آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1381 عراق 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 350 2,451,904 Rls. 310 $
102 1381 عراق 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 250 2,041,975 Rls. 258 $
103 1381 عراق 940592 --اجراءوقطعات ازپلاستيك ,براي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورافكنها 1,440 1,902,711 Rls. 240 $
104 1381 عراق 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان براي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 100 1,796,476 Rls. 227 $
105 1381 عراق 840790 -موتورهاي درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادواركه درجاي ديگرمذكورنباشد, 80 1,633,168 Rls. 206 $
106 1381 عراق 401692 -- مدادپاك كن ازكائوچوي ولكانيزه 400 1,568,952 Rls. 198 $
107 1381 عراق 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 100 1,429,246 Rls. 180 $
108 1381 عراق 730792 --زانوئي ,مهره وماسوره از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 400 979,896 Rls. 124 $
109 1381 عراق 851120 - ماگنتوهاي روشن كردن , دينام هاي ماگنتوئي , چرخ لنگرهاي مغناطيسي 50 898,238 Rls. 113 $
110 1381 عراق 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 120 587,938 Rls. 74 $
111 1381 عراق 842919 -بولدوزروانگلدوزرخودرو(غيرازنو ع زنجيري ) 50 449,233 Rls. 57 $
112 1381 عراق 842131 --صافي هاي هواي ورودي براي موتورهاي درون سوز 10 163,337 Rls. 21 $
113 1381 عراق 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 50 90,639 Rls. 11 $
114 1381 عراق 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 50 45,320 Rls. 6 $
مجموع کل
16,039,033 ريال
مجموع کل
2,025 دلار