آمار کل " واردات از" کشور "سودان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 سودان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 10,100 16,839,000,000 Rls. 2,126,136 $
2 1381 سودان 120740 -تخم كنجد 192,500 305,186,117 Rls. 38,534 $
3 1381 سودان 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 4,840 46,855,215 Rls. 5,916 $
مجموع کل
17,191,041,332 ريال
مجموع کل
2,170,586 دلار