آمار کل " صادرات به" کشور "عمان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 عمان 27132000 قيرنفت 198,861,633 1,928,767,995,170 Rls. 65,264,540 $
2 1394 عمان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 140,867,455 1,607,341,581,178 Rls. 54,309,063 $
3 1394 عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 8,873,327 1,327,138,601,940 Rls. 44,460,194 $
4 1394 عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 45,619,903 989,339,197,926 Rls. 33,294,791 $
5 1394 عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 5,782,936 954,283,052,954 Rls. 32,364,965 $
6 1394 عمان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 24,229,253 853,289,431,787 Rls. 29,412,617 $
7 1394 عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 54,500,000 589,375,984,000 Rls. 19,522,400 $
8 1394 عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 3,458,818 410,103,446,540 Rls. 13,791,408 $
9 1394 عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 36,689,369 373,005,959,340 Rls. 12,365,515 $
10 1394 عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 25,048,105 371,938,786,345 Rls. 12,635,437 $
11 1394 عمان 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 2,455,196 350,443,327,225 Rls. 12,265,783 $
12 1394 عمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 29,233,584 294,862,686,175 Rls. 9,811,754 $
13 1394 عمان 27101210 بنزين 6,802,384 99,189,718,930 Rls. 3,496,289 $
14 1394 عمان 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 757,017 91,779,405,588 Rls. 3,191,608 $
15 1394 عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 430,433 76,488,830,294 Rls. 2,582,361 $
16 1394 عمان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 156,036 59,593,803,378 Rls. 1,993,005 $
17 1394 عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,397,847 55,828,826,820 Rls. 1,915,931 $
18 1394 عمان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 922,110 50,127,608,124 Rls. 1,661,202 $
19 1394 عمان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,279,853 37,793,140,325 Rls. 1,255,225 $
20 1394 عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,218 36,888,391,164 Rls. 1,235,032 $
21 1394 عمان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,103,768 34,734,113,158 Rls. 1,150,877 $
22 1394 عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 107,495 32,528,837,873 Rls. 1,101,478 $
23 1394 عمان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 350,000 31,475,850,000 Rls. 1,050,000 $
24 1394 عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,919,480 25,698,361,671 Rls. 860,598 $
25 1394 عمان 01041000 از نوع گوسفند 158,500 23,920,412,500 Rls. 792,500 $
26 1394 عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,505,534 23,399,872,296 Rls. 798,592 $
27 1394 عمان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 343,169 20,475,637,536 Rls. 681,756 $
28 1394 عمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 341,350 16,417,272,225 Rls. 551,523 $
29 1394 عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 112,830 15,008,184,600 Rls. 520,500 $
30 1394 عمان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 57,051 11,691,490,479 Rls. 402,045 $
31 1394 عمان 28362000 کربنات دي سديم 1,495,790 11,689,854,698 Rls. 388,906 $
32 1394 عمان 04090000 عسل طبيعي 92,546 9,944,076,800 Rls. 342,263 $
33 1394 عمان 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 1,941,349 8,211,289,268 Rls. 271,789 $
34 1394 عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 139,883 7,640,051,176 Rls. 266,639 $
35 1394 عمان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 40,497 7,458,667,080 Rls. 255,128 $
36 1394 عمان 08081000 سيب , تازه 596,722 7,225,203,687 Rls. 239,727 $
37 1394 عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 286,079 6,720,472,482 Rls. 228,863 $
38 1394 عمان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 179,016 6,605,954,864 Rls. 232,351 $
39 1394 عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 1,188,170 6,452,255,472 Rls. 213,870 $
40 1394 عمان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 86,485 6,373,693,566 Rls. 222,666 $
41 1394 عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 510,433 6,263,735,946 Rls. 211,671 $
42 1394 عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 335,309 6,184,556,736 Rls. 207,893 $
43 1394 عمان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 936,368 5,529,903,144 Rls. 183,358 $
44 1394 عمان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 141,115 5,495,347,353 Rls. 183,454 $
45 1394 عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 217,310 5,431,107,855 Rls. 185,610 $
46 1394 عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 560,410 5,342,842,299 Rls. 178,859 $
47 1394 عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 116,923 5,258,144,637 Rls. 183,325 $
48 1394 عمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 176 4,760,399,248 Rls. 158,042 $
49 1394 عمان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 50,204 4,487,804,988 Rls. 150,612 $
50 1394 عمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 33,110 4,391,222,150 Rls. 147,437 $
51 1394 عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 224,807 4,246,404,522 Rls. 143,798 $
52 1394 عمان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 34,900 4,155,579,360 Rls. 139,610 $
53 1394 عمان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 499,000 3,885,713,000 Rls. 129,740 $
54 1394 عمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 15,460 3,795,885,770 Rls. 129,004 $
55 1394 عمان 08105000 کيوي، تازه 296,549 3,775,119,745 Rls. 127,017 $
56 1394 عمان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 33,992 3,761,286,825 Rls. 129,806 $
57 1394 عمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,548 3,752,719,723 Rls. 125,600 $
58 1394 عمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 297,868 3,737,601,007 Rls. 125,103 $
59 1394 عمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 25,647 3,726,209,775 Rls. 128,198 $
60 1394 عمان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 69,899 3,624,835,840 Rls. 122,001 $
61 1394 عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 291,738 3,614,838,638 Rls. 122,531 $
62 1394 عمان 87112099 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 20,240 3,504,969,000 Rls. 117,000 $
63 1394 عمان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 142,200 3,246,754,227 Rls. 107,809 $
64 1394 عمان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 51,449 3,059,790,170 Rls. 105,470 $
65 1394 عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 34,440 3,057,543,240 Rls. 103,320 $
66 1394 عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 42,817 3,013,257,312 Rls. 102,650 $
67 1394 عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 62 2,896,197,342 Rls. 98,694 $
68 1394 عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 284,286 2,878,220,448 Rls. 97,197 $
69 1394 عمان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 22,745 2,719,392,200 Rls. 90,980 $
70 1394 عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,392 2,637,563,995 Rls. 89,546 $
71 1394 عمان 55095900 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استرمخلوط با الياف , غير مذکور درجاي ديگر,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,530 2,586,598,651 Rls. 86,310 $
72 1394 عمان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 42,131 2,548,346,488 Rls. 84,382 $
73 1394 عمان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 300,000 2,533,500,000 Rls. 89,659 $
74 1394 عمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 11,500 2,464,815,022 Rls. 83,434 $
75 1394 عمان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 43 2,370,443,079 Rls. 81,265 $
76 1394 عمان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 105,400 2,369,233,050 Rls. 79,050 $
77 1394 عمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 51 2,356,094,874 Rls. 79,509 $
78 1394 عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 460,000 2,285,712,000 Rls. 75,900 $
79 1394 عمان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 391,100 2,255,082,600 Rls. 78,220 $
80 1394 عمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 31,382 2,229,812,953 Rls. 75,319 $
81 1394 عمان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 82,806 2,178,121,201 Rls. 74,525 $
82 1394 عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 28,789 2,011,063,098 Rls. 67,433 $
83 1394 عمان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 208,225 1,981,205,074 Rls. 66,634 $
84 1394 عمان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 17,027 1,971,726,600 Rls. 68,108 $
85 1394 عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 53,938 1,964,703,469 Rls. 65,074 $
86 1394 عمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 26,826 1,845,710,511 Rls. 61,207 $
87 1394 عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 48,036 1,778,264,977 Rls. 60,710 $
88 1394 عمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 146,000 1,622,545,883 Rls. 55,449 $
89 1394 عمان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 24,050 1,593,541,380 Rls. 54,508 $
90 1394 عمان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 25,870 1,557,712,000 Rls. 52,000 $
91 1394 عمان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 47,545 1,544,269,232 Rls. 51,602 $
92 1394 عمان 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 14,500 1,520,267,000 Rls. 50,750 $
93 1394 عمان 07031000 پيازوموسير 124,270 1,474,620,287 Rls. 49,706 $
94 1394 عمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 220 1,432,515,000 Rls. 49,000 $
95 1394 عمان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 291,040 1,359,540,000 Rls. 45,000 $
96 1394 عمان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 22,000 1,326,066,000 Rls. 44,000 $
97 1394 عمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,200 1,320,120,000 Rls. 45,600 $
98 1394 عمان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 241,990 1,267,728,000 Rls. 42,000 $
99 1394 عمان 20029010 رب گوجه فرنگي 18,854 1,249,273,047 Rls. 41,692 $
100 1394 عمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 13,719 1,166,395,893 Rls. 40,063 $
101 1394 عمان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 2,620 1,163,940,150 Rls. 38,550 $
102 1394 عمان 08071100 هندوا نه , تازه 184,000 1,163,357,800 Rls. 40,480 $
103 1394 عمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,034 1,138,384,800 Rls. 37,800 $
104 1394 عمان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 13,186 1,124,594,382 Rls. 39,558 $
105 1394 عمان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 920 1,094,395,200 Rls. 36,800 $
106 1394 عمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 21,000 1,047,497,468 Rls. 34,733 $
107 1394 عمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 6,450 1,012,533,129 Rls. 33,777 $
108 1394 عمان 28365000 کربنات کلسيم 432,940 1,006,241,670 Rls. 34,604 $
109 1394 عمان 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 3,300 988,482,000 Rls. 33,002 $
110 1394 عمان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 4,740 987,399,060 Rls. 32,717 $
111 1394 عمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,858 985,621,851 Rls. 34,202 $
112 1394 عمان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,880 940,276,718 Rls. 31,391 $
113 1394 عمان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 3,780 925,910,004 Rls. 30,909 $
114 1394 عمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,570 851,198,900 Rls. 29,738 $
115 1394 عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 89,939 845,800,923 Rls. 28,779 $
116 1394 عمان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 15,090 830,412,216 Rls. 27,792 $
117 1394 عمان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 23,850 803,962,500 Rls. 27,500 $
118 1394 عمان 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 6,260 768,754,624 Rls. 25,688 $
119 1394 عمان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 8,500 767,448,000 Rls. 25,500 $
120 1394 عمان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 5,995 766,873,143 Rls. 25,427 $
121 1394 عمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 697,250,400 Rls. 23,100 $
122 1394 عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,500 691,407,750 Rls. 23,650 $
123 1394 عمان 08061000 ا نگور تازه 29,827 681,286,147 Rls. 22,966 $
124 1394 عمان 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 52,121 657,063,686 Rls. 21,991 $
125 1394 عمان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 16,000 655,467,236 Rls. 21,881 $
126 1394 عمان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 90,000 645,203,535 Rls. 22,288 $
127 1394 عمان 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 2,036 644,137,500 Rls. 22,250 $
128 1394 عمان 08109010 انار تازه 24,295 599,123,157 Rls. 19,922 $
129 1394 عمان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 105,800 597,918,120 Rls. 21,124 $
130 1394 عمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 7,381 597,201,325 Rls. 19,956 $
131 1394 عمان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 230,080 593,337,414 Rls. 19,658 $
132 1394 عمان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 13,000 574,025,400 Rls. 20,280 $
133 1394 عمان 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 2,300 573,477,000 Rls. 19,000 $
134 1394 عمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 7,946 562,790,225 Rls. 19,804 $
135 1394 عمان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 3,800 539,172,000 Rls. 18,001 $
136 1394 عمان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 215,689 532,150,546 Rls. 18,129 $
137 1394 عمان 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 1,464 528,774,432 Rls. 17,568 $
138 1394 عمان 70193910 پشم شيشه 14,200 528,167,500 Rls. 17,500 $
139 1394 عمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,890 515,118,732 Rls. 17,076 $
140 1394 عمان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 42,803 501,982,843 Rls. 17,121 $
141 1394 عمان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 21,204 496,613,406 Rls. 16,982 $
142 1394 عمان 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 66,000 485,015,168 Rls. 16,193 $
143 1394 عمان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 24,600 482,929,980 Rls. 15,990 $
144 1394 عمان 25061010 شن وماسه (به غيرا زطبيعي)دا را ي 95 درصدوزني يا بيشتر سيليس و6%درصد ياکمتر ا کسيدآهن 2,000,000 457,760,000 Rls. 16,000 $
145 1394 عمان 68062010 رسهاي منبسط شده 115,000 447,842,200 Rls. 14,950 $
146 1394 عمان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,400 430,416,000 Rls. 14,400 $
147 1394 عمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,203 430,379,778 Rls. 14,294 $
148 1394 عمان 08091000 زردآلو ,تازه 16,825 425,333,011 Rls. 14,498 $
149 1394 عمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 16,293 416,529,246 Rls. 14,226 $
150 1394 عمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,067 412,583,193 Rls. 13,669 $
151 1394 عمان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 41,696 406,224,160 Rls. 13,534 $
152 1394 عمان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 1,730 396,063,975 Rls. 13,405 $
153 1394 عمان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 17,168 370,090,864 Rls. 12,362 $
154 1394 عمان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 69,210 362,082,650 Rls. 11,996 $
155 1394 عمان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 26,250 351,575,125 Rls. 12,075 $
156 1394 عمان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 4,161 349,436,619 Rls. 12,442 $
157 1394 عمان 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 2,300 347,116,000 Rls. 11,500 $
158 1394 عمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 6,540 344,255,128 Rls. 11,903 $
159 1394 عمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 46,020 343,376,416 Rls. 11,445 $
160 1394 عمان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 3,100 341,988,000 Rls. 12,000 $
161 1394 عمان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 1,478 331,188,180 Rls. 11,055 $
162 1394 عمان 01063390 ساير شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد وشترمرغ استراليايي 508 320,610,000 Rls. 11,050 $
163 1394 عمان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 3,400 306,979,200 Rls. 10,200 $
164 1394 عمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,420 305,494,860 Rls. 10,132 $
165 1394 عمان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 2,583 299,111,400 Rls. 10,332 $
166 1394 عمان 01059900 سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome 25 296,753,400 Rls. 9,900 $
167 1394 عمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 3,600 284,888,284 Rls. 9,430 $
168 1394 عمان 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 28 271,818,000 Rls. 9,000 $
169 1394 عمان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 1,590 270,649,800 Rls. 9,540 $
170 1394 عمان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 2,334 270,277,200 Rls. 9,336 $
171 1394 عمان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 2,592 265,307,625 Rls. 9,036 $
172 1394 عمان 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,550 259,100,201 Rls. 9,169 $
173 1394 عمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 3,790 258,980,000 Rls. 9,165 $
174 1394 عمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,643 241,511,413 Rls. 8,204 $
175 1394 عمان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 2,160 240,896,000 Rls. 8,000 $
176 1394 عمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,461 230,767,250 Rls. 8,030 $
177 1394 عمان 08109020 زرشك تازه 875 230,108,175 Rls. 7,875 $
178 1394 عمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 11,774 227,454,749 Rls. 7,691 $
179 1394 عمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,850 213,916,200 Rls. 7,400 $
180 1394 عمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,539 213,888,854 Rls. 7,162 $
181 1394 عمان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 16,390 206,965,928 Rls. 6,884 $
182 1394 عمان 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 480 202,065,300 Rls. 6,700 $
183 1394 عمان 68159940 تابلو معرق سنگي صنايع دستي 16,500 201,850,110 Rls. 6,930 $
184 1394 عمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,870 200,213,340 Rls. 6,825 $
185 1394 عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 62,020 195,614,235 Rls. 6,623 $
186 1394 عمان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,120 194,549,360 Rls. 6,460 $
187 1394 عمان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 915 188,972,784 Rls. 6,279 $
188 1394 عمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,336 187,100,823 Rls. 6,281 $
189 1394 عمان 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 2,000 179,742,000 Rls. 6,000 $
190 1394 عمان 08121000 گيلاس و آلبالو ,محفوظ شده بطور موقت ,که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشند 5,000 179,577,900 Rls. 6,100 $
191 1394 عمان 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 18,428 177,314,158 Rls. 5,890 $
192 1394 عمان 28321020 متابي سولفيت 10,500 172,085,130 Rls. 6,090 $
193 1394 عمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,550 172,043,100 Rls. 5,700 $
194 1394 عمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,007 166,999,500 Rls. 5,900 $
195 1394 عمان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 5,220 166,236,948 Rls. 5,508 $
196 1394 عمان 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 450 166,150,350 Rls. 5,870 $
197 1394 عمان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 276 165,662,988 Rls. 5,514 $
198 1394 عمان 27101920 گريس 14,400 155,240,640 Rls. 5,472 $
199 1394 عمان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 2,500 151,010,000 Rls. 5,000 $
200 1394 عمان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 1,550 142,281,500 Rls. 4,750 $
مجموع کل
11,097,788,427,787 ريال
مجموع کل
375,053,194 دلار