آمار کل " صادرات به" کشور "الجزاير" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,962,210 415,397,477,515 Rls. 13,829,729 $
2 1394 الجزاير 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 312,951 29,266,548,950 Rls. 977,017 $
3 1394 الجزاير 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 569,250 23,469,312,096 Rls. 781,008 $
4 1394 الجزاير 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 105,003 22,946,392,800 Rls. 759,800 $
5 1394 الجزاير 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 76,400 20,266,609,800 Rls. 674,600 $
6 1394 الجزاير 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 317,750 13,965,738,750 Rls. 476,625 $
7 1394 الجزاير 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 81,711 6,958,566,057 Rls. 245,133 $
8 1394 الجزاير 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 85,750 2,827,580,525 Rls. 94,325 $
9 1394 الجزاير 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 68,600 2,274,854,890 Rls. 75,460 $
10 1394 الجزاير 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 278,640 2,075,388,480 Rls. 69,660 $
11 1394 الجزاير 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,789 972,040,800 Rls. 34,342 $
12 1394 الجزاير 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 9,088 211,753,290 Rls. 7,270 $
13 1394 الجزاير 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,160 197,799,000 Rls. 6,988 $
14 1394 الجزاير 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 608 54,981,686 Rls. 1,934 $
15 1394 الجزاير 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 8,187 46,613,092 Rls. 1,556 $
16 1394 الجزاير 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 271 23,112,777 Rls. 813 $
17 1394 الجزاير 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 234 4,223,937 Rls. 141 $
مجموع کل
540,958,994,445 ريال
مجموع کل
18,036,401 دلار