آمار کل " واردات از" کشور "تونس" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 تونس 280920 - اسيد فسفريك و اسيدهاي پلي فسفريك 83,530,470 195,293,250,878 Rls. 24,658,238 $
2 1381 تونس 310310 - سوپرفسفات ها 149,275,000 170,660,945,614 Rls. 21,548,099 $
3 1381 تونس 850790 - اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جداكننده هاي آنها) 440,348 4,319,301,118 Rls. 598,466 $
4 1381 تونس 850810 - مته براي كاركردن بادست , توام با موتور برقي 79,920 826,124,786 Rls. 104,309 $
مجموع کل
371,099,622,396 ريال
مجموع کل
46,909,112 دلار