آمار کل " صادرات به" کشور "تاجيكستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1394 تاجيكستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 69 4,573,776 Rls. 159 $
302 1394 تاجيكستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 27 4,500,098 Rls. 149 $
303 1394 تاجيكستان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 50 4,483,500 Rls. 150 $
304 1394 تاجيكستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 60 4,475,400 Rls. 150 $
305 1394 تاجيكستان 38249060 ا سانسهاي موردمصرف درصنايع غذايي 72 4,278,240 Rls. 144 $
306 1394 تاجيكستان 04059000 موا دچرب وروغنهاي مشتق شده ا زشير(باستثناي کره وخميرهاي لبنيبرا ي ماليدن روي نان ) 72 4,075,920 Rls. 144 $
307 1394 تاجيكستان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 70 4,042,125 Rls. 137 $
308 1394 تاجيكستان 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 68 4,025,450 Rls. 142 $
309 1394 تاجيكستان 04031090 ماست 146 3,933,845 Rls. 138 $
310 1394 تاجيكستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 20 3,532,680 Rls. 120 $
311 1394 تاجيكستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 30 3,523,200 Rls. 120 $
312 1394 تاجيكستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 200 3,319,910 Rls. 110 $
313 1394 تاجيكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 58 3,283,380 Rls. 116 $
314 1394 تاجيكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 37 3,061,270 Rls. 107 $
315 1394 تاجيكستان 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 42 3,021,200 Rls. 100 $
316 1394 تاجيكستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 50 2,996,000 Rls. 100 $
317 1394 تاجيكستان 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 45 2,990,988 Rls. 99 $
318 1394 تاجيكستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 260 2,943,720 Rls. 104 $
319 1394 تاجيكستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 48 2,746,560 Rls. 96 $
320 1394 تاجيكستان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 30 2,717,280 Rls. 96 $
321 1394 تاجيكستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 50 2,574,900 Rls. 90 $
322 1394 تاجيكستان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 24 2,456,228 Rls. 82 $
323 1394 تاجيكستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 40 2,376,800 Rls. 80 $
324 1394 تاجيكستان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 70 2,354,118 Rls. 78 $
325 1394 تاجيكستان 21061011 ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 75 2,169,725 Rls. 75 $
326 1394 تاجيكستان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 75 1,695,630 Rls. 58 $
327 1394 تاجيكستان 84818060 وا لوباکس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريک جعبه برا ي کنترل وتنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان ) 3 1,661,110 Rls. 55 $
328 1394 تاجيكستان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 6 1,618,110 Rls. 54 $
329 1394 تاجيكستان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 30 1,617,678 Rls. 54 $
330 1394 تاجيكستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 30 1,528,470 Rls. 54 $
331 1394 تاجيكستان 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 15 1,498,250 Rls. 50 $
332 1394 تاجيكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,000 1,407,838 Rls. 47 $
333 1394 تاجيكستان 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 36 1,330,335 Rls. 47 $
334 1394 تاجيكستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 10 1,198,800 Rls. 40 $
335 1394 تاجيكستان 25221000 آهک زنده 500 1,198,200 Rls. 40 $
336 1394 تاجيكستان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 80 1,160,440 Rls. 40 $
337 1394 تاجيكستان 08109020 زرشك تازه 4 1,070,604 Rls. 36 $
338 1394 تاجيكستان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 15 891,300 Rls. 30 $
339 1394 تاجيكستان 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 10 509,490 Rls. 18 $
340 1394 تاجيكستان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 6 424,575 Rls. 15 $
341 1394 تاجيكستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 12 181,074 Rls. 6 $
342 1394 تاجيكستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 20 113,220 Rls. 4 $
مجموع کل
103,561,437 ريال
مجموع کل
3,534 دلار