آمار کل " صادرات به" کشور "گرجستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 گرجستان 27132000 قيرنفت 67,943,806 757,232,333,368 Rls. 25,743,260 $
2 1394 گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 56,276,958 334,574,570,967 Rls. 11,337,263 $
3 1394 گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 896,653 79,942,076,613 Rls. 2,689,461 $
4 1394 گرجستان 27101950 روغن صنعتي 3,624,482 75,962,950,663 Rls. 2,567,193 $
5 1394 گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 13,615,475 68,301,619,726 Rls. 2,310,593 $
6 1394 گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,812,000 67,534,159,113 Rls. 2,265,217 $
7 1394 گرجستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,342,000 48,953,485,022 Rls. 1,670,461 $
8 1394 گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,277,000 48,505,725,061 Rls. 1,636,775 $
9 1394 گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 289,288 48,483,891,789 Rls. 1,636,095 $
10 1394 گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 482,650 47,011,601,043 Rls. 1,586,581 $
11 1394 گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 234,724 34,706,388,471 Rls. 1,166,653 $
12 1394 گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,513,099 31,737,531,700 Rls. 1,077,970 $
13 1394 گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,278,295 28,644,418,032 Rls. 968,944 $
14 1394 گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 741,964 27,347,094,969 Rls. 918,269 $
15 1394 گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 226,648 27,012,697,738 Rls. 905,802 $
16 1394 گرجستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 263,760 26,010,373,653 Rls. 870,427 $
17 1394 گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 344,446 25,163,015,653 Rls. 859,531 $
18 1394 گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 266,196 24,859,423,121 Rls. 836,221 $
19 1394 گرجستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 668,500 24,361,834,349 Rls. 812,020 $
20 1394 گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 376,127 20,701,104,044 Rls. 695,530 $
21 1394 گرجستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 528,000 18,784,109,801 Rls. 644,603 $
22 1394 گرجستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 29,710 16,028,851,746 Rls. 545,549 $
23 1394 گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 663,745 15,479,141,799 Rls. 523,018 $
24 1394 گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 10,861,828 15,222,850,326 Rls. 520,891 $
25 1394 گرجستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 147,650 14,764,396,925 Rls. 492,781 $
26 1394 گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 332,430 14,731,071,855 Rls. 498,355 $
27 1394 گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 282,226 14,541,324,813 Rls. 489,720 $
28 1394 گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 315,137 14,521,858,287 Rls. 494,321 $
29 1394 گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 239,280 14,119,338,360 Rls. 477,920 $
30 1394 گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 251,250 13,197,921,756 Rls. 445,460 $
31 1394 گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 152,699 12,248,772,559 Rls. 411,229 $
32 1394 گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 87,722 12,053,612,525 Rls. 710,850 $
33 1394 گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 539,666 11,882,129,056 Rls. 406,277 $
34 1394 گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 336,000 11,644,226,818 Rls. 393,316 $
35 1394 گرجستان 20029010 رب گوجه فرنگي 198,132 10,421,785,170 Rls. 349,723 $
36 1394 گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,020,106 10,302,690,252 Rls. 364,525 $
37 1394 گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 2,020,190 10,024,938,693 Rls. 336,278 $
38 1394 گرجستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,541,386 9,013,809,262 Rls. 299,505 $
39 1394 گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 474,429 8,421,276,675 Rls. 280,246 $
40 1394 گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 184,912 8,331,467,571 Rls. 280,569 $
41 1394 گرجستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 51,700 6,946,929,000 Rls. 232,650 $
42 1394 گرجستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 219,583 6,856,083,105 Rls. 230,575 $
43 1394 گرجستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 142,077 6,725,048,990 Rls. 227,325 $
44 1394 گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 543,831 6,463,278,060 Rls. 217,880 $
45 1394 گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 249,578 6,013,382,148 Rls. 204,030 $
46 1394 گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 81,089 5,935,309,989 Rls. 203,123 $
47 1394 گرجستان 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 12,183 5,891,340,000 Rls. 195,000 $
48 1394 گرجستان 27101910 روغن موتور 164,440 5,757,676,427 Rls. 193,023 $
49 1394 گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 74,766 5,728,425,327 Rls. 196,722 $
50 1394 گرجستان 08105000 کيوي، تازه 464,261 5,601,689,778 Rls. 193,389 $
51 1394 گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 56,823 5,425,062,398 Rls. 267,110 $
52 1394 گرجستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 71,914 5,353,225,425 Rls. 179,747 $
53 1394 گرجستان 08081000 سيب , تازه 517,756 5,152,900,178 Rls. 170,837 $
54 1394 گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 50,932 4,889,439,712 Rls. 163,980 $
55 1394 گرجستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 38,316 4,658,155,868 Rls. 156,662 $
56 1394 گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 365,987 4,444,816,480 Rls. 151,618 $
57 1394 گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 51,393 4,170,175,070 Rls. 139,206 $
58 1394 گرجستان 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 14,679 4,141,028,124 Rls. 139,836 $
59 1394 گرجستان 29291000 ايزوسياناتکها 80,000 3,982,910,872 Rls. 133,615 $
60 1394 گرجستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 78,720 3,935,103,090 Rls. 133,480 $
61 1394 گرجستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 31,961 3,858,951,716 Rls. 129,140 $
62 1394 گرجستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 37,662 3,814,778,558 Rls. 128,050 $
63 1394 گرجستان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 4,672 3,768,543,328 Rls. 125,219 $
64 1394 گرجستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 628,400 3,715,775,457 Rls. 126,598 $
65 1394 گرجستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 39,975 3,525,462,555 Rls. 119,465 $
66 1394 گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 87,116 3,457,151,400 Rls. 116,796 $
67 1394 گرجستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 38,130 3,452,747,760 Rls. 114,390 $
68 1394 گرجستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 45,146 3,439,976,379 Rls. 114,654 $
69 1394 گرجستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 61,002 3,419,991,502 Rls. 115,541 $
70 1394 گرجستان 28011000 کلر 384,600 3,273,506,097 Rls. 110,926 $
71 1394 گرجستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 405,940 3,146,030,556 Rls. 108,246 $
72 1394 گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 335,782 2,958,100,274 Rls. 101,284 $
73 1394 گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 379,240 2,955,472,061 Rls. 99,194 $
74 1394 گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 1,243,355 2,911,139,265 Rls. 99,575 $
75 1394 گرجستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 47,019 2,858,669,460 Rls. 96,177 $
76 1394 گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,000 2,838,048,000 Rls. 96,000 $
77 1394 گرجستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 28,000 2,826,319,425 Rls. 95,775 $
78 1394 گرجستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 31,263 2,816,623,800 Rls. 93,782 $
79 1394 گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 104,108 2,611,802,248 Rls. 89,250 $
80 1394 گرجستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 190,500 2,594,304,856 Rls. 86,156 $
81 1394 گرجستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 288,000 2,435,693,760 Rls. 83,520 $
82 1394 گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 530,960 2,428,383,778 Rls. 82,246 $
83 1394 گرجستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 44,000 2,425,966,400 Rls. 80,960 $
84 1394 گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 29,353 2,382,263,906 Rls. 79,498 $
85 1394 گرجستان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 1,947 2,316,073,320 Rls. 77,880 $
86 1394 گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 67,500 2,274,527,924 Rls. 75,313 $
87 1394 گرجستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 42,240 2,261,331,811 Rls. 76,031 $
88 1394 گرجستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 47,800 2,228,837,520 Rls. 74,568 $
89 1394 گرجستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 8,169 2,186,587,665 Rls. 72,981 $
90 1394 گرجستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 24,379 2,174,089,575 Rls. 73,137 $
91 1394 گرجستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 41,390 2,161,823,724 Rls. 74,502 $
92 1394 گرجستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 18,127 2,126,923,732 Rls. 70,664 $
93 1394 گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 28,622 2,122,071,232 Rls. 70,392 $
94 1394 گرجستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 7,682 2,109,038,400 Rls. 70,560 $
95 1394 گرجستان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 19,710 2,076,793,425 Rls. 68,985 $
96 1394 گرجستان 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 2,770 2,074,522,250 Rls. 69,250 $
97 1394 گرجستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 75,225 1,967,239,533 Rls. 66,918 $
98 1394 گرجستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 42,048 1,892,949,315 Rls. 63,071 $
99 1394 گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 63,455 1,889,541,345 Rls. 63,452 $
100 1394 گرجستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 16,286 1,880,816,934 Rls. 62,742 $
101 1394 گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 79,510 1,841,226,500 Rls. 61,850 $
102 1394 گرجستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 15,062 1,804,548,096 Rls. 60,250 $
103 1394 گرجستان 40151910 دستكش خانگي 6,100 1,775,386,080 Rls. 59,040 $
104 1394 گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 64,507 1,691,930,435 Rls. 57,614 $
105 1394 گرجستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 245,333 1,664,675,352 Rls. 55,789 $
106 1394 گرجستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,476 1,590,831,720 Rls. 53,073 $
107 1394 گرجستان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 8,000 1,588,720,000 Rls. 56,000 $
108 1394 گرجستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,000 1,573,162,500 Rls. 52,500 $
109 1394 گرجستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 65,420 1,515,445,585 Rls. 50,543 $
110 1394 گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 89,241 1,436,890,304 Rls. 49,082 $
111 1394 گرجستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,235 1,428,664,770 Rls. 48,087 $
112 1394 گرجستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 3,900 1,409,628,600 Rls. 47,400 $
113 1394 گرجستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 24,000 1,377,211,200 Rls. 45,600 $
114 1394 گرجستان 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 5,107 1,241,179,042 Rls. 41,971 $
115 1394 گرجستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 12,656 1,222,645,463 Rls. 41,288 $
116 1394 گرجستان 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 23,483 1,217,529,840 Rls. 41,469 $
117 1394 گرجستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 15,337 1,180,720,798 Rls. 40,674 $
118 1394 گرجستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 13,417 1,155,720,189 Rls. 40,251 $
119 1394 گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 54,004 1,148,353,497 Rls. 38,883 $
120 1394 گرجستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 18,261 1,148,192,360 Rls. 38,348 $
121 1394 گرجستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 774,053 1,127,301,958 Rls. 38,684 $
122 1394 گرجستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,945 1,117,868,985 Rls. 37,635 $
123 1394 گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 1,862,012 1,102,422,475 Rls. 38,192 $
124 1394 گرجستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 45,420 1,097,018,530 Rls. 37,570 $
125 1394 گرجستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 4,583 1,009,161,920 Rls. 34,372 $
126 1394 گرجستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 11,466 1,005,727,398 Rls. 34,398 $
127 1394 گرجستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 44,690 964,334,245 Rls. 32,945 $
128 1394 گرجستان 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 31,790 952,526,200 Rls. 31,790 $
129 1394 گرجستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 10,605 951,350,751 Rls. 31,815 $
130 1394 گرجستان 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 30,350 914,911,250 Rls. 30,350 $
131 1394 گرجستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 9,992 903,116,928 Rls. 29,976 $
132 1394 گرجستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 114,240 899,345,160 Rls. 30,026 $
133 1394 گرجستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 8,640 830,700,920 Rls. 27,727 $
134 1394 گرجستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 18,864 823,653,536 Rls. 27,353 $
135 1394 گرجستان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 8,993 809,841,945 Rls. 26,892 $
136 1394 گرجستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 17,190 787,977,960 Rls. 26,301 $
137 1394 گرجستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 16,335 780,659,960 Rls. 26,276 $
138 1394 گرجستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 4,679 777,137,649 Rls. 25,737 $
139 1394 گرجستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 4,300 776,563,200 Rls. 25,800 $
140 1394 گرجستان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 24,732 775,169,616 Rls. 25,887 $
141 1394 گرجستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,620 774,662,160 Rls. 25,860 $
142 1394 گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 14,562 771,474,192 Rls. 26,211 $
143 1394 گرجستان 08109020 زرشك تازه 3,000 764,235,000 Rls. 27,000 $
144 1394 گرجستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 9,289 740,597,885 Rls. 25,013 $
145 1394 گرجستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 7,000 735,308,700 Rls. 24,500 $
146 1394 گرجستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 4,015 727,015,950 Rls. 24,090 $
147 1394 گرجستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 46,380 712,617,584 Rls. 23,653 $
148 1394 گرجستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 8,125 705,455,550 Rls. 24,375 $
149 1394 گرجستان 08071100 هندوا نه , تازه 88,235 697,908,322 Rls. 24,692 $
150 1394 گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 54,750 677,170,760 Rls. 22,500 $
151 1394 گرجستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 10,377 638,152,668 Rls. 21,303 $
152 1394 گرجستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 11,703 632,937,750 Rls. 21,650 $
153 1394 گرجستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 36,250 613,100,600 Rls. 20,300 $
154 1394 گرجستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 6,450 583,981,248 Rls. 19,350 $
155 1394 گرجستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,000 581,755,680 Rls. 19,330 $
156 1394 گرجستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 20,998 577,740,947 Rls. 19,421 $
157 1394 گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,432 576,378,144 Rls. 19,296 $
158 1394 گرجستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 8,400 574,557,480 Rls. 19,320 $
159 1394 گرجستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 16,136 566,447,846 Rls. 18,766 $
160 1394 گرجستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,112 565,815,118 Rls. 19,441 $
161 1394 گرجستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 20,500 537,080,625 Rls. 18,425 $
162 1394 گرجستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 4,467 535,271,676 Rls. 17,868 $
163 1394 گرجستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 17,626 531,952,680 Rls. 17,626 $
164 1394 گرجستان 70193910 پشم شيشه 7,317 527,131,378 Rls. 18,124 $
165 1394 گرجستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 6,625 520,401,700 Rls. 17,225 $
166 1394 گرجستان 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 11,976 513,950,040 Rls. 17,964 $
167 1394 گرجستان 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 1,590 504,601,130 Rls. 17,490 $
168 1394 گرجستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 208 503,975,100 Rls. 16,800 $
169 1394 گرجستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 19,900 494,510,025 Rls. 16,915 $
170 1394 گرجستان 32041610 --- گرانول مستربچ 23,400 492,891,750 Rls. 17,509 $
171 1394 گرجستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 4,935 471,182,805 Rls. 15,771 $
172 1394 گرجستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,915 465,772,218 Rls. 15,662 $
173 1394 گرجستان 84281010 آسانسور 4,850 464,315,000 Rls. 15,500 $
174 1394 گرجستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,090 455,759,550 Rls. 15,450 $
175 1394 گرجستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 4,100 443,694,052 Rls. 14,757 $
176 1394 گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,100 441,850,500 Rls. 14,625 $
177 1394 گرجستان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 3,621 433,882,704 Rls. 14,484 $
178 1394 گرجستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 6,830 431,666,928 Rls. 14,343 $
179 1394 گرجستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 4,365 431,399,800 Rls. 14,404 $
180 1394 گرجستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 71,680 421,336,600 Rls. 14,068 $
181 1394 گرجستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,880 420,864,165 Rls. 14,159 $
182 1394 گرجستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,150 413,392,800 Rls. 13,800 $
183 1394 گرجستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 5,497 413,249,528 Rls. 13,742 $
184 1394 گرجستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 81,080 407,524,985 Rls. 13,604 $
185 1394 گرجستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 22,488 403,377,648 Rls. 13,489 $
186 1394 گرجستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 21,900 401,085,000 Rls. 13,500 $
187 1394 گرجستان 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 3,200 396,852,000 Rls. 13,200 $
188 1394 گرجستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,495 385,305,294 Rls. 12,930 $
189 1394 گرجستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 2,200 382,140,000 Rls. 13,200 $
190 1394 گرجستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 6,595 375,936,990 Rls. 13,158 $
191 1394 گرجستان 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 9,870 369,917,730 Rls. 12,831 $
192 1394 گرجستان 61178000 سايرمتفرعات لباس دوخته ومهيا,کشباف ياقلاب باف , که درجاي ديگرگفته نشده 1,057 359,845,080 Rls. 12,684 $
193 1394 گرجستان 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 3,548 356,007,444 Rls. 11,886 $
194 1394 گرجستان 90191020 دستگاه هيدروترا پي (جکوزي ) 3,300 354,342,780 Rls. 12,519 $
195 1394 گرجستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 20,160 354,096,846 Rls. 11,733 $
196 1394 گرجستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 6,259 352,739,234 Rls. 11,758 $
197 1394 گرجستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 34,127 346,699,964 Rls. 11,945 $
198 1394 گرجستان 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 3,800 344,302,800 Rls. 11,400 $
199 1394 گرجستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 1,660 340,656,624 Rls. 11,286 $
200 1394 گرجستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 31,532 339,858,837 Rls. 11,480 $
مجموع کل
2,396,290,308,141 ريال
مجموع کل
81,496,920 دلار