Rls. 22,613 $
171 1392 گرجستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,460 555,613,800 Rls. 22,380 $
172 1392 گرجستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 1,119,822 555,345,626 Rls. 22,211 $
173 1392 گرجستان 55161300 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي. 2,768 548,927,104 Rls. 22,144 $
174 1392 گرجستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 7,275 540,801,675 Rls. 21,825 $
175 1392 گرجستان 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 2,345 529,267,687 Rls. 21,368 $
176 1392 گرجستان 94041000 قسمت فنري تختخوا ب 15,800 523,543,680 Rls. 21,120 $
177 1392 گرجستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,662 512,061,391 Rls. 20,651 $
178 1392 گرجستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 233,965 503,025,453 Rls. 20,301 $
179 1392 گرجستان 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاک برگردا ن 11,200 502,992,000 Rls. 20,160 $
180 1392 گرجستان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 273,080 501,469,270 Rls. 20,324 $
181 1392 گرجستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,063 493,603,444 Rls. 19,913 $
182 1392 گرجستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 24,135 487,452,465 Rls. 19,673 $
183 1392 گرجستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 24,460 484,875,472 Rls. 19,568 $
184 1392 گرجستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2,169 483,815,709 Rls. 19,521 $
185 1392 گرجستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 39,613 479,917,551 Rls. 19,297 $
186 1392 گرجستان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 96,422 478,966,724 Rls. 19,284 $
187 1392 گرجستان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,350 468,323,100 Rls. 18,900 $
188 1392 گرجستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 11,106 468,182,954 Rls. 18,836 $
189 1392 گرجستان 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 15,620 464,632,315 Rls. 18,745 $
190 1392 گرجستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 3,640 459,366,285 Rls. 18,535 $
191 1392 گرجستان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 1,230 457,267,740 Rls. 18,443 $
192 1392 گرجستان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 4,300 456,117,600 Rls. 18,400 $
193 1392 گرجستان 70193910 پشم شيشه 7,710 456,103,115 Rls. 18,033 $
194 1392 گرجستان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 2,661 455,918,341 Rls. 18,403 $
195 1392 گرجستان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 15,680 454,566,638 Rls. 18,227 $
196 1392 گرجستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 3,240 446,220,000 Rls. 18,000 $
197 1392 گرجستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 11,785 437,788,582 Rls. 17,677 $
198 1392 گرجستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 4,974 431,155,845 Rls. 17,391 $
199 1392 گرجستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 683,176 424,243,259 Rls. 16,881 $
200 1392 گرجستان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 5,869 421,410,009 Rls. 16,955 $
201 1392 گرجستان 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 1,368 418,802,610 Rls. 16,890 $
202 1392 گرجستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 41,665 413,200,138 Rls. 16,666 $
203 1392 گرجستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 18,450 411,802,785 Rls. 16,635 $
204 1392 گرجستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 4,150 411,514,000 Rls. 16,600 $
205 1392 گرجستان 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 6,294 402,817,586 Rls. 16,213 $
206 1392 گرجستان 84281010 آسانسورهاي باسيستم محرکه گيربکس (gearbox ) 4,600 399,086,800 Rls. 16,100 $
207 1392 گرجستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 8,841 394,667,200 Rls. 15,914 $
208 1392 گرجستان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 9,000 393,189,836 Rls. 15,689 $
209 1392 گرجستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 42,942 393,015,199 Rls. 15,750 $
210 1392 گرجستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 182,675 389,248,702 Rls. 15,694 $
211 1392 گرجستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 22,400 385,524,160 Rls. 15,680 $
212 1392 گرجستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 487 377,785,415 Rls. 14,542 $
213 1392 گرجستان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 2,473 367,664,982 Rls. 14,838 $
214 1392 گرجستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 9,830 367,268,460 Rls. 14,745 $
215 1392 گرجستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 1,820 360,607,520 Rls. 14,560 $
216 1392 گرجستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 113,979 353,056,560 Rls. 14,132 $
217 1392 گرجستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 9,594 352,092,603 Rls. 14,199 $
218 1392 گرجستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 860 347,046,000 Rls. 14,000 $
219 1392 گرجستان 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 1,742 345,821,840 Rls. 13,936 $
220 1392 گرجستان 84313120 ا نوا ع کابين وفرم کابين آسانسور 3,967 345,447,804 Rls. 13,884 $
221 1392 گرجستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 6,197 341,217,745 Rls. 13,705 $
222 1392 گرجستان 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 858 340,454,400 Rls. 13,728 $
223 1392 گرجستان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 4,554 338,680,980 Rls. 13,662 $
224 1392 گرجستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 3,035 337,761,488 Rls. 13,632 $
225 1392 گرجستان 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 850 336,804,000 Rls. 13,600 $
226 1392 گرجستان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 2,400 327,003,600 Rls. 13,200 $
227 1392 گرجستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 17,640 326,721,276 Rls. 13,284 $
228 1392 گرجستان 25083000 خاک رس نسوز 21,900 325,438,380 Rls. 13,140 $
229 1392 گرجستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 5,200 321,997,000 Rls. 13,000 $
230 1392 گرجستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 63,633 314,052,978 Rls. 12,727 $
231 1392 گرجستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 651 312,706,800 Rls. 12,600 $
232 1392 گرجستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 2,390 310,542,090 Rls. 12,535 $
233 1392 گرجستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 3,012 300,771,192 Rls. 12,001 $
234 1392 گرجستان 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,200 300,468,130 Rls. 12,130 $
235 1392 گرجستان 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 23,080 297,348,000 Rls. 12,000 $
236 1392 گرجستان 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,364 297,228,426 Rls. 11,946 $
237 1392 گرجستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,036 292,192,809 Rls. 10,883 $
238 1392 گرجستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 7,158 291,092,818 Rls. 11,732 $
239 1392 گرجستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,815 288,622,750 Rls. 11,645 $
240 1392 گرجستان 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 95,265 283,375,513 Rls. 11,432 $
241 1392 گرجستان 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,558 275,343,320 Rls. 11,116 $
242 1392 گرجستان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 6,067 270,814,776 Rls. 10,920 $
243 1392 گرجستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 18,005 270,589,503 Rls. 10,875 $
244 1392 گرجستان 55014000 دسته الياف ازرشته هاي پلي پروپيلن . 2,755 270,187,460 Rls. 10,160 $
245 1392 گرجستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 3,000 267,559,200 Rls. 10,800 $
246 1392 گرجستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 12,800 266,660,352 Rls. 10,752 $
247 1392 گرجستان 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 21,389 263,000,745 Rls. 10,695 $
248 1392 گرجستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 93,264 254,827,168 Rls. 10,259 $
249 1392 گرجستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 5,000 248,810,000 Rls. 10,000 $
250 1392 گرجستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 5,279 248,002,028 Rls. 10,005 $
251 1392 گرجستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,430 247,790,000 Rls. 10,000 $
252 1392 گرجستان 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوکهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 22,430 247,730,000 Rls. 10,000 $
253 1392 گرجستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 11,300 247,041,125 Rls. 9,955 $
254 1392 گرجستان 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 2,109 242,341,991 Rls. 9,765 $
255 1392 گرجستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 10,800 241,213,140 Rls. 9,720 $
256 1392 گرجستان 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 2,424 240,264,453 Rls. 9,699 $
257 1392 گرجستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,715 235,659,102 Rls. 9,502 $
258 1392 گرجستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,403 233,794,900 Rls. 9,403 $
259 1392 گرجستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 26,242 225,583,615 Rls. 9,101 $
260 1392 گرجستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 16,418 223,041,000 Rls. 9,030 $
261 1392 گرجستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 3,000 222,987,000 Rls. 9,000 $
262 1392 گرجستان 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 8,987 222,634,951 Rls. 8,987 $
263 1392 گرجستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,452 216,057,600 Rls. 8,712 $
264 1392 گرجستان 85393900 سايرلامپها ولوله هاي تخليه ا لکتريکي غيرمذکور درجاي ديگر 526 214,451,230 Rls. 8,642 $
265 1392 گرجستان 56079010 ريسمان ،طناب ،كابل ازكنف ياساير الياف نسجي ازپوست نباتات شماره 5303 4,270 211,945,720 Rls. 8,540 $
266 1392 گرجستان 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 20,490 209,349,888 Rls. 8,448 $
267 1392 گرجستان 25081000 بنتونيت 92,125 205,816,072 Rls. 8,296 $
268 1392 گرجستان 53031090 کنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف کهنه کنف به استثناي كتان ، شاهدانه ورامي 4,000 198,312,000 Rls. 8,000 $
269 1392 گرجستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 6,900 198,192,000 Rls. 8,000 $
270 1392 گرجستان 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 9,985 197,671,048 Rls. 7,988 $
271 1392 گرجستان 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 4,365 195,584,301 Rls. 7,857 $
272 1392 گرجستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 15 194,326,876 Rls. 7,750 $
273 1392 گرجستان 84323090 دستگاه بذر پاش 3,850 191,869,440 Rls. 7,644 $
274 1392 گرجستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 20,020 188,827,428 Rls. 7,622 $
275 1392 گرجستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 4,205 180,163,221 Rls. 7,269 $
276 1392 گرجستان 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 1,041 176,550,290 Rls. 7,126 $
277 1392 گرجستان 62089900 تنکه, ربدوشامبر,زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 330 172,228,500 Rls. 6,950 $
278 1392 گرجستان 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 3,395 169,868,461 Rls. 6,857 $
279 1392 گرجستان 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 2,068 167,940,397 Rls. 6,735 $
280 1392 گرجستان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 2,255 167,882,442 Rls. 6,765 $
281 1392 گرجستان 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 2,460 167,521,500 Rls. 6,750 $
282 1392 گرجستان 28333000 زا ج ها (Alums) 13,155 164,602,999 Rls. 6,672 $
283 1392 گرجستان 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 45 163,600,800 Rls. 6,600 $
284 1392 گرجستان 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 824 163,356,352 Rls. 6,592 $
285 1392 گرجستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 300 161,726,500 Rls. 6,500 $
286 1392 گرجستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 670 161,179,150 Rls. 6,514 $
287 1392 گرجستان 84271012 ارابه هاي صفاف خودرو ،مستعمل ، دا را ي موتوربرقي ،باظرفيت 5 تن وبالاتر 6,000 161,122,000 Rls. 6,500 $
288 1392 گرجستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,540 160,100,564 Rls. 6,401 $
289 1392 گرجستان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 2,240 159,870,849 Rls. 6,429 $
290 1392 گرجستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,770 159,007,620 Rls. 6,420 $
291 1392 گرجستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,140 158,991,300 Rls. 6,420 $
292 1392 گرجستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 2,114 157,712,628 Rls. 6,366 $
293 1392 گرجستان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 840 156,733,500 Rls. 6,300 $
294 1392 گرجستان 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 420 156,091,320 Rls. 6,297 $
295 1392 گرجستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 4,258 154,782,377 Rls. 6,243 $
296 1392 گرجستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 2,000 149,010,000 Rls. 6,022 $
297 1392 گرجستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,002 148,744,596 Rls. 6,006 $
298 1392 گرجستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 69,000 145,270,185 Rls. 5,865 $
299 1392 گرجستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,906 144,246,280 Rls. 5,812 $
300 1392 گرجستان 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,200 142,790,400 Rls. 5,760 $
مجموع کل
97,640,072,303 ريال
مجموع کل
3,926,263 دلار