آمار کل " صادرات به" کشور "تاجيكستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1394 تاجيكستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 14,400 1,627,603,200 Rls. 57,502 $
102 1394 تاجيكستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 11,855 1,616,266,070 Rls. 53,515 $
103 1394 تاجيكستان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 35,000 1,610,415,000 Rls. 54,000 $
104 1394 تاجيكستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 41,338 1,599,380,766 Rls. 53,739 $
105 1394 تاجيكستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 18,123 1,566,464,547 Rls. 52,204 $
106 1394 تاجيكستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 8,616 1,556,381,626 Rls. 53,261 $
107 1394 تاجيكستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 12,900 1,542,324,000 Rls. 51,488 $
108 1394 تاجيكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 40,580 1,528,688,837 Rls. 52,754 $
109 1394 تاجيكستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 10,700 1,488,748,160 Rls. 49,520 $
110 1394 تاجيكستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 14,932 1,485,168,708 Rls. 49,809 $
111 1394 تاجيكستان 04072090 ساير تخم هاي تازه پرندگان باستثناي تخم خوراکي غير مذکور 40,642 1,481,379,431 Rls. 52,687 $
112 1394 تاجيكستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 6,233 1,477,011,656 Rls. 49,865 $
113 1394 تاجيكستان 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 15,090 1,463,345,885 Rls. 50,815 $
114 1394 تاجيكستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 16,386 1,415,942,778 Rls. 48,114 $
115 1394 تاجيكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 119,550 1,413,683,584 Rls. 47,916 $
116 1394 تاجيكستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 40,184 1,412,222,688 Rls. 46,899 $
117 1394 تاجيكستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 62,770 1,405,719,220 Rls. 47,077 $
118 1394 تاجيكستان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 120 1,400,248,350 Rls. 49,470 $
119 1394 تاجيكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 34,117 1,396,461,364 Rls. 46,356 $
120 1394 تاجيكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,096 1,395,980,412 Rls. 48,192 $
121 1394 تاجيكستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 14,726 1,367,096,331 Rls. 46,208 $
122 1394 تاجيكستان 27101910 روغن موتور 23,556 1,360,753,721 Rls. 50,451 $
123 1394 تاجيكستان 39011051 پلي اتيلن گريد بادي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 42,150 1,359,573,232 Rls. 45,016 $
124 1394 تاجيكستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 85,372 1,358,908,524 Rls. 45,036 $
125 1394 تاجيكستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 19,419 1,340,529,750 Rls. 46,305 $
126 1394 تاجيكستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 21,600 1,336,247,600 Rls. 45,200 $
127 1394 تاجيكستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 11,318 1,335,374,452 Rls. 45,277 $
128 1394 تاجيكستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 54,126 1,326,647,049 Rls. 46,008 $
129 1394 تاجيكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 13,700 1,320,166,806 Rls. 45,279 $
130 1394 تاجيكستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 11,285 1,309,556,540 Rls. 45,235 $
131 1394 تاجيكستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 71,628 1,294,414,608 Rls. 42,977 $
132 1394 تاجيكستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 17,353 1,277,576,069 Rls. 45,117 $
133 1394 تاجيكستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 23,800 1,274,018,760 Rls. 42,840 $
134 1394 تاجيكستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 563,150 1,268,655,874 Rls. 44,166 $
135 1394 تاجيكستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 22,912 1,262,658,999 Rls. 44,070 $
136 1394 تاجيكستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 43,565 1,261,440,630 Rls. 44,566 $
137 1394 تاجيكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 163,815 1,256,195,875 Rls. 41,706 $
138 1394 تاجيكستان 38249020 سيليکاژل بشکل پرک 122,000 1,219,094,400 Rls. 40,701 $
139 1394 تاجيكستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 110,150 1,215,540,272 Rls. 40,760 $
140 1394 تاجيكستان 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 6,552 1,137,422,160 Rls. 39,268 $
141 1394 تاجيكستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 21,982 1,125,200,690 Rls. 37,275 $
142 1394 تاجيكستان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 2,668 1,118,953,864 Rls. 37,352 $
143 1394 تاجيكستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 62,974 1,115,454,291 Rls. 39,238 $
144 1394 تاجيكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 20,666 1,101,538,494 Rls. 37,189 $
145 1394 تاجيكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 63 1,091,325,300 Rls. 36,420 $
146 1394 تاجيكستان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 12,665 1,079,590,670 Rls. 36,038 $
147 1394 تاجيكستان 58081000 قيطان باف ها,بصورت توپ. 6,683 1,078,001,767 Rls. 36,757 $
148 1394 تاجيكستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,030 1,076,718,936 Rls. 36,404 $
149 1394 تاجيكستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 18,851 1,069,055,823 Rls. 37,207 $
150 1394 تاجيكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 25,216 1,055,299,608 Rls. 36,391 $
151 1394 تاجيكستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 30,696 1,055,271,803 Rls. 36,848 $
152 1394 تاجيكستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 10,500 1,047,131,750 Rls. 35,071 $
153 1394 تاجيكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 18,393 1,043,013,960 Rls. 34,727 $
154 1394 تاجيكستان 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 11,752 1,036,880,496 Rls. 35,256 $
155 1394 تاجيكستان 32089040 ساير ورنيها و روغن هاي چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 10,464 1,032,153,358 Rls. 35,578 $
156 1394 تاجيكستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 58,367 1,026,472,177 Rls. 35,020 $
157 1394 تاجيكستان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 20,000 1,018,470,000 Rls. 34,000 $
158 1394 تاجيكستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 3,700 1,000,692,000 Rls. 33,300 $
159 1394 تاجيكستان 85393120 لامپ کم مصرفComract 1,230 991,795,650 Rls. 33,350 $
160 1394 تاجيكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 18,364 988,982,626 Rls. 33,974 $
161 1394 تاجيكستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,350 968,543,100 Rls. 32,900 $
162 1394 تاجيكستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 17,257 935,151,615 Rls. 31,063 $
163 1394 تاجيكستان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 6,301 921,874,412 Rls. 32,176 $
164 1394 تاجيكستان 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي ، غده اي ، ساقه اي و ميوه دار 8,680 920,248,320 Rls. 30,720 $
165 1394 تاجيكستان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 10,476 917,100,894 Rls. 31,417 $
166 1394 تاجيكستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 15,238 912,817,152 Rls. 30,477 $
167 1394 تاجيكستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 10,157 908,639,520 Rls. 30,471 $
168 1394 تاجيكستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 16,260 898,256,860 Rls. 30,449 $
169 1394 تاجيكستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 24,000 893,569,440 Rls. 29,608 $
170 1394 تاجيكستان 29413000 تترا سيكلينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 346 882,259,323 Rls. 30,411 $
171 1394 تاجيكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 23,800 855,657,600 Rls. 28,560 $
172 1394 تاجيكستان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 9,588 854,879,232 Rls. 28,764 $
173 1394 تاجيكستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 35,531 836,037,550 Rls. 28,391 $
174 1394 تاجيكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 4,600 833,851,200 Rls. 27,600 $
175 1394 تاجيكستان 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 61,800 814,508,146 Rls. 27,865 $
176 1394 تاجيكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 44,462 812,231,055 Rls. 27,312 $
177 1394 تاجيكستان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 47,000 810,685,140 Rls. 27,260 $
178 1394 تاجيكستان 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 12,160 806,470,875 Rls. 28,437 $
179 1394 تاجيكستان 20021000 گوجه فرنگي,کامل يا به صورت قطعه قطعه , محفوظ شده در سرکه , و غيره 61,692 803,738,850 Rls. 27,763 $
180 1394 تاجيكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 8,944 793,234,416 Rls. 26,832 $
181 1394 تاجيكستان 21069020 ا مولسيفاير 13,173 780,331,560 Rls. 26,346 $
182 1394 تاجيكستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 21,452 774,841,320 Rls. 25,674 $
183 1394 تاجيكستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 16 752,768,640 Rls. 24,960 $
184 1394 تاجيكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 16,145 752,556,120 Rls. 25,823 $
185 1394 تاجيكستان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 8,000 724,392,000 Rls. 24,000 $
186 1394 تاجيكستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 13,080 713,533,680 Rls. 23,840 $
187 1394 تاجيكستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 4,320 708,236,368 Rls. 23,708 $
188 1394 تاجيكستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,965 703,600,539 Rls. 23,895 $
189 1394 تاجيكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 6,718 697,523,438 Rls. 23,355 $
190 1394 تاجيكستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 5,820 690,636,960 Rls. 23,280 $
191 1394 تاجيكستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 22,000 664,664,000 Rls. 22,000 $
192 1394 تاجيكستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 3,200 656,183,604 Rls. 22,656 $
193 1394 تاجيكستان 05059000 پوست واجزاء پرندگان (باستثناي پر براي انباشتن ، كرك) 44,401 646,910,629 Rls. 21,637 $
194 1394 تاجيكستان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 35,688 635,502,760 Rls. 21,537 $
195 1394 تاجيكستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 35,000 629,097,000 Rls. 21,000 $
196 1394 تاجيكستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 11,670 627,239,160 Rls. 21,006 $
197 1394 تاجيكستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 11,777 616,262,070 Rls. 21,199 $
198 1394 تاجيكستان 39243000 ساىرمصنوعات ا زموا دپلاستىكى غىرمذكوربجزكپسول دا روئى ا زنوع ژلاتىن سخت 6,787 610,015,560 Rls. 20,361 $
199 1394 تاجيكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,122 599,239,613 Rls. 20,413 $
200 1394 تاجيكستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 6,420 594,748,800 Rls. 20,544 $
201 1394 تاجيكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 23,538 593,466,513 Rls. 20,005 $
202 1394 تاجيكستان 85366100 سرپيچ لامپ 7,820 589,862,056 Rls. 19,737 $
203 1394 تاجيكستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,600 589,553,760 Rls. 19,680 $
204 1394 تاجيكستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 5,145 589,025,300 Rls. 20,080 $
205 1394 تاجيكستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 10,000 588,780,000 Rls. 20,000 $
206 1394 تاجيكستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 5,090 586,978,800 Rls. 20,360 $
207 1394 تاجيكستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 7,904 578,093,500 Rls. 19,342 $
208 1394 تاجيكستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 11,706 577,160,220 Rls. 19,110 $
209 1394 تاجيكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 18,270 566,311,570 Rls. 18,847 $
210 1394 تاجيكستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 93,510 549,374,898 Rls. 18,702 $
211 1394 تاجيكستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,834 544,606,351 Rls. 18,188 $
212 1394 تاجيكستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 12,201 544,297,850 Rls. 19,228 $
213 1394 تاجيكستان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 6,050 541,017,900 Rls. 18,150 $
214 1394 تاجيكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 19,270 536,841,476 Rls. 17,921 $
215 1394 تاجيكستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 2,976 536,311,728 Rls. 17,856 $
216 1394 تاجيكستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 24,000 535,979,040 Rls. 17,760 $
217 1394 تاجيكستان 08109010 انار تازه 21,681 532,861,346 Rls. 17,778 $
218 1394 تاجيكستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 5,700 530,932,365 Rls. 18,035 $
219 1394 تاجيكستان 25081000 بنتونيت 16,100 520,770,600 Rls. 17,388 $
220 1394 تاجيكستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,885 515,576,822 Rls. 17,138 $
221 1394 تاجيكستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 4,100 509,691,500 Rls. 17,500 $
222 1394 تاجيكستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 14,000 508,975,776 Rls. 16,868 $
223 1394 تاجيكستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 21,347 504,120,220 Rls. 17,081 $
224 1394 تاجيكستان 34012010 صابون مايع 16,796 485,765,164 Rls. 16,651 $
225 1394 تاجيكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 5,085 481,324,928 Rls. 15,976 $
226 1394 تاجيكستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 2,000 474,717,600 Rls. 16,800 $
227 1394 تاجيكستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 35,566 467,975,894 Rls. 16,320 $
228 1394 تاجيكستان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 2,690 465,316,200 Rls. 16,140 $
229 1394 تاجيكستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 25,605 456,907,174 Rls. 15,837 $
230 1394 تاجيكستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 11,080 452,338,000 Rls. 15,179 $
231 1394 تاجيكستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,339 445,331,315 Rls. 14,729 $
232 1394 تاجيكستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 8,030 436,279,536 Rls. 14,454 $
233 1394 تاجيكستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 4,500 435,165,000 Rls. 15,000 $
234 1394 تاجيكستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 13,396 431,761,256 Rls. 14,334 $
235 1394 تاجيكستان 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 3,539 425,552,100 Rls. 14,100 $
236 1394 تاجيكستان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 4,832 413,121,504 Rls. 14,496 $
237 1394 تاجيكستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 10,500 409,743,180 Rls. 13,860 $
238 1394 تاجيكستان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 9,050 406,659,675 Rls. 13,575 $
239 1394 تاجيكستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 54,910 405,880,833 Rls. 14,277 $
240 1394 تاجيكستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 4,354 399,658,748 Rls. 13,246 $
241 1394 تاجيكستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,920 398,244,585 Rls. 13,517 $
242 1394 تاجيكستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 9,503 391,536,039 Rls. 12,960 $
243 1394 تاجيكستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,197 380,514,060 Rls. 13,182 $
244 1394 تاجيكستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 5,532 373,063,765 Rls. 12,445 $
245 1394 تاجيكستان 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 340,860 372,636,435 Rls. 12,612 $
246 1394 تاجيكستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 6,646 370,536,156 Rls. 12,933 $
247 1394 تاجيكستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 3,229 369,954,320 Rls. 12,426 $
248 1394 تاجيكستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 267 359,727,155 Rls. 12,461 $
249 1394 تاجيكستان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 3,216 359,520,000 Rls. 12,000 $
250 1394 تاجيكستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 992 357,061,488 Rls. 11,904 $
251 1394 تاجيكستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 7,959 356,072,193 Rls. 11,939 $
252 1394 تاجيكستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 6,839 353,158,632 Rls. 11,973 $
253 1394 تاجيكستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 4,085 348,651,495 Rls. 12,255 $
254 1394 تاجيكستان 28301000 سولفور سديم 38,650 347,291,100 Rls. 11,595 $
255 1394 تاجيكستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 6,245 346,446,459 Rls. 12,177 $
256 1394 تاجيكستان 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 3,793 336,616,461 Rls. 11,380 $
257 1394 تاجيكستان 02071320 احشاء تازه و يا سرد کرده مرغ 20,000 317,744,000 Rls. 11,200 $
258 1394 تاجيكستان 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 950 314,712,200 Rls. 10,450 $
259 1394 تاجيكستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 19,000 313,057,800 Rls. 10,450 $
260 1394 تاجيكستان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 5,600 307,398,000 Rls. 10,879 $
261 1394 تاجيكستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 12,140 305,850,645 Rls. 10,209 $
262 1394 تاجيكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,128 301,734,108 Rls. 10,152 $
263 1394 تاجيكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,459 294,840,704 Rls. 9,998 $
264 1394 تاجيكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 13,550 289,500,000 Rls. 10,000 $
265 1394 تاجيكستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 3,182 288,216,678 Rls. 9,546 $
266 1394 تاجيكستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 1,740 286,688,490 Rls. 9,570 $
267 1394 تاجيكستان 62101000 لباس دوخته ومهياازپارچه هاي مشمول شماره 5602 يا 5603 870 282,917,910 Rls. 9,570 $
268 1394 تاجيكستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 12,041 279,645,405 Rls. 9,325 $
269 1394 تاجيكستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 20,034 276,853,612 Rls. 9,359 $
270 1394 تاجيكستان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 2,620 276,750,600 Rls. 9,170 $
271 1394 تاجيكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,086 268,530,540 Rls. 9,258 $
272 1394 تاجيكستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,287 266,587,343 Rls. 8,899 $
273 1394 تاجيكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 43,400 262,996,028 Rls. 8,720 $
274 1394 تاجيكستان 25202000 ک گچ 311,506 262,608,772 Rls. 8,996 $
275 1394 تاجيكستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,150 258,516,000 Rls. 8,600 $
276 1394 تاجيكستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,858 254,835,778 Rls. 8,566 $
277 1394 تاجيكستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 5,730 254,136,960 Rls. 8,595 $
278 1394 تاجيكستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 4,700 253,568,880 Rls. 8,460 $
279 1394 تاجيكستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,052 252,109,696 Rls. 8,416 $
280 1394 تاجيكستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,440 243,216,000 Rls. 8,607 $
281 1394 تاجيكستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 2,542 242,161,920 Rls. 8,190 $
282 1394 تاجيكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,842 238,867,615 Rls. 8,036 $
283 1394 تاجيكستان 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 2,625 236,814,270 Rls. 7,875 $
284 1394 تاجيكستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 2,000 232,088,000 Rls. 8,000 $
285 1394 تاجيكستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,713 228,061,873 Rls. 7,605 $
286 1394 تاجيكستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 980 226,032,884 Rls. 7,547 $
287 1394 تاجيكستان 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 8,442 224,370,658 Rls. 7,429 $
288 1394 تاجيكستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,485 222,378,750 Rls. 7,425 $
289 1394 تاجيكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 4,086 221,014,597 Rls. 7,521 $
290 1394 تاجيكستان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 13,988 216,862,780 Rls. 7,368 $
291 1394 تاجيكستان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 3,936 212,254,044 Rls. 7,087 $
292 1394 تاجيكستان 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 1,015 210,045,115 Rls. 7,105 $
293 1394 تاجيكستان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 2,260 207,756,654 Rls. 6,986 $
294 1394 تاجيكستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,871 202,969,260 Rls. 7,026 $
295 1394 تاجيكستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 2,165 187,559,460 Rls. 6,315 $
296 1394 تاجيكستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,200 179,314,080 Rls. 6,000 $
297 1394 تاجيكستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 8,694 173,018,894 Rls. 6,086 $
298 1394 تاجيكستان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 2,710 172,578,730 Rls. 6,052 $
299 1394 تاجيكستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,390 167,923,120 Rls. 5,560 $
300 1394 تاجيكستان 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 1,925 163,184,175 Rls. 5,765 $
مجموع کل
144,738,740,788 ريال
مجموع کل
4,911,934 دلار