آمار کل " صادرات به" کشور "������������������" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1394 افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 9,031,225 340,569,818,074 Rls. 11,465,385 $
202 1394 عراق 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 11,056,460 338,189,310,520 Rls. 11,385,452 $
203 1394 ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,868,536 338,056,857,361 Rls. 11,449,904 $
204 1394 پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 373,738 337,050,213,403 Rls. 11,265,499 $
205 1394 عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,807,501 335,960,191,244 Rls. 11,429,286 $
206 1394 گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 56,276,958 334,574,570,967 Rls. 11,337,263 $
207 1394 امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 278,466,940 333,893,442,807 Rls. 11,281,813 $
208 1394 ارمنستان 27132000 قيرنفت 27,217,052 329,923,584,136 Rls. 11,186,635 $
209 1394 امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 930,549,226 328,505,019,093 Rls. 11,128,545 $
210 1394 فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 37,204,403 328,222,734,864 Rls. 11,590,756 $
211 1394 افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 19,004,491 325,876,507,363 Rls. 11,013,872 $
212 1394 اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,378,200 324,260,687,310 Rls. 11,060,518 $
213 1394 عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 13,016,168 324,076,176,990 Rls. 10,949,588 $
214 1394 عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 2,292,107 322,317,593,370 Rls. 10,760,844 $
215 1394 عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,707,741 321,423,508,593 Rls. 10,948,136 $
216 1394 پاكستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 245,310,721 320,778,706,459 Rls. 10,829,366 $
217 1394 هند 29391110 كدئين فسفات 15,000 320,070,840,000 Rls. 10,650,000 $
218 1394 امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,000,000 318,888,892,800 Rls. 11,203,200 $
219 1394 افغانستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 8,427,276 318,118,229,161 Rls. 10,948,230 $
220 1394 افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 240,994,450 317,402,291,213 Rls. 10,741,566 $
221 1394 عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,658,279 317,023,252,494 Rls. 10,714,114 $
222 1394 چين 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 12,034,226 313,635,811,370 Rls. 11,240,276 $
223 1394 سري لانكا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 13,826,466 312,706,783,889 Rls. 10,689,881 $
224 1394 هلند 72027000 فروموليبدن. 839,250 312,393,949,028 Rls. 10,623,838 $
225 1394 عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 28,022,145 311,997,000,203 Rls. 10,469,665 $
226 1394 عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 53,443,186 311,770,768,635 Rls. 10,573,986 $
227 1394 هند 29336100 ملامين 10,340,000 310,744,720,272 Rls. 10,593,711 $
228 1394 عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 35,959,214 310,435,794,402 Rls. 10,573,730 $
229 1394 مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,984,000 308,883,215,500 Rls. 10,394,424 $
230 1394 ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 49,354,423 308,591,982,962 Rls. 10,851,575 $
231 1394 چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 343,653,742 307,173,654,252 Rls. 10,309,610 $
232 1394 امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 11,562,046 305,807,664,556 Rls. 10,344,360 $
233 1394 قطر 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 2,105,985 301,708,938,120 Rls. 10,530,022 $
234 1394 تايلند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 32,999,111 300,225,243,370 Rls. 10,493,717 $
235 1394 ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 5,372,023 299,211,841,889 Rls. 10,121,789 $
236 1394 هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 35,023,919 298,836,247,467 Rls. 10,119,216 $
237 1394 عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 127,177,223 298,823,630,872 Rls. 10,124,413 $
238 1394 پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,021,216 298,277,916,691 Rls. 9,987,170 $
239 1394 امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,895,954 296,346,179,483 Rls. 10,122,060 $
240 1394 ايتاليا 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 642,600 296,312,658,753 Rls. 13,847,234 $
241 1394 عمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 29,233,584 294,862,686,175 Rls. 9,811,754 $
242 1394 عراق 23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات 185,318 294,745,831,616 Rls. 9,788,318 $
243 1394 افغانستان 34011150 صابون رختشويي 10,914,078 293,544,670,417 Rls. 9,974,785 $
244 1394 عراق 90051000 دوربين دوچشمي 1,080 292,800,551,824 Rls. 9,704,127 $
245 1394 عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,743,774 291,184,903,164 Rls. 9,854,309 $
246 1394 ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 29,739,242 291,041,552,103 Rls. 9,870,334 $
247 1394 تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 3,317,437 288,683,259,570 Rls. 9,748,287 $
248 1394 پاكستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,160,969 288,630,542,071 Rls. 9,613,438 $
249 1394 ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 8,404,400 288,429,772,818 Rls. 9,714,884 $
250 1394 افغانستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,208,099 288,333,033,896 Rls. 9,783,289 $
251 1394 هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 497,561 286,874,314,382 Rls. 9,838,323 $
252 1394 افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 42,660,235 285,824,686,661 Rls. 9,644,046 $
253 1394 بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 7,433,660 285,436,910,862 Rls. 9,672,782 $
254 1394 قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,149,915 284,396,800,777 Rls. 9,466,796 $
255 1394 افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 975,979 281,661,570,763 Rls. 9,522,439 $
256 1394 فدراسيون روسيه 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 220,595,495 280,808,097,740 Rls. 9,711,114 $
257 1394 ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 15,385,576 280,630,635,595 Rls. 9,460,993 $
258 1394 افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 3,091,917 279,590,674,603 Rls. 9,480,588 $
259 1394 پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 5,195,412 279,125,252,512 Rls. 9,404,313 $
260 1394 عراق 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 23,079,460 278,974,973,657 Rls. 9,524,862 $
261 1394 هند 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 36,111,198 278,148,233,945 Rls. 9,847,328 $
262 1394 عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 13,577,103 276,945,053,750 Rls. 9,284,646 $
263 1394 عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 10,138,261 274,835,873,219 Rls. 9,324,600 $
264 1394 افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 29,716,631 274,759,318,003 Rls. 9,578,907 $
265 1394 امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 69,849,691 273,541,394,246 Rls. 9,192,067 $
266 1394 موزامبيك 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 265,544,792 273,076,121,840 Rls. 9,236,922 $
267 1394 عراق 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 11,074,241 272,953,898,988 Rls. 9,203,761 $
268 1394 اسپانيا 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 11,163,385 272,765,838,648 Rls. 9,263,562 $
269 1394 عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 15,618,838 272,707,445,499 Rls. 9,121,228 $
270 1394 عراق 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 226,000 271,818,000,000 Rls. 9,000,000 $
271 1394 ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 262,630 270,384,715,170 Rls. 8,960,703 $
272 1394 عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10,904,762 270,037,078,142 Rls. 9,156,007 $
273 1394 تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,088,894 269,121,292,415 Rls. 9,124,343 $
274 1394 افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 8,215,293 268,193,779,902 Rls. 9,048,355 $
275 1394 پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 9,439,593 266,925,052,619 Rls. 9,033,990 $
276 1394 فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,098,125 266,033,560,900 Rls. 9,002,388 $
277 1394 ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,448,497 265,899,848,928 Rls. 9,027,893 $
278 1394 فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,914,186 265,442,085,710 Rls. 8,912,625 $
279 1394 افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 593,470 265,298,263,738 Rls. 8,901,363 $
280 1394 افغانستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 14,129,246 263,267,445,585 Rls. 8,863,140 $
281 1394 تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 9,095,351 263,252,865,441 Rls. 8,856,438 $
282 1394 لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 181,241 261,772,914,968 Rls. 8,843,889 $
283 1394 عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 1,919,991 261,759,830,976 Rls. 8,746,784 $
284 1394 عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 6,686,900 261,383,958,474 Rls. 8,730,658 $
285 1394 هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 2,235,069 260,826,563,806 Rls. 8,826,708 $
286 1394 پاكستان 08081000 سيب , تازه 23,014,465 259,360,495,630 Rls. 8,883,020 $
287 1394 عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,734,450 259,074,883,444 Rls. 8,794,775 $
288 1394 لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 955,404 258,622,591,330 Rls. 8,738,502 $
289 1394 امارات متحده عربي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 6,067,000 254,988,857,624 Rls. 8,515,991 $
290 1394 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 6,782,647 252,701,889,550 Rls. 8,555,504 $
291 1394 تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 11,259,648 252,433,642,382 Rls. 8,503,638 $
292 1394 اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,426,000 252,355,288,500 Rls. 8,451,550 $
293 1394 مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 42,747,829 251,967,153,024 Rls. 8,518,274 $
294 1394 هند 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 16,700,420 251,611,829,900 Rls. 8,938,253 $
295 1394 عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,448,250 250,477,734,881 Rls. 8,497,212 $
296 1394 مراكش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 29,617,930 250,391,756,720 Rls. 8,293,040 $
297 1394 افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 2,267,624 250,156,459,400 Rls. 8,366,870 $
298 1394 آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 156,906 249,487,391,584 Rls. 8,364,078 $
299 1394 فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 20,009,652 247,439,831,703 Rls. 8,341,824 $
300 1394 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 2,000,931 246,805,732,137 Rls. 8,461,430 $
301 1394 عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 1,733,915 246,784,904,383 Rls. 8,399,232 $
302 1394 عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 2,179,925 246,630,295,852 Rls. 8,310,114 $
303 1394 عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,717,100 244,543,493,030 Rls. 8,244,796 $
304 1394 افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 9,535,342 243,689,380,321 Rls. 8,221,780 $
305 1394 هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 1,065,391 242,506,511,537 Rls. 8,101,796 $
306 1394 سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 8,547,992 242,505,967,503 Rls. 8,179,297 $
307 1394 تايلند 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي کمترا ز25%کربني, بامقطع عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر 20,815,960 241,444,995,248 Rls. 8,492,912 $
308 1394 افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 5,726,579 240,620,064,428 Rls. 8,176,972 $
309 1394 چين 28012000 يد 125,000 240,529,675,000 Rls. 8,272,711 $
310 1394 تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 2,311,207 240,206,676,899 Rls. 8,136,724 $
311 1394 پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 5,306,770 239,441,871,841 Rls. 8,008,505 $
312 1394 تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 19,800,000 238,862,115,112 Rls. 8,078,399 $
313 1394 عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,463,499 238,831,799,154 Rls. 8,042,390 $
314 1394 عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 2,695,161 238,249,002,714 Rls. 7,986,740 $
315 1394 ايتاليا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 24,802,141 238,149,582,170 Rls. 7,887,576 $
316 1394 امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 4,596,778 237,546,738,746 Rls. 7,892,587 $
317 1394 عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 5,152,250 236,397,546,686 Rls. 7,945,915 $
318 1394 افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 15,178,265 234,151,707,468 Rls. 7,821,656 $
319 1394 عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 2,214,501 233,821,953,171 Rls. 8,907,190 $
320 1394 هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,786,353 233,533,414,808 Rls. 7,856,492 $
321 1394 افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 2,653,654 233,410,767,088 Rls. 7,921,087 $
322 1394 افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 383,867 232,423,941,898 Rls. 7,712,024 $
323 1394 تايوان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 878,500 231,913,509,000 Rls. 7,832,081 $
324 1394 چين 39019900 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 5,395,500 231,220,276,056 Rls. 7,660,359 $
325 1394 پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,662,924 229,939,013,046 Rls. 7,833,693 $
326 1394 افغانستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 6,305,188 229,900,675,018 Rls. 7,745,457 $
327 1394 مصر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 206,186,828 229,642,582,869 Rls. 7,967,210 $
328 1394 تركمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 221,365,449 228,413,843,373 Rls. 7,695,977 $
329 1394 عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 5,307,093 227,095,414,466 Rls. 7,707,649 $
330 1394 قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 10,550,112 226,723,572,861 Rls. 7,701,061 $
331 1394 عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 5,053,054 225,113,731,968 Rls. 7,635,487 $
332 1394 امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 93,512,940 224,322,682,277 Rls. 7,546,115 $
333 1394 افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 4,926 223,813,407,662 Rls. 7,584,217 $
334 1394 عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 3,937,798 223,564,195,785 Rls. 7,488,337 $
335 1394 كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 468,470 222,707,069,445 Rls. 7,491,023 $
336 1394 هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 44,813,425 222,201,766,518 Rls. 7,394,216 $
337 1394 لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 98,782 220,358,433,933 Rls. 7,353,594 $
338 1394 افغانستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 9,304,416 219,800,803,894 Rls. 7,444,054 $
339 1394 ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 4,247,245 218,675,685,755 Rls. 7,554,342 $
340 1394 عربستان سعودي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 6,019 218,613,053,685 Rls. 7,481,657 $
341 1394 ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 7,289,400 217,341,807,864 Rls. 7,355,588 $
342 1394 قزاقستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 162,822,517 217,310,935,670 Rls. 7,483,223 $
343 1394 ترکيه 74031200 شمش مفتول سازي ا زمس تصفيه شده. 1,213,670 216,987,191,753 Rls. 7,290,019 $
344 1394 قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,774,339 216,959,393,044 Rls. 7,357,378 $
345 1394 تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 10,906,758 215,995,890,294 Rls. 7,315,919 $
346 1394 عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 2,564,809 215,754,662,585 Rls. 7,218,364 $
347 1394 آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,388,805 215,680,456,401 Rls. 7,271,959 $
348 1394 مالزي 27132000 قيرنفت 17,424,433 213,826,513,944 Rls. 7,336,563 $
349 1394 عراق 27101940 روغن پايه معدني 10,176,207 213,125,640,469 Rls. 7,199,866 $
350 1394 ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 12,288,800 212,971,143,600 Rls. 7,107,273 $
351 1394 تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,523,824 212,264,490,610 Rls. 7,173,726 $
352 1394 امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 25,011 211,906,458,373 Rls. 7,073,762 $
353 1394 يونان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 840,000 211,707,682,000 Rls. 7,084,000 $
354 1394 افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 578,436 211,541,694,800 Rls. 11,981,227 $
355 1394 افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 3,578,776 210,516,617,080 Rls. 7,118,247 $
356 1394 چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 3,738,205 210,361,886,470 Rls. 7,018,388 $
357 1394 سري لانكا 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 17,500,000 209,391,583,924 Rls. 7,040,704 $
358 1394 عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 57,049,870 207,914,124,714 Rls. 7,127,513 $
359 1394 تركمنستان 07031000 پيازوموسير 18,140,770 207,723,247,650 Rls. 7,245,286 $
360 1394 تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 14,085,375 206,880,964,405 Rls. 7,043,044 $
361 1394 هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 37,080,205 206,646,592,503 Rls. 6,982,035 $
362 1394 فيليپين 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 10,025,736 206,590,874,995 Rls. 7,348,195 $
363 1394 افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 3,370,783 205,522,832,612 Rls. 6,962,131 $
364 1394 عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 18,627,343 204,921,812,416 Rls. 6,963,600 $
365 1394 پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 140,050,086 204,434,566,980 Rls. 6,992,874 $
366 1394 هند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 5,540,500 204,408,630,973 Rls. 6,920,175 $
367 1394 قطر 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 163,316,766 204,316,018,928 Rls. 6,908,094 $
368 1394 پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 689,235 204,302,914,726 Rls. 6,844,638 $
369 1394 عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 5,499,915 203,904,328,842 Rls. 6,924,457 $
370 1394 قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 58,447 203,466,393,337 Rls. 6,861,058 $
371 1394 عربستان سعودي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 806,000 202,493,634,000 Rls. 6,844,244 $
372 1394 افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 3,694,824 202,349,735,908 Rls. 6,849,882 $
373 1394 هلند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 796,000 200,803,985,200 Rls. 6,671,200 $
374 1394 امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 9,132,058 198,076,856,842 Rls. 6,685,471 $
375 1394 عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 698,609 197,278,321,023 Rls. 6,608,732 $
376 1394 هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 7,000,000 196,497,840,000 Rls. 6,510,000 $
377 1394 اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,560,740 196,092,419,750 Rls. 6,635,602 $
378 1394 ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 5,248,705 195,956,103,919 Rls. 6,667,332 $
379 1394 عراق 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 5,015,259 195,210,646,690 Rls. 6,519,839 $
380 1394 ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,308,236 194,143,741,834 Rls. 6,562,732 $
381 1394 هلند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 4,047,728 192,683,661,701 Rls. 6,476,365 $
382 1394 افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 4,648,667 191,869,649,603 Rls. 6,499,943 $
383 1394 ترکيه 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 6,984,780 191,648,365,725 Rls. 6,496,775 $
384 1394 انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 81,295 191,522,801,900 Rls. 6,398,993 $
385 1394 ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 804,621 191,177,651,473 Rls. 6,430,457 $
386 1394 عراق 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 4,960,000 190,580,898,145 Rls. 6,381,277 $
387 1394 عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 2,070,000 190,340,391,817 Rls. 8,882,163 $
388 1394 عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 677,079 190,203,795,251 Rls. 6,370,553 $
389 1394 ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,138,040 190,064,607,768 Rls. 6,528,884 $
390 1394 پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,679,715 189,226,644,523 Rls. 6,504,223 $
391 1394 تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,935,957 188,937,326,366 Rls. 6,357,966 $
392 1394 عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,673,594 188,700,292,585 Rls. 6,288,014 $
393 1394 افغانستان 04031090 ماست 6,624,371 187,647,005,397 Rls. 6,362,890 $
394 1394 افغانستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 10,108,140 187,374,894,833 Rls. 6,381,108 $
395 1394 آذربايجان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 5,327,152 187,273,365,144 Rls. 6,391,399 $
396 1394 امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 1,056,310 186,387,685,098 Rls. 6,290,647 $
397 1394 عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 3,190,394 186,368,004,623 Rls. 6,213,499 $
398 1394 آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 5,082,500 184,425,141,104 Rls. 6,244,606 $
399 1394 ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 858,898 184,302,785,689 Rls. 6,228,756 $
400 1394 آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 5,381,400 183,804,098,305 Rls. 6,236,828 $
مجموع کل
50,300,094,950,707 ريال
مجموع کل
1,715,035,801 دلار