آمار کل " صادرات به" کشور "تاجيكستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 تاجيكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 120,000 1,053,870,465,780 Rls. 35,186,404 $
2 1394 تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 2,311,207 240,206,676,899 Rls. 8,136,724 $
3 1394 تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 7,017,948 164,870,833,376 Rls. 5,608,299 $
4 1394 تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,455,814 121,821,765,219 Rls. 4,093,209 $
5 1394 تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 15,793,421 119,832,197,532 Rls. 4,052,504 $
6 1394 تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,117,773 109,723,156,150 Rls. 3,680,339 $
7 1394 تاجيكستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,117,567 98,942,284,874 Rls. 3,297,502 $
8 1394 تاجيكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,469,120 91,912,749,993 Rls. 3,131,566 $
9 1394 تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 855,373 74,915,795,381 Rls. 2,511,033 $
10 1394 تاجيكستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 842,470 74,572,879,485 Rls. 2,492,563 $
11 1394 تاجيكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 297,500 71,039,632,251 Rls. 2,427,427 $
12 1394 تاجيكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 2,274,542 65,948,499,573 Rls. 2,217,996 $
13 1394 تاجيكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 59,585 65,790,616,902 Rls. 2,207,316 $
14 1394 تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 2,776,027 62,550,062,310 Rls. 2,121,510 $
15 1394 تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,078,579 58,989,893,056 Rls. 1,982,513 $
16 1394 تاجيكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 848,558 48,046,703,896 Rls. 1,649,313 $
17 1394 تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 902,514 46,657,315,755 Rls. 1,583,244 $
18 1394 تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 826,761 46,222,832,926 Rls. 1,567,486 $
19 1394 تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 513,543 45,261,442,036 Rls. 1,530,296 $
20 1394 تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 491,735 43,829,306,518 Rls. 1,465,169 $
21 1394 تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 537,523 41,616,042,984 Rls. 1,397,574 $
22 1394 تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 544,261 41,539,233,691 Rls. 1,394,634 $
23 1394 تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,277,365 40,908,124,637 Rls. 1,369,061 $
24 1394 تاجيكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 85,373 38,064,623,715 Rls. 1,280,639 $
25 1394 تاجيكستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 434,477 37,712,339,866 Rls. 1,291,585 $
26 1394 تاجيكستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 1,031,164 37,041,168,163 Rls. 1,244,597 $
27 1394 تاجيكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 796,669 35,015,119,656 Rls. 1,200,409 $
28 1394 تاجيكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,202,810 34,668,753,326 Rls. 1,186,379 $
29 1394 تاجيكستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 23,457,659 33,214,389,261 Rls. 1,124,549 $
30 1394 تاجيكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 124,842 31,942,907,698 Rls. 1,088,200 $
31 1394 تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 797,577 31,849,956,953 Rls. 1,075,986 $
32 1394 تاجيكستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 361,759 31,569,703,457 Rls. 1,085,370 $
33 1394 تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,927,372 30,905,133,517 Rls. 1,035,873 $
34 1394 تاجيكستان 15122900 روغن پنبه دا نه (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده تغييرنيافته شيميائي 525,223 29,370,573,725 Rls. 997,922 $
35 1394 تاجيكستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 489,375 26,723,764,400 Rls. 900,450 $
36 1394 تاجيكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 583,640 25,189,429,760 Rls. 848,314 $
37 1394 تاجيكستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 100,020 23,596,656,380 Rls. 792,972 $
38 1394 تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,048,565 22,818,791,621 Rls. 768,746 $
39 1394 تاجيكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 140,410 21,722,544,340 Rls. 731,793 $
40 1394 تاجيكستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 545,623 20,246,979,123 Rls. 708,237 $
41 1394 تاجيكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 550,454 19,940,992,752 Rls. 674,226 $
42 1394 تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 295,639 19,175,334,283 Rls. 653,734 $
43 1394 تاجيكستان 34011150 صابون رختشويي 701,404 18,545,554,194 Rls. 633,315 $
44 1394 تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,358,454 17,887,678,200 Rls. 604,437 $
45 1394 تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 341,155 17,145,706,282 Rls. 586,950 $
46 1394 تاجيكستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 214,077 15,861,288,831 Rls. 542,156 $
47 1394 تاجيكستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 567,153 15,780,021,790 Rls. 552,644 $
48 1394 تاجيكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 278,192 15,684,989,983 Rls. 537,494 $
49 1394 تاجيكستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 232,470 14,482,399,560 Rls. 491,501 $
50 1394 تاجيكستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 228,780 14,378,691,855 Rls. 481,453 $
51 1394 تاجيكستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 384,625 14,174,736,506 Rls. 480,828 $
52 1394 تاجيكستان 08105000 کيوي، تازه 669,757 13,908,973,910 Rls. 466,937 $
53 1394 تاجيكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 121,520 13,774,004,920 Rls. 465,636 $
54 1394 تاجيكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 74,772 13,700,964,984 Rls. 461,447 $
55 1394 تاجيكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 525,657 13,249,763,634 Rls. 446,815 $
56 1394 تاجيكستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 114,216 13,116,285,594 Rls. 454,448 $
57 1394 تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 185,647 12,960,342,300 Rls. 441,906 $
58 1394 تاجيكستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 137,365 12,735,339,687 Rls. 425,905 $
59 1394 تاجيكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 53,000 12,302,544,000 Rls. 421,600 $
60 1394 تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 375,341 11,506,378,033 Rls. 391,798 $
61 1394 تاجيكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 313,347 11,378,998,202 Rls. 377,168 $
62 1394 تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 125,378 10,927,496,261 Rls. 369,105 $
63 1394 تاجيكستان 70193910 پشم شيشه 304,054 10,814,650,416 Rls. 365,271 $
64 1394 تاجيكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 41,000 10,795,150,500 Rls. 358,500 $
65 1394 تاجيكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 114,455 10,783,524,840 Rls. 376,110 $
66 1394 تاجيكستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 201,160 10,546,818,688 Rls. 355,259 $
67 1394 تاجيكستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 1,237,168 10,529,669,255 Rls. 358,284 $
68 1394 تاجيكستان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 162,780 10,291,126,076 Rls. 343,039 $
69 1394 تاجيكستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 162,924 10,153,565,494 Rls. 349,010 $
70 1394 تاجيكستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 370,929 10,102,546,660 Rls. 353,908 $
71 1394 تاجيكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 112,373 9,969,466,683 Rls. 337,107 $
72 1394 تاجيكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 61,930 9,921,953,700 Rls. 334,390 $
73 1394 تاجيكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 65,370 9,899,629,240 Rls. 331,150 $
74 1394 تاجيكستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 131,209 9,697,435,454 Rls. 331,804 $
75 1394 تاجيكستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 511,840 9,652,528,184 Rls. 339,456 $
76 1394 تاجيكستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 147,404 9,478,181,066 Rls. 319,528 $
77 1394 تاجيكستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 432,180 8,733,569,509 Rls. 293,883 $
78 1394 تاجيكستان 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 220,000 8,569,990,000 Rls. 286,000 $
79 1394 تاجيكستان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 601,660 8,427,163,003 Rls. 283,809 $
80 1394 تاجيكستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 88,607 8,365,795,602 Rls. 284,338 $
81 1394 تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 36,790 8,343,156,167 Rls. 278,624 $
82 1394 تاجيكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 299,462 7,646,013,636 Rls. 258,541 $
83 1394 تاجيكستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 85,261 7,520,452,788 Rls. 255,815 $
84 1394 تاجيكستان 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 4,382 7,434,750,000 Rls. 250,000 $
85 1394 تاجيكستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 76,343 7,231,584,144 Rls. 244,269 $
86 1394 تاجيكستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 89,916 7,138,670,313 Rls. 249,624 $
87 1394 تاجيكستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 167,404 7,076,550,500 Rls. 235,360 $
88 1394 تاجيكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 59,590 7,068,643,200 Rls. 238,349 $
89 1394 تاجيكستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 125,172 6,724,581,456 Rls. 225,313 $
90 1394 تاجيكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 740,004 6,678,306,836 Rls. 235,609 $
91 1394 تاجيكستان 33051000 شامپوها 100,459 6,392,929,941 Rls. 214,760 $
92 1394 تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 69,862 6,245,466,342 Rls. 210,053 $
93 1394 تاجيكستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 51,919 6,196,247,340 Rls. 215,460 $
94 1394 تاجيكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 264,145 6,162,993,888 Rls. 211,316 $
95 1394 تاجيكستان 39269060 پريفرم (PET) 130,323 6,153,710,128 Rls. 214,620 $
96 1394 تاجيكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,623,798 6,065,769,384 Rls. 205,141 $
97 1394 تاجيكستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 67,296 5,958,088,164 Rls. 201,894 $
98 1394 تاجيكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 66,938 5,941,388,910 Rls. 267,257 $
99 1394 تاجيكستان 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 34,909 5,845,116,000 Rls. 201,000 $
100 1394 تاجيكستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 97,634 5,802,877,802 Rls. 195,110 $
101 1394 تاجيكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 78,264 5,785,400,190 Rls. 196,082 $
102 1394 تاجيكستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 708,320 5,411,133,796 Rls. 184,164 $
103 1394 تاجيكستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 13,143 5,368,707,864 Rls. 183,384 $
104 1394 تاجيكستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 125,645 5,117,691,246 Rls. 178,662 $
105 1394 تاجيكستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 21,029 5,007,918,770 Rls. 168,226 $
106 1394 تاجيكستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 41,118 4,942,389,552 Rls. 164,437 $
107 1394 تاجيكستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 83,172 4,941,797,082 Rls. 166,344 $
108 1394 تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 89,768 4,850,304,266 Rls. 164,307 $
109 1394 تاجيكستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 30,066 4,844,709,900 Rls. 163,784 $
110 1394 تاجيكستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 54,924 4,839,200,109 Rls. 164,772 $
111 1394 تاجيكستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 56,143 4,811,284,377 Rls. 168,429 $
112 1394 تاجيكستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 153,663 4,676,514,534 Rls. 156,593 $
113 1394 تاجيكستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 91,996 4,623,321,308 Rls. 154,127 $
114 1394 تاجيكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 119,838 4,613,133,922 Rls. 157,953 $
115 1394 تاجيكستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 12,754 4,537,816,540 Rls. 152,730 $
116 1394 تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 108,177 4,537,444,788 Rls. 152,667 $
117 1394 تاجيكستان 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 49,965 4,384,820,700 Rls. 150,346 $
118 1394 تاجيكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 120,000 4,357,042,710 Rls. 147,725 $
119 1394 تاجيكستان 07031000 پيازوموسير 387,376 4,340,200,355 Rls. 154,637 $
120 1394 تاجيكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 41,874 4,334,355,216 Rls. 144,776 $
121 1394 تاجيكستان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 100,042 4,274,197,090 Rls. 142,679 $
122 1394 تاجيكستان 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 121,851 4,227,213,887 Rls. 140,778 $
123 1394 تاجيكستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 258,205 4,216,999,532 Rls. 143,506 $
124 1394 تاجيكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 62,975 4,168,290,986 Rls. 138,700 $
125 1394 تاجيكستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 152,665 4,081,392,283 Rls. 137,459 $
126 1394 تاجيكستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 42,957 4,052,218,247 Rls. 135,670 $
127 1394 تاجيكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 230,040 3,965,792,676 Rls. 138,024 $
128 1394 تاجيكستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 76,316 3,918,036,486 Rls. 129,738 $
129 1394 تاجيكستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 37,525 3,824,147,000 Rls. 132,100 $
130 1394 تاجيكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 102,410 3,810,247,322 Rls. 127,362 $
131 1394 تاجيكستان 39075010 رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 56,700 3,783,324,510 Rls. 130,410 $
132 1394 تاجيكستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 69,688 3,716,253,402 Rls. 125,440 $
133 1394 تاجيكستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 48,674 3,711,287,502 Rls. 126,628 $
134 1394 تاجيكستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 12,000 3,658,247,452 Rls. 121,126 $
135 1394 تاجيكستان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 17,077 3,581,986,135 Rls. 119,539 $
136 1394 تاجيكستان 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 121,000 3,572,404,246 Rls. 118,366 $
137 1394 تاجيكستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 39,400 3,549,581,400 Rls. 118,200 $
138 1394 تاجيكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 25,691 3,549,236,597 Rls. 121,490 $
139 1394 تاجيكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 27,648 3,426,083,980 Rls. 113,962 $
140 1394 تاجيكستان 08081000 سيب , تازه 290,978 3,423,935,234 Rls. 121,057 $
141 1394 تاجيكستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 38,026 3,369,004,185 Rls. 114,076 $
142 1394 تاجيكستان 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 71,060 3,361,676,416 Rls. 113,696 $
143 1394 تاجيكستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 290,234 3,259,658,122 Rls. 115,982 $
144 1394 تاجيكستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 83,875 3,210,961,829 Rls. 108,203 $
145 1394 تاجيكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 52,789 3,197,356,508 Rls. 106,570 $
146 1394 تاجيكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 105,805 3,188,387,903 Rls. 110,823 $
147 1394 تاجيكستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 48,612 3,178,094,850 Rls. 254,353 $
148 1394 تاجيكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 17,540 3,136,605,606 Rls. 108,570 $
149 1394 تاجيكستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 154,723 2,997,433,884 Rls. 100,982 $
150 1394 تاجيكستان 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 99,500 2,991,509,100 Rls. 100,300 $
151 1394 تاجيكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 241,630 2,975,748,000 Rls. 98,600 $
152 1394 تاجيكستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 32,856 2,874,779,340 Rls. 98,012 $
153 1394 تاجيكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 77,059 2,870,813,083 Rls. 98,564 $
154 1394 تاجيكستان 34012030 صابون چيپس 129,040 2,844,103,867 Rls. 97,094 $
155 1394 تاجيكستان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 44,326 2,612,837,870 Rls. 88,652 $
156 1394 تاجيكستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 62,244 2,581,503,387 Rls. 88,445 $
157 1394 تاجيكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 33,186 2,580,672,030 Rls. 87,562 $
158 1394 تاجيكستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 40,239 2,536,998,251 Rls. 88,799 $
159 1394 تاجيكستان 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا رکردن روي ترا کتور),غيرمذکوردرجاي ديگر 29,190 2,513,839,590 Rls. 87,570 $
160 1394 تاجيكستان 15132999 روغن پالم سيت ياروغن باباسو غير مذكوردرجاي ديگر . 46,031 2,513,312,910 Rls. 87,177 $
161 1394 تاجيكستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 22,127 2,512,425,591 Rls. 86,761 $
162 1394 تاجيكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 20,202 2,474,315,264 Rls. 87,265 $
163 1394 تاجيكستان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 35,235 2,461,064,944 Rls. 81,511 $
164 1394 تاجيكستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 10,720 2,452,873,950 Rls. 82,172 $
165 1394 تاجيكستان 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 28,110 2,419,634,220 Rls. 80,305 $
166 1394 تاجيكستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 25,522 2,404,610,620 Rls. 80,857 $
167 1394 تاجيكستان 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 12,864 2,402,427,007 Rls. 84,503 $
168 1394 تاجيكستان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 65,785 2,392,156,890 Rls. 79,225 $
169 1394 تاجيكستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 329,918 2,369,874,638 Rls. 79,180 $
170 1394 تاجيكستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 24,550 2,346,780,600 Rls. 78,459 $
171 1394 تاجيكستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 27,680 2,330,465,680 Rls. 77,629 $
172 1394 تاجيكستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 47,064 2,268,169,260 Rls. 77,236 $
173 1394 تاجيكستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,976 2,262,077,671 Rls. 77,161 $
174 1394 تاجيكستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 70,000 2,240,337,000 Rls. 76,981 $
175 1394 تاجيكستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 60,000 2,174,544,000 Rls. 72,000 $
176 1394 تاجيكستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 24,535 2,173,320,294 Rls. 73,605 $
177 1394 تاجيكستان 28352500 هيدروژنواورتوفسفات كلسيم (فسفات دي كلسيك) 98,896 2,169,549,471 Rls. 74,138 $
178 1394 تاجيكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 43,943 2,159,817,936 Rls. 72,058 $
179 1394 تاجيكستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,900 2,154,824,145 Rls. 73,707 $
180 1394 تاجيكستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 24,200 2,123,667,000 Rls. 72,600 $
181 1394 تاجيكستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 138,266 2,105,248,338 Rls. 71,387 $
182 1394 تاجيكستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 20,592 2,090,880,792 Rls. 72,072 $
183 1394 تاجيكستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 39,210 2,090,082,195 Rls. 70,533 $
184 1394 تاجيكستان 28365000 کربنات کلسيم 895,385 2,068,417,056 Rls. 70,323 $
185 1394 تاجيكستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 29,710 2,010,039,530 Rls. 67,270 $
186 1394 تاجيكستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 44,580 2,002,890,240 Rls. 66,872 $
187 1394 تاجيكستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 7,189 2,002,799,780 Rls. 67,073 $
188 1394 تاجيكستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 60,575 1,960,366,044 Rls. 64,887 $
189 1394 تاجيكستان 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 158,190 1,949,602,215 Rls. 65,191 $
190 1394 تاجيكستان 29153200 استات وينيل 68,932 1,867,653,990 Rls. 62,038 $
191 1394 تاجيكستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 18,630 1,817,601,950 Rls. 60,463 $
192 1394 تاجيكستان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 33,572 1,791,902,242 Rls. 60,430 $
193 1394 تاجيكستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 40,365 1,767,549,378 Rls. 58,548 $
194 1394 تاجيكستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 32,640 1,759,680,000 Rls. 58,752 $
195 1394 تاجيكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 78,261 1,722,317,764 Rls. 58,977 $
196 1394 تاجيكستان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 55,000 1,707,776,466 Rls. 56,562 $
197 1394 تاجيكستان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 9,899 1,690,210,746 Rls. 57,414 $
198 1394 تاجيكستان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 31,000 1,675,756,800 Rls. 55,800 $
199 1394 تاجيكستان 04022130 شيرخشك صنعتي 13,750 1,659,845,000 Rls. 55,000 $
200 1394 تاجيكستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 14,300 1,649,076,000 Rls. 57,200 $
مجموع کل
4,289,013,885,884 ريال
مجموع کل
144,870,720 دلار