آمار کل " صادرات به" کشور "ترکيه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1392 ترکيه 34021320 نونيل فنل اتوكسيله 66,000 1,876,791,400 Rls. 76,340 $
202 1392 ترکيه 09096290 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي در بستهکبندي آماده براي خرد شده وساييده شده در بسته بندي براي غيرخرده فروشي 21,500 1,865,447,500 Rls. 75,250 $
203 1392 ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 25,334 1,863,294,795 Rls. 75,167 $
204 1392 ترکيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 215,570 1,857,647,879 Rls. 74,885 $
205 1392 ترکيه 01064110 كلني زنبور عسل 46,127 1,852,066,673 Rls. 74,772 $
206 1392 ترکيه 79031000 گرد روي. 35,964 1,848,098,026 Rls. 73,997 $
207 1392 ترکيه 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 24,191 1,799,098,671 Rls. 72,573 $
208 1392 ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 60,000 1,784,304,000 Rls. 71,985 $
209 1392 ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 28,577 1,770,740,429 Rls. 71,443 $
210 1392 ترکيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 138,478 1,750,012,943 Rls. 70,570 $
211 1392 ترکيه 25151220 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن ضخامت بيشتر ا ز 4تا25 سانتي متر 201,910 1,746,438,640 Rls. 70,445 $
212 1392 ترکيه 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,728,544,500 Rls. 69,750 $
213 1392 ترکيه 25223000 آهک هيدروليک 580,888 1,719,480,229 Rls. 69,705 $
214 1392 ترکيه 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 13,810 1,712,232,850 Rls. 69,050 $
215 1392 ترکيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 29,244 1,694,662,465 Rls. 68,556 $
216 1392 ترکيه 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 50,000 1,672,245,000 Rls. 67,500 $
217 1392 ترکيه 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 12,830 1,663,550,900 Rls. 67,168 $
218 1392 ترکيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 74,550 1,614,681,352 Rls. 65,292 $
219 1392 ترکيه 20029010 رب گوجه فرنگي 54,100 1,613,440,250 Rls. 65,050 $
220 1392 ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 21,601 1,607,128,863 Rls. 64,803 $
221 1392 ترکيه 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 29,022 1,606,637,729 Rls. 64,816 $
222 1392 ترکيه 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 35,508 1,586,389,075 Rls. 63,914 $
223 1392 ترکيه 27101910 روغن موتور 61,040 1,562,600,424 Rls. 62,655 $
224 1392 ترکيه 15021090 ساير 18,000 1,561,770,000 Rls. 63,000 $
225 1392 ترکيه 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 41,000 1,523,170,500 Rls. 61,500 $
226 1392 ترکيه 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 66,500 1,512,413,177 Rls. 60,997 $
227 1392 ترکيه 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 4,640 1,506,653,008 Rls. 60,784 $
228 1392 ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 101,007 1,504,420,951 Rls. 60,596 $
229 1392 ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 161,657 1,495,629,644 Rls. 60,712 $
230 1392 ترکيه 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 47,747 1,494,274,790 Rls. 58,362 $
231 1392 ترکيه 57049000 کف پوش هاا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده که درجاي ديگرگفته نشده 41,293 1,490,468,375 Rls. 59,875 $
232 1392 ترکيه 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,000 1,490,100,000 Rls. 60,000 $
233 1392 ترکيه 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 99,580 1,480,468,224 Rls. 59,748 $
234 1392 ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 36,750 1,459,804,080 Rls. 58,800 $
235 1392 ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 135,037 1,454,869,863 Rls. 58,649 $
236 1392 ترکيه 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 14,480 1,447,015,360 Rls. 57,645 $
237 1392 ترکيه 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 144,000 1,430,188,800 Rls. 56,567 $
238 1392 ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 19,225 1,429,763,250 Rls. 57,675 $
239 1392 ترکيه 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 19,070 1,419,837,780 Rls. 57,210 $
240 1392 ترکيه 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 71,070 1,417,495,888 Rls. 56,766 $
241 1392 ترکيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 11,164 1,360,946,650 Rls. 54,950 $
242 1392 ترکيه 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 8,600 1,345,518,000 Rls. 54,000 $
243 1392 ترکيه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 13,880 1,339,088,800 Rls. 53,346 $
244 1392 ترکيه 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 10,116 1,338,660,000 Rls. 54,000 $
245 1392 ترکيه 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 40,000 1,325,083,848 Rls. 53,448 $
246 1392 ترکيه 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 23,541 1,300,280,800 Rls. 52,184 $
247 1392 ترکيه 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 30,600 1,272,122,700 Rls. 51,600 $
248 1392 ترکيه 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 16,780 1,250,193,900 Rls. 50,340 $
249 1392 ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 13,070 1,248,488,412 Rls. 50,423 $
250 1392 ترکيه 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 248,590 1,236,485,820 Rls. 49,758 $
251 1392 ترکيه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 8,712 1,232,854,750 Rls. 49,750 $
252 1392 ترکيه 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 31,300 1,225,039,720 Rls. 49,286 $
253 1392 ترکيه 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,850 1,211,528,200 Rls. 48,700 $
254 1392 ترکيه 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 6,570 1,207,342,500 Rls. 48,750 $
255 1392 ترکيه 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 31 1,196,933,212 Rls. 48,271 $
256 1392 ترکيه 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 16,020 1,195,300,260 Rls. 48,060 $
257 1392 ترکيه 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 1,648 1,182,204,300 Rls. 47,580 $
258 1392 ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 28,614 1,174,267,391 Rls. 47,353 $
259 1392 ترکيه 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 15,687 1,174,171,950 Rls. 47,061 $
260 1392 ترکيه 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 234,416 1,163,431,756 Rls. 46,892 $
261 1392 ترکيه 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 24,350 1,151,975,187 Rls. 46,449 $
262 1392 ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 7,050 1,140,449,828 Rls. 46,036 $
263 1392 ترکيه 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 3,800 1,136,306,400 Rls. 45,600 $
264 1392 ترکيه 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 11,700 1,133,196,000 Rls. 45,600 $
265 1392 ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 29,570 1,131,312,709 Rls. 45,577 $
266 1392 ترکيه 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 230,325 1,127,254,051 Rls. 45,433 $
267 1392 ترکيه 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,250 1,114,785,000 Rls. 45,000 $
268 1392 ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 165,301 1,109,818,615 Rls. 44,777 $
269 1392 ترکيه 25161290 سنگهاي خارا به شکل بلوک ويالوح مربع يا مربع مستطيل باضخامت کمترا ز7/5سانتيمتر 134,100 1,091,967,983 Rls. 44,077 $
270 1392 ترکيه 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 88,000 1,090,056,000 Rls. 44,000 $
271 1392 ترکيه 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 1,089,748,000 Rls. 43,959 $
272 1392 ترکيه 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 1,089,748,000 Rls. 44,000 $
273 1392 ترکيه 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 43,900 1,089,341,160 Rls. 44,100 $
274 1392 ترکيه 73221100 را دياتور,باگرم کننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن ,آهن ياازفولاد . 22,800 1,077,151,800 Rls. 43,320 $
275 1392 ترکيه 29173910 دي بوتيل فتالات 43,062 1,067,458,365 Rls. 43,065 $
276 1392 ترکيه 08119000 ساير ميوه ها و ميوه هاي سخت پوست , يخ زده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 21,204 1,053,202,680 Rls. 42,564 $
277 1392 ترکيه 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 3,070 1,038,082,910 Rls. 41,870 $
278 1392 ترکيه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 59,290 1,028,739,404 Rls. 41,503 $
279 1392 ترکيه 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 38,571 1,026,615,014 Rls. 41,389 $
280 1392 ترکيه 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 5,127 1,025,647,998 Rls. 41,401 $
281 1392 ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 16,543 1,023,420,322 Rls. 41,357 $
282 1392 ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 152,747 1,022,927,301 Rls. 40,621 $
283 1392 ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 21,080 1,020,456,450 Rls. 41,106 $
284 1392 ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5,054 1,001,199,420 Rls. 40,428 $
285 1392 ترکيه 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 15,668 998,066,966 Rls. 40,246 $
286 1392 ترکيه 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 25,297 986,638,601 Rls. 39,799 $
287 1392 ترکيه 08109020 زرشك تازه 4,412 984,319,308 Rls. 39,708 $
288 1392 ترکيه 95089010 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 46,087 981,780,500 Rls. 39,454 $
289 1392 ترکيه 38130000 تركيبات و خرج براي دستگاهکهاي آتشکنشاني؛ نارنجكکها و بمبکهاي آتشکنشاني. 39,500 981,039,500 Rls. 37,402 $
290 1392 ترکيه 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 4,905 980,407,869 Rls. 39,057 $
291 1392 ترکيه 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 13,000 973,050,000 Rls. 39,000 $
292 1392 ترکيه 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 20,111 972,556,800 Rls. 39,216 $
293 1392 ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 11,778 971,698,628 Rls. 39,056 $
294 1392 ترکيه 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 21,600 963,018,720 Rls. 38,880 $
295 1392 ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 8,048 959,737,030 Rls. 38,710 $
296 1392 ترکيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 42,329 952,037,425 Rls. 38,483 $
297 1392 ترکيه 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 94,990 940,594,943 Rls. 37,971 $
298 1392 ترکيه 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 31,475 935,580,210 Rls. 37,770 $
299 1392 ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 6,247 930,286,226 Rls. 37,543 $
300 1392 ترکيه 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي , کيوم هوا ي فشرده( شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) برا ي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 924 927,713,805 Rls. 37,383 $
301 1392 ترکيه 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 12,241 913,117,395 Rls. 36,723 $
302 1392 ترکيه 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 115,531 911,906,519 Rls. 36,715 $
303 1392 ترکيه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 12,217 911,180,511 Rls. 36,651 $
304 1392 ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 40,325 901,268,826 Rls. 36,356 $
305 1392 ترکيه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 27,014 899,965,923 Rls. 36,405 $
306 1392 ترکيه 28142000 آ مونياک محلول درآ ب 67,440 893,706,260 Rls. 36,080 $
307 1392 ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 12,670 891,684,000 Rls. 36,000 $
308 1392 ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 13,200 885,418,909 Rls. 35,711 $
309 1392 ترکيه 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 64,295 884,014,709 Rls. 35,748 $
310 1392 ترکيه 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,000 868,000,000 Rls. 35,000 $
311 1392 ترکيه 25291000 فلداسپات (Feldspat) 86,000 866,113,600 Rls. 35,165 $
312 1392 ترکيه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 23,270 864,492,135 Rls. 34,905 $
313 1392 ترکيه 08109010 انار تازه 42,132 858,335,491 Rls. 34,549 $
314 1392 ترکيه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 18,230 857,933,720 Rls. 34,636 $
315 1392 ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 11,480 853,767,600 Rls. 34,440 $
316 1392 ترکيه 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 11,350 844,440,000 Rls. 34,050 $
317 1392 ترکيه 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,400 819,380,385 Rls. 32,985 $
318 1392 ترکيه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 41,440 814,922,141 Rls. 32,737 $
319 1392 ترکيه 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 22,000 807,873,000 Rls. 32,867 $
320 1392 ترکيه 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 9,323 807,078,223 Rls. 32,822 $
321 1392 ترکيه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 18,000 805,496,400 Rls. 32,400 $
322 1392 ترکيه 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24,000 803,196,000 Rls. 32,400 $
323 1392 ترکيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 10,700 795,719,370 Rls. 32,100 $
324 1392 ترکيه 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 566,239 793,479,142 Rls. 32,038 $
325 1392 ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 354,740 791,442,063 Rls. 31,956 $
326 1392 ترکيه 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 1,430 787,177,750 Rls. 31,747 $
327 1392 ترکيه 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 48,500 782,848,950 Rls. 31,525 $
328 1392 ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 5,180 773,982,240 Rls. 31,080 $
329 1392 ترکيه 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 66,783 766,738,869 Rls. 30,649 $
330 1392 ترکيه 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 11,770 763,899,716 Rls. 30,794 $
331 1392 ترکيه 28291100 کلرا ت هاي سديم 46,900 746,051,106 Rls. 29,849 $
332 1392 ترکيه 13019040 كتيرا 1,000 744,540,000 Rls. 30,000 $
333 1392 ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 22,305 743,370,000 Rls. 30,000 $
334 1392 ترکيه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 22,036 740,184,869 Rls. 26,548 $
335 1392 ترکيه 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 45,700 736,224,645 Rls. 29,705 $
336 1392 ترکيه 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 21,400 724,747,093 Rls. 29,239 $
337 1392 ترکيه 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,180 721,792,764 Rls. 29,124 $
338 1392 ترکيه 39011031 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 22,000 719,095,058 Rls. 29,018 $
339 1392 ترکيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 7,250 717,634,000 Rls. 29,000 $
340 1392 ترکيه 38247900 مخلوطهاي دا را ي مشتقات پري هالوژنه هيدروکربن هاي آسيکليک دا را ي 2يابيشترهالوژن هاي مختل 22,720 714,973,553 Rls. 28,861 $
341 1392 ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 14,270 709,787,740 Rls. 27,169 $
342 1392 ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 10,230 703,515,880 Rls. 28,372 $
343 1392 ترکيه 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 21,470 696,379,450 Rls. 27,911 $
344 1392 ترکيه 51061000 نخ ا ز پشم حلاجي شده, آماده نشده برا ي خرده فروشي , دا را ي 85 درصد يا بيشتر پشم. 4,000 694,092,000 Rls. 28,000 $
345 1392 ترکيه 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 13,931 689,053,965 Rls. 27,825 $
346 1392 ترکيه 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 18,230 678,648,210 Rls. 27,345 $
347 1392 ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,367 676,274,766 Rls. 27,177 $
348 1392 ترکيه 40151910 دستكش خانگي 2,513 654,706,579 Rls. 24,657 $
349 1392 ترکيه 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 21,300 648,923,031 Rls. 26,199 $
350 1392 ترکيه 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 21,790 648,339,660 Rls. 26,148 $
351 1392 ترکيه 07129010 سير خشك شده 23,919 647,322,270 Rls. 23,625 $
352 1392 ترکيه 69099090 تغار.لاوک وظروف همانند براي مصارف روستايي از سرا ميک, کوزه وهمانند ازسراميك غيرمذکوردرجاي ديگر 93,975 644,956,563 Rls. 25,947 $
353 1392 ترکيه 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 51,877 642,657,328 Rls. 25,936 $
354 1392 ترکيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 42,066 626,187,001 Rls. 25,236 $
355 1392 ترکيه 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 840 624,178,800 Rls. 25,200 $
356 1392 ترکيه 40082110 پوشش برا ي کف ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 35,990 624,030,610 Rls. 25,193 $
357 1392 ترکيه 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 5,540 617,740,470 Rls. 24,930 $
358 1392 ترکيه 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 19,080 614,965,572 Rls. 24,804 $
359 1392 ترکيه 39044000 کوپليمرهاي کلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 612,983,250 Rls. 24,738 $
360 1392 ترکيه 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 7,815 601,483,700 Rls. 24,307 $
361 1392 ترکيه 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 76,263 601,203,704 Rls. 24,217 $
362 1392 ترکيه 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 41,060 581,461,909 Rls. 23,471 $
363 1392 ترکيه 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 155,560 579,349,600 Rls. 23,353 $
364 1392 ترکيه 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 18,364 572,964,696 Rls. 22,968 $
365 1392 ترکيه 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 4,516 559,396,920 Rls. 22,580 $
366 1392 ترکيه 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 7,467 555,141,582 Rls. 22,401 $
367 1392 ترکيه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,751 553,776,000 Rls. 22,061 $
368 1392 ترکيه 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 20,000 545,006,000 Rls. 22,000 $
369 1392 ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,650 527,731,600 Rls. 21,200 $
370 1392 ترکيه 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 1,381 525,483,960 Rls. 18,972 $
371 1392 ترکيه 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 15,730 521,682,000 Rls. 19,709 $
372 1392 ترکيه 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 3,956 519,165,000 Rls. 20,682 $
373 1392 ترکيه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 11,040 513,734,911 Rls. 20,731 $
374 1392 ترکيه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 20,610 510,015,060 Rls. 20,610 $
375 1392 ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 13,678 504,637,857 Rls. 20,517 $
376 1392 ترکيه 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 12,080 495,910,000 Rls. 20,000 $
377 1392 ترکيه 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 6,085 495,827,790 Rls. 20,010 $
378 1392 ترکيه 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 1,105 493,291,890 Rls. 19,890 $
379 1392 ترکيه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,674 491,396,400 Rls. 19,800 $
380 1392 ترکيه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 13,200 490,663,800 Rls. 19,800 $
381 1392 ترکيه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 3,400 488,000,901 Rls. 19,700 $
382 1392 ترکيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 4,899 487,372,116 Rls. 19,596 $
383 1392 ترکيه 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 2,400 486,970,932 Rls. 19,572 $
384 1392 ترکيه 52021000 آخال نخ از جنس پنبه 43,202 483,028,874 Rls. 19,466 $
385 1392 ترکيه 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 6,467 481,823,835 Rls. 19,401 $
386 1392 ترکيه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,300 480,737,379 Rls. 19,401 $
387 1392 ترکيه 09042190 فلفل خشك شده خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخردهک فروشي 16,280 480,331,632 Rls. 19,536 $
388 1392 ترکيه 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 7,700 476,252,380 Rls. 19,220 $
389 1392 ترکيه 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 60,000 475,646,080 Rls. 19,200 $
390 1392 ترکيه 94021000 صندليهاي دندا نپزشکي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 1,412 474,926,830 Rls. 18,920 $
391 1392 ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 3,000 471,824,530 Rls. 19,190 $
392 1392 ترکيه 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 18,440 469,584,539 Rls. 18,864 $
393 1392 ترکيه 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 13,925 467,020,450 Rls. 18,939 $
394 1392 ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 7,880 465,510,240 Rls. 18,720 $
395 1392 ترکيه 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار 6,214 464,509,566 Rls. 18,617 $
396 1392 ترکيه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 700 463,478,252 Rls. 18,629 $
397 1392 ترکيه 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 5,618 458,509,852 Rls. 18,500 $
398 1392 ترکيه 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 73,386 456,757,414 Rls. 18,439 $
399 1392 ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 4,597 456,040,788 Rls. 18,388 $
400 1392 ترکيه 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 22,200 454,530,398 Rls. 18,353 $
مجموع کل
196,877,325,827 ريال
مجموع کل
7,918,155 دلار