آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 فرانسه 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 23 2,116,356,805 Rls. 206,102 $
202 1389 فرانسه 87082100 کمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 16,185 2,108,045,420 Rls. 203,362 $
203 1389 فرانسه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 29,903 2,102,973,670 Rls. 202,353 $
204 1389 فرانسه 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 31,350 2,102,209,721 Rls. 202,766 $
205 1389 فرانسه 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 18,000 2,089,689,120 Rls. 201,832 $
206 1389 فرانسه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2,634 2,061,310,290 Rls. 198,869 $
207 1389 فرانسه 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 1,958 2,038,134,904 Rls. 199,702 $
208 1389 فرانسه 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 1,209 2,013,472,000 Rls. 199,600 $
209 1389 فرانسه 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 2,606 2,011,890,040 Rls. 193,581 $
210 1389 فرانسه 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 13,528 2,000,638,229 Rls. 193,758 $
211 1389 فرانسه 30029010 عوامل ميکرو ارگانيسم (عوامل ميکروبي کنترل کننده آفات ، بيماريها وعلف هاي هرز) 750 1,997,055,207 Rls. 191,106 $
212 1389 فرانسه 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 58,895 1,996,942,539 Rls. 190,839 $
213 1389 فرانسه 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 109,948 1,995,558,400 Rls. 192,615 $
214 1389 فرانسه 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 9,260 1,991,986,076 Rls. 191,696 $
215 1389 فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 79,746 1,989,174,375 Rls. 191,910 $
216 1389 فرانسه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 98,000 1,988,684,584 Rls. 192,296 $
217 1389 فرانسه 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 8,623 1,986,442,364 Rls. 191,311 $
218 1389 فرانسه 48184010 پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد 62,000 1,977,857,004 Rls. 197,549 $
219 1389 فرانسه 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 3,025 1,975,939,263 Rls. 192,479 $
220 1389 فرانسه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 17,950 1,951,625,107 Rls. 191,849 $
221 1389 فرانسه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 12,000 1,928,321,031 Rls. 189,497 $
222 1389 فرانسه 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 3,720 1,925,693,368 Rls. 186,003 $
223 1389 فرانسه 17029000 عسل مصنوعي ,کارا مل و ساير قندها (همچنين ,قند معکوس invert ),غيرمذکوردر جاي ديگر 116,561 1,903,757,402 Rls. 185,360 $
224 1389 فرانسه 29034900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقوي حاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29034100 لغايت 29034700 51,514 1,886,317,626 Rls. 184,078 $
225 1389 فرانسه 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 48,861 1,873,905,803 Rls. 180,226 $
226 1389 فرانسه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 226,740 1,871,267,790 Rls. 181,052 $
227 1389 فرانسه 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 7,219 1,866,146,379 Rls. 179,786 $
228 1389 فرانسه 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 13,754 1,861,400,900 Rls. 178,115 $
229 1389 فرانسه 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 767 1,836,369,021 Rls. 178,116 $
230 1389 فرانسه 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 1,834 1,819,437,295 Rls. 175,720 $
231 1389 فرانسه 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 2,241 1,819,157,712 Rls. 175,934 $
232 1389 فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 39,526 1,819,026,788 Rls. 175,427 $
233 1389 فرانسه 85021210 ژنرا تور ديزل فرودگاهي تامين برق هوا پيما 115 ولت 400هرتز و قدرت 90کيلو ولت آمپر 21,000 1,803,621,163 Rls. 180,796 $
234 1389 فرانسه 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 13,346 1,789,066,004 Rls. 172,520 $
235 1389 فرانسه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 40,820 1,779,557,735 Rls. 170,822 $
236 1389 فرانسه 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 1,103 1,774,299,466 Rls. 175,738 $
237 1389 فرانسه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 89,490 1,766,288,815 Rls. 169,983 $
238 1389 فرانسه 29163200 پرا کسيد بنزوئيل و کلروبنزوئيل 44,986 1,764,622,708 Rls. 172,550 $
239 1389 فرانسه 28418000 تنگستات ها (ولفرا مات ها) 350 1,764,231,578 Rls. 166,453 $
240 1389 فرانسه 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 503 1,758,883,609 Rls. 169,588 $
241 1389 فرانسه 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,076 1,751,391,489 Rls. 170,055 $
242 1389 فرانسه 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 75,496 1,740,138,090 Rls. 170,524 $
243 1389 فرانسه 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 14,801 1,728,694,735 Rls. 168,321 $
244 1389 فرانسه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 18,870 1,725,297,238 Rls. 167,866 $
245 1389 فرانسه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 16,062 1,719,405,419 Rls. 166,345 $
246 1389 فرانسه 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 13,917 1,699,503,948 Rls. 166,569 $
247 1389 فرانسه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 45,800 1,687,009,570 Rls. 164,175 $
248 1389 فرانسه 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 40,849 1,671,877,375 Rls. 163,791 $
249 1389 فرانسه 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 59,351 1,657,505,595 Rls. 160,291 $
250 1389 فرانسه 85340000 مدا رهاي چاپي 1,465 1,645,575,877 Rls. 159,841 $
251 1389 فرانسه 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 576 1,626,494,929 Rls. 158,752 $
252 1389 فرانسه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15,658 1,616,592,156 Rls. 156,715 $
253 1389 فرانسه 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 54,392 1,614,774,963 Rls. 155,211 $
254 1389 فرانسه 29161100 ا سيدهاي ا کريليک و ا ملاح آن 175,038 1,614,274,417 Rls. 156,923 $
255 1389 فرانسه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 156,515 1,607,300,002 Rls. 153,651 $
256 1389 فرانسه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,678 1,604,653,950 Rls. 154,265 $
257 1389 فرانسه 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 236,475 1,595,896,069 Rls. 153,174 $
258 1389 فرانسه 84099130 گژنپين مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 5,817 1,593,255,137 Rls. 153,168 $
259 1389 فرانسه 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 593 1,549,357,392 Rls. 150,074 $
260 1389 فرانسه 29339100 آلپرا زولام (inn) کامازپام (inn) کلرديازپوکسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 650 1,548,047,408 Rls. 154,328 $
261 1389 فرانسه 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 200 1,542,825,000 Rls. 148,450 $
262 1389 فرانسه 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 4,998 1,540,297,670 Rls. 148,591 $
263 1389 فرانسه 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,084 1,526,036,059 Rls. 147,102 $
264 1389 فرانسه 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 2,463 1,513,110,367 Rls. 145,544 $
265 1389 فرانسه 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 2,986 1,512,041,317 Rls. 145,745 $
266 1389 فرانسه 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 3,967 1,507,447,034 Rls. 145,381 $
267 1389 فرانسه 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 7,890 1,504,700,000 Rls. 147,118 $
268 1389 فرانسه 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 120,916 1,501,104,488 Rls. 144,517 $
269 1389 فرانسه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,424 1,494,972,328 Rls. 143,742 $
270 1389 فرانسه 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 10,035 1,482,356,305 Rls. 142,735 $
271 1389 فرانسه 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 35,752 1,480,518,951 Rls. 143,299 $
272 1389 فرانسه 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,862 1,477,320,684 Rls. 142,233 $
273 1389 فرانسه 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 13,331 1,468,630,279 Rls. 141,895 $
274 1389 فرانسه 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 26,178 1,461,326,213 Rls. 141,067 $
275 1389 فرانسه 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 313,825 1,448,590,520 Rls. 140,116 $
276 1389 فرانسه 11081210 نشاسته ذرت گريد دارويي 206,000 1,445,984,816 Rls. 140,943 $
277 1389 فرانسه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 29,846 1,444,476,749 Rls. 138,918 $
278 1389 فرانسه 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 250 1,443,953,541 Rls. 144,222 $
279 1389 فرانسه 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 2,950 1,439,070,926 Rls. 139,175 $
280 1389 فرانسه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 762 1,434,227,877 Rls. 141,972 $
281 1389 فرانسه 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 40,510 1,433,988,298 Rls. 138,136 $
282 1389 فرانسه 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 42,435 1,426,487,726 Rls. 137,334 $
283 1389 فرانسه 31026000 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي نيترا ت کلسيم و نيترا ت آمونيوم 276,000 1,425,622,481 Rls. 137,303 $
284 1389 فرانسه 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 12,360 1,400,667,022 Rls. 132,406 $
285 1389 فرانسه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 34,000 1,381,337,018 Rls. 131,098 $
286 1389 فرانسه 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 39,211 1,379,142,247 Rls. 132,648 $
287 1389 فرانسه 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 30,000 1,374,886,000 Rls. 132,162 $
288 1389 فرانسه 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 1,699 1,374,556,312 Rls. 132,607 $
289 1389 فرانسه 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, دا را ي موتوربرقي 4,182 1,370,271,670 Rls. 131,938 $
290 1389 فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 13,165 1,358,787,191 Rls. 130,702 $
291 1389 فرانسه 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 69,374 1,357,340,105 Rls. 131,656 $
292 1389 فرانسه 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 51,000 1,354,671,846 Rls. 130,718 $
293 1389 فرانسه 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 11,300 1,351,420,073 Rls. 131,456 $
294 1389 فرانسه 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرازمركبات ونعناع 9,936 1,346,916,984 Rls. 130,013 $
295 1389 فرانسه 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 28,400 1,345,565,160 Rls. 129,647 $
296 1389 فرانسه 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 10,892 1,336,684,407 Rls. 129,711 $
297 1389 فرانسه 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 193,560 1,331,398,575 Rls. 128,192 $
298 1389 فرانسه 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 12,930 1,324,515,773 Rls. 127,780 $
299 1389 فرانسه 29054300 مانيتول 15,050 1,318,430,288 Rls. 128,510 $
300 1389 فرانسه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,345 1,316,632,087 Rls. 126,171 $
301 1389 فرانسه 23062000 کنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز دا نه کتان 408,000 1,315,225,070 Rls. 126,900 $
302 1389 فرانسه 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 72,000 1,314,508,430 Rls. 126,565 $
303 1389 فرانسه 68052020 تسمه هاي سنباده با محيط 4 متر وكمتر 7,029 1,313,271,199 Rls. 126,446 $
304 1389 فرانسه 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 15,796 1,302,625,925 Rls. 125,567 $
305 1389 فرانسه 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 205 1,297,311,300 Rls. 124,735 $
306 1389 فرانسه 85176920 پيجر 369 1,291,129,577 Rls. 124,614 $
307 1389 فرانسه 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 599 1,290,798,197 Rls. 124,962 $
308 1389 فرانسه 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 2,010 1,290,493,115 Rls. 124,588 $
309 1389 فرانسه 85369030 ترمينال ريلي 11,090 1,279,853,727 Rls. 123,458 $
310 1389 فرانسه 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 26,394 1,278,671,107 Rls. 125,937 $
311 1389 فرانسه 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 6,762 1,278,202,989 Rls. 124,493 $
312 1389 فرانسه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 12,449 1,261,465,313 Rls. 123,017 $
313 1389 فرانسه 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها که درجاي ديگر مذکور نباشد. 1,248 1,256,992,177 Rls. 120,340 $
314 1389 فرانسه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 42,716 1,251,499,916 Rls. 126,292 $
315 1389 فرانسه 32071010 پيگمانهاي آماده محتوي حدا قل 7 درصد فلزطلا يا پلاتينوم يانقره ياپالاديوم 300 1,246,629,873 Rls. 120,285 $
316 1389 فرانسه 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 5,901 1,245,178,116 Rls. 119,190 $
317 1389 فرانسه 82072010 حديده کشش مفتول به صورت خام (نيمه ساخته يا کارنشده ) 70 1,237,630,835 Rls. 118,820 $
318 1389 فرانسه 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 9,830 1,236,344,732 Rls. 120,676 $
319 1389 فرانسه 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 32,000 1,234,831,405 Rls. 118,996 $
320 1389 فرانسه 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,779 1,226,489,680 Rls. 118,766 $
321 1389 فرانسه 90321000 ترموستات 7,754 1,225,049,920 Rls. 117,805 $
322 1389 فرانسه 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,730 1,217,163,881 Rls. 116,855 $
323 1389 فرانسه 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 13,825 1,215,760,924 Rls. 116,133 $
324 1389 فرانسه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 3,361 1,213,740,943 Rls. 117,427 $
325 1389 فرانسه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 3,100 1,195,744,717 Rls. 115,199 $
326 1389 فرانسه 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 4,168 1,189,262,685 Rls. 114,606 $
327 1389 فرانسه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 23,016 1,182,953,368 Rls. 113,851 $
328 1389 فرانسه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 4,008 1,180,525,909 Rls. 115,668 $
329 1389 فرانسه 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 459 1,177,010,196 Rls. 113,655 $
330 1389 فرانسه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,356 1,175,933,185 Rls. 116,961 $
331 1389 فرانسه 06024000 درختچه گل رزحتي پيوندزده 3,800 1,169,413,244 Rls. 112,693 $
332 1389 فرانسه 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 120 1,167,374,994 Rls. 112,388 $
333 1389 فرانسه 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 5,100 1,152,899,657 Rls. 110,343 $
334 1389 فرانسه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 15,054 1,152,765,312 Rls. 110,984 $
335 1389 فرانسه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 61,745 1,150,112,716 Rls. 109,868 $
336 1389 فرانسه 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 7,414 1,146,258,140 Rls. 110,625 $
337 1389 فرانسه 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 4,559 1,142,480,926 Rls. 110,063 $
338 1389 فرانسه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 55,300 1,133,866,698 Rls. 108,996 $
339 1389 فرانسه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 1,108,476,654 Rls. 110,848 $
340 1389 فرانسه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 1,170 1,102,118,135 Rls. 106,435 $
341 1389 فرانسه 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 3,057 1,091,187,940 Rls. 105,203 $
342 1389 فرانسه 35071000 پنير مايه و کنسانتره هاي آن 254 1,086,697,308 Rls. 104,763 $
343 1389 فرانسه 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 975 1,074,345,336 Rls. 104,257 $
344 1389 فرانسه 64021220 کفش هاي اسکي بارويه وتخت بيروني از كائوچو يا پلاستيك 5,460 1,068,943,945 Rls. 103,228 $
345 1389 فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 3,870 1,065,187,955 Rls. 103,126 $
346 1389 فرانسه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 48,762 1,064,014,780 Rls. 102,774 $
347 1389 فرانسه 90072000 پروژکتورهاي سينماتوگرا في 980 1,062,817,244 Rls. 102,223 $
348 1389 فرانسه 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 196 1,060,819,421 Rls. 101,884 $
349 1389 فرانسه 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,750 1,045,000,000 Rls. 102,421 $
350 1389 فرانسه 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 2,288 1,043,186,423 Rls. 100,948 $
351 1389 فرانسه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,142 1,040,995,937 Rls. 100,051 $
352 1389 فرانسه 13019000 گم لاك ,صمغ ها ,رزين ها ,صمغ هاي رزيني اولئورزين هابصورت طبيعي غبراز صمغ عربي 6,700 1,040,113,657 Rls. 100,310 $
353 1389 فرانسه 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 20 1,040,075,244 Rls. 100,939 $
354 1389 فرانسه 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 21,604 1,039,040,190 Rls. 102,091 $
355 1389 فرانسه 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 6,130 1,038,760,775 Rls. 100,348 $
356 1389 فرانسه 90261010 فلومتر 1,178 1,037,609,765 Rls. 100,680 $
357 1389 فرانسه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 36,350 1,024,453,827 Rls. 99,019 $
358 1389 فرانسه 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 35,368 1,022,170,001 Rls. 98,252 $
359 1389 فرانسه 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 11,600 1,021,020,929 Rls. 98,411 $
360 1389 فرانسه 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 37,591 1,008,245,867 Rls. 97,202 $
361 1389 فرانسه 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 21,611 1,007,870,655 Rls. 97,215 $
362 1389 فرانسه 83023000 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند ، برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي 6,926 996,748,471 Rls. 96,131 $
363 1389 فرانسه 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 6,964 996,366,111 Rls. 96,029 $
364 1389 فرانسه 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 1,896 989,353,719 Rls. 95,696 $
365 1389 فرانسه 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 11,196 982,974,330 Rls. 95,303 $
366 1389 فرانسه 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 102,331 982,750,735 Rls. 95,009 $
367 1389 فرانسه 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,365 981,477,092 Rls. 94,818 $
368 1389 فرانسه 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,336 979,667,347 Rls. 94,959 $
369 1389 فرانسه 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 12,106 978,471,646 Rls. 95,038 $
370 1389 فرانسه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 49,800 977,684,685 Rls. 94,586 $
371 1389 فرانسه 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 1,111 969,756,126 Rls. 93,320 $
372 1389 فرانسه 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 11,174 957,209,754 Rls. 92,807 $
373 1389 فرانسه 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 18,022 953,648,658 Rls. 92,038 $
374 1389 فرانسه 29182390 ساير استرهاي اسيد ساليسيليک واملاح آنها غيرمذکور در رديف هاي 29181100 لغايت 29182340 6,600 942,962,724 Rls. 90,984 $
375 1389 فرانسه 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 5,490 940,981,095 Rls. 91,011 $
376 1389 فرانسه 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 50 939,202,318 Rls. 89,490 $
377 1389 فرانسه 29094400 ساير مو نو اكليل اترهاي ا تيلن گليکول يادي ا تيلن گليکول 5,100 938,799,954 Rls. 91,097 $
378 1389 فرانسه 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 20,293 934,116,517 Rls. 90,277 $
379 1389 فرانسه 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 5,970 930,700,582 Rls. 90,651 $
380 1389 فرانسه 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 3,284 923,607,216 Rls. 89,287 $
381 1389 فرانسه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 49,650 923,382,618 Rls. 88,910 $
382 1389 فرانسه 25086000 موليت 122,200 918,291,080 Rls. 88,751 $
383 1389 فرانسه 01051290 ساير بوقلمون زنده به وزن 185گرم وكمتر ،به غيراز مولد نژاد وجوجه يكروزه گوشتي . 2,094 917,783,004 Rls. 88,318 $
384 1389 فرانسه 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 3,000 916,131,870 Rls. 87,551 $
385 1389 فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 15,000 910,829,710 Rls. 90,107 $
386 1389 فرانسه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 9,359 908,182,081 Rls. 87,876 $
387 1389 فرانسه 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 38,300 900,526,206 Rls. 85,839 $
388 1389 فرانسه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,366 883,715,069 Rls. 84,896 $
389 1389 فرانسه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 8,420 883,515,000 Rls. 85,257 $
390 1389 فرانسه 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,300 882,357,265 Rls. 85,076 $
391 1389 فرانسه 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 35,926 879,682,061 Rls. 84,784 $
392 1389 فرانسه 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 1,851 878,095,000 Rls. 84,280 $
393 1389 فرانسه 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 3,165 877,888,906 Rls. 84,931 $
394 1389 فرانسه 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 3,459 873,081,956 Rls. 86,546 $
395 1389 فرانسه 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 7,481 868,641,888 Rls. 85,362 $
396 1389 فرانسه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 746 866,250,344 Rls. 83,594 $
397 1389 فرانسه 70109060 بطريهاي رنگي باظرفيت ا سمي يک ليتروکمترا زا ن 79,225 862,726,595 Rls. 83,337 $
398 1389 فرانسه 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 5,365 862,536,558 Rls. 83,642 $
399 1389 فرانسه 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 2,436 859,668,000 Rls. 83,406 $
400 1389 فرانسه 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 16,600 857,670,816 Rls. 83,215 $
مجموع کل
273,940,772,647 ريال
مجموع کل
26,515,933 دلار