آمار کل " صادرات به" کشور "گرجستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1394 گرجستان 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 48,960 329,472,000 Rls. 11,000 $
102 1394 گرجستان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 7,706 325,332,110 Rls. 11,404 $
103 1394 گرجستان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 410 322,031,500 Rls. 10,750 $
104 1394 گرجستان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 3,572 321,617,157 Rls. 10,716 $
105 1394 گرجستان 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 3,630 320,950,518 Rls. 10,890 $
106 1394 گرجستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 31,400 320,537,280 Rls. 10,620 $
107 1394 گرجستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 2,619 307,840,960 Rls. 10,476 $
108 1394 گرجستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 1,050 305,280,000 Rls. 10,200 $
109 1394 گرجستان 21061011 ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 10,052 288,193,528 Rls. 10,029 $
110 1394 گرجستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 95,630 287,831,581 Rls. 9,678 $
111 1394 گرجستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 18,670 278,743,100 Rls. 9,335 $
112 1394 گرجستان 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,633 270,089,598 Rls. 9,082 $
113 1394 گرجستان 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 780 257,056,800 Rls. 8,580 $
114 1394 گرجستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,050 253,716,750 Rls. 8,415 $
115 1394 گرجستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 320 252,042,240 Rls. 8,520 $
116 1394 گرجستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 975 250,335,696 Rls. 8,476 $
117 1394 گرجستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 5,520 248,027,400 Rls. 8,280 $
118 1394 گرجستان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 1,636 245,919,261 Rls. 8,443 $
119 1394 گرجستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 8,010 241,573,590 Rls. 8,010 $
120 1394 گرجستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 41,340 239,987,432 Rls. 7,948 $
121 1394 گرجستان 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 663 235,203,228 Rls. 7,956 $
122 1394 گرجستان 07031000 پيازوموسير 20,050 233,598,540 Rls. 8,020 $
123 1394 گرجستان 52042000 نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي. 2,560 231,774,720 Rls. 7,680 $
124 1394 گرجستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 7,500 221,833,690 Rls. 7,345 $
125 1394 گرجستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 91,245 216,405,696 Rls. 7,450 $
126 1394 گرجستان 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 842 213,180,513 Rls. 7,319 $
127 1394 گرجستان 69131000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني ا زچيني. 2,300 208,262,700 Rls. 6,900 $
128 1394 گرجستان 28301000 سولفور سديم 22,500 201,757,500 Rls. 6,750 $
129 1394 گرجستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,018 199,846,634 Rls. 6,617 $
130 1394 گرجستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 1,385 195,035,159 Rls. 6,928 $
131 1394 گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 34,400 191,480,864 Rls. 6,344 $
132 1394 گرجستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 1,254 186,463,530 Rls. 6,270 $
133 1394 گرجستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,186 180,192,724 Rls. 6,053 $
134 1394 گرجستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,152 175,113,312 Rls. 5,880 $
135 1394 گرجستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 39,391 174,280,092 Rls. 5,908 $
136 1394 گرجستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,380 171,712,788 Rls. 5,694 $
137 1394 گرجستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,310 168,324,629 Rls. 5,584 $
138 1394 گرجستان 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 47,500 167,352,000 Rls. 5,700 $
139 1394 گرجستان 04090000 عسل طبيعي 1,107 166,581,360 Rls. 5,535 $
140 1394 گرجستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 23,480 166,150,350 Rls. 5,870 $
141 1394 گرجستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 7,200 165,557,520 Rls. 6,480 $
142 1394 گرجستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 46,495 164,959,872 Rls. 5,579 $
143 1394 گرجستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,370 162,587,250 Rls. 5,425 $
144 1394 گرجستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 46,400 159,300,480 Rls. 5,568 $
145 1394 گرجستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,850 157,780,950 Rls. 5,550 $
146 1394 گرجستان 70119000 غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,که درجاي ديگرذکرنشده. 2,450 154,169,925 Rls. 5,145 $
147 1394 گرجستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,829 153,650,517 Rls. 5,171 $
148 1394 گرجستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 4,500 151,323,250 Rls. 5,050 $
149 1394 گرجستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 8,300 150,915,000 Rls. 5,000 $
150 1394 گرجستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,175 148,506,058 Rls. 4,954 $
151 1394 گرجستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 23,900 144,160,020 Rls. 4,780 $
152 1394 گرجستان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 1,207 142,317,560 Rls. 4,715 $
153 1394 گرجستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 2,900 136,226,688 Rls. 4,524 $
154 1394 گرجستان 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 813 134,948,193 Rls. 4,471 $
155 1394 گرجستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 1,377 134,681,982 Rls. 4,538 $
156 1394 گرجستان 43031000 لباس و متفرعات لباس 700 126,768,600 Rls. 4,200 $
157 1394 گرجستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 3,977 125,718,480 Rls. 4,176 $
158 1394 گرجستان 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 59,880 124,544,320 Rls. 4,192 $
159 1394 گرجستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 361 123,446,589 Rls. 4,151 $
160 1394 گرجستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 2,630 122,416,284 Rls. 4,156 $
161 1394 گرجستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,590 119,981,400 Rls. 3,975 $
162 1394 گرجستان 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديده شده , ا زفولادزنگ نزن. 2,564 119,666,254 Rls. 3,999 $
163 1394 گرجستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 3,500 116,316,200 Rls. 3,850 $
164 1394 گرجستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 426 109,490,304 Rls. 3,703 $
165 1394 گرجستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 25,554 105,985,550 Rls. 3,735 $
166 1394 گرجستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 4,755 104,735,010 Rls. 3,470 $
167 1394 گرجستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 349 103,934,400 Rls. 3,540 $
168 1394 گرجستان 25081000 بنتونيت 37,911 101,723,031 Rls. 3,412 $
169 1394 گرجستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,161 101,667,015 Rls. 3,483 $
170 1394 گرجستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 2,260 100,815,210 Rls. 3,390 $
171 1394 گرجستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 8,840 100,772,464 Rls. 3,536 $
172 1394 گرجستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 600 98,901,000 Rls. 3,300 $
173 1394 گرجستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,047 94,094,937 Rls. 3,141 $
174 1394 گرجستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 21,486 91,438,359 Rls. 3,093 $
175 1394 گرجستان 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 1,163 86,963,526 Rls. 2,907 $
176 1394 گرجستان 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 394 85,996,974 Rls. 2,898 $
177 1394 گرجستان 09062020 دا رچين به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي 1,800 84,958,400 Rls. 2,880 $
178 1394 گرجستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 973 84,500,234 Rls. 2,821 $
179 1394 گرجستان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 971 82,452,465 Rls. 2,913 $
180 1394 گرجستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 46,780 80,424,800 Rls. 2,800 $
181 1394 گرجستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 330 78,805,188 Rls. 2,772 $
182 1394 گرجستان 68101930 ساير اشياء ساخته شده از بتون 8,779 78,730,260 Rls. 2,634 $
183 1394 گرجستان 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 22,581 78,100,470 Rls. 2,709 $
184 1394 گرجستان 09071090 ميخك خرد نشده وسابيده نشده در بستهکبندي آماده براي غيرخردهکفروشي 1,317 76,921,685 Rls. 2,609 $
185 1394 گرجستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 780 76,672,050 Rls. 2,724 $
186 1394 گرجستان 61081900 زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 203 73,525,788 Rls. 2,436 $
187 1394 گرجستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,200 71,884,800 Rls. 2,400 $
188 1394 گرجستان 28333000 زا ج ها (Alums) 10,100 71,470,125 Rls. 2,525 $
189 1394 گرجستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 784 70,806,960 Rls. 2,352 $
190 1394 گرجستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 676 70,262,529 Rls. 2,354 $
191 1394 گرجستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 18,882 67,874,820 Rls. 2,249 $
192 1394 گرجستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,238 66,399,172 Rls. 2,228 $
193 1394 گرجستان 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 378 65,796,948 Rls. 2,268 $
194 1394 گرجستان 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 1,520 65,544,340 Rls. 2,276 $
195 1394 گرجستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 300 65,534,700 Rls. 2,310 $
196 1394 گرجستان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 700 63,405,300 Rls. 2,100 $
197 1394 گرجستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,061 63,044,620 Rls. 2,122 $
198 1394 گرجستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 189 62,840,960 Rls. 2,080 $
199 1394 گرجستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 950 62,225,946 Rls. 2,094 $
200 1394 گرجستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 8,800 61,579,200 Rls. 2,112 $
201 1394 گرجستان 29153300 استات بوتيل نرمال 1,080 58,466,874 Rls. 1,966 $
202 1394 گرجستان 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 20,100 56,586,884 Rls. 1,889 $
203 1394 گرجستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 2,336 56,416,276 Rls. 1,869 $
204 1394 گرجستان 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 1,360 56,290,872 Rls. 1,892 $
205 1394 گرجستان 10019100 ساير مخلوط هاي گندم به صورت دانه 6,000 53,913,600 Rls. 1,800 $
206 1394 گرجستان 09081190 جوز هندي (جوز بويا) خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 468 50,461,060 Rls. 1,684 $
207 1394 گرجستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 20,000 50,265,600 Rls. 1,700 $
208 1394 گرجستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 649 48,603,230 Rls. 1,622 $
209 1394 گرجستان 33051000 شامپوها 679 47,532,114 Rls. 1,692 $
210 1394 گرجستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 417 44,374,063 Rls. 1,501 $
211 1394 گرجستان 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 775 42,145,740 Rls. 1,395 $
212 1394 گرجستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 3,346 39,766,940 Rls. 1,404 $
213 1394 گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,345 39,563,338 Rls. 1,375 $
214 1394 گرجستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 1,884 37,601,490 Rls. 1,245 $
215 1394 گرجستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 100 35,946,000 Rls. 1,200 $
216 1394 گرجستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 750 34,936,200 Rls. 1,170 $
217 1394 گرجستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 300 34,044,000 Rls. 1,200 $
218 1394 گرجستان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 11,740 33,521,145 Rls. 1,127 $
219 1394 گرجستان 40151920 دستكش معاينه 360 31,457,160 Rls. 1,080 $
220 1394 گرجستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 174 31,275,108 Rls. 1,044 $
221 1394 گرجستان 11081100 نشاسته گندم 1,991 30,015,912 Rls. 1,002 $
222 1394 گرجستان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 2,000 29,950,000 Rls. 1,000 $
223 1394 گرجستان 10039000 جو باستثناي بذر 3,330 29,892,096 Rls. 998 $
224 1394 گرجستان 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 129 29,637,240 Rls. 1,028 $
225 1394 گرجستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 750 29,113,500 Rls. 975 $
226 1394 گرجستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 194 29,066,050 Rls. 970 $
227 1394 گرجستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,000 28,429,000 Rls. 1,000 $
228 1394 گرجستان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 1,800 27,787,158 Rls. 954 $
229 1394 گرجستان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,825 27,525,072 Rls. 912 $
230 1394 گرجستان 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 5,398 26,842,200 Rls. 900 $
231 1394 گرجستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 289 25,911,027 Rls. 867 $
232 1394 گرجستان 84805000 قالب برا ي شيشه. 400 23,972,000 Rls. 800 $
233 1394 گرجستان 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 432 23,432,259 Rls. 777 $
234 1394 گرجستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 6,500 23,372,700 Rls. 780 $
235 1394 گرجستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 200 21,729,600 Rls. 720 $
236 1394 گرجستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,000 21,126,700 Rls. 700 $
237 1394 گرجستان 34011150 صابون رختشويي 768 20,857,144 Rls. 691 $
238 1394 گرجستان 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 187 19,597,110 Rls. 654 $
239 1394 گرجستان 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 267 19,427,709 Rls. 667 $
240 1394 گرجستان 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 53 19,151,232 Rls. 636 $
241 1394 گرجستان 09062090 دا رچين وگل درخت آن خردشده يا ساييده بجز رديفهاي 09062010و09062020 500 18,932,550 Rls. 650 $
242 1394 گرجستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 480 18,447,312 Rls. 624 $
243 1394 گرجستان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 210 18,350,010 Rls. 630 $
244 1394 گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 8,000 16,900,240 Rls. 560 $
245 1394 گرجستان 63021000 شستنيهاي رختخوا ب, کشباف ياقلاب باف. 38 16,055,760 Rls. 532 $
246 1394 گرجستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 1,400 15,887,200 Rls. 560 $
247 1394 گرجستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 87 15,431,886 Rls. 522 $
248 1394 گرجستان 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 25 14,417,865 Rls. 495 $
249 1394 گرجستان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 465 14,035,095 Rls. 465 $
250 1394 گرجستان 08109010 انار تازه 524 12,882,800 Rls. 430 $
251 1394 گرجستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 600 12,541,200 Rls. 420 $
252 1394 گرجستان 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 42 12,132,720 Rls. 431 $
253 1394 گرجستان 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 145 10,847,330 Rls. 362 $
254 1394 گرجستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 200 10,834,560 Rls. 360 $
255 1394 گرجستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 160 10,031,648 Rls. 352 $
256 1394 گرجستان 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 344 9,737,566 Rls. 323 $
257 1394 گرجستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 56 9,405,667 Rls. 334 $
258 1394 گرجستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 50 9,316,042 Rls. 310 $
259 1394 گرجستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,002 9,085,083 Rls. 301 $
260 1394 گرجستان 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 1,581 8,831,700 Rls. 300 $
261 1394 گرجستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 88 7,908,648 Rls. 264 $
262 1394 گرجستان 54083200 ساير پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 64 7,727,104 Rls. 256 $
263 1394 گرجستان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 250 7,487,500 Rls. 250 $
264 1394 گرجستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 20 7,189,200 Rls. 240 $
265 1394 گرجستان 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 121 6,548,843 Rls. 217 $
266 1394 گرجستان 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 120 6,472,440 Rls. 216 $
267 1394 گرجستان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 32 6,234,870 Rls. 221 $
268 1394 گرجستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 4,050 6,065,887 Rls. 203 $
269 1394 گرجستان 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 300 6,031,800 Rls. 200 $
270 1394 گرجستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 19 6,010,190 Rls. 214 $
271 1394 گرجستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 54 5,661,684 Rls. 189 $
272 1394 گرجستان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 5 5,055,300 Rls. 180 $
273 1394 گرجستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 59 4,907,600 Rls. 164 $
274 1394 گرجستان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 486 4,678,365 Rls. 155 $
275 1394 گرجستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 503 4,557,633 Rls. 151 $
276 1394 گرجستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 51 4,403,882 Rls. 148 $
277 1394 گرجستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 452 4,376,535 Rls. 145 $
278 1394 گرجستان 39269060 پريفرم (PET) 80 4,074,016 Rls. 136 $
279 1394 گرجستان 08107000 خرمالوها 214 3,984,680 Rls. 133 $
280 1394 گرجستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 72 3,774,456 Rls. 126 $
281 1394 گرجستان 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 202 3,655,120 Rls. 122 $
282 1394 گرجستان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 29 3,495,240 Rls. 120 $
283 1394 گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 55 3,433,900 Rls. 115 $
284 1394 گرجستان 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 250 2,997,700 Rls. 100 $
285 1394 گرجستان 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 582 2,427,165 Rls. 81 $
286 1394 گرجستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 106 1,912,960 Rls. 64 $
287 1394 گرجستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 24 1,797,360 Rls. 60 $
288 1394 گرجستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 134 1,255,380 Rls. 42 $
289 1394 گرجستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 22 815,556 Rls. 28 $
290 1394 گرجستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 70 815,556 Rls. 28 $
291 1394 گرجستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3 603,180 Rls. 20 $
292 1394 گرجستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20 580,220 Rls. 20 $
293 1394 گرجستان 25202000 ک گچ 97 120,736 Rls. 4 $
مجموع کل
17,612,519,805 ريال
مجموع کل
595,140 دلار