آمار کل " صادرات به" کشور "ونزوئلا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ونزوئلا 89012000 تانکرهابراي وسيله نقليه آبي 25,310,000 2,273,329,528,568 Rls. 92,747,319 $
2 1392 ونزوئلا 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 634,549 209,639,882,175 Rls. 8,434,875 $
3 1392 ونزوئلا 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 805,628 141,646,704,000 Rls. 5,712,000 $
4 1392 ونزوئلا 98870317 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 23% ا لي 24% بجز لاستيک 542,129 87,298,099,180 Rls. 3,510,876 $
5 1392 ونزوئلا 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 290,304 48,934,432,752 Rls. 1,969,056 $
6 1392 ونزوئلا 84322100 کلوخ شکن ديسکي 491,893 48,785,229,460 Rls. 1,969,845 $
7 1392 ونزوئلا 87011000 تراكتورهاي كوچك قابل هدايت بوسيله انسان پياده (pedestyain controlled) 256,558 30,684,576,000 Rls. 1,248,000 $
8 1392 ونزوئلا 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 179,655 28,942,000,000 Rls. 1,160,000 $
9 1392 ونزوئلا 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 145,738 22,991,896,000 Rls. 928,000 $
10 1392 ونزوئلا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 49,620 16,411,997,820 Rls. 662,390 $
11 1392 ونزوئلا 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 71,862 11,535,504,000 Rls. 464,000 $
12 1392 ونزوئلا 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 67,575 11,523,440,000 Rls. 464,000 $
13 1392 ونزوئلا 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 398,760 7,912,297,840 Rls. 319,400 $
14 1392 ونزوئلا 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 30,174 6,727,776,084 Rls. 271,566 $
15 1392 ونزوئلا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,200 4,480,740,000 Rls. 180,000 $
16 1392 ونزوئلا 84324000 کودپخش کن 37,680 3,736,488,480 Rls. 150,924 $
17 1392 ونزوئلا 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 73,345 1,817,251,745 Rls. 73,366 $
18 1392 ونزوئلا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 716 1,514,465,712 Rls. 61,101 $
19 1392 ونزوئلا 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 13,390 1,482,782,340 Rls. 59,836 $
20 1392 ونزوئلا 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 223,460 1,385,299,225 Rls. 55,865 $
21 1392 ونزوئلا 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 5,000 1,122,750,000 Rls. 45,000 $
22 1392 ونزوئلا 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 4,797 714,486,708 Rls. 28,782 $
23 1392 ونزوئلا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,000 698,600,000 Rls. 28,000 $
24 1392 ونزوئلا 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 5,050 624,786,000 Rls. 25,229 $
25 1392 ونزوئلا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 44,668 536,434,542 Rls. 21,654 $
26 1392 ونزوئلا 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 16,320 321,007,872 Rls. 13,056 $
27 1392 ونزوئلا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 21,000 251,949,204 Rls. 10,174 $
28 1392 ونزوئلا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 11,000 243,450,900 Rls. 9,901 $
29 1392 ونزوئلا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 800 49,580,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
2,965,343,436,607 ريال
مجموع کل
120,626,214 دلار