آمار کل " صادرات به" کشور "لبنان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 149,310 70,191,008,390 Rls. 2,163,610 $
2 1396 لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 124,490 61,798,124,850 Rls. 1,887,570 $
3 1396 لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 123,810 59,020,256,250 Rls. 1,814,850 $
4 1396 لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 113,660 54,771,241,470 Rls. 1,687,988 $
5 1396 لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 132,225 43,856,424,990 Rls. 1,352,063 $
6 1396 لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,086 32,927,070,280 Rls. 1,012,064 $
7 1396 لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 88,372 32,795,664,293 Rls. 1,001,671 $
8 1396 لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 89,034 25,971,745,542 Rls. 800,484 $
9 1396 لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 51,980 25,203,089,430 Rls. 776,985 $
10 1396 لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 76,350 24,157,526,808 Rls. 739,312 $
11 1396 لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 43,038 18,062,477,988 Rls. 550,884 $
12 1396 لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 216,384 15,574,884,165 Rls. 474,451 $
13 1396 لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 175,354 14,084,032,013 Rls. 434,091 $
14 1396 لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,574 11,337,815,254 Rls. 346,538 $
15 1396 لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 35,600 11,108,279,980 Rls. 342,460 $
16 1396 لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,728 10,643,748,732 Rls. 328,189 $
17 1396 لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 33,640 10,138,056,805 Rls. 311,599 $
18 1396 لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 129,868 9,696,168,652 Rls. 298,765 $
19 1396 لبنان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 112,000 8,828,710,020 Rls. 272,160 $
20 1396 لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 108,000 8,300,377,530 Rls. 255,960 $
21 1396 لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 26,327 7,283,896,450 Rls. 223,810 $
22 1396 لبنان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 22,050 6,995,108,925 Rls. 213,885 $
23 1396 لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 34,396 6,696,190,850 Rls. 206,380 $
24 1396 لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 32,755 6,438,159,029 Rls. 196,531 $
25 1396 لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 30,528 5,952,044,160 Rls. 183,168 $
26 1396 لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 64,860 5,785,803,870 Rls. 178,365 $
27 1396 لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 59,715 5,301,356,116 Rls. 163,380 $
28 1396 لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,035 5,059,029,886 Rls. 155,909 $
29 1396 لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 65,500 5,036,971,665 Rls. 155,235 $
30 1396 لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 65,128 4,746,992,000 Rls. 145,756 $
31 1396 لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 101,634 4,286,087,792 Rls. 132,122 $
32 1396 لبنان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 35,000 3,582,022,500 Rls. 110,250 $
33 1396 لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 43,176 3,358,576,794 Rls. 102,327 $
34 1396 لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,002 3,291,208,686 Rls. 101,428 $
35 1396 لبنان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 81,590 3,214,012,693 Rls. 97,907 $
36 1396 لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,000 3,119,040,000 Rls. 96,000 $
37 1396 لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 31,518 2,876,011,532 Rls. 88,657 $
38 1396 لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 463,220 2,836,700,130 Rls. 87,254 $
39 1396 لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 13,785 2,682,961,581 Rls. 82,713 $
40 1396 لبنان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 18,820 2,470,840,160 Rls. 75,280 $
41 1396 لبنان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 50,761 2,469,861,758 Rls. 76,141 $
42 1396 لبنان 04090000 عسل طبيعي 10,448 2,357,184,916 Rls. 72,639 $
43 1396 لبنان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 8,000 2,270,730,000 Rls. 70,000 $
44 1396 لبنان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 46,249 2,265,652,807 Rls. 69,373 $
45 1396 لبنان 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,279 2,199,190,305 Rls. 67,774 $
46 1396 لبنان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 11,244 2,177,227,955 Rls. 66,899 $
47 1396 لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 86 2,156,061,856 Rls. 66,482 $
48 1396 لبنان 04090000 عسل طبيعي 14,260 2,099,158,259 Rls. 64,691 $
49 1396 لبنان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 2,091,223,110 Rls. 63,942 $
50 1396 لبنان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 11,057 1,971,128,762 Rls. 60,754 $
51 1396 لبنان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 62,575 1,927,714,888 Rls. 59,446 $
52 1396 لبنان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 1,816,145,550 Rls. 55,890 $
53 1396 لبنان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 42,763 1,665,582,270 Rls. 51,315 $
54 1396 لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 88 1,625,702,130 Rls. 50,037 $
55 1396 لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 36,485 1,559,158,900 Rls. 48,085 $
56 1396 لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 68 1,558,902,533 Rls. 47,587 $
57 1396 لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,460 1,522,037,880 Rls. 46,920 $
58 1396 لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 59,750 1,505,809,290 Rls. 46,417 $
59 1396 لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 249,510 1,446,195,347 Rls. 44,085 $
60 1396 لبنان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 40,190 1,416,728,365 Rls. 43,672 $
61 1396 لبنان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 19,926 1,391,772,060 Rls. 42,804 $
62 1396 لبنان 20029010 رب گوجه فرنگي 52,118 1,318,084,080 Rls. 40,640 $
63 1396 لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 173,280 1,193,712,092 Rls. 36,793 $
64 1396 لبنان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 17,825 1,163,629,011 Rls. 35,869 $
65 1396 لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 9,245 1,124,100,666 Rls. 34,643 $
66 1396 لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 41,000 1,041,584,180 Rls. 32,110 $
67 1396 لبنان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 12,500 1,020,593,750 Rls. 31,250 $
68 1396 لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 75,880 1,017,775,877 Rls. 31,373 $
69 1396 لبنان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 1,300 993,648,912 Rls. 30,192 $
70 1396 لبنان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 25,500 916,084,950 Rls. 28,050 $
71 1396 لبنان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 13,261 907,400,225 Rls. 27,745 $
72 1396 لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 91,053 879,110,400 Rls. 26,880 $
73 1396 لبنان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,432 863,007,156 Rls. 26,604 $
74 1396 لبنان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 12,804 855,710,500 Rls. 26,375 $
75 1396 لبنان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,340 821,295,860 Rls. 25,333 $
76 1396 لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 56,300 772,216,740 Rls. 23,752 $
77 1396 لبنان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 5,760 747,648,000 Rls. 23,040 $
78 1396 لبنان 96100090 سنگ لوح وتابلوبراي نوشتن يارسامي ،بجزوايت برد الکترونيکي قابل ا تصال به کامپيوترياچاپگر 10,862 716,039,080 Rls. 22,070 $
79 1396 لبنان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 8,700 692,558,019 Rls. 21,141 $
80 1396 لبنان 01063920 پرندگان زينتي شامل قناري ، مرغ عشق وفنچ 24 681,450,000 Rls. 21,000 $
81 1396 لبنان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 20,880 677,576,880 Rls. 20,880 $
82 1396 لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 790 640,898,500 Rls. 19,750 $
83 1396 لبنان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 21,805 636,595,750 Rls. 19,625 $
84 1396 لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 113 619,460,345 Rls. 19,090 $
85 1396 لبنان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 4,920 612,608,780 Rls. 18,834 $
86 1396 لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 23,000 581,277,620 Rls. 17,710 $
87 1396 لبنان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,475 560,374,011 Rls. 17,134 $
88 1396 لبنان 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 510 555,154,600 Rls. 17,108 $
89 1396 لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 41,900 553,316,300 Rls. 17,053 $
90 1396 لبنان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 17,643 515,233,334 Rls. 15,878 $
91 1396 لبنان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 14,183 493,939,916 Rls. 15,221 $
92 1396 لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 101,290 484,753,472 Rls. 14,944 $
93 1396 لبنان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 6,318 455,443,560 Rls. 14,036 $
94 1396 لبنان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,916 454,616,047 Rls. 14,010 $
95 1396 لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 78 442,652,445 Rls. 13,642 $
96 1396 لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,760 405,529,000 Rls. 12,498 $
97 1396 لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,034 387,871,310 Rls. 11,918 $
98 1396 لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 64 382,193,108 Rls. 11,786 $
99 1396 لبنان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 15,000 374,543,400 Rls. 11,550 $
100 1396 لبنان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,000 369,861,600 Rls. 11,400 $
101 1396 لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,620 348,896,097 Rls. 10,683 $
102 1396 لبنان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 2,500 345,897,057 Rls. 10,663 $
103 1396 لبنان 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 330 325,916,272 Rls. 10,044 $
104 1396 لبنان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,094 308,502,150 Rls. 9,507 $
105 1396 لبنان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 3,210 293,023,500 Rls. 9,030 $
106 1396 لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 2,400 277,777,620 Rls. 8,560 $
107 1396 لبنان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 10,798 269,739,416 Rls. 8,312 $
108 1396 لبنان 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 500 243,277,500 Rls. 7,497 $
109 1396 لبنان 04014000 شير وخامه بدون افزودن قند يا مواد شيرين کننده غليظ نشده که ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6% بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد 2,400 233,632,800 Rls. 7,200 $
110 1396 لبنان 94055010 فانوس بادي 3,400 228,448,000 Rls. 7,040 $
111 1396 لبنان 08109020 زرشك تازه 1,000 227,150,000 Rls. 7,000 $
112 1396 لبنان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,110 218,947,685 Rls. 6,671 $
113 1396 لبنان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 2,190 198,721,314 Rls. 6,126 $
114 1396 لبنان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,400 197,302,080 Rls. 6,080 $
115 1396 لبنان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,092 194,822,628 Rls. 6,006 $
116 1396 لبنان 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند حتي كشباف وقلاب باف 500 185,791,500 Rls. 5,700 $
117 1396 لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 24,120 182,350,581 Rls. 5,541 $
118 1396 لبنان 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 166 181,314,704 Rls. 5,571 $
119 1396 لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 25,680 166,632,384 Rls. 5,136 $
120 1396 لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 10 162,400,238 Rls. 5,005 $
121 1396 لبنان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,475 160,017,940 Rls. 4,930 $
122 1396 لبنان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,760 155,798,400 Rls. 4,800 $
123 1396 لبنان 20029010 رب گوجه فرنگي 3,600 154,956,264 Rls. 4,776 $
124 1396 لبنان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 2,873 149,071,260 Rls. 4,596 $
125 1396 لبنان 08109020 زرشك تازه 500 145,957,500 Rls. 4,500 $
126 1396 لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17 141,708,385 Rls. 4,325 $
127 1396 لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 26 131,544,300 Rls. 4,045 $
128 1396 لبنان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,000 129,740,000 Rls. 4,000 $
129 1396 لبنان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 150 117,932,400 Rls. 3,600 $
130 1396 لبنان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 600 117,738,000 Rls. 3,600 $
131 1396 لبنان 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 103 111,842,776 Rls. 3,447 $
132 1396 لبنان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 941 109,887,828 Rls. 3,387 $
133 1396 لبنان 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 498 109,514,064 Rls. 3,376 $
134 1396 لبنان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 109,336,280 Rls. 3,370 $
135 1396 لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 120 97,314,000 Rls. 3,000 $
136 1396 لبنان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 950 92,465,400 Rls. 2,850 $
137 1396 لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 400 89,196,250 Rls. 2,749 $
138 1396 لبنان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 544 88,231,360 Rls. 2,720 $
139 1396 لبنان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 19 88,066,455 Rls. 2,714 $
140 1396 لبنان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 8,500 86,882,197 Rls. 2,677 $
141 1396 لبنان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 2,250 73,226,250 Rls. 2,250 $
142 1396 لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 700 68,583,900 Rls. 2,100 $
143 1396 لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 447 67,769,916 Rls. 2,086 $
144 1396 لبنان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 3,100 65,090,000 Rls. 2,000 $
145 1396 لبنان 19053200 ويفل ها و ويفرها 966 56,396,362 Rls. 1,738 $
146 1396 لبنان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 138 53,963,250 Rls. 1,650 $
147 1396 لبنان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 180 49,160,235 Rls. 1,515 $
148 1396 لبنان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,840 48,444,992 Rls. 1,472 $
149 1396 لبنان 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 342 46,934,234 Rls. 1,446 $
150 1396 لبنان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 500 45,251,010 Rls. 1,395 $
151 1396 لبنان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 2,560 44,844,518 Rls. 1,382 $
152 1396 لبنان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 1,750 44,111,600 Rls. 1,359 $
153 1396 لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 98 41,327,286 Rls. 1,274 $
154 1396 لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 156 40,497,600 Rls. 1,248 $
155 1396 لبنان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 882 37,186,554 Rls. 1,146 $
156 1396 لبنان 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 1,125 36,505,125 Rls. 1,125 $
157 1396 لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 224 32,697,504 Rls. 1,008 $
158 1396 لبنان 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 120 32,490,000 Rls. 1,000 $
159 1396 لبنان 08132000 آلو خشک کرده 100 29,205,000 Rls. 900 $
160 1396 لبنان 05059000 پوست واجزاء پرندگان (باستثناي پر براي انباشتن ، كرك) 900 29,204,100 Rls. 900 $
161 1396 لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 294 28,465,666 Rls. 877 $
162 1396 لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 161 22,706,600 Rls. 700 $
163 1396 لبنان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 50 21,092,500 Rls. 650 $
164 1396 لبنان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 405 21,023,712 Rls. 648 $
165 1396 لبنان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 244 19,664,700 Rls. 606 $
166 1396 لبنان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 95 16,623,450 Rls. 510 $
167 1396 لبنان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 300 16,329,500 Rls. 500 $
168 1396 لبنان 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 75 16,225,500 Rls. 500 $
169 1396 لبنان 44187900 ک ک ساير، چندلايه غير از كف هاي موزاييكي 520 16,219,500 Rls. 500 $
170 1396 لبنان 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 12,134,056 Rls. 374 $
171 1396 لبنان 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25 9,734,700 Rls. 300 $
172 1396 لبنان 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 40 6,509,000 Rls. 200 $
173 1396 لبنان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 150 4,709,520 Rls. 144 $
174 1396 لبنان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 200 4,543,000 Rls. 140 $
175 1396 لبنان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 50 3,244,400 Rls. 100 $
مجموع کل
715,242,296,503 ريال
مجموع کل
21,978,508 دلار