آمار کل " صادرات به" کشور "سنگاپور" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 211,770 53,984,960,320 Rls. 1,832,433 $
2 1394 سنگاپور 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,845 33,545,536,168 Rls. 1,124,391 $
3 1394 سنگاپور 27132000 قيرنفت 2,640,966 32,911,437,425 Rls. 1,095,997 $
4 1394 سنگاپور 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 499,387 28,667,845,395 Rls. 973,805 $
5 1394 سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 54,470 26,539,841,955 Rls. 898,626 $
6 1394 سنگاپور 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 98,480 25,199,476,050 Rls. 839,080 $
7 1394 سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 610,230 22,471,954,104 Rls. 744,480 $
8 1394 سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 306,119 15,874,803,979 Rls. 547,490 $
9 1394 سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 110,840 13,003,471,026 Rls. 432,279 $
10 1394 سنگاپور 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 12,320 11,108,076,750 Rls. 391,543 $
11 1394 سنگاپور 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 400 9,178,728,000 Rls. 312,000 $
12 1394 سنگاپور 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,550 7,421,588,154 Rls. 249,491 $
13 1394 سنگاپور 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,370 6,582,409,540 Rls. 218,295 $
14 1394 سنگاپور 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 153 4,357,478,560 Rls. 145,480 $
15 1394 سنگاپور 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 56,175 3,572,200,425 Rls. 121,547 $
16 1394 سنگاپور 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 9,630 2,881,663,426 Rls. 95,413 $
17 1394 سنگاپور 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,640 2,719,822,300 Rls. 91,876 $
18 1394 سنگاپور 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 35 2,535,454,350 Rls. 87,945 $
19 1394 سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 43,940 2,520,272,030 Rls. 84,957 $
20 1394 سنگاپور 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 6,680 1,933,090,550 Rls. 68,671 $
21 1394 سنگاپور 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 20,000 1,917,056,000 Rls. 64,006 $
22 1394 سنگاپور 29221110 منواتانول آمين 66,400 1,845,326,080 Rls. 62,128 $
23 1394 سنگاپور 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 7,050 1,568,115,211 Rls. 55,159 $
24 1394 سنگاپور 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 21,659 1,458,267,776 Rls. 49,100 $
25 1394 سنگاپور 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشک کرده 7,200 1,302,868,800 Rls. 43,200 $
26 1394 سنگاپور 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 28 1,249,862,896 Rls. 43,730 $
27 1394 سنگاپور 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 928,897,200 Rls. 30,800 $
28 1394 سنگاپور 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 19 908,403,672 Rls. 30,344 $
29 1394 سنگاپور 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 6,080 814,839,660 Rls. 27,344 $
30 1394 سنگاپور 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 17,500 792,802,500 Rls. 26,250 $
31 1394 سنگاپور 29221310 تري اتانول آمين 18,400 782,716,496 Rls. 26,128 $
32 1394 سنگاپور 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 49,822 650,397,609 Rls. 22,419 $
33 1394 سنگاپور 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 1,462 635,433,480 Rls. 21,930 $
34 1394 سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,150 609,032,020 Rls. 20,355 $
35 1394 سنگاپور 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 4,995 601,497,900 Rls. 19,980 $
36 1394 سنگاپور 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 10 544,897,070 Rls. 18,998 $
37 1394 سنگاپور 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,930 396,171,604 Rls. 13,227 $
38 1394 سنگاپور 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 550 354,284,560 Rls. 12,488 $
39 1394 سنگاپور 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 600 283,050,000 Rls. 10,000 $
40 1394 سنگاپور 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 3 244,175,900 Rls. 8,230 $
41 1394 سنگاپور 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 5 226,591,200 Rls. 7,920 $
42 1394 سنگاپور 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,494 213,736,060 Rls. 7,135 $
43 1394 سنگاپور 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 7,042 173,630,835 Rls. 5,985 $
44 1394 سنگاپور 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 21,734 133,937,040 Rls. 4,721 $
45 1394 سنگاپور 85121000 دستگاههاي روشنائي يا علامت دا دن بصري برا ي دوچرخه 300 113,220,000 Rls. 4,000 $
46 1394 سنگاپور 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 813 106,580,321 Rls. 3,749 $
47 1394 سنگاپور 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 99,422,400 Rls. 3,300 $
48 1394 سنگاپور 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 12,850 74,558,270 Rls. 2,570 $
49 1394 سنگاپور 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 900 53,619,300 Rls. 1,890 $
50 1394 سنگاپور 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 88 48,260,727 Rls. 1,611 $
51 1394 سنگاپور 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 169 30,955,136 Rls. 1,028 $
52 1394 سنگاپور 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 500 19,568,250 Rls. 650 $
53 1394 سنگاپور 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 56 2,455,740 Rls. 84 $
54 1394 سنگاپور 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 14 613,935 Rls. 21 $
55 1394 سنگاپور 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 20 584,700 Rls. 20 $
56 1394 سنگاپور 04090000 عسل طبيعي 10 438,525 Rls. 15 $
57 1394 سنگاپور 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 10 292,350 Rls. 10 $
58 1394 سنگاپور 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 16 233,880 Rls. 8 $
59 1394 سنگاپور 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 7 204,645 Rls. 7 $
مجموع کل
326,197,110,255 ريال
مجموع کل
11,006,339 دلار