آمار کل " صادرات به" کشور "پاکستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1392 پاکستان 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 700 38,164,280 Rls. 1,540 $
202 1392 پاکستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 380 37,794,800 Rls. 1,520 $
203 1392 پاکستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 500 37,185,000 Rls. 1,500 $
204 1392 پاکستان 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 9,360 34,876,764 Rls. 1,404 $
205 1392 پاکستان 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 1,200 29,640,000 Rls. 1,200 $
206 1392 پاکستان 26219000 ساير جوشها و خاکسترها همچنين خاکستر نوعي جلبک دريايي (kelp) 23,751 20,580,546 Rls. 831 $
207 1392 پاکستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 360 20,531,916 Rls. 828 $
208 1392 پاکستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 720 19,615,464 Rls. 792 $
209 1392 پاکستان 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 10 17,907,120 Rls. 720 $
210 1392 پاکستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 1,300 16,097,900 Rls. 650 $
211 1392 پاکستان 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 22,930 15,630,095 Rls. 631 $
212 1392 پاکستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 100 13,679,112 Rls. 552 $
213 1392 پاکستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 250 9,906,400 Rls. 400 $
214 1392 پاکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 155 5,752,904 Rls. 232 $
215 1392 پاکستان 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 100 4,976,200 Rls. 200 $
216 1392 پاکستان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 25 4,053,973 Rls. 163 $
217 1392 پاکستان 34012010 صابون مايع 145 3,248,931 Rls. 131 $
218 1392 پاکستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 19,124 2,379,695 Rls. 96 $
219 1392 پاکستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 38 2,057,819 Rls. 83 $
220 1392 پاکستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 90 1,339,254 Rls. 54 $
221 1392 پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 5 470,839 Rls. 19 $
مجموع کل
335,889,012 ريال
مجموع کل
13,545 دلار