آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1381 هند 292211 --مونواتانول آمين و املاح آن 33,650 1,250,447,401 Rls. 157,885 $
102 1381 هند 851440 - ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 6,645 1,232,888,436 Rls. 155,668 $
103 1381 هند 550952 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره پلي استر,مخلوط باپشم ياكرك حيوان ,غيرخرده فروشي 29,929 1,230,090,125 Rls. 155,315 $
104 1381 هند 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 48,290 1,227,240,865 Rls. 297,497 $
105 1381 هند 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 12,968 1,224,894,776 Rls. 154,658 $
106 1381 هند 290349 --سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياكمتر,غيرمذكوردرجاي ديگر 92,763 1,191,964,435 Rls. 150,501 $
107 1381 هند 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 256,130 1,188,930,862 Rls. 150,116 $
108 1381 هند 480230 -كاغذپايه براي كاربن بشكل رول يا ورق 183,652 1,170,341,922 Rls. 147,770 $
109 1381 هند 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده باموادنسجي ,بدون ملحقات 151,768 1,166,904,881 Rls. 147,338 $
110 1381 هند 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم ,غيرممزوج ,باضخامت بي از2/0mm, 69,311 1,164,313,057 Rls. 147,010 $
111 1381 هند 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 9,234 1,127,689,164 Rls. 142,385 $
112 1381 هند 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 14,200 1,123,726,467 Rls. 141,885 $
113 1381 هند 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 30,528 1,122,191,884 Rls. 141,691 $
114 1381 هند 842219 --ماشين هاي ظرفشوئي ازنو ع صنعتي 5,277 1,120,589,650 Rls. 141,489 $
115 1381 هند 760310 -پودرباساختارغيرلايه اي از آلومينيوم , 158,319 1,104,934,328 Rls. 139,512 $
116 1381 هند 292700 تركيبات دي آزو -, آزو - يا آزوكسي 81,000 1,067,966,905 Rls. 134,844 $
117 1381 هند 281700 اكسيد روي , پراكسيد روي , 8,600 1,065,009,914 Rls. 134,471 $
118 1381 هند 844842 --شانه ماشين تاروپودباف ,ميلميلك وچارچوب ميلميلك 11,107 1,046,995,729 Rls. 132,197 $
119 1381 هند 291731 --اورتوفتالات هاي دي بوتيل 210,000 1,029,357,178 Rls. 129,969 $
120 1381 هند 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 32,587 1,023,480,556 Rls. 129,226 $
121 1381 هند 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 45,214 1,010,264,000 Rls. 127,558 $
122 1381 هند 722619 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 198,944 991,865,726 Rls. 125,236 $
123 1381 هند 681270 -اتصالات ازالياف فشرده پنبه نسوز,بصورت رول ياورق , 91,616 972,975,167 Rls. 122,851 $
124 1381 هند 250300 گوگردازهرنو ع به استثناي گل گوگرد(گوگردتصعيدشده ),گوگردرسوب كرده وگوگردكلوئيدال 89,000 963,490,244 Rls. 121,653 $
125 1381 هند 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين موادرنگ كننده مشمول شماره هاي 320411تا320419 28,900 962,735,758 Rls. 121,556 $
126 1381 هند 550922 --نخ چندلاياكابله ,داراي 85%يابيشترالياف غيريكسره ,پلي استر, آماده نشده براي خرده فروشي , 49,642 950,464,509 Rls. 120,008 $
127 1381 هند 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,275 950,155,934 Rls. 119,969 $
128 1381 هند 252520 -پودر ميكا 1,096,000 926,000,005 Rls. 187,886 $
129 1381 هند 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 17,824 924,605,425 Rls. 116,743 $
130 1381 هند 853290 - اجزاء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 11,091 908,617,600 Rls. 114,724 $
131 1381 هند 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان براي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 14,797 908,404,418 Rls. 114,697 $
132 1381 هند 721730 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودشده بافلزات معمولي (باستثناءروي ), 200,093 907,506,115 Rls. 114,584 $
133 1381 هند 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 12,104 903,700,996 Rls. 114,104 $
134 1381 هند 282736 --كلرورهاي روي 40,000 902,809,410 Rls. 113,991 $
135 1381 هند 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس اين مواد 26,715 894,179,316 Rls. 112,902 $
136 1381 هند 392041 صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي كلروروينيل سخت ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگ 84,420 879,340,677 Rls. 111,029 $
137 1381 هند 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 9,000 878,944,753 Rls. 110,978 $
138 1381 هند 293340 --تركيبات داراي سيستم حلقه كينولين ياايزوكينولين ,كه بي ازاين متراكم نشده باشند 5,900 873,909,083 Rls. 110,342 $
139 1381 هند 293990 -ساير آلكالوئيدهاي نباتي واملاح آنها,وغيره ;املاح آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 3,725 873,121,794 Rls. 110,243 $
140 1381 هند 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 2,439 858,689,643 Rls. 108,420 $
141 1381 هند 820559 --ابزارهاي دستي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است (ازجمله الماس شيشه بري ), 50,756 853,847,041 Rls. 107,811 $
142 1381 هند 320412 موادرنگي اسيدي ,حتي متاليزه وفر آورده هاي براساس اين مواد,موادرنگي سردانه TNADROMوفراورده ها 17,700 843,429,026 Rls. 106,493 $
143 1381 هند 730793 --لوازم واتصالات براي جوشكاري لب به لب از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 30,240 839,438,509 Rls. 105,989 $
144 1381 هند 550921 --نخ يك لا,داراي 85%يابيشترالياف غيريكسره ,ازپلي استر, آماده نشده براي خرده فروشي , 44,930 822,248,414 Rls. 103,819 $
145 1381 هند 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,505 797,662,794 Rls. 100,715 $
146 1381 هند 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 110,000 781,695,827 Rls. 98,699 $
147 1381 هند 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 1,703 769,876,368 Rls. 97,206 $
148 1381 هند 848240 -رولربيرينگ سوزني , 17,175 768,946,920 Rls. 97,090 $
149 1381 هند 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 89,031 756,550,491 Rls. 95,524 $
150 1381 هند 722850 - ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده سردشكل داده شده ياسردتمام شده , 78,111 751,554,527 Rls. 94,894 $
151 1381 هند 870880 -كمك فنرهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 27,552 748,031,153 Rls. 94,448 $
152 1381 هند 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 20,800 746,466,892 Rls. 94,251 $
153 1381 هند 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 28,000 728,712,124 Rls. 92,009 $
154 1381 هند 290110 - هيدروكربورهاي غيرحلقوي ,اشبا ع شده 44,064 724,892,640 Rls. 91,527 $
155 1381 هند 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 26,009 720,377,879 Rls. 90,957 $
156 1381 هند 282010 اكسيدمنگنز 259,850 720,288,132 Rls. 90,945 $
157 1381 هند 820411 -- آچارهاي دستي ,داراي دهانه غيرثابت , 78,703 717,790,009 Rls. 91,481 $
158 1381 هند 282200 اكسيدهاي كبالت وهيدرواكسيدهاي كبالت ,اكسيدهاي كبالت تجارتي 15,500 712,928,186 Rls. 90,016 $
159 1381 هند 840731 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه فصل 87كه حجم سيلندر آنهاحداكثر50mC3باشد 15,455 707,590,637 Rls. 89,342 $
160 1381 هند 280200 گل گوگرد,خالص (تصفيه شده )يامرسوب (پرسيپ تيد),گوگردكلوئيدال , 64,500 703,614,045 Rls. 88,840 $
161 1381 هند 900140 - عدسي عينك از شيشه 1,508 697,652,416 Rls. 88,087 $
162 1381 هند 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 39,209 686,913,632 Rls. 86,731 $
163 1381 هند 540120 -نخ دوخت ازرشته هاي مصنوعي , 9,202 686,475,584 Rls. 86,676 $
164 1381 هند 284700 پراكسيد هيدروژن ( آب اكسيژنه ) 324,000 685,202,922 Rls. 86,515 $
165 1381 هند 293311 --فتازون ( آنتي پيرين ) و مشتقات آن 900 682,370,638 Rls. 86,158 $
166 1381 هند 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,150 673,786,764 Rls. 85,074 $
167 1381 هند 290713 -- اكتيل فنل , نانيل فنل و ايزومرهاي آنها; املاح آنها 100,800 667,196,612 Rls. 84,242 $
168 1381 هند 320650 - محصولات غير آلي از انواعي كه بعنوان نورتاب بكار مي رود 14,104 660,578,587 Rls. 83,405 $
169 1381 هند 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 119 646,232,876 Rls. 81,595 $
170 1381 هند 152000 گليسرول (گليسرين ), آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 100,000 642,000,777 Rls. 81,061 $
171 1381 هند 530720 -نخ ازكنف ياازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 03/53,چندلا(تابيده )ياكابله , 104,000 640,250,391 Rls. 80,840 $
172 1381 هند 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 66,680 634,150,976 Rls. 80,069 $
173 1381 هند 391400 مبادله كننده هاي يون براساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 10/39لغايت 13/39به اشكال ابتدايي 81,640 632,255,477 Rls. 79,830 $
174 1381 هند 283329 --ساير سولفات ها, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 18,000 628,019,941 Rls. 79,295 $
175 1381 هند 300450 - ساير داروهاي حاوي ويتامين يا حاوي كالاي شماره 36/29 آماده شده براي خرده فروش 9,660 617,280,000 Rls. 77,939 $
176 1381 هند 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 15,798 606,675,211 Rls. 76,600 $
177 1381 هند 845630 -ماشين هاي ابزاركه بافر آيندهاي تخليه الكتريكي عمل مي كنند 4,500 585,212,195 Rls. 73,890 $
178 1381 هند 701200 حباب شيشه اي براي فلاسك يابراي سايرظروف عايق , 23,200 576,822,780 Rls. 72,830 $
179 1381 هند 281810 -كوروندوم مصنوعي ,اعم ازاينكه ازنظرشيميائي مشخص شده يانشده باشد 199,200 566,744,184 Rls. 71,559 $
180 1381 هند 400300 كائوچوي دوباره احياءشده به اشكال ابتدائي يابصورت صفحه ,ورق يانوار 235,000 564,910,219 Rls. 71,327 $
181 1381 هند 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,600 564,587,320 Rls. 71,286 $
182 1381 هند 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 27,244 562,868,804 Rls. 71,069 $
183 1381 هند 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 12,288 562,676,626 Rls. 71,045 $
184 1381 هند 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي تكليس شده 101,070 554,180,670 Rls. 69,972 $
185 1381 هند 292151 -- اورتو-,متا-,پارا-فنيلن دي آمين ,دي آمينوتولوئن ها, و غيره ,املاح اين تركيبات 25,000 547,256,867 Rls. 69,098 $
186 1381 هند 830710 -لوله هاي قابل انحناءاز آهن يافولاد, 8,939 547,193,916 Rls. 69,090 $
187 1381 هند 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 8,857 545,462,969 Rls. 68,871 $
188 1381 هند 040700 تخم پرندگان ,باپوست ,تازه , محفوظ شده يا پخته 4,752 544,793,779 Rls. 68,787 $
189 1381 هند 292910 -ايزوسيانات ها 41,500 542,893,131 Rls. 68,547 $
190 1381 هند 846231 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),باكنترل شماره اي 2,950 540,764,523 Rls. 68,278 $
191 1381 هند 551011 --نخ يك لا,داراي 85%يابيشترالياف غيريكسره مصنوعي , آماده نشده براي خرده فروشي , 70,171 538,234,899 Rls. 100,261 $
192 1381 هند 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشده يابه صورت جامدغيرمذكوردرجاي ديگر 19,216 537,478,551 Rls. 67,863 $
193 1381 هند 844340 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراوور 10,800 532,553,200 Rls. 67,242 $
194 1381 هند 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 4,624 523,911,959 Rls. 66,151 $
195 1381 هند 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 5,150 523,109,952 Rls. 66,049 $
196 1381 هند 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,065 515,237,147 Rls. 68,763 $
197 1381 هند 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 11,500 514,811,746 Rls. 65,001 $
198 1381 هند 391231 -- كربوكسي متيل سلولز و املاح آن ,به اشكال ابتدائي 100,000 511,903,390 Rls. 161,026 $
199 1381 هند 741011 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,ازمس ,,,تصفيه شده ,به ضخامت 15/0mm, 20,000 503,593,585 Rls. 63,585 $
200 1381 هند 960820 -قلم وقلمهاي علامتگذاري بانوك نمدي وياسايرنوكهاي متخلخل , 7,201 501,239,686 Rls. 63,288 $
201 1381 هند 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 17,578 499,102,863 Rls. 63,018 $
202 1381 هند 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 10,930 495,478,925 Rls. 62,561 $
203 1381 هند 290330 -مشتقات فلوئوردار(فلوئوره ),برم داريايددارهيدروكربورهاي غيرحلقوي 2,000 495,093,795 Rls. 62,512 $
204 1381 هند 290369 -- مشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي بودارcitamorA(), كه درجاي ديگري مذكور نباشند 82,110 493,240,285 Rls. 62,277 $
205 1381 هند 491199 - سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,764 489,035,065 Rls. 61,747 $
206 1381 هند 903120 - دستگاههاي آزماي 1,259 483,086,304 Rls. 60,996 $
207 1381 هند 871494 --ترمزها;همچنين توپي ترمزپدال معكوس وترمزتوپي واجزاءوقطعات آنها,براي چرخهاي پائي 130,855 483,078,808 Rls. 74,483 $
208 1381 هند 292219 -- آمينوالكل ها,اترهاواسترهاي آنهافقط داراي يك عامل اكسيژنه ,غيرمذكوردرجاي ديگر 175 477,040,928 Rls. 60,233 $
209 1381 هند 470200 خمير چوب شيميائي از درجه حل شونده 92,000 476,429,131 Rls. 60,155 $
210 1381 هند 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 213 475,346,633 Rls. 60,018 $
211 1381 هند 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 69,200 474,122,261 Rls. 59,864 $
212 1381 هند 150590 -مواد چرب چربي خام پشم (همچنين لانولين ) 15,000 473,223,137 Rls. 59,750 $
213 1381 هند 842290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول شماره هاي 842211الي 842240 1,531 469,779,353 Rls. 97,728 $
214 1381 هند 681260 -كاغذ,مقواي كلفت ونمدازپنبه نسوزيامخلوطهاي پنبه نسوز, 51,382 469,008,842 Rls. 59,218 $
215 1381 هند 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 11,600 467,046,090 Rls. 58,970 $
216 1381 هند 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 45,600 465,011,721 Rls. 58,714 $
217 1381 هند 480253 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع بي از 150 گرم 93,106 461,841,932 Rls. 58,313 $
218 1381 هند 844820 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها 4,788 460,404,714 Rls. 58,132 $
219 1381 هند 611710 -شال ,اشارپ ,دستمال گردن ,چادروروسري ,مقنعه ,تورصورت وهمانندكشباف 4,595 458,195,160 Rls. 57,854 $
220 1381 هند 851890 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8518 10,056 456,683,196 Rls. 62,175 $
221 1381 هند 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 1,120 454,858,079 Rls. 57,432 $
222 1381 هند 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 77,524 454,838,618 Rls. 57,428 $
223 1381 هند 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 47,500 453,955,642 Rls. 57,317 $
224 1381 هند 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 79,309 452,013,284 Rls. 57,073 $
225 1381 هند 871491 --تنه و دوشاخه براي چرخهاي پائي و اجزاء و قطعات آنها 94,847 450,651,070 Rls. 63,602 $
226 1381 هند 840219 --سايرديگهاي مولدبخار,(همچنين ديگهاي مختلط بخارdirbyH()كه درجاي ديگرمذكورنباشد 22 448,339,650 Rls. 56,609 $
227 1381 هند 721041 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي 600ميليمتريابيشتر, آبكاري شده ,,,باروي كنگره اي 163,700 446,590,747 Rls. 56,388 $
228 1381 هند 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط به پهناي حداكثر 4 ميليمتر 13,067 445,977,959 Rls. 56,310 $
229 1381 هند 290890 -سايرمشتقات هالوژنه ,,,يانيتروزه فنل ها,غيره ,كه درجاي ديگر مذكور نباشند 5,500 441,978,348 Rls. 55,805 $
230 1381 هند 382319 --اسيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك ,روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 21,000 440,781,544 Rls. 55,655 $
231 1381 هند 280429 -گازهاي كمياب (باستثناي آرگون ) 38,176 440,537,202 Rls. 55,623 $
232 1381 هند 292520 -ايمين ها و مشتقات آنها; املاح اين تركيبات 11,000 437,863,738 Rls. 55,286 $
233 1381 هند 550912 --نخ چندلاياكابله ,باحداقل 85%الياف غيريكسره ازنايلون ,غيره , آماده نشده براي خرده فروشي 21,771 433,330,304 Rls. 54,713 $
234 1381 هند 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 36,356 432,863,540 Rls. 54,655 $
235 1381 هند 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 2,130 423,796,808 Rls. 53,510 $
236 1381 هند 292149 --مونو آمين هاي بودارومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر; املاح اين تركيبات 3,575 421,111,396 Rls. 53,171 $
237 1381 هند 291431 --فنيل استن (1- فنيل پروپان -2- اون ) 25,000 418,216,210 Rls. 238,300 $
238 1381 هند 290329 --مشتقات كلره اشبا ع نشده هيدروكربورهاي غيرحلقوي ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 35,500 417,196,293 Rls. 52,677 $
239 1381 هند 721123 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600mm,ازلحاظوزن داراي كمتراز25/0%كربن 84,882 414,352,290 Rls. 52,318 $
240 1381 هند 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع مورد مصرف در راه اندازي موتورهاي پيستوني ) 56,500 412,926,197 Rls. 52,137 $
241 1381 هند 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mmيابيشتركه درجاي ديگرذكرنشده , 39,491 411,209,054 Rls. 51,920 $
242 1381 هند 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن 12,590 411,068,962 Rls. 51,903 $
243 1381 هند 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 350 409,120,071 Rls. 51,657 $
244 1381 هند 841920 --استريليزه كننده هاي طبي ,جراحي يا آزمايشگاهي 2,767 405,895,011 Rls. 51,249 $
245 1381 هند 741012 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,از آلياژهاي مس ,به ضخامت 15/0mmياكمتر, 19,081 399,582,340 Rls. 50,452 $
246 1381 هند 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرازگلوله ,سوزن وغلتك ), 6,236 396,946,488 Rls. 50,119 $
247 1381 هند 291540 -اسيدهاي مونو-,دي - يا تري كلرواستيك , املاح و استرهاي آنها 60,000 390,715,659 Rls. 49,333 $
248 1381 هند 292129 --پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند; املاح اين تركيبات 3,950 389,560,651 Rls. 49,186 $
249 1381 هند 854710 - قطعات اتصال عايق ازسراميك براي ماشين هاي برقي ,,, 30,778 388,440,642 Rls. 49,045 $
250 1381 هند 590700 پارچه نسجي آغشته ,اندوده ياپوشانده شده بنحوديگر,كرباسهاي نقاشي شده براي دكورتاتر, آتليه ياهم 8,928 387,634,458 Rls. 48,944 $
251 1381 هند 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,282 387,090,245 Rls. 48,875 $
252 1381 هند 520942 --پارچه هاي موسوم به "دنيم ",داراي 85%يابيشترپنبه ,بوزن هرمترمربع200گرم بابيشتر, 20,700 382,886,932 Rls. 48,344 $
253 1381 هند 740919 --صفحه ,ورق ونوار,ازمس تصفيه شده ,بصورت غيرطومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 20,166 381,583,506 Rls. 48,180 $
254 1381 هند 170199 --قند و شكر نيشكر يا چغندر, به حالت جامد, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 250,000 370,052,550 Rls. 46,724 $
255 1381 هند 550932 --نخ چندلاياكابله ,باحداقل 85%الياف غيريكسره الياف آكريليك يامد آكريليك , آماده نشده براي 18,223 369,317,502 Rls. 46,631 $
256 1381 هند 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 20,704 369,208,191 Rls. 46,617 $
257 1381 هند 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 10,300 368,367,053 Rls. 46,511 $
258 1381 هند 282720 -كلروركلسيم 14,000 367,783,414 Rls. 46,437 $
259 1381 هند 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 29,666 361,127,986 Rls. 45,597 $
260 1381 هند 852390 -حاملين آماده ضبط نشده (غيرازنواروديسكهاي مغناطيسي ),كه درجاي ديگر مذكور نباشد 9,250 360,678,960 Rls. 45,540 $
261 1381 هند 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 17,445 359,819,217 Rls. 45,432 $
262 1381 هند 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرارتي 6,250 359,792,781 Rls. 45,428 $
263 1381 هند 551012 --نخ چندلاياكابله ,باحداقل 85%الياف غيريكسره مصنوعي , آماده نشده براي خرده فروشي , 19,875 359,428,496 Rls. 45,382 $
264 1381 هند 293211 --تتراهيدروفوران 130 354,664,350 Rls. 44,781 $
265 1381 هند 481012 --كاغذومقواي اندوده ياقشرزده باكائولن ياباسايرموادچسباننده غير آلي ,به وزن هرمترمربع 54,450 352,180,291 Rls. 44,467 $
266 1381 هند 681410 -صفحه ,ورق ونوارازميكاي فشرده يادوباره ساخته شده , 3,460 351,449,510 Rls. 44,375 $
267 1381 هند 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,118 348,847,504 Rls. 44,047 $
268 1381 هند 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هيدروژنه شده و غيره 54,000 348,316,423 Rls. 43,979 $
269 1381 هند 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 2,341 346,974,859 Rls. 46,066 $
270 1381 هند 151519 --روغن تخم كتان (باستثناي خام )واجزاء آن ,تصفيه شده يا نشده ولي ازلحاظشيميائي تغيير نيافته 47,120 344,587,024 Rls. 43,508 $
271 1381 هند 841410 -تلمبه هاي خلاء 4,350 344,431,507 Rls. 43,489 $
272 1381 هند 290531 -- اتيلن گليكول (اتان دي يول ) 46,020 342,499,194 Rls. 43,245 $
273 1381 هند 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 1,674 338,297,115 Rls. 42,714 $
274 1381 هند 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 7,276 334,538,036 Rls. 42,239 $
275 1381 هند 591120 -گازوپارچه براي الك ,حتي دوخته ومهيا, 627 334,036,144 Rls. 42,176 $
276 1381 هند 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 14,650 332,011,910 Rls. 41,921 $
277 1381 هند 731511 --زنجيرغلتكي از آهن ياازفولاد, 42,773 331,891,784 Rls. 41,906 $
278 1381 هند 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرمجموعه هاي سيم براي سيم كشي ازانوا ع مورداستفاده د 826 323,399,043 Rls. 40,833 $
279 1381 هند 591131 --پارچه هاي نسجي ونمدهابراي ماشين هاي كاغذسازي ,بوزن هرمترمربعكمتراز650گرم , 387 323,073,002 Rls. 40,792 $
280 1381 هند 390760 - پلي اتيلن ترفتالات , به اشكال ابتدائي 15,000 319,620,603 Rls. 40,356 $
281 1381 هند 400700 نخ و طناب ازكائوچوي ولكانيزه شده 24,835 318,850,000 Rls. 40,259 $
282 1381 هند 761490 -مفتول بهم تابيده ,كابل ,,از آلياژهاي آلومينيوم ,عايق نشده براي مصرف برق , 10,768 308,606,753 Rls. 38,965 $
283 1381 هند 550931 --نخ يك لا,باحداقل 85%الياف غيريكسره , آكريليك يامد آكريليك , آماده نشده براي خرده فروشي , 14,303 306,336,421 Rls. 38,679 $
284 1381 هند 680610 -پشم بدست آمده ازجو ,بدست آمده ازصخره ,غيره (همچنين مخلوطشده باهم )بصورت توده ,ورق يارول , 21,210 305,692,290 Rls. 38,597 $
285 1381 هند 391190 -پلي سولفورها,پلي سولفونهامحصولات يادداشت فصل غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه شكل اوليه 22,000 305,318,874 Rls. 38,551 $
286 1381 هند 681230 -طناب وريسمان ازپنبه نسوزيامخلوطهاي پنبه نسوز, 16,380 301,292,910 Rls. 38,042 $
287 1381 هند 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 4,577 300,968,744 Rls. 38,001 $
288 1381 هند 392071 --صفحه ,ورق ,,,,ازسلولزاحياءشده مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 21,699 295,514,941 Rls. 55,641 $
289 1381 هند 380690 -مشتقات كولوفان واسيدهاي رزيني ,اسانس كولوفان وروغن كولوفان غير مذكوردرجاي ديگر 72,000 294,546,892 Rls. 37,190 $
290 1381 هند 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كردن يا براه انداختن مشمول شماره 8511 14,785 294,483,225 Rls. 37,183 $
291 1381 هند 722240 -پروفيل ارفولادزنگ نزن , 22,833 290,841,404 Rls. 36,722 $
292 1381 هند 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشينهاي برقي ,,, 3,307 289,274,966 Rls. 36,525 $
293 1381 هند 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 5,377 285,785,000 Rls. 36,084 $
294 1381 هند 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 8,923 284,029,885 Rls. 35,862 $
295 1381 هند 550130 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,از آكريليك يامد آكريليك , 24,000 279,809,606 Rls. 35,329 $
296 1381 هند 382100 محيطهاي كشت آماده براي تكثير موجودات زنده ذره بيني 3,359 276,995,370 Rls. 34,974 $
297 1381 هند 293291 -- ايزوسافرول 780 276,379,891 Rls. 34,896 $
298 1381 هند 841790 -اجزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي " 3,320 272,526,821 Rls. 34,410 $
299 1381 هند 701790 شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداورخانه ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,515 272,187,747 Rls. 34,367 $
300 1381 هند 750512 --ميله ,پروفيل ,از آلياژهاي نيكل , 3,500 271,927,988 Rls. 34,334 $
مجموع کل
118,687,091,882 ريال
مجموع کل
15,601,691 دلار