آمار کل " صادرات به" کشور "(بلوروس ( روسيه سفيد" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 620 20,765,744,000 Rls. 688,000 $
2 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 386,000 14,737,632,185 Rls. 491,980 $
3 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 550 10,840,744,000 Rls. 361,008 $
4 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,008,410 8,864,449,497 Rls. 312,974 $
5 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 215,000 8,279,903,578 Rls. 277,620 $
6 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 192,000 8,034,381,696 Rls. 268,251 $
7 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 580 6,865,760,000 Rls. 236,000 $
8 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 143,250 4,721,700,167 Rls. 159,873 $
9 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 4,466,160,000 Rls. 150,000 $
10 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 7,985 3,806,600,883 Rls. 126,477 $
11 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 6,440 2,944,912,250 Rls. 104,219 $
12 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 91,000 2,697,227,300 Rls. 89,900 $
13 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 58,650 2,646,082,725 Rls. 87,975 $
14 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 619 2,521,831,200 Rls. 88,600 $
15 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 89,000 2,308,152,875 Rls. 77,750 $
16 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,097,200,000 Rls. 70,000 $
17 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 60,000 2,022,239,692 Rls. 67,507 $
18 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,100 1,534,196,909 Rls. 50,813 $
19 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,578 1,293,777,760 Rls. 44,066 $
20 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 103,840 1,199,088,932 Rls. 40,956 $
21 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,150 1,147,109,040 Rls. 38,115 $
22 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 906,060,000 Rls. 30,000 $
23 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,920 519,033,700 Rls. 17,470 $
24 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 2,060 429,270,640 Rls. 14,320 $
25 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 08061000 ا نگور تازه 18,000 408,024,540 Rls. 13,860 $
26 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,100 395,696,400 Rls. 13,200 $
27 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 14,760 388,190,916 Rls. 13,116 $
28 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 3,100 359,736,400 Rls. 12,400 $
29 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 19,500 345,894,900 Rls. 12,090 $
30 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 08071100 هندوا نه , تازه 37,700 341,568,640 Rls. 12,054 $
31 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 10,174 314,066,382 Rls. 10,682 $
32 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 19,600 176,129,520 Rls. 5,880 $
33 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 5,000 157,417,200 Rls. 5,256 $
34 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 34012010 صابون مايع 5,475 144,585,165 Rls. 4,927 $
35 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,000 127,908,000 Rls. 4,250 $
36 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 58 126,593,280 Rls. 4,224 $
37 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,220 80,068,450 Rls. 2,695 $
38 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,230 79,503,960 Rls. 2,676 $
39 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,944 68,496,880 Rls. 2,333 $
40 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 855 68,243,870 Rls. 2,297 $
41 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 33051000 شامپوها 1,326 46,987,650 Rls. 1,590 $
42 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 305 44,931,000 Rls. 1,500 $
43 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 600 38,867,400 Rls. 1,320 $
44 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,440 31,573,800 Rls. 1,080 $
45 1394 (بلوروس ( روسيه سفيد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 116 7,873,150 Rls. 265 $
مجموع کل
119,401,616,532 ريال
مجموع کل
4,021,569 دلار