آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 اسپانيا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 9,374 1,057,253,409 Rls. 103,624 $
202 1389 اسپانيا 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 23,091 1,042,460,749 Rls. 101,056 $
203 1389 اسپانيا 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 342,800 1,028,736,649 Rls. 99,720 $
204 1389 اسپانيا 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 50,000 1,005,552,980 Rls. 97,381 $
205 1389 اسپانيا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 733 1,003,727,505 Rls. 96,309 $
206 1389 اسپانيا 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 29,711 998,962,809 Rls. 95,814 $
207 1389 اسپانيا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 31,946 996,746,629 Rls. 96,818 $
208 1389 اسپانيا 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 2,427 981,883,339 Rls. 95,315 $
209 1389 اسپانيا 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 29,450 979,666,153 Rls. 93,925 $
210 1389 اسپانيا 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 11,592 969,010,190 Rls. 93,567 $
211 1389 اسپانيا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 9,600 964,727,081 Rls. 94,560 $
212 1389 اسپانيا 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 285,622 958,369,660 Rls. 93,227 $
213 1389 اسپانيا 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرازمركبات ونعناع 15,022 955,654,423 Rls. 92,572 $
214 1389 اسپانيا 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 45,300 953,145,016 Rls. 92,260 $
215 1389 اسپانيا 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 3,075 949,889,880 Rls. 90,831 $
216 1389 اسپانيا 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 2,831 942,269,815 Rls. 91,102 $
217 1389 اسپانيا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 523 936,368,938 Rls. 90,324 $
218 1389 اسپانيا 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 18,252 933,905,573 Rls. 90,012 $
219 1389 اسپانيا 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 21,454 932,328,857 Rls. 91,193 $
220 1389 اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 54,894 930,013,269 Rls. 89,731 $
221 1389 اسپانيا 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 7,200 927,167,754 Rls. 91,908 $
222 1389 اسپانيا 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 35,380 926,778,129 Rls. 88,488 $
223 1389 اسپانيا 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 19,600 924,957,210 Rls. 88,394 $
224 1389 اسپانيا 05111000 ا سپرم گاوي 13 907,461,374 Rls. 87,494 $
225 1389 اسپانيا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 8,500 904,913,514 Rls. 87,738 $
226 1389 اسپانيا 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )از آلومينيوم، غيرممزوج، به ضخامت بيش از 0.2 ميليمتر 5,180 897,333,564 Rls. 86,274 $
227 1389 اسپانيا 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 18,664 895,373,381 Rls. 86,963 $
228 1389 اسپانيا 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 57,600 891,836,964 Rls. 85,835 $
229 1389 اسپانيا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 124 891,082,992 Rls. 88,990 $
230 1389 اسپانيا 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 24,377 886,017,218 Rls. 87,060 $
231 1389 اسپانيا 25291000 فلدسپات 565,000 883,505,091 Rls. 85,337 $
232 1389 اسپانيا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 391 882,762,448 Rls. 85,782 $
233 1389 اسپانيا 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 2,540 877,895,266 Rls. 84,764 $
234 1389 اسپانيا 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )فولاد 99,340 870,032,620 Rls. 84,191 $
235 1389 اسپانيا 29173700 ترفتالا ت دي متيل. 60,000 860,665,344 Rls. 82,886 $
236 1389 اسپانيا 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 17,940 853,688,931 Rls. 85,063 $
237 1389 اسپانيا 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 143,938 850,079,155 Rls. 81,381 $
238 1389 اسپانيا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,338 836,565,189 Rls. 80,950 $
239 1389 اسپانيا 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 11,444 834,178,950 Rls. 80,957 $
240 1389 اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 23,648 825,550,343 Rls. 81,903 $
241 1389 اسپانيا 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 722 824,120,000 Rls. 78,713 $
242 1389 اسپانيا 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 1,338 820,196,372 Rls. 79,111 $
243 1389 اسپانيا 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 850 816,297,944 Rls. 78,370 $
244 1389 اسپانيا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 20,300 815,495,801 Rls. 78,179 $
245 1389 اسپانيا 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 430 813,922,854 Rls. 78,129 $
246 1389 اسپانيا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 8,523 811,748,777 Rls. 77,909 $
247 1389 اسپانيا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 4,920 803,672,787 Rls. 77,699 $
248 1389 اسپانيا 28461000 ترکيبات سريوم 3,400 802,878,867 Rls. 79,737 $
249 1389 اسپانيا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,000 796,411,631 Rls. 76,958 $
250 1389 اسپانيا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 31,384 794,783,287 Rls. 77,519 $
251 1389 اسپانيا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 13,006 791,012,222 Rls. 76,469 $
252 1389 اسپانيا 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 8,198 783,841,286 Rls. 75,408 $
253 1389 اسپانيا 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 114,000 783,830,546 Rls. 75,645 $
254 1389 اسپانيا 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 733 783,732,435 Rls. 75,200 $
255 1389 اسپانيا 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,500 773,953,551 Rls. 74,404 $
256 1389 اسپانيا 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 4,660 772,201,671 Rls. 75,124 $
257 1389 اسپانيا 29225010 فلوکستين هيدروکلرا يد 600 767,102,668 Rls. 73,938 $
258 1389 اسپانيا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 20,776 762,087,755 Rls. 73,320 $
259 1389 اسپانيا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 63,240 759,177,350 Rls. 73,334 $
260 1389 اسپانيا 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 23,000 756,776,000 Rls. 73,445 $
261 1389 اسپانيا 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 251,783 747,412,288 Rls. 72,116 $
262 1389 اسپانيا 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 41,500 747,078,473 Rls. 71,752 $
263 1389 اسپانيا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 2,305 746,131,066 Rls. 72,214 $
264 1389 اسپانيا 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 18,653 743,974,196 Rls. 71,214 $
265 1389 اسپانيا 21069010 ا ستابيلايزر 20,000 738,492,411 Rls. 71,421 $
266 1389 اسپانيا 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 4,333 735,374,356 Rls. 70,961 $
267 1389 اسپانيا 31022900 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي سولفات آمونيوم و نيترا ت آمونيوم 72,500 732,407,457 Rls. 70,283 $
268 1389 اسپانيا 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,000 730,289,000 Rls. 70,308 $
269 1389 اسپانيا 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 2,112 717,724,277 Rls. 68,905 $
270 1389 اسپانيا 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 8,232 717,488,368 Rls. 70,335 $
271 1389 اسپانيا 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 5,780 716,715,283 Rls. 69,001 $
272 1389 اسپانيا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 6,624 716,649,114 Rls. 68,209 $
273 1389 اسپانيا 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 1,500 715,828,292 Rls. 69,289 $
274 1389 اسپانيا 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,800 712,320,000 Rls. 70,000 $
275 1389 اسپانيا 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 10,220 704,284,715 Rls. 67,373 $
276 1389 اسپانيا 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 25,600 700,296,396 Rls. 67,766 $
277 1389 اسپانيا 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,391 698,787,147 Rls. 67,091 $
278 1389 اسپانيا 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 10,672 695,945,854 Rls. 67,002 $
279 1389 اسپانيا 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 12,480 694,511,113 Rls. 67,382 $
280 1389 اسپانيا 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 289,350 694,111,524 Rls. 66,725 $
281 1389 اسپانيا 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 25,600 686,501,237 Rls. 65,713 $
282 1389 اسپانيا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 72,000 684,954,040 Rls. 65,265 $
283 1389 اسپانيا 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 488 682,833,983 Rls. 66,124 $
284 1389 اسپانيا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 7,952 674,586,574 Rls. 65,089 $
285 1389 اسپانيا 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 12,000 666,949,722 Rls. 66,113 $
286 1389 اسپانيا 34021110 سديم لوريل سولفات 20,000 659,180,678 Rls. 63,476 $
287 1389 اسپانيا 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 40,000 659,000,000 Rls. 63,653 $
288 1389 اسپانيا 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 24,200 654,514,248 Rls. 65,373 $
289 1389 اسپانيا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 272 650,536,938 Rls. 62,510 $
290 1389 اسپانيا 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 21,005 648,583,240 Rls. 62,580 $
291 1389 اسپانيا 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 20,000 646,563,677 Rls. 62,158 $
292 1389 اسپانيا 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 944 642,283,400 Rls. 61,990 $
293 1389 اسپانيا 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 22,197 639,792,323 Rls. 61,079 $
294 1389 اسپانيا 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 18,770 633,260,077 Rls. 60,972 $
295 1389 اسپانيا 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 31,400 632,760,944 Rls. 63,200 $
296 1389 اسپانيا 21041000 فرآورده ها برا ي سوپ, آش يا آبگوشت, سوپ, آش يا آبگوشت آماده 11,424 629,241,029 Rls. 60,492 $
297 1389 اسپانيا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 6,959 627,077,852 Rls. 61,548 $
298 1389 اسپانيا 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 1,305 626,619,894 Rls. 60,313 $
299 1389 اسپانيا 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 950 616,036,439 Rls. 59,440 $
300 1389 اسپانيا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 4,901 614,690,464 Rls. 59,020 $
301 1389 اسپانيا 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,700 609,998,954 Rls. 58,478 $
302 1389 اسپانيا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 3,287 607,223,986 Rls. 58,358 $
303 1389 اسپانيا 03037500 ا ره ماهي و ساير کوسه ماهيها(sharks and dogfish) ,يخ زده 49,888 606,946,004 Rls. 58,247 $
304 1389 اسپانيا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 6,364 606,692,355 Rls. 59,385 $
305 1389 اسپانيا 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 10,085 606,000,000 Rls. 58,556 $
306 1389 اسپانيا 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 3,036 603,877,318 Rls. 58,439 $
307 1389 اسپانيا 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 349 602,769,041 Rls. 58,258 $
308 1389 اسپانيا 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 7,352 598,000,000 Rls. 57,517 $
309 1389 اسپانيا 20096100 آب ا نگور بايک مقياس بريکس که ا ز 30تجاوز نکند 89,649 596,737,340 Rls. 57,727 $
310 1389 اسپانيا 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 1,474 595,398,565 Rls. 57,271 $
311 1389 اسپانيا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 26,896 595,038,104 Rls. 57,788 $
312 1389 اسپانيا 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 380 592,972,941 Rls. 57,531 $
313 1389 اسپانيا 29212200 هگزا متيلن دي آمين و ا ملاح آن 18,001 589,385,832 Rls. 56,860 $
314 1389 اسپانيا 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 3,132 589,225,740 Rls. 56,802 $
315 1389 اسپانيا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 10,360 586,173,978 Rls. 56,583 $
316 1389 اسپانيا 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 36,885 583,703,263 Rls. 55,894 $
317 1389 اسپانيا 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 21,000 582,021,473 Rls. 55,958 $
318 1389 اسپانيا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,426 579,461,472 Rls. 56,229 $
319 1389 اسپانيا 29333100 پيريدين و ا ملاح آن 8,812 570,916,561 Rls. 54,943 $
320 1389 اسپانيا 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 12,000 567,859,500 Rls. 55,593 $
321 1389 اسپانيا 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,کردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 2,620 567,246,501 Rls. 54,855 $
322 1389 اسپانيا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,600 563,715,936 Rls. 54,366 $
323 1389 اسپانيا 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 10,200 555,242,504 Rls. 55,458 $
324 1389 اسپانيا 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 32,823 546,711,040 Rls. 52,398 $
325 1389 اسپانيا 40052000 محلول هاي کائوچو,ديسپرسيون هاي کائوچو,ولکانيزه نشدهبه استثناي تعرفه 40051000 2,630 545,555,181 Rls. 52,946 $
326 1389 اسپانيا 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 2,340 542,190,264 Rls. 52,747 $
327 1389 اسپانيا 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 5,500 536,767,186 Rls. 52,067 $
328 1389 اسپانيا 59114000 پارچه هاي صافي ومنسوجات ضخيم از نوع مورد استفاده برا ي منگنه هاي روغن کشي ياهمانندبه انضمام موارد تهيه شده از موي انسان 2,358 536,548,090 Rls. 51,410 $
329 1389 اسپانيا 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 7,817 531,184,511 Rls. 50,763 $
330 1389 اسپانيا 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 8,032 522,377,944 Rls. 50,382 $
331 1389 اسپانيا 84313120 ا نوا ع کابين وفرم کابين آسانسور 10,141 520,440,240 Rls. 50,362 $
332 1389 اسپانيا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 8,007 519,914,971 Rls. 50,021 $
333 1389 اسپانيا 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 9,225 519,122,378 Rls. 50,104 $
334 1389 اسپانيا 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 8,947 518,186,383 Rls. 50,699 $
335 1389 اسپانيا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 11,536 517,782,905 Rls. 49,777 $
336 1389 اسپانيا 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 5,250 510,534,703 Rls. 49,674 $
337 1389 اسپانيا 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 820 509,739,981 Rls. 49,310 $
338 1389 اسپانيا 29261000 ا کريلو نيتريل 8,000 504,359,977 Rls. 48,972 $
339 1389 اسپانيا 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 12,634 499,782,235 Rls. 48,362 $
340 1389 اسپانيا 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 12,800 496,949,356 Rls. 47,464 $
341 1389 اسپانيا 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 34,870 495,936,392 Rls. 48,423 $
342 1389 اسپانيا 32062000 پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم 4,800 494,968,018 Rls. 49,092 $
343 1389 اسپانيا 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 37,627 489,971,007 Rls. 47,081 $
344 1389 اسپانيا 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 240 484,000,000 Rls. 46,597 $
345 1389 اسپانيا 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 33,250 482,673,333 Rls. 47,252 $
346 1389 اسپانيا 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 750 481,542,260 Rls. 46,706 $
347 1389 اسپانيا 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 158 477,617,646 Rls. 46,627 $
348 1389 اسپانيا 29072200 هيدروکينون و ا ملاح آن 3,050 476,821,797 Rls. 45,852 $
349 1389 اسپانيا 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 14,000 475,085,150 Rls. 45,944 $
350 1389 اسپانيا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 150 473,791,400 Rls. 45,706 $
351 1389 اسپانيا 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 3,500 473,462,784 Rls. 47,989 $
352 1389 اسپانيا 38123010 آنتي ا کسيدا نها 10,000 471,551,235 Rls. 46,591 $
353 1389 اسپانيا 72023000 فروسيليکومنگنز. 20,000 471,093,700 Rls. 44,887 $
354 1389 اسپانيا 44111290 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 69,671 462,939,965 Rls. 44,772 $
355 1389 اسپانيا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 2,614 462,317,307 Rls. 44,614 $
356 1389 اسپانيا 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 57,958 460,933,174 Rls. 44,316 $
357 1389 اسپانيا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 3,494 459,715,414 Rls. 44,054 $
358 1389 اسپانيا 87168000 وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند 472 455,935,073 Rls. 43,814 $
359 1389 اسپانيا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 61,425 454,088,955 Rls. 43,941 $
360 1389 اسپانيا 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 32,337 453,453,312 Rls. 43,371 $
361 1389 اسپانيا 28334000 پرا کسوسولفات ها (پرسولفات ها) 13,781 450,812,346 Rls. 43,281 $
362 1389 اسپانيا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 9,845 449,250,250 Rls. 43,223 $
363 1389 اسپانيا 28372000 سيانورهاي کمپلکس 2,825 443,906,562 Rls. 43,102 $
364 1389 اسپانيا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,844 442,360,447 Rls. 42,511 $
365 1389 اسپانيا 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 30,432 438,426,901 Rls. 42,537 $
366 1389 اسپانيا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 4,245 435,743,650 Rls. 42,254 $
367 1389 اسپانيا 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 8,261 433,400,000 Rls. 41,418 $
368 1389 اسپانيا 29339100 آلپرا زولام (inn) کامازپام (inn) کلرديازپوکسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 50 432,693,064 Rls. 41,276 $
369 1389 اسپانيا 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 12,249 428,486,925 Rls. 41,253 $
370 1389 اسپانيا 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,106 426,888,949 Rls. 41,246 $
371 1389 اسپانيا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,455 422,728,028 Rls. 40,682 $
372 1389 اسپانيا 29419020 دا روي دا مي ا نروفلوکساسين 6,336 419,794,536 Rls. 39,607 $
373 1389 اسپانيا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,668 418,396,670 Rls. 40,325 $
374 1389 اسپانيا 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 29,343 414,062,612 Rls. 39,848 $
375 1389 اسپانيا 70010090 سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي 110,000 410,809,046 Rls. 39,428 $
376 1389 اسپانيا 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 10,800 409,503,999 Rls. 39,402 $
377 1389 اسپانيا 76169920 رادياتور حرارتي شوفاژ ازجنس آلومينيوم . 15,647 407,560,554 Rls. 39,143 $
378 1389 اسپانيا 33030010 عطريات وادوتوالت ها ازعصاره حنا 11,928 406,248,354 Rls. 39,240 $
379 1389 اسپانيا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 12,000 405,511,934 Rls. 38,753 $
380 1389 اسپانيا 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 32,036 403,710,000 Rls. 38,759 $
381 1389 اسپانيا 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي 215 400,836,419 Rls. 38,878 $
382 1389 اسپانيا 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 7,612 395,987,240 Rls. 37,836 $
383 1389 اسپانيا 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 642 395,939,066 Rls. 38,240 $
384 1389 اسپانيا 38089113 مواد جلب كننده حشرات (متيل اوژنول ، پروتئين هيدروليزات - سراترپ ) صرفاً براي كنترل آفات كشاورزي 19,839 395,460,964 Rls. 38,305 $
385 1389 اسپانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,210 393,344,542 Rls. 37,778 $
386 1389 اسپانيا 28275100 برمورهاي سديم ياپتاسيم 12,554 391,318,757 Rls. 37,717 $
387 1389 اسپانيا 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 39,700 390,290,301 Rls. 37,741 $
388 1389 اسپانيا 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 12,836 390,000,000 Rls. 37,249 $
389 1389 اسپانيا 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 5,876 389,993,395 Rls. 37,502 $
390 1389 اسپانيا 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 27 388,584,924 Rls. 37,674 $
391 1389 اسپانيا 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 12,345 386,024,457 Rls. 37,705 $
392 1389 اسپانيا 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 15,125 383,469,619 Rls. 37,684 $
393 1389 اسپانيا 29054300 مانيتول 4,948 382,401,183 Rls. 36,692 $
394 1389 اسپانيا 96086000 مغزي قلم خودکارنوک ساچمه ا ي, ومخزن جوهر. 3,701 377,946,609 Rls. 37,731 $
395 1389 اسپانيا 31029000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،ا زوته همچنين مخلوط آنها که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,380 376,089,989 Rls. 37,281 $
396 1389 اسپانيا 27101920 روغن صنعتي 16,251 375,826,889 Rls. 36,467 $
397 1389 اسپانيا 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 6,100 374,675,665 Rls. 37,464 $
398 1389 اسپانيا 38123060 پايدا رکننده هابرپايه سيليکون 5,790 371,240,471 Rls. 35,471 $
399 1389 اسپانيا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 85 370,388,876 Rls. 35,567 $
400 1389 اسپانيا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 13,310 368,631,736 Rls. 35,681 $
مجموع کل
128,454,948,817 ريال
مجموع کل
12,425,897 دلار