آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 دانمارک 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 1,703 352,003,648 Rls. 33,910 $
102 1389 دانمارک 85333100 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 365 349,400,636 Rls. 33,791 $
103 1389 دانمارک 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 580 339,874,920 Rls. 32,914 $
104 1389 دانمارک 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 64 327,107,134 Rls. 32,789 $
105 1389 دانمارک 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 600 324,924,015 Rls. 31,467 $
106 1389 دانمارک 90061000 دوربين عکاسي ا زنوع موردا ستفاده برا ي تهيه کليشه يا سيلندر چاپ 1,250 316,701,632 Rls. 30,945 $
107 1389 دانمارک 84132010 تلمبه هاي دستي پزشکي (همووا ک ) 113 313,756,496 Rls. 30,189 $
108 1389 دانمارک 90153000 ترا زها 193 310,761,351 Rls. 29,985 $
109 1389 دانمارک 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,057 310,338,550 Rls. 29,884 $
110 1389 دانمارک 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 46,135 306,760,954 Rls. 29,436 $
111 1389 دانمارک 84823000 رولربيرينگ کروي. 374 303,941,876 Rls. 29,383 $
112 1389 دانمارک 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 1,590 303,103,417 Rls. 29,212 $
113 1389 دانمارک 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 1,950 299,017,110 Rls. 28,743 $
114 1389 دانمارک 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,505 294,269,847 Rls. 28,353 $
115 1389 دانمارک 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 7,170 293,189,328 Rls. 28,201 $
116 1389 دانمارک 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 402 292,831,855 Rls. 28,359 $
117 1389 دانمارک 90261010 فلومتر 221 281,586,025 Rls. 27,061 $
118 1389 دانمارک 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 590 280,396,383 Rls. 27,026 $
119 1389 دانمارک 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 430 278,168,338 Rls. 26,911 $
120 1389 دانمارک 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 1,600 275,240,010 Rls. 27,464 $
121 1389 دانمارک 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,780 269,530,738 Rls. 26,044 $
122 1389 دانمارک 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 1,060 267,675,660 Rls. 25,911 $
123 1389 دانمارک 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 600 266,575,520 Rls. 25,689 $
124 1389 دانمارک 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 15,500 262,516,909 Rls. 25,325 $
125 1389 دانمارک 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 1,540 257,914,372 Rls. 24,884 $
126 1389 دانمارک 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 69 254,119,948 Rls. 25,531 $
127 1389 دانمارک 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 555 252,532,183 Rls. 24,279 $
128 1389 دانمارک 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 2,700 249,894,359 Rls. 24,026 $
129 1389 دانمارک 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 2,584 244,252,626 Rls. 23,641 $
130 1389 دانمارک 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 200 242,806,000 Rls. 23,235 $
131 1389 دانمارک 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 6,096 240,528,831 Rls. 22,973 $
132 1389 دانمارک 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 5,000 239,266,730 Rls. 23,160 $
133 1389 دانمارک 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 6 237,001,624 Rls. 22,912 $
134 1389 دانمارک 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 340 236,622,222 Rls. 22,880 $
135 1389 دانمارک 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 65 233,843,670 Rls. 22,705 $
136 1389 دانمارک 85023100 مجموعه مولدهائي که بانيروي باد کار ميکنند 817 232,941,601 Rls. 22,331 $
137 1389 دانمارک 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 40 231,336,657 Rls. 22,249 $
138 1389 دانمارک 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 25,000 230,798,567 Rls. 22,145 $
139 1389 دانمارک 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 120 225,581,596 Rls. 21,705 $
140 1389 دانمارک 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 700 222,298,362 Rls. 21,568 $
141 1389 دانمارک 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 25 211,923,995 Rls. 20,385 $
142 1389 دانمارک 29181100 ا سيدلاکتيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 2,500 208,481,000 Rls. 20,174 $
143 1389 دانمارک 40103200 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه غيرشياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا کثر0 717 205,428,242 Rls. 19,621 $
144 1389 دانمارک 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 1,500 204,384,346 Rls. 20,213 $
145 1389 دانمارک 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 3,200 202,990,400 Rls. 19,505 $
146 1389 دانمارک 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 145 200,814,456 Rls. 19,376 $
147 1389 دانمارک 84409000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي صحافي ودوخت اوراق 2,650 198,172,243 Rls. 19,149 $
148 1389 دانمارک 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 35 191,548,986 Rls. 18,425 $
149 1389 دانمارک 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوکز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذکوردرجاي ديگر 50 191,464,970 Rls. 18,501 $
150 1389 دانمارک 90321000 ترموستات 937 188,143,589 Rls. 18,227 $
151 1389 دانمارک 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 1,220 186,163,081 Rls. 17,815 $
152 1389 دانمارک 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 40,000 186,105,006 Rls. 18,009 $
153 1389 دانمارک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 410 182,128,220 Rls. 17,710 $
154 1389 دانمارک 80070010 ورقه ونوارهاي (foil) از قلع (حتي چاپ شده يا ملحق شده بر روي كاغذ ، مقوا ، مواد پلاستيك يا روي تكيه گاه از مواد حداكثر 0.2 ميليمتر (بدون در نظر گرفتن تكيه گاه) پودر وفلس قلع 305 180,797,655 Rls. 17,420 $
155 1389 دانمارک 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 378 175,245,238 Rls. 17,228 $
156 1389 دانمارک 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 390 174,718,145 Rls. 16,942 $
157 1389 دانمارک 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 2,070 172,344,947 Rls. 16,802 $
158 1389 دانمارک 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 60 171,851,376 Rls. 17,165 $
159 1389 دانمارک 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 905 170,324,299 Rls. 16,399 $
160 1389 دانمارک 49119920 فيلم ها ا زموا دپلميري چاپ شده 1,100 169,800,000 Rls. 16,224 $
161 1389 دانمارک 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 112 164,944,790 Rls. 15,915 $
162 1389 دانمارک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 37 164,099,897 Rls. 15,785 $
163 1389 دانمارک 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,که درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 717 162,519,856 Rls. 15,522 $
164 1389 دانمارک 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 80 161,772,990 Rls. 15,700 $
165 1389 دانمارک 84283200 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع سطلي(bucket),که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,200 161,093,973 Rls. 15,541 $
166 1389 دانمارک 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,848 158,951,989 Rls. 15,422 $
167 1389 دانمارک 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 13 156,364,741 Rls. 15,054 $
168 1389 دانمارک 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,315 155,730,635 Rls. 14,902 $
169 1389 دانمارک 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 1,578 155,647,845 Rls. 14,994 $
170 1389 دانمارک 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 7,000 154,450,152 Rls. 14,988 $
171 1389 دانمارک 90311010 دستگاه بالانسي چرخ خودرو 315 150,404,638 Rls. 14,481 $
172 1389 دانمارک 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 23 148,821,383 Rls. 14,319 $
173 1389 دانمارک 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 336 147,361,136 Rls. 14,168 $
174 1389 دانمارک 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 56 147,002,044 Rls. 14,150 $
175 1389 دانمارک 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 622 145,843,690 Rls. 14,124 $
176 1389 دانمارک 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 140 144,925,892 Rls. 13,984 $
177 1389 دانمارک 84271012 ارابه هاي صفاف خودرو ،مستعمل ، دا را ي موتوربرقي ،باظرفيت 5 تن وبالاتر 6,600 143,657,097 Rls. 13,905 $
178 1389 دانمارک 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 205 142,409,048 Rls. 13,742 $
179 1389 دانمارک 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 597 135,921,640 Rls. 13,163 $
180 1389 دانمارک 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 6,000 135,581,149 Rls. 13,488 $
181 1389 دانمارک 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال ،باقدرت بيش از 110اسب بخار 586 135,314,070 Rls. 12,984 $
182 1389 دانمارک 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 288 131,797,369 Rls. 12,616 $
183 1389 دانمارک 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 32 130,092,455 Rls. 12,635 $
184 1389 دانمارک 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 24 128,954,819 Rls. 12,401 $
185 1389 دانمارک 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 39 127,380,733 Rls. 12,254 $
186 1389 دانمارک 78019920 آلياژهاي سرب به صورت كارنشده 180 126,195,840 Rls. 12,240 $
187 1389 دانمارک 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 927 121,719,372 Rls. 11,745 $
188 1389 دانمارک 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 1,328 116,322,213 Rls. 11,238 $
189 1389 دانمارک 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 23 113,727,800 Rls. 10,836 $
190 1389 دانمارک 19019000 ساير غير از رديفهاي 19011000 و 19012000 منطبق با شرايط رديف 1901 500 112,419,638 Rls. 11,018 $
191 1389 دانمارک 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 2,570 109,333,635 Rls. 10,489 $
192 1389 دانمارک 40103300 تسمه ا نتقال نيروبيا نتهابامقطع ذوزنقه شياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز180وحدا کثر240 2,125 108,359,458 Rls. 10,350 $
193 1389 دانمارک 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 436 108,228,268 Rls. 10,481 $
194 1389 دانمارک 90184910 دستگاه پليمريزا سيون کامپوزيت دندا ني با توليد نورلايت کيور(Curing Light Unit) 10 107,203,020 Rls. 10,347 $
195 1389 دانمارک 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,000 106,709,493 Rls. 10,249 $
196 1389 دانمارک 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 40 106,156,545 Rls. 10,231 $
197 1389 دانمارک 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, دا را ي موتوربرقي 740 105,358,351 Rls. 10,523 $
198 1389 دانمارک 84253900 ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ). 1,444 102,847,123 Rls. 9,915 $
199 1389 دانمارک 29181300 ا ملاح و ا سترهاي ا سيدتارتريک 3,000 102,446,859 Rls. 9,789 $
200 1389 دانمارک 21061020 موا دپروتئيني تکستوره سويا 1,800 101,164,600 Rls. 9,789 $
201 1389 دانمارک 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 85 95,243,302 Rls. 9,159 $
202 1389 دانمارک 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 200 95,236,596 Rls. 9,216 $
203 1389 دانمارک 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 93 93,144,509 Rls. 8,942 $
204 1389 دانمارک 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 20 92,942,307 Rls. 8,940 $
205 1389 دانمارک 85044030 منبع تغذيه را يانه 63 91,177,085 Rls. 8,729 $
206 1389 دانمارک 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,875 91,128,558 Rls. 8,744 $
207 1389 دانمارک 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 465 88,542,032 Rls. 8,822 $
208 1389 دانمارک 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 313 86,404,434 Rls. 8,337 $
209 1389 دانمارک 90138000 سايروسايل آلات ودستگاهها 103 85,257,126 Rls. 8,159 $
210 1389 دانمارک 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 700 84,520,326 Rls. 8,351 $
211 1389 دانمارک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,536 83,514,738 Rls. 8,013 $
212 1389 دانمارک 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 3 81,294,561 Rls. 7,782 $
213 1389 دانمارک 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,100 80,505,786 Rls. 7,779 $
214 1389 دانمارک 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 6,950 78,885,825 Rls. 7,537 $
215 1389 دانمارک 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 103 78,333,865 Rls. 7,658 $
216 1389 دانمارک 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 1,434 77,518,655 Rls. 7,494 $
217 1389 دانمارک 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 600 75,728,240 Rls. 7,298 $
218 1389 دانمارک 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 144 74,118,299 Rls. 7,119 $
219 1389 دانمارک 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 634 71,804,788 Rls. 6,850 $
220 1389 دانمارک 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 620 71,749,020 Rls. 6,897 $
221 1389 دانمارک 35040000 پپتون هاوسايرمواد پروتيني ومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده باكروم 6,000 70,383,690 Rls. 6,793 $
222 1389 دانمارک 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر 5,154 70,116,164 Rls. 6,766 $
223 1389 دانمارک 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 38 68,007,721 Rls. 6,592 $
224 1389 دانمارک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 580 63,893,627 Rls. 6,144 $
225 1389 دانمارک 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 533 63,300,000 Rls. 6,101 $
226 1389 دانمارک 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 20 62,730,000 Rls. 6,103 $
227 1389 دانمارک 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 540 60,040,348 Rls. 5,900 $
228 1389 دانمارک 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,500 56,228,132 Rls. 5,441 $
229 1389 دانمارک 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 364 56,002,845 Rls. 5,521 $
230 1389 دانمارک 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 213 51,758,895 Rls. 4,977 $
231 1389 دانمارک 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 13 51,644,839 Rls. 4,983 $
232 1389 دانمارک 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 447 49,084,410 Rls. 4,817 $
233 1389 دانمارک 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 34 48,607,686 Rls. 4,664 $
234 1389 دانمارک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 454 47,752,070 Rls. 4,561 $
235 1389 دانمارک 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 28 46,456,161 Rls. 4,590 $
236 1389 دانمارک 85423300 آمپلي فاير ها 580 46,145,203 Rls. 4,397 $
237 1389 دانمارک 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 40 46,117,854 Rls. 4,435 $
238 1389 دانمارک 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 300 45,991,182 Rls. 4,419 $
239 1389 دانمارک 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 1,592 45,730,308 Rls. 4,533 $
240 1389 دانمارک 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 500 44,794,768 Rls. 4,323 $
241 1389 دانمارک 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 195 44,683,236 Rls. 4,316 $
242 1389 دانمارک 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 166 44,157,429 Rls. 4,393 $
243 1389 دانمارک 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 2,520 42,858,515 Rls. 4,093 $
244 1389 دانمارک 27101930 گريس 50 42,180,000 Rls. 4,070 $
245 1389 دانمارک 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 270 38,244,419 Rls. 3,680 $
246 1389 دانمارک 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 600 38,008,313 Rls. 3,672 $
247 1389 دانمارک 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 3 37,934,922 Rls. 3,619 $
248 1389 دانمارک 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 109 36,850,455 Rls. 3,546 $
249 1389 دانمارک 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 200 35,466,249 Rls. 3,516 $
250 1389 دانمارک 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 20 35,090,580 Rls. 3,518 $
251 1389 دانمارک 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 110 33,277,987 Rls. 3,230 $
252 1389 دانمارک 90041000 عينک آفتابي 35 31,748,726 Rls. 3,075 $
253 1389 دانمارک 29371200 ا نسولين و ا ملاح آن 340 31,442,670 Rls. 3,045 $
254 1389 دانمارک 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 1,135 31,101,389 Rls. 3,001 $
255 1389 دانمارک 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 45 29,413,475 Rls. 2,906 $
256 1389 دانمارک 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 5 29,353,480 Rls. 2,841 $
257 1389 دانمارک 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 32 28,979,499 Rls. 2,734 $
258 1389 دانمارک 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 7 27,978,004 Rls. 2,703 $
259 1389 دانمارک 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 275 26,690,000 Rls. 2,543 $
260 1389 دانمارک 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 8 25,898,592 Rls. 2,500 $
261 1389 دانمارک 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 285 25,089,126 Rls. 2,414 $
262 1389 دانمارک 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 71 24,435,648 Rls. 2,354 $
263 1389 دانمارک 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 5 23,847,939 Rls. 2,302 $
264 1389 دانمارک 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 78 23,540,855 Rls. 2,284 $
265 1389 دانمارک 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2 22,912,217 Rls. 2,208 $
266 1389 دانمارک 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4 21,689,821 Rls. 2,085 $
267 1389 دانمارک 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 54 21,656,785 Rls. 2,064 $
268 1389 دانمارک 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 268 20,725,939 Rls. 1,994 $
269 1389 دانمارک 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 41 19,552,699 Rls. 1,888 $
270 1389 دانمارک 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 50 19,173,373 Rls. 1,843 $
271 1389 دانمارک 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 144 19,000,000 Rls. 1,827 $
272 1389 دانمارک 87168000 وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند 168 17,962,278 Rls. 1,737 $
273 1389 دانمارک 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 8 17,925,292 Rls. 1,720 $
274 1389 دانمارک 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 21 17,653,255 Rls. 1,704 $
275 1389 دانمارک 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 160 17,441,162 Rls. 1,686 $
276 1389 دانمارک 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 15 17,419,393 Rls. 1,690 $
277 1389 دانمارک 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 8 17,265,223 Rls. 1,660 $
278 1389 دانمارک 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 10 16,653,962 Rls. 1,659 $
279 1389 دانمارک 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 62 16,372,818 Rls. 1,574 $
280 1389 دانمارک 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 96 16,174,566 Rls. 1,561 $
281 1389 دانمارک 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5 14,780,540 Rls. 1,426 $
282 1389 دانمارک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 110 14,622,951 Rls. 1,407 $
283 1389 دانمارک 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 30 14,148,721 Rls. 1,367 $
284 1389 دانمارک 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 1 14,055,309 Rls. 1,359 $
285 1389 دانمارک 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 272 13,514,900 Rls. 1,300 $
286 1389 دانمارک 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 1 13,419,659 Rls. 1,360 $
287 1389 دانمارک 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 2 13,345,445 Rls. 1,291 $
288 1389 دانمارک 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 100 11,933,367 Rls. 1,158 $
289 1389 دانمارک 90278010 دستگاه PH متر 18 11,001,779 Rls. 1,058 $
290 1389 دانمارک 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 100 10,859,518 Rls. 1,049 $
291 1389 دانمارک 49029020 کاتالوگ هاي طبي که کمتر چهارباردر هفته منتشر مي شود 140 10,004,725 Rls. 962 $
292 1389 دانمارک 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 16 9,282,201 Rls. 899 $
293 1389 دانمارک 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 78 8,788,585 Rls. 853 $
294 1389 دانمارک 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 20 8,644,897 Rls. 835 $
295 1389 دانمارک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 25 8,562,283 Rls. 824 $
296 1389 دانمارک 38089410 ضدعفوني كننده هوا هابصورت محصول آماده 250 7,439,065 Rls. 714 $
297 1389 دانمارک 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 8 7,122,847 Rls. 691 $
298 1389 دانمارک 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 64 6,419,534 Rls. 621 $
299 1389 دانمارک 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 48 6,026,147 Rls. 583 $
300 1389 دانمارک 63090000 لباس وسايرا شياءمستعمل. 531 5,182,000 Rls. 500 $
مجموع کل
24,232,318,856 ريال
مجموع کل
2,343,379 دلار