آمار کل " صادرات به" کشور "ونزوئلا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ونزوئلا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 2,541 1,259,138,250 Rls. 41,721 $
2 1394 ونزوئلا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 19,601 1,062,381,472 Rls. 35,281 $
3 1394 ونزوئلا 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 965 256,530,000 Rls. 8,500 $
مجموع کل
2,578,049,722 ريال
مجموع کل
85,502 دلار