آمار کل " صادرات به" کشور "بوروكينافاسو" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 بوروكينافاسو 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 150,000 3,395,362,500 Rls. 112,500 $
2 1394 بوروكينافاسو 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 39,459 2,069,942,866 Rls. 71,410 $
مجموع کل
5,465,305,366 ريال
مجموع کل
183,910 دلار