آمار کل " صادرات به" کشور "آذربايجان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1394 آذربايجان 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 2,146 647,684,260 Rls. 21,460 $
202 1394 آذربايجان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 17,680 640,977,792 Rls. 21,216 $
203 1394 آذربايجان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 16,790 640,289,428 Rls. 21,734 $
204 1394 آذربايجان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 13,080 638,698,418 Rls. 21,332 $
205 1394 آذربايجان 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 5,938 635,268,689 Rls. 22,030 $
206 1394 آذربايجان 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 23,565 626,518,852 Rls. 21,219 $
207 1394 آذربايجان 09041290 فلفل خردشده يا سائيده بجز رديفهاي 09041210و09041220 9,759 620,742,437 Rls. 21,584 $
208 1394 آذربايجان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 15,220 620,308,305 Rls. 21,656 $
209 1394 آذربايجان 04100090 سايرمحصولات خورا کي که منشا حيوا ني دا رد و در جاي ديگر نعرفه گفته نشده باشد 4,101 613,894,700 Rls. 20,505 $
210 1394 آذربايجان 21069010 ا ستابيلايزر 14,000 611,667,000 Rls. 21,000 $
211 1394 آذربايجان 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 14,800 601,653,025 Rls. 20,459 $
212 1394 آذربايجان 29153300 استات بوتيل نرمال 21,600 593,847,072 Rls. 19,656 $
213 1394 آذربايجان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 11,000 592,933,000 Rls. 20,900 $
214 1394 آذربايجان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 950 583,575,400 Rls. 20,450 $
215 1394 آذربايجان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 2,949 583,309,251 Rls. 20,608 $
216 1394 آذربايجان 27101950 روغن صنعتي 25,000 580,360,215 Rls. 19,983 $
217 1394 آذربايجان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 39,500 580,224,500 Rls. 19,750 $
218 1394 آذربايجان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 950 562,245,320 Rls. 18,610 $
219 1394 آذربايجان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 9,000 553,529,880 Rls. 19,080 $
220 1394 آذربايجان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 106,600 547,731,720 Rls. 18,553 $
221 1394 آذربايجان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 2,170 543,829,824 Rls. 18,168 $
222 1394 آذربايجان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 12,000 543,222,000 Rls. 18,000 $
223 1394 آذربايجان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 16,580 540,612,182 Rls. 18,238 $
224 1394 آذربايجان 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 15,240 531,076,200 Rls. 17,800 $
225 1394 آذربايجان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 11,500 529,497,770 Rls. 17,653 $
226 1394 آذربايجان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 2,100 525,740,352 Rls. 18,525 $
227 1394 آذربايجان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 148,820 521,480,147 Rls. 17,848 $
228 1394 آذربايجان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 23,696 521,320,980 Rls. 18,502 $
229 1394 آذربايجان 14049030 كوكوپيت 23,000 520,812,000 Rls. 18,400 $
230 1394 آذربايجان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 35,488 515,493,010 Rls. 17,744 $
231 1394 آذربايجان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 3,490 508,032,600 Rls. 17,260 $
232 1394 آذربايجان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,724 504,104,590 Rls. 17,240 $
233 1394 آذربايجان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 27,950 502,362,120 Rls. 16,770 $
234 1394 آذربايجان 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 22,620 490,589,346 Rls. 16,513 $
235 1394 آذربايجان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 6,887 490,442,777 Rls. 16,790 $
236 1394 آذربايجان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 19,333 489,627,871 Rls. 16,433 $
237 1394 آذربايجان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 14,739 482,381,333 Rls. 16,076 $
238 1394 آذربايجان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,948 479,528,672 Rls. 16,410 $
239 1394 آذربايجان 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 4,181 478,473,640 Rls. 16,724 $
240 1394 آذربايجان 29153200 استات وينيل 17,600 474,645,600 Rls. 15,840 $
241 1394 آذربايجان 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 64,600 473,396,783 Rls. 15,909 $
242 1394 آذربايجان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,050 473,231,080 Rls. 15,800 $
243 1394 آذربايجان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,600 470,792,400 Rls. 15,600 $
244 1394 آذربايجان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,045 470,582,535 Rls. 15,726 $
245 1394 آذربايجان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,540 470,277,550 Rls. 15,610 $
246 1394 آذربايجان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 380 467,957,232 Rls. 15,504 $
247 1394 آذربايجان 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهدا شت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي( سايرا شياء ) 1,800 461,952,900 Rls. 15,300 $
248 1394 آذربايجان 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 10,200 461,815,200 Rls. 15,300 $
249 1394 آذربايجان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 63,910 458,311,500 Rls. 15,301 $
250 1394 آذربايجان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 139,743 457,199,731 Rls. 15,372 $
251 1394 آذربايجان 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 1,297 456,531,612 Rls. 15,557 $
252 1394 آذربايجان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 9,640 452,229,750 Rls. 16,065 $
253 1394 آذربايجان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 30,000 450,520,900 Rls. 15,583 $
254 1394 آذربايجان 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 5,700 441,585,000 Rls. 15,000 $
255 1394 آذربايجان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 2,900 438,074,000 Rls. 14,500 $
256 1394 آذربايجان 01059900 سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome 4,505 429,300,728 Rls. 14,333 $
257 1394 آذربايجان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,782 414,874,605 Rls. 14,245 $
258 1394 آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 22,200 401,717,880 Rls. 13,320 $
259 1394 آذربايجان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 6,154 397,488,350 Rls. 13,241 $
260 1394 آذربايجان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,260 396,011,388 Rls. 13,116 $
261 1394 آذربايجان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 261,595 393,652,487 Rls. 13,084 $
262 1394 آذربايجان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 26,600 383,439,000 Rls. 13,300 $
263 1394 آذربايجان 84136030 تلمبه هاي حلزوني 2,620 381,525,760 Rls. 12,640 $
264 1394 آذربايجان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 21,570 380,999,538 Rls. 12,942 $
265 1394 آذربايجان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 1,770 380,748,880 Rls. 13,348 $
266 1394 آذربايجان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,604 379,986,624 Rls. 12,826 $
267 1394 آذربايجان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 6,004 369,135,818 Rls. 12,983 $
268 1394 آذربايجان 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 4,100 368,446,500 Rls. 12,300 $
269 1394 آذربايجان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,312 368,322,443 Rls. 12,548 $
270 1394 آذربايجان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 8,956 368,258,096 Rls. 12,761 $
271 1394 آذربايجان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,249 367,693,110 Rls. 12,490 $
272 1394 آذربايجان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 380 365,672,892 Rls. 12,207 $
273 1394 آذربايجان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 6,400 364,502,387 Rls. 12,287 $
274 1394 آذربايجان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 3,240 359,526,000 Rls. 12,000 $
275 1394 آذربايجان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,990 358,897,455 Rls. 12,003 $
276 1394 آذربايجان 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 3,510 358,301,500 Rls. 12,344 $
277 1394 آذربايجان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 25,187 357,953,408 Rls. 11,868 $
278 1394 آذربايجان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,387 357,836,365 Rls. 11,945 $
279 1394 آذربايجان 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 3,950 356,827,200 Rls. 11,850 $
280 1394 آذربايجان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 4,020 356,590,080 Rls. 12,060 $
281 1394 آذربايجان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 1,023 355,671,060 Rls. 12,276 $
282 1394 آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,940 354,906,780 Rls. 11,867 $
283 1394 آذربايجان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 2,436 347,354,110 Rls. 12,180 $
284 1394 آذربايجان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 6,706 341,788,608 Rls. 11,343 $
285 1394 آذربايجان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 6,890 339,519,466 Rls. 11,687 $
286 1394 آذربايجان 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 950 339,024,600 Rls. 11,400 $
287 1394 آذربايجان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,915 331,320,900 Rls. 11,490 $
288 1394 آذربايجان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,735 327,002,893 Rls. 11,487 $
289 1394 آذربايجان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 111,150 326,785,185 Rls. 11,111 $
290 1394 آذربايجان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,051 320,551,575 Rls. 10,685 $
291 1394 آذربايجان 08071100 هندوا نه , تازه 38,841 316,959,484 Rls. 11,089 $
292 1394 آذربايجان 52052100 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسيکتكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد) 2,813 316,590,803 Rls. 11,064 $
293 1394 آذربايجان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 20,000 315,996,600 Rls. 10,600 $
294 1394 آذربايجان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 224,400 315,614,794 Rls. 10,761 $
295 1394 آذربايجان 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 930 313,844,692 Rls. 10,478 $
296 1394 آذربايجان 61121900 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 660 312,875,424 Rls. 10,560 $
297 1394 آذربايجان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 400 308,239,008 Rls. 10,212 $
298 1394 آذربايجان 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 438 304,207,620 Rls. 10,620 $
299 1394 آذربايجان 44013100 خاك اره وضايعات دور ريز چوب به شكل حبهک 16,400 302,757,660 Rls. 10,356 $
300 1394 آذربايجان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,800 302,324,400 Rls. 10,765 $
301 1394 آذربايجان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 971 300,320,980 Rls. 10,285 $
302 1394 آذربايجان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 1,106 298,142,208 Rls. 9,954 $
303 1394 آذربايجان 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 7,132 294,156,598 Rls. 9,821 $
304 1394 آذربايجان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 1,800 293,802,000 Rls. 10,200 $
305 1394 آذربايجان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 6,508 293,307,458 Rls. 10,147 $
306 1394 آذربايجان 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 103,140 289,837,516 Rls. 9,694 $
307 1394 آذربايجان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 11,941 285,904,129 Rls. 9,552 $
308 1394 آذربايجان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 1,690 285,441,000 Rls. 10,140 $
309 1394 آذربايجان 29051610 دوا تيل هگزا نول 10,000 278,721,000 Rls. 9,300 $
310 1394 آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 7,538 277,976,482 Rls. 9,251 $
311 1394 آذربايجان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 8,372 274,288,718 Rls. 9,209 $
312 1394 آذربايجان 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 22,380 270,162,408 Rls. 8,952 $
313 1394 آذربايجان 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 3,000 269,604,000 Rls. 9,001 $
314 1394 آذربايجان 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 74,330 267,154,246 Rls. 8,918 $
315 1394 آذربايجان 84529000 مبل ، پايه وسرپوش براي چرخ هاي دوزندگي و اجزاء و قطعات انها با ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 1,830 265,450,650 Rls. 9,150 $
316 1394 آذربايجان 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 2,500 264,951,000 Rls. 9,000 $
317 1394 آذربايجان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 1,740 262,757,400 Rls. 8,700 $
318 1394 آذربايجان 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 275,940 262,686,106 Rls. 9,020 $
319 1394 آذربايجان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 14,500 259,782,000 Rls. 8,700 $
320 1394 آذربايجان 32041320 گرانول مستربچ ( master batch ) 1,236 259,157,094 Rls. 8,652 $
321 1394 آذربايجان 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 5,000 256,640,500 Rls. 8,500 $
322 1394 آذربايجان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 179,650 255,622,295 Rls. 8,622 $
323 1394 آذربايجان 62072900 پيرا هن خوا ب وپيژا ما,مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 708 254,508,504 Rls. 8,496 $
324 1394 آذربايجان 33051000 شامپوها 7,141 253,088,250 Rls. 8,568 $
325 1394 آذربايجان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,100 252,974,400 Rls. 8,400 $
326 1394 آذربايجان 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي ، غده اي ، ساقه اي و ميوه دار 2,790 252,631,710 Rls. 8,370 $
327 1394 آذربايجان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 13,200 249,577,500 Rls. 8,266 $
328 1394 آذربايجان 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 1,212 249,090,240 Rls. 8,484 $
329 1394 آذربايجان 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 280 246,771,616 Rls. 8,168 $
330 1394 آذربايجان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 10,619 243,216,943 Rls. 8,497 $
331 1394 آذربايجان 87112099 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 8,790 239,720,000 Rls. 8,000 $
332 1394 آذربايجان 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 2,820 239,460,300 Rls. 8,460 $
333 1394 آذربايجان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 239,228,250 Rls. 7,949 $
334 1394 آذربايجان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 1,400 238,308,000 Rls. 8,400 $
335 1394 آذربايجان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,300 236,983,950 Rls. 8,050 $
336 1394 آذربايجان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 19,550 236,257,840 Rls. 7,820 $
337 1394 آذربايجان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 4,420 235,503,360 Rls. 8,136 $
338 1394 آذربايجان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 9,000 230,899,950 Rls. 7,650 $
339 1394 آذربايجان 10061000 شلتوك (برنج پادي paddy ) 3,780 229,611,200 Rls. 7,600 $
340 1394 آذربايجان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 1,950 226,606,500 Rls. 7,800 $
341 1394 آذربايجان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 2,300 225,136,125 Rls. 7,674 $
342 1394 آذربايجان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 4,370 224,241,596 Rls. 7,565 $
343 1394 آذربايجان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 20,850 223,327,770 Rls. 7,470 $
344 1394 آذربايجان 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 85,149 220,607,041 Rls. 7,475 $
345 1394 آذربايجان 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,013 219,731,963 Rls. 7,521 $
346 1394 آذربايجان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 22,000 218,750,400 Rls. 7,241 $
347 1394 آذربايجان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 2,000 217,841,840 Rls. 7,295 $
348 1394 آذربايجان 90051000 دوربين دوچشمي 300 216,887,616 Rls. 7,228 $
349 1394 آذربايجان 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 3,580 214,442,000 Rls. 7,160 $
350 1394 آذربايجان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 640 213,008,400 Rls. 7,170 $
351 1394 آذربايجان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 3,894 204,908,115 Rls. 7,009 $
352 1394 آذربايجان 28391910 سيليکات سديم جامد 37,670 196,098,283 Rls. 6,765 $
353 1394 آذربايجان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 99,495 196,026,960 Rls. 6,710 $
354 1394 آذربايجان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,940 193,462,392 Rls. 6,442 $
355 1394 آذربايجان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,640 193,072,320 Rls. 6,558 $
356 1394 آذربايجان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 7,790 189,893,390 Rls. 6,365 $
357 1394 آذربايجان 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 1,086 187,685,160 Rls. 6,509 $
358 1394 آذربايجان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,100 185,112,300 Rls. 6,300 $
359 1394 آذربايجان 07032000 سير 5,882 184,777,534 Rls. 6,540 $
360 1394 آذربايجان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 5,000 184,405,000 Rls. 6,500 $
361 1394 آذربايجان 84271011 ارابه هاي صفاف خودرو داراي موتوربرقي ،نو ، باظرفيت 5 تن وبالاتر 3,050 184,177,300 Rls. 6,100 $
362 1394 آذربايجان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 2,500 183,832,500 Rls. 6,350 $
363 1394 آذربايجان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,500 181,080,000 Rls. 6,000 $
364 1394 آذربايجان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 700 180,622,486 Rls. 6,226 $
365 1394 آذربايجان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,104 178,571,208 Rls. 6,303 $
366 1394 آذربايجان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,015 175,944,090 Rls. 6,035 $
367 1394 آذربايجان 57041000 فرش چهارگوش, که مساحت آن 0.3 مترمربع ياکمترباشد,ا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده. 727 174,305,520 Rls. 5,816 $
368 1394 آذربايجان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 5,410 174,133,468 Rls. 5,836 $
369 1394 آذربايجان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,781 173,268,874 Rls. 5,737 $
370 1394 آذربايجان 34012030 صابون چيپس 10,600 172,666,580 Rls. 6,134 $
371 1394 آذربايجان 28499000 ساير کربورها باستثناي کلسيم و سيليسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 7,004 172,580,566 Rls. 5,953 $
372 1394 آذربايجان 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 743 172,156,200 Rls. 5,944 $
373 1394 آذربايجان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 171,660,000 Rls. 6,000 $
374 1394 آذربايجان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 16,135 171,099,468 Rls. 5,812 $
375 1394 آذربايجان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 1,425 170,749,200 Rls. 5,700 $
376 1394 آذربايجان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 252 170,471,210 Rls. 5,643 $
377 1394 آذربايجان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 860 167,068,869 Rls. 5,577 $
378 1394 آذربايجان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 1,529 167,004,600 Rls. 5,861 $
379 1394 آذربايجان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 920 166,715,040 Rls. 5,520 $
380 1394 آذربايجان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 1,900 166,023,900 Rls. 5,700 $
381 1394 آذربايجان 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 6,349 165,617,848 Rls. 5,719 $
382 1394 آذربايجان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 10,714 165,114,431 Rls. 5,506 $
383 1394 آذربايجان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 4,770 164,627,633 Rls. 5,473 $
384 1394 آذربايجان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,420 163,694,840 Rls. 5,420 $
385 1394 آذربايجان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 2,410 162,240,810 Rls. 5,708 $
386 1394 آذربايجان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 1,810 158,746,050 Rls. 5,430 $
387 1394 آذربايجان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 1,810 157,529,730 Rls. 5,430 $
388 1394 آذربايجان 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 1,840 156,243,600 Rls. 5,520 $
389 1394 آذربايجان 63029100 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,121 150,925,090 Rls. 5,292 $
390 1394 آذربايجان 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 2,000 149,785,000 Rls. 5,000 $
391 1394 آذربايجان 58064000 پارچه هاي متشکل ا زتاروبدون پود,که بوسيله چسپ بهم متصل شده ا ست (Bolducs). 880 148,632,000 Rls. 5,260 $
392 1394 آذربايجان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 291 148,007,950 Rls. 5,258 $
393 1394 آذربايجان 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 1,532 145,144,062 Rls. 4,865 $
394 1394 آذربايجان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 1,500 135,954,000 Rls. 4,500 $
395 1394 آذربايجان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 2,437 131,620,536 Rls. 4,386 $
396 1394 آذربايجان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 350 131,463,740 Rls. 4,420 $
397 1394 آذربايجان 28043000 ازت 46,480 130,128,222 Rls. 4,405 $
398 1394 آذربايجان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,200 130,077,200 Rls. 4,400 $
399 1394 آذربايجان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 3,200 129,563,200 Rls. 4,300 $
400 1394 آذربايجان 39241010 ظروف ملامين 900 128,915,000 Rls. 4,500 $
مجموع کل
66,042,117,134 ريال
مجموع کل
2,241,339 دلار