آمار کل " صادرات به" کشور "������������������������������������������������������" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 1394 تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,406,478 119,934,487,365 Rls. 3,981,273 $
402 1394 تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 15,793,421 119,832,197,532 Rls. 4,052,504 $
403 1394 عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 8,187,457 119,689,845,492 Rls. 3,981,541 $
404 1394 فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 8,384,150 119,551,995,035 Rls. 4,023,886 $
405 1394 ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 2,622,500 119,282,189,876 Rls. 4,022,693 $
406 1394 ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,090,262 119,202,385,696 Rls. 4,066,627 $
407 1394 اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,636,000 119,103,365,650 Rls. 4,017,332 $
408 1394 آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,337,136 118,980,581,538 Rls. 4,047,745 $
409 1394 عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 581,729 118,836,792,987 Rls. 4,052,290 $
410 1394 تايوان 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 5,049,947 118,477,541,676 Rls. 4,016,324 $
411 1394 عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,210,194 118,167,520,899 Rls. 3,997,859 $
412 1394 ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,830,545 118,091,433,371 Rls. 3,944,083 $
413 1394 ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 75,101 118,083,071,792 Rls. 3,950,570 $
414 1394 افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 969,484 117,962,914,049 Rls. 3,979,072 $
415 1394 افغانستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 5,027,869 117,108,334,992 Rls. 3,987,920 $
416 1394 عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,585,160 116,795,953,782 Rls. 3,988,577 $
417 1394 عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 3,476,669 116,322,006,100 Rls. 3,870,472 $
418 1394 پاكستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 5,672,091 116,302,109,719 Rls. 3,988,656 $
419 1394 ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 3,070,579 115,804,068,490 Rls. 3,930,347 $
420 1394 عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 854,167 115,624,108,665 Rls. 3,925,217 $
421 1394 آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,058,855 115,387,875,886 Rls. 3,969,133 $
422 1394 چين 29221110 منواتانول آمين 4,741,600 115,311,864,320 Rls. 3,913,203 $
423 1394 عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 23,972,130 115,181,393,605 Rls. 3,876,181 $
424 1394 تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 9,160,049 114,984,392,460 Rls. 3,879,942 $
425 1394 مصر 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 9,665,708 114,865,499,343 Rls. 3,943,609 $
426 1394 چين 29173700 ترفتالات دي متيل 3,980,000 114,854,984,000 Rls. 3,860,600 $
427 1394 دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,967,662 114,832,081,379 Rls. 3,862,556 $
428 1394 افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 2,061,797 114,786,247,370 Rls. 3,831,593 $
429 1394 تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 1,230,786 114,488,518,046 Rls. 3,839,938 $
430 1394 افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 475,501 114,424,990,849 Rls. 3,883,004 $
431 1394 عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 539,915 113,334,514,416 Rls. 4,368,503 $
432 1394 پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 3,461,583 113,069,316,883 Rls. 3,807,826 $
433 1394 فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,991,187 112,983,744,705 Rls. 3,860,333 $
434 1394 عراق 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 7,239,500 112,737,017,732 Rls. 3,745,102 $
435 1394 لهستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,463,300 112,682,600,325 Rls. 3,788,332 $
436 1394 آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,328,783 112,561,355,737 Rls. 3,837,539 $
437 1394 ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 19,054,221 112,555,699,825 Rls. 3,799,983 $
438 1394 عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,299,295 112,477,967,752 Rls. 3,812,795 $
439 1394 پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 1,837,072 112,400,972,646 Rls. 3,756,508 $
440 1394 عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 549,006 112,314,769,941 Rls. 3,785,557 $
441 1394 امارات متحده عربي 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 27,000,000 112,303,800,000 Rls. 3,780,000 $
442 1394 عراق 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 757,239 112,193,326,223 Rls. 3,784,918 $
443 1394 امارات متحده عربي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,841,946 111,921,772,026 Rls. 3,889,464 $
444 1394 امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 9,872,840 111,841,309,743 Rls. 3,727,539 $
445 1394 عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 157,488,120 111,747,209,022 Rls. 3,777,488 $
446 1394 ترکيه 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 4,221,148 111,666,259,242 Rls. 3,926,598 $
447 1394 سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 57,149 111,647,527,712 Rls. 3,747,839 $
448 1394 ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 292,530 111,417,517,251 Rls. 3,728,540 $
449 1394 هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,764,850 110,992,041,152 Rls. 3,715,152 $
450 1394 اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 226,126 110,924,599,401 Rls. 3,730,292 $
451 1394 دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 106,400 110,895,782,013 Rls. 3,723,205 $
452 1394 تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,275,651 110,362,929,823 Rls. 3,745,755 $
453 1394 قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 1,055,284 110,310,268,645 Rls. 3,781,164 $
454 1394 آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,285,866 110,294,201,781 Rls. 3,718,972 $
455 1394 عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,270,346 110,213,870,339 Rls. 3,685,625 $
456 1394 فيليپين 27132000 قيرنفت 9,223,438 109,945,510,954 Rls. 3,796,256 $
457 1394 ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 148,026,865 109,907,605,967 Rls. 3,714,405 $
458 1394 ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 9,894,721 109,798,796,981 Rls. 3,717,584 $
459 1394 تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,117,773 109,723,156,150 Rls. 3,680,339 $
460 1394 آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 79,927 109,639,936,307 Rls. 3,696,303 $
461 1394 جمهوري عربي سوريه 64039100 کفش باتخت کائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا ميپوشاند. 282,056 109,544,645,368 Rls. 3,765,030 $
462 1394 پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,184,044 109,471,145,807 Rls. 3,728,211 $
463 1394 تايوان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,795,055 109,007,289,929 Rls. 3,803,035 $
464 1394 عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 345,896 108,878,194,325 Rls. 3,641,980 $
465 1394 چين 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,174,753 108,183,498,179 Rls. 3,622,704 $
466 1394 ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 22,782,863 108,127,857,650 Rls. 3,811,345 $
467 1394 امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 9,985,344 108,091,695,936 Rls. 3,676,931 $
468 1394 جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,030,485 107,744,091,972 Rls. 3,627,441 $
469 1394 مصر 27132000 قيرنفت 11,724,940 107,638,286,037 Rls. 3,565,752 $
470 1394 امارات متحده عربي 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 1,827,231 107,620,881,503 Rls. 3,616,993 $
471 1394 تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 3,036,346 107,346,768,034 Rls. 3,641,493 $
472 1394 تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 19,117,668 106,919,987,712 Rls. 3,623,067 $
473 1394 عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 1,617,054 106,475,930,842 Rls. 3,573,620 $
474 1394 آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,406,717 106,443,801,609 Rls. 3,617,200 $
475 1394 تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 11,416,514 106,253,557,229 Rls. 3,615,865 $
476 1394 پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,748,970 105,956,287,827 Rls. 3,573,546 $
477 1394 ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 1,349,920 105,662,002,242 Rls. 3,552,036 $
478 1394 عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,191,472 105,625,017,378 Rls. 3,535,383 $
479 1394 كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60,255 105,509,106,817 Rls. 3,529,515 $
480 1394 پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,815,803 105,073,508,359 Rls. 3,551,203 $
481 1394 پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 7,268,480 105,051,001,155 Rls. 3,490,367 $
482 1394 افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,228,751 104,884,024,943 Rls. 3,552,693 $
483 1394 آذربايجان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 1,182,300 104,762,595,000 Rls. 3,572,948 $
484 1394 آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 104,786,884 104,359,449,154 Rls. 3,547,033 $
485 1394 چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,855,581 104,259,365,925 Rls. 3,498,628 $
486 1394 يمن 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,450,000 104,249,990,720 Rls. 3,674,656 $
487 1394 آذربايجان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 2,722,500 104,239,093,043 Rls. 3,502,637 $
488 1394 عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 7,028,891 104,222,377,377 Rls. 3,511,673 $
489 1394 عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,093,157 104,039,869,818 Rls. 3,482,742 $
490 1394 پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,204,616 103,992,193,974 Rls. 3,457,991 $
491 1394 عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 7,632,927 103,522,486,897 Rls. 3,541,919 $
492 1394 هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 3,025,000 103,484,770,523 Rls. 3,645,619 $
493 1394 ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 104,478 103,444,977,542 Rls. 3,513,580 $
494 1394 اسپانيا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 429,000 103,404,976,000 Rls. 3,425,600 $
495 1394 ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,379,799 103,314,586,073 Rls. 3,519,294 $
496 1394 عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,158,923 103,194,777,093 Rls. 3,475,382 $
497 1394 يونان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 412,000 103,008,762,000 Rls. 3,418,000 $
498 1394 افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 1,709,324 102,346,904,456 Rls. 3,435,856 $
499 1394 سودان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 777,500 102,191,200,354 Rls. 3,451,989 $
500 1394 افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 946,416 101,936,838,205 Rls. 3,433,623 $
501 1394 فدراسيون روسيه 07032000 سير 3,211,241 101,907,405,441 Rls. 3,540,346 $
502 1394 افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 5,962,790 101,815,328,111 Rls. 3,400,945 $
503 1394 افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 149,594 101,333,850,655 Rls. 3,403,927 $
504 1394 عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,063,876 101,261,412,537 Rls. 3,390,870 $
505 1394 عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 1,533,217 101,187,942,472 Rls. 3,388,867 $
506 1394 عراق 25202000 ک گچ 118,990,787 101,039,949,019 Rls. 3,446,899 $
507 1394 ترکيه 08105000 کيوي، تازه 7,077,098 100,928,285,396 Rls. 3,439,078 $
508 1394 ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 4,873,000 100,843,330,800 Rls. 3,415,938 $
509 1394 هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2,268 100,559,166,253 Rls. 3,390,904 $
510 1394 عراق 08109010 انار تازه 3,013,304 100,469,633,174 Rls. 3,365,014 $
511 1394 عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 291,970 99,987,172,838 Rls. 6,102,646 $
512 1394 عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 27,652,802 99,717,335,497 Rls. 3,440,524 $
513 1394 عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 377,348 99,498,795,711 Rls. 3,357,427 $
514 1394 افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,144,906 99,227,104,826 Rls. 3,369,981 $
515 1394 عمان 27101210 بنزين 6,802,384 99,189,718,930 Rls. 3,496,289 $
516 1394 عراق 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 718,054 99,077,239,948 Rls. 3,329,860 $
517 1394 تاجيكستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,117,567 98,942,284,874 Rls. 3,297,502 $
518 1394 افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,107,449 98,527,403,759 Rls. 3,331,178 $
519 1394 ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,605,470 98,283,099,658 Rls. 3,376,466 $
520 1394 تركمنستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 2,559,712 97,952,395,679 Rls. 3,564,642 $
521 1394 فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,236,166 97,858,480,690 Rls. 3,284,626 $
522 1394 تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,616,825 97,726,003,601 Rls. 3,293,419 $
523 1394 عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,492,402 97,698,518,072 Rls. 3,313,452 $
524 1394 پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,080,949 97,607,932,311 Rls. 3,242,853 $
525 1394 افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 3,460,650 97,167,706,549 Rls. 3,297,386 $
526 1394 تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,099,979 97,124,186,213 Rls. 3,295,166 $
527 1394 افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 10,960,638 97,046,937,116 Rls. 3,237,105 $
528 1394 ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 4,770,104 96,990,585,330 Rls. 3,343,657 $
529 1394 استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 310,551 96,891,902,323 Rls. 3,272,332 $
530 1394 افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 6,443,421 96,461,561,026 Rls. 3,198,390 $
531 1394 عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 732,666 96,448,276,452 Rls. 3,275,278 $
532 1394 ترکيه 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 2,970,000 96,127,180,292 Rls. 3,198,196 $
533 1394 عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 3,085,502 95,984,103,825 Rls. 3,341,559 $
534 1394 پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 3,224,279 95,729,352,808 Rls. 3,215,036 $
535 1394 قطر 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 105,486,837 95,394,408,525 Rls. 3,164,605 $
536 1394 چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 45,504 95,026,938,287 Rls. 3,242,200 $
537 1394 تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 769,191 94,732,016,702 Rls. 3,187,624 $
538 1394 عراق 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 2,095,678 94,691,035,266 Rls. 3,141,019 $
539 1394 هند 25202000 ک گچ 157,336,204 94,302,965,073 Rls. 3,181,970 $
540 1394 ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 14,696,429 94,142,736,125 Rls. 3,179,760 $
541 1394 پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 2,147,040 93,632,260,717 Rls. 3,119,280 $
542 1394 سومالي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 68,269,618 93,106,197,546 Rls. 3,224,993 $
543 1394 افغانستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 2,388,982 93,028,526,556 Rls. 3,105,676 $
544 1394 پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 3,357,453 92,935,605,780 Rls. 3,119,109 $
545 1394 ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,154,160 92,900,820,900 Rls. 3,161,790 $
546 1394 پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,131,769 92,513,685,499 Rls. 3,107,004 $
547 1394 افغانستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 388,494 92,493,854,636 Rls. 3,097,049 $
548 1394 عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 2,111,123 92,195,859,845 Rls. 3,089,760 $
549 1394 هند 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 554,317 92,065,193,685 Rls. 3,114,632 $
550 1394 تاجيكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,469,120 91,912,749,993 Rls. 3,131,566 $
551 1394 تركمنستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 2,360,352 91,893,265,780 Rls. 3,119,166 $
552 1394 عمان 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 757,017 91,779,405,588 Rls. 3,191,608 $
553 1394 پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 2,375,280 91,543,105,378 Rls. 3,091,411 $
554 1394 آذربايجان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,358,000 91,427,266,374 Rls. 3,100,819 $
555 1394 قطر 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 3,600,790 91,411,394,138 Rls. 3,069,121 $
556 1394 ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 1,615,433 91,361,703,374 Rls. 3,099,040 $
557 1394 فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,758,750 91,341,000,764 Rls. 3,110,547 $
558 1394 قزاقستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 379,710 91,047,392,026 Rls. 3,120,969 $
559 1394 پاكستان 27101920 گريس 6,818,943 90,807,262,619 Rls. 3,093,749 $
560 1394 امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 9,402,790 90,804,523,336 Rls. 3,086,939 $
561 1394 آفريقاي جنوبي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 69,134 90,583,321,868 Rls. 3,038,923 $
562 1394 افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 934,606 90,316,894,450 Rls. 3,064,192 $
563 1394 ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 438,345 89,980,953,400 Rls. 3,032,802 $
564 1394 بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 2,233,750 89,816,873,052 Rls. 3,035,397 $
565 1394 ازبكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 351,737 89,792,849,344 Rls. 3,022,325 $
566 1394 عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,030,332 89,643,857,025 Rls. 3,028,735 $
567 1394 تركمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 3,278,000 89,574,753,642 Rls. 3,001,399 $
568 1394 عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 31,423,215 89,469,187,611 Rls. 3,070,724 $
569 1394 ترکيه 29291000 ايزوسياناتکها 1,620,000 88,979,296,556 Rls. 3,019,078 $
570 1394 عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 383,642 88,888,105,394 Rls. 2,985,626 $
571 1394 عراق 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 781,226 88,477,437,754 Rls. 2,978,362 $
572 1394 ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 182,404 88,477,110,380 Rls. 2,995,066 $
573 1394 ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 91,087 88,414,247,406 Rls. 2,978,256 $
574 1394 عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 4,768,090 88,144,022,450 Rls. 2,951,184 $
575 1394 عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 1,073,441 87,797,308,174 Rls. 2,990,664 $
576 1394 كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 492,526 87,496,480,397 Rls. 2,955,178 $
577 1394 عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 685,047 87,323,380,930 Rls. 2,939,086 $
578 1394 افغانستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 536,135 87,307,640,215 Rls. 2,942,582 $
579 1394 آلمان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 5,145 87,221,140,320 Rls. 2,897,720 $
580 1394 آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,000,024 87,184,903,195 Rls. 2,936,240 $
581 1394 ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,900,622 87,109,261,103 Rls. 2,888,946 $
582 1394 امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 6,990,213 86,985,257,535 Rls. 2,947,484 $
583 1394 تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 900,886 86,975,602,857 Rls. 2,944,122 $
584 1394 عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا کثر170گرم 261,438 86,852,316,613 Rls. 2,942,356 $
585 1394 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 9,714,408 86,481,650,090 Rls. 3,089,403 $
586 1394 ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 2,664,500 86,438,846,994 Rls. 2,883,578 $
587 1394 هند 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,369,719 86,426,419,794 Rls. 2,896,651 $
588 1394 مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 652,716 86,281,328,999 Rls. 2,937,387 $
589 1394 تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,737,448 86,056,239,356 Rls. 2,906,510 $
590 1394 افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,372,496 85,951,257,560 Rls. 2,884,168 $
591 1394 هند 27101920 گريس 6,378,121 85,573,538,045 Rls. 2,935,133 $
592 1394 عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 41,937 85,523,582,250 Rls. 2,946,000 $
593 1394 امارات متحده عربي 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا کثر30 تن 319,865 85,272,577,011 Rls. 2,888,837 $
594 1394 امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 7,822,296 85,237,557,882 Rls. 2,876,599 $
595 1394 آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 846,945 85,202,628,543 Rls. 2,861,844 $
596 1394 عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 1,032,753 85,115,166,054 Rls. 2,864,153 $
597 1394 عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 976,127 85,057,236,865 Rls. 2,889,168 $
598 1394 فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 102,000 84,957,628,000 Rls. 2,856,024 $
599 1394 ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 526,338 84,898,271,420 Rls. 2,870,425 $
600 1394 پاكستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 263,092 84,779,151,018 Rls. 2,830,445 $
مجموع کل
20,335,787,965,913 ريال
مجموع کل
691,251,176 دلار