آمار کل " واردات از" کشور "تايلند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 70,378,062 281,086,244,529 Rls. 27,228,453 $
2 1389 تايلند 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 909 192,945,362,676 Rls. 18,524,097 $
3 1389 تايلند 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 6,696,768 152,590,553,475 Rls. 14,756,929 $
4 1389 تايلند 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 27,100,648 129,358,134,126 Rls. 12,462,531 $
5 1389 تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 29,349,763 115,620,573,725 Rls. 11,153,253 $
6 1389 تايلند 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 18,717,138 75,866,783,897 Rls. 7,345,062 $
7 1389 تايلند 44111390 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از 5ميلمتر ليكن نه بيش از 9ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,498,938 71,740,664,230 Rls. 7,020,265 $
8 1389 تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,015,520 68,992,560,043 Rls. 6,653,058 $
9 1389 تايلند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,080,000 66,111,800,355 Rls. 6,374,759 $
10 1389 تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 9,639,844 64,507,194,786 Rls. 6,226,539 $
11 1389 تايلند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 981,374 64,118,400,497 Rls. 6,230,381 $
12 1389 تايلند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,589,181 57,359,698,518 Rls. 5,546,715 $
13 1389 تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 3,457,666 56,058,943,700 Rls. 5,435,218 $
14 1389 تايلند 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 2,652,000 53,771,190,486 Rls. 5,221,728 $
15 1389 تايلند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 5,424,089 50,774,331,470 Rls. 4,877,550 $
16 1389 تايلند 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 12,057,878 49,579,771,690 Rls. 4,745,879 $
17 1389 تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,752,020 44,559,984,625 Rls. 4,303,548 $
18 1389 تايلند 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 217,060 40,916,828,835 Rls. 3,939,309 $
19 1389 تايلند 20058000 ذرت شيرين , محفوظ شده به جز در سرکه يا در جوهر سرکه يادرقند يخ نزده 5,969,193 35,751,398,286 Rls. 3,475,874 $
20 1389 تايلند 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 8,378,433 34,504,785,415 Rls. 3,321,275 $
21 1389 تايلند 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 1,374,133 32,928,026,582 Rls. 3,196,732 $
22 1389 تايلند 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 468,863 32,052,845,369 Rls. 3,102,528 $
23 1389 تايلند 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 552,971 31,944,740,951 Rls. 3,081,411 $
24 1389 تايلند 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن 5,633,658 30,525,502,245 Rls. 2,945,072 $
25 1389 تايلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 228,806 29,900,000,000 Rls. 2,848,976 $
26 1389 تايلند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,089,186 28,667,785,273 Rls. 2,801,268 $
27 1389 تايلند 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 1,148,052 28,256,898,677 Rls. 2,855,705 $
28 1389 تايلند 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 6,345,416 26,151,329,051 Rls. 2,608,650 $
29 1389 تايلند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 783,414 26,062,586,388 Rls. 2,523,887 $
30 1389 تايلند 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 3,969,491 24,842,662,845 Rls. 2,417,418 $
31 1389 تايلند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 498,522 24,238,859,084 Rls. 2,377,477 $
32 1389 تايلند 20060000 ا نوا ع ميوه , پوست ميوه و ساير ا جزا ء نباتات , پرورده (محفوظ شده ) در قند 3,785,589 22,804,434,814 Rls. 2,244,535 $
33 1389 تايلند 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 519,000 22,562,401,914 Rls. 2,182,454 $
34 1389 تايلند 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 4,150,305 21,763,244,263 Rls. 2,112,108 $
35 1389 تايلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 512,655 18,301,491,140 Rls. 1,769,509 $
36 1389 تايلند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,283,553 17,572,244,777 Rls. 1,703,828 $
37 1389 تايلند 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,366,652 17,497,719,108 Rls. 1,689,569 $
38 1389 تايلند 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 585,060 16,600,000,000 Rls. 1,596,768 $
39 1389 تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 551,243 15,907,549,093 Rls. 1,541,668 $
40 1389 تايلند 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,633,109 15,482,497,967 Rls. 1,500,143 $
41 1389 تايلند 44111490 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,731,829 14,742,960,074 Rls. 1,473,943 $
42 1389 تايلند 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 990,000 14,628,986,257 Rls. 1,407,852 $
43 1389 تايلند 44111290 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,892,580 12,557,661,255 Rls. 1,208,179 $
44 1389 تايلند 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 308,791 12,274,028,595 Rls. 1,212,931 $
45 1389 تايلند 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 574,884 11,235,673,012 Rls. 1,086,832 $
46 1389 تايلند 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 1,102,135 10,575,531,303 Rls. 1,021,490 $
47 1389 تايلند 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 232,809 10,351,360,507 Rls. 999,029 $
48 1389 تايلند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 324,020 10,266,880,995 Rls. 993,755 $
49 1389 تايلند 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,401,088 10,165,673,543 Rls. 978,823 $
50 1389 تايلند 03011010 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 111,327 10,148,268,028 Rls. 982,826 $
51 1389 تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 204,401 9,964,143,461 Rls. 965,314 $
52 1389 تايلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,002,908 9,636,431,265 Rls. 927,159 $
53 1389 تايلند 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 360,200 9,060,231,868 Rls. 877,682 $
54 1389 تايلند 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,142,445 8,646,553,906 Rls. 833,139 $
55 1389 تايلند 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي همچنين تك رشته كمتر از 67 دسي تكس 620,323 8,413,860,545 Rls. 810,097 $
56 1389 تايلند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 938,920 8,356,653,060 Rls. 803,308 $
57 1389 تايلند 70052110 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميران کلا در توده رنگ شده باضخامت 2.5 ميليمتر و کمتراز آن 1,673,440 8,315,800,611 Rls. 817,868 $
58 1389 تايلند 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 70,917 8,122,704,659 Rls. 788,835 $
59 1389 تايلند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 389,003 7,492,000,064 Rls. 746,513 $
60 1389 تايلند 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 641,520 7,326,918,780 Rls. 707,160 $
61 1389 تايلند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 810,762 7,323,452,651 Rls. 705,485 $
62 1389 تايلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,106,900 7,053,242,847 Rls. 682,879 $
63 1389 تايلند 70052910 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکور با ضخامت 2.5 mm و کمتر ا زا ن 1,367,493 6,908,430,315 Rls. 667,774 $
64 1389 تايلند 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 598,500 6,737,074,882 Rls. 653,280 $
65 1389 تايلند 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 108,747 6,498,262,262 Rls. 628,504 $
66 1389 تايلند 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,619,054 5,843,365,761 Rls. 581,656 $
67 1389 تايلند 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 985,396 5,815,157,453 Rls. 564,780 $
68 1389 تايلند 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 91,001 5,340,960,901 Rls. 514,047 $
69 1389 تايلند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 168,000 5,228,579,786 Rls. 504,514 $
70 1389 تايلند 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 585,848 5,121,934,947 Rls. 493,911 $
71 1389 تايلند 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 323,400 5,094,573,933 Rls. 493,119 $
72 1389 تايلند 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 124,201 4,972,594,150 Rls. 492,922 $
73 1389 تايلند 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 5,924 4,923,371,572 Rls. 475,263 $
74 1389 تايلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 4,974 4,914,202,479 Rls. 471,973 $
75 1389 تايلند 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 253,672 4,895,755,829 Rls. 471,027 $
76 1389 تايلند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 100,841 4,837,785,638 Rls. 472,294 $
77 1389 تايلند 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 27,778 4,819,136,880 Rls. 465,482 $
78 1389 تايلند 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 15,872 4,785,118,803 Rls. 467,838 $
79 1389 تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 536,042 4,708,706,166 Rls. 456,892 $
80 1389 تايلند 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 16,540 4,533,831,405 Rls. 452,561 $
81 1389 تايلند 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 216,400 4,340,498,400 Rls. 424,000 $
82 1389 تايلند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 201,500 4,260,902,749 Rls. 412,437 $
83 1389 تايلند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 193,265 4,125,541,194 Rls. 400,360 $
84 1389 تايلند 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 344,508 4,077,026,661 Rls. 393,852 $
85 1389 تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 749,450 4,033,160,172 Rls. 395,236 $
86 1389 تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 1,377,506 3,974,773,769 Rls. 382,078 $
87 1389 تايلند 84159012 قسمت خارجي دستگاهاي تعرفه84151020 79,847 3,926,237,424 Rls. 393,499 $
88 1389 تايلند 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 97,600 3,925,010,224 Rls. 377,338 $
89 1389 تايلند 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 532,394 3,819,646,630 Rls. 370,758 $
90 1389 تايلند 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 131,429 3,775,789,960 Rls. 366,880 $
91 1389 تايلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 72,835 3,732,913,566 Rls. 360,529 $
92 1389 تايلند 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 237,250 3,613,951,565 Rls. 348,759 $
93 1389 تايلند 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 299,566 3,590,901,766 Rls. 347,335 $
94 1389 تايلند 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 81,013 3,510,570,984 Rls. 335,730 $
95 1389 تايلند 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 99,621 3,391,765,882 Rls. 329,330 $
96 1389 تايلند 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 9,813 3,351,225,825 Rls. 334,503 $
97 1389 تايلند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 239,437 3,248,934,724 Rls. 314,989 $
98 1389 تايلند 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 60,025 3,165,832,136 Rls. 309,115 $
99 1389 تايلند 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 209,764 3,022,444,905 Rls. 290,836 $
100 1389 تايلند 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 86,490 2,814,960,481 Rls. 271,469 $
101 1389 تايلند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 106,233 2,802,422,338 Rls. 267,025 $
102 1389 تايلند 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 90,963 2,700,370,650 Rls. 260,968 $
103 1389 تايلند 20071010 پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 161,865 2,561,548,326 Rls. 248,210 $
104 1389 تايلند 68118900 ساير اقلام فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 819,922 2,536,725,573 Rls. 250,222 $
105 1389 تايلند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 56,320 2,334,054,807 Rls. 225,514 $
106 1389 تايلند 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذکوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 15,000 2,299,259,168 Rls. 220,828 $
107 1389 تايلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 50,507 2,266,666,975 Rls. 218,453 $
108 1389 تايلند 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 63,545 2,259,510,190 Rls. 217,281 $
109 1389 تايلند 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 281,879 2,239,987,491 Rls. 221,124 $
110 1389 تايلند 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 102 2,208,822,000 Rls. 212,371 $
111 1389 تايلند 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 64,185 2,145,875,058 Rls. 210,216 $
112 1389 تايلند 67029000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن از ساير مواد. 59,350 2,120,136,656 Rls. 204,954 $
113 1389 تايلند 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 1,662 2,077,646,598 Rls. 200,043 $
114 1389 تايلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 62,449 2,026,968,866 Rls. 196,021 $
115 1389 تايلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,428 2,011,880,736 Rls. 194,111 $
116 1389 تايلند 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 23,735 1,959,731,064 Rls. 189,758 $
117 1389 تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 384,000 1,895,970,691 Rls. 183,602 $
118 1389 تايلند 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 83,343 1,885,493,469 Rls. 181,699 $
119 1389 تايلند 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 22,628 1,882,110,143 Rls. 181,975 $
120 1389 تايلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 105,600 1,808,848,820 Rls. 174,928 $
121 1389 تايلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 81,283 1,778,210,319 Rls. 172,462 $
122 1389 تايلند 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 193,193 1,724,969,789 Rls. 166,831 $
123 1389 تايلند 84281030 آسانسور با سيستم محرکه مغناطيس دا ئم (magnet permanent) 54,213 1,716,200,227 Rls. 165,617 $
124 1389 تايلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 90,704 1,705,847,922 Rls. 165,203 $
125 1389 تايلند 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 473,373 1,694,015,617 Rls. 164,439 $
126 1389 تايلند 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 2,200 1,568,803,450 Rls. 150,344 $
127 1389 تايلند 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 125,800 1,534,868,160 Rls. 153,487 $
128 1389 تايلند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 108,000 1,532,000,000 Rls. 148,637 $
129 1389 تايلند 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 66,508 1,457,819,688 Rls. 140,499 $
130 1389 تايلند 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 82,610 1,387,997,792 Rls. 133,641 $
131 1389 تايلند 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 342,761 1,361,727,006 Rls. 130,889 $
132 1389 تايلند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 7 1,331,951,531 Rls. 132,033 $
133 1389 تايلند 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmبه ضخامت کمترا ز75/4 mm. 81,000 1,331,406,000 Rls. 128,937 $
134 1389 تايلند 07104000 ذرت شيرين , يخ زده 150,000 1,326,385,830 Rls. 125,430 $
135 1389 تايلند 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 21,600 1,321,496,985 Rls. 127,226 $
136 1389 تايلند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 84,820 1,318,389,746 Rls. 127,918 $
137 1389 تايلند 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 12,215 1,312,502,360 Rls. 126,057 $
138 1389 تايلند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 35,160 1,294,839,387 Rls. 125,162 $
139 1389 تايلند 06031300 گل هاي اركيده (Orchids) 42,503 1,260,861,843 Rls. 121,952 $
140 1389 تايلند 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 108,393 1,254,813,268 Rls. 121,605 $
141 1389 تايلند 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 14,380 1,248,505,000 Rls. 120,594 $
142 1389 تايلند 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 45,670 1,246,057,927 Rls. 120,672 $
143 1389 تايلند 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 5,215 1,245,965,873 Rls. 118,720 $
144 1389 تايلند 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 38,430 1,229,529,227 Rls. 120,522 $
145 1389 تايلند 54024990 نخ ها، يک لا، بدون تا، ياباتابي کمتراز50 دور در متر غير از نخ دوخت از ساير مواد سنتتيک همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 95,928 1,201,053,205 Rls. 116,192 $
146 1389 تايلند 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 74,389 1,180,931,696 Rls. 113,805 $
147 1389 تايلند 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 190,910 1,158,381,304 Rls. 111,889 $
148 1389 تايلند 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 62,855 1,124,199,350 Rls. 107,664 $
149 1389 تايلند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 98,000 1,084,942,964 Rls. 104,311 $
150 1389 تايلند 20089200 مخلوطهاي ميوه ها,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره 2006 و 2007و200819) 345,528 1,080,274,661 Rls. 103,540 $
151 1389 تايلند 32041600 موادرنگي راكتيف وفرآورده هابراساس اين مواد 38,890 1,064,600,901 Rls. 105,054 $
152 1389 تايلند 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 177,525 1,053,640,958 Rls. 101,981 $
153 1389 تايلند 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 24,000 1,045,003,300 Rls. 100,957 $
154 1389 تايلند 13012000 صمغ عربي طبيعي 27,160 1,033,914,992 Rls. 100,060 $
155 1389 تايلند 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 240,360 1,028,425,592 Rls. 98,226 $
156 1389 تايلند 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 3,027 1,012,171,341 Rls. 99,210 $
157 1389 تايلند 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 82,402 997,001,705 Rls. 96,165 $
158 1389 تايلند 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 114,321 994,673,771 Rls. 95,519 $
159 1389 تايلند 72299010 مفتول ا زفولادفنري کرم سيليکون 86,939 974,624,139 Rls. 94,312 $
160 1389 تايلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 96,000 964,109,840 Rls. 92,640 $
161 1389 تايلند 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيک دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشک کردن 22,367 958,719,408 Rls. 92,739 $
162 1389 تايلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,855 958,579,213 Rls. 93,096 $
163 1389 تايلند 85340000 مدا رهاي چاپي 2,978 956,034,485 Rls. 92,749 $
164 1389 تايلند 34060000 ا نوا ع شمع و ا شياء همانند 45,622 947,197,418 Rls. 91,382 $
165 1389 تايلند 84821000 بلبرينگ. 10,825 944,240,966 Rls. 91,312 $
166 1389 تايلند 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 16,000 894,000,000 Rls. 86,536 $
167 1389 تايلند 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 77,667 883,584,972 Rls. 85,241 $
168 1389 تايلند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,641 880,600,000 Rls. 85,298 $
169 1389 تايلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 25,036 857,797,415 Rls. 83,277 $
170 1389 تايلند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,700 851,796,235 Rls. 81,959 $
171 1389 تايلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,680 849,125,830 Rls. 82,007 $
172 1389 تايلند 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 50,645 823,090,850 Rls. 79,326 $
173 1389 تايلند 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 18,000 820,333,074 Rls. 78,947 $
174 1389 تايلند 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 136,285 806,519,122 Rls. 78,351 $
175 1389 تايلند 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 32,657 796,693,297 Rls. 76,849 $
176 1389 تايلند 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 42,000 752,385,050 Rls. 72,765 $
177 1389 تايلند 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 20,364 745,618,588 Rls. 71,678 $
178 1389 تايلند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 41,015 715,185,096 Rls. 68,759 $
179 1389 تايلند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,754 710,344,699 Rls. 69,143 $
180 1389 تايلند 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 314 700,869,401 Rls. 70,256 $
181 1389 تايلند 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 32,381 699,705,894 Rls. 66,589 $
182 1389 تايلند 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 42,800 697,097,716 Rls. 66,926 $
183 1389 تايلند 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 32,876 682,623,143 Rls. 65,866 $
184 1389 تايلند 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 145 677,253,000 Rls. 67,482 $
185 1389 تايلند 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 240 662,993,314 Rls. 63,737 $
186 1389 تايلند 70119000 غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,که درجاي ديگرذکرنشده. 41,000 657,848,942 Rls. 63,249 $
187 1389 تايلند 03011090 ماهيهاي زنده زينتي اب شور 19,000 652,404,798 Rls. 63,347 $
188 1389 تايلند 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 47,381 650,124,572 Rls. 62,858 $
189 1389 تايلند 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 12,500 650,016,289 Rls. 62,785 $
190 1389 تايلند 33051000 شامپوها 30,388 634,373,639 Rls. 61,252 $
191 1389 تايلند 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 16,830 631,085,144 Rls. 60,850 $
192 1389 تايلند 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 47,138 623,966,267 Rls. 59,964 $
193 1389 تايلند 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 23,131 619,055,359 Rls. 58,704 $
194 1389 تايلند 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,059 611,601,816 Rls. 59,134 $
195 1389 تايلند 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 39,000 606,796,000 Rls. 58,889 $
196 1389 تايلند 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 6,873 600,072,523 Rls. 57,909 $
197 1389 تايلند 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 8,722 594,048,560 Rls. 57,610 $
198 1389 تايلند 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 1,163 590,482,238 Rls. 56,799 $
199 1389 تايلند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 53,344 572,421,187 Rls. 55,293 $
200 1389 تايلند 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 753 565,747,875 Rls. 54,302 $
مجموع کل
2,701,357,552,052 ريال
مجموع کل
261,525,016 دلار