آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 هند 38249030 موا دآبکاري 167,038 2,969,962,643 Rls. 287,080 $
202 1389 هند 29420010 سيتالوپرام 932 2,969,516,990 Rls. 283,496 $
203 1389 هند 75052100 مفتول ا زنيکل غيرممزوج. 10,097 2,959,295,036 Rls. 289,297 $
204 1389 هند 53061000 نخ کتان يک لا 131,204 2,931,744,507 Rls. 280,961 $
205 1389 هند 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 53,537 2,929,725,067 Rls. 286,048 $
206 1389 هند 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 150,557 2,923,635,561 Rls. 280,772 $
207 1389 هند 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 151,427 2,918,103,663 Rls. 285,365 $
208 1389 هند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 2,890 2,896,453,530 Rls. 281,490 $
209 1389 هند 29333200 پي پيريدين و ا ملاح آن 165 2,893,012,307 Rls. 280,054 $
210 1389 هند 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 199,800 2,891,533,044 Rls. 278,139 $
211 1389 هند 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 241,450 2,881,894,144 Rls. 278,396 $
212 1389 هند 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 52,914 2,875,056,427 Rls. 277,667 $
213 1389 هند 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 35,328 2,869,067,327 Rls. 276,338 $
214 1389 هند 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 22,515 2,868,003,129 Rls. 276,024 $
215 1389 هند 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 28,985 2,863,369,409 Rls. 273,383 $
216 1389 هند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 8,455 2,859,997,426 Rls. 276,795 $
217 1389 هند 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 76,000 2,821,930,352 Rls. 271,313 $
218 1389 هند 25252090 (پودرميکادرا ندا زه هاي کمتر ا ز 250ميکرون ) 1,903,000 2,820,450,916 Rls. 273,255 $
219 1389 هند 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 19,584 2,812,859,800 Rls. 272,252 $
220 1389 هند 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 75,784 2,809,506,672 Rls. 270,310 $
221 1389 هند 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 132,000 2,799,609,542 Rls. 270,541 $
222 1389 هند 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 81,000 2,777,853,014 Rls. 269,590 $
223 1389 هند 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 34,555 2,776,500,553 Rls. 268,417 $
224 1389 هند 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلک وچارچوب ميلميلک 32,217 2,770,949,454 Rls. 267,728 $
225 1389 هند 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 7,762 2,756,907,429 Rls. 268,191 $
226 1389 هند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 8,198 2,749,185,645 Rls. 265,019 $
227 1389 هند 76069210 سيل ويال پني سيلين وفرآورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد کننده دا رو(ازآلياژهاي آلومينيوم ) 30,245 2,714,629,876 Rls. 263,406 $
228 1389 هند 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 150 2,707,507,106 Rls. 265,194 $
229 1389 هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 204,000 2,691,329,367 Rls. 256,378 $
230 1389 هند 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,905 2,687,646,832 Rls. 260,154 $
231 1389 هند 74101190 ساير ورق ونوارهاي نازک بدون تکيه گاه ازمس تصفيه شده به ضخامت بيشترا ز50 ميکرون وحداكثر 0.15 ميلي متر . 31,644 2,678,254,023 Rls. 260,050 $
232 1389 هند 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 179,198 2,670,045,128 Rls. 257,234 $
233 1389 هند 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت وبالاتر 53,630 2,659,058,062 Rls. 253,364 $
234 1389 هند 29224910 ديکلوفناک سديم 24,325 2,647,514,290 Rls. 255,838 $
235 1389 هند 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 21,486 2,635,819,082 Rls. 257,450 $
236 1389 هند 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 90,950 2,623,313,305 Rls. 254,744 $
237 1389 هند 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 40,548 2,597,711,973 Rls. 250,848 $
238 1389 هند 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 132,330 2,596,928,023 Rls. 252,483 $
239 1389 هند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 17,808 2,593,246,109 Rls. 251,058 $
240 1389 هند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 7,216 2,569,024,080 Rls. 249,152 $
241 1389 هند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 37,920 2,557,310,030 Rls. 246,441 $
242 1389 هند 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,715 2,531,226,678 Rls. 244,137 $
243 1389 هند 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 94,755 2,525,840,231 Rls. 243,906 $
244 1389 هند 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 58,024 2,477,438,653 Rls. 238,676 $
245 1389 هند 38089322 بوتاكلر (سم رقيق نشده 64,000 2,477,261,605 Rls. 239,905 $
246 1389 هند 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 408,000 2,474,852,891 Rls. 238,984 $
247 1389 هند 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 33,426 2,471,124,450 Rls. 239,191 $
248 1389 هند 25233000 سيمان آلومينو 252,000 2,470,373,967 Rls. 242,127 $
249 1389 هند 28289010 هيپوکلريت سديم 185,850 2,458,313,156 Rls. 237,963 $
250 1389 هند 52062200 نخ يک لا از پنبه,از الياف شانه زده باکمترا ز85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريك(غير از نخ دوخت) 99,338 2,457,981,314 Rls. 237,523 $
251 1389 هند 29031900 مشتقات کلردار اشباع شده هيدروکربورهاي غيرحلقوي غير از کلرومتان ، کلرواتان ، دي کلرومتان، کلروفرم ، تتراکلروکربن ، دي کلرايد اتيلن 2,700 2,457,473,330 Rls. 238,083 $
252 1389 هند 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرازمركبات ونعناع 10,289 2,453,826,072 Rls. 236,208 $
253 1389 هند 38231100 اسيدهاي استئاريک 116,000 2,418,460,668 Rls. 232,814 $
254 1389 هند 76069220 قرص آلومينيومي(پولک )ازآلياژهاي آلومينيوم 100,000 2,413,991,728 Rls. 232,869 $
255 1389 هند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 24,463 2,411,396,841 Rls. 237,660 $
256 1389 هند 12021000 بادا م زميني (آرا شيد) ,با پوست ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده 333,900 2,408,860,629 Rls. 236,091 $
257 1389 هند 29154010 مونوکلروا ستيک ا سيد 264,000 2,393,453,768 Rls. 232,471 $
258 1389 هند 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 5 2,389,089,710 Rls. 229,654 $
259 1389 هند 72024990 فروکروم دا را ي وزن بيش از5/0 درصدکربن ولي كمتريامساوي 4درصد 188,300 2,388,086,850 Rls. 230,181 $
260 1389 هند 29415030 كلاريترو مايسين 800 2,381,399,878 Rls. 231,047 $
261 1389 هند 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,806 2,352,619,151 Rls. 226,677 $
262 1389 هند 34021240 کوکوآميد وبتائين 175,290 2,335,584,968 Rls. 227,185 $
263 1389 هند 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 118,901 2,331,978,095 Rls. 224,481 $
264 1389 هند 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 46,400 2,322,168,390 Rls. 227,600 $
265 1389 هند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 93,190 2,313,084,378 Rls. 223,938 $
266 1389 هند 29181600 ا سيد گلوکنيک, ا ملاح و ا سترهاي آن 32,200 2,305,460,422 Rls. 221,428 $
267 1389 هند 03034400 ماهي تن بسيار چرب و چاق (thunnus obesus ) يخ زده باسثناي جگر ، تخم و مني آن 185,822 2,292,937,527 Rls. 220,671 $
268 1389 هند 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 123,960 2,283,234,595 Rls. 221,627 $
269 1389 هند 29419040 سفازولين سديم 1,500 2,280,617,901 Rls. 221,269 $
270 1389 هند 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 333,830 2,267,986,700 Rls. 222,874 $
271 1389 هند 38091000 موا دبرا ي آهارزدن ياتکميل کردن, حاملين رنگ براساس موادنشاسته اي 5,720 2,267,699,495 Rls. 227,316 $
272 1389 هند 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 25,699 2,262,424,312 Rls. 218,551 $
273 1389 هند 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 70,730 2,250,636,889 Rls. 220,586 $
274 1389 هند 68080000 لوحه, صفحه چهارگوش وبلوک واشياء همانند ازالياف نباتي ، كاه ، كلش ،تراشه ، خرده چوب ، ريزه چوب ، خاك اره يا از ساير آخال چوب فشرده شده با سيمان، گچ يا با ساير چسباننده هاي معدني به هم فشرده شده باشند. 686,190 2,248,993,812 Rls. 216,793 $
275 1389 هند 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 3,920 2,229,206,474 Rls. 224,871 $
276 1389 هند 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 24,625 2,226,420,617 Rls. 214,823 $
277 1389 هند 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 12,472 2,213,742,940 Rls. 217,961 $
278 1389 هند 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 54,600 2,171,324,000 Rls. 207,782 $
279 1389 هند 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 179,455 2,155,251,515 Rls. 207,770 $
280 1389 هند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 3,848 2,119,815,084 Rls. 206,459 $
281 1389 هند 29336920 لاموتريژين 1,300 2,113,415,868 Rls. 205,656 $
282 1389 هند 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 74,667 2,104,712,849 Rls. 203,196 $
283 1389 هند 38029010 خاک رنگبر 448,000 2,080,649,312 Rls. 201,522 $
284 1389 هند 54034100 نخ ا زريون ويسکوزچندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 59,443 2,077,981,656 Rls. 205,149 $
285 1389 هند 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 66,929 2,072,246,713 Rls. 200,350 $
286 1389 هند 29333300 آلفن تالين (inn)آنيل ا ريدين (inn)بزيترا ميد(inn) برومازپام و...ا ملاح ا ين محصولات 625 2,066,665,338 Rls. 201,683 $
287 1389 هند 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 24,241 2,057,415,082 Rls. 199,954 $
288 1389 هند 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 11,550 2,053,909,682 Rls. 200,360 $
289 1389 هند 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 46,769 2,030,192,659 Rls. 196,078 $
290 1389 هند 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 282,992 2,026,361,512 Rls. 196,212 $
291 1389 هند 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 69,820 2,013,526,263 Rls. 193,941 $
292 1389 هند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 25,505 2,008,724,581 Rls. 195,251 $
293 1389 هند 75040000 پودروفلس نيکل. 6,100 2,004,741,196 Rls. 192,606 $
294 1389 هند 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 33,023 1,998,016,983 Rls. 193,734 $
295 1389 هند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 650,805 1,987,519,069 Rls. 192,745 $
296 1389 هند 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 7,635 1,983,650,338 Rls. 191,253 $
297 1389 هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 113,352 1,973,915,948 Rls. 191,261 $
298 1389 هند 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 47,300 1,953,790,090 Rls. 192,780 $
299 1389 هند 56060000 نخ گيپه, نوا رگيپه, نخ شنيل, نخ گردباف (حلقه دا ر)موسوم به.loop" Wale "Yarn غير از نخ هاي گيپه از موي يال ودم 64,650 1,941,435,304 Rls. 190,177 $
300 1389 هند 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 60,304 1,935,294,149 Rls. 186,409 $
301 1389 هند 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 200,000 1,924,599,280 Rls. 184,920 $
302 1389 هند 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 20,473 1,922,475,961 Rls. 185,238 $
303 1389 هند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 564,331 1,921,372,561 Rls. 185,390 $
304 1389 هند 55103000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي,مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 84,912 1,905,116,788 Rls. 190,310 $
305 1389 هند 09041290 فلفل خردشده يا سائيده بجز رديفهاي 09041210و09041220 125,784 1,890,012,172 Rls. 182,880 $
306 1389 هند 28289090 ساير کلريتها؛ هيپوبروميتها غير از هيپوکلريت سديم ، هيپوکلريت کلسيم تجارتي وساير هيپوکلريتهاي کلسيم 16,650 1,889,924,613 Rls. 181,514 $
307 1389 هند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 103,924 1,883,282,635 Rls. 182,028 $
308 1389 هند 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 16,747 1,876,876,536 Rls. 180,492 $
309 1389 هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 121,708 1,849,966,967 Rls. 178,339 $
310 1389 هند 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 173,433 1,834,747,471 Rls. 177,444 $
311 1389 هند 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 2,116 1,832,870,472 Rls. 178,165 $
312 1389 هند 12051000 دانه هاي کلزا يا کانولا داراي مقدار کمي اسيد اروسيک (low erucle acid conola or rape or repeseed or clza ) 12,465 1,829,107,547 Rls. 175,825 $
313 1389 هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 10,300 1,806,782,477 Rls. 177,290 $
314 1389 هند 28413000 دي کرومات سديم 100,000 1,805,284,090 Rls. 173,813 $
315 1389 هند 85340000 مدا رهاي چاپي 5,780 1,792,708,185 Rls. 176,536 $
316 1389 هند 29322900 سايرلاکتون ها ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 190 1,792,323,321 Rls. 176,371 $
317 1389 هند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 34,220 1,787,995,664 Rls. 171,617 $
318 1389 هند 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 15,534 1,785,869,335 Rls. 172,038 $
319 1389 هند 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 136,000 1,782,318,238 Rls. 171,288 $
320 1389 هند 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 151,622 1,781,935,672 Rls. 171,708 $
321 1389 هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 48,000 1,776,892,964 Rls. 170,363 $
322 1389 هند 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 4,008 1,754,682,054 Rls. 169,772 $
323 1389 هند 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 18,310 1,754,031,658 Rls. 171,082 $
324 1389 هند 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 17,983 1,750,643,318 Rls. 168,551 $
325 1389 هند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 14,480 1,749,285,156 Rls. 174,207 $
326 1389 هند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 51,347 1,744,606,454 Rls. 168,059 $
327 1389 هند 29252910 متفورمين 41,000 1,743,954,178 Rls. 168,223 $
328 1389 هند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 7,735 1,736,827,410 Rls. 167,885 $
329 1389 هند 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 82,150 1,731,205,247 Rls. 167,272 $
330 1389 هند 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 71,652 1,730,573,404 Rls. 167,439 $
331 1389 هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 71,066 1,728,367,943 Rls. 167,976 $
332 1389 هند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 97,828 1,719,411,782 Rls. 166,991 $
333 1389 هند 63025900 شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءکشباف ياقلاب باف ) 64,525 1,716,361,420 Rls. 165,265 $
334 1389 هند 70179010 لوله آزمايش لام ولامل آزمايشگاهي ولوله غير مدرج غير مذكور درجاي ديگر 12,649 1,715,700,000 Rls. 166,915 $
335 1389 هند 29094300 ا ترهاي مو نو بوتيليک ا تيلن گليکول يادي ا تيلن گليکول 104,400 1,715,361,217 Rls. 167,581 $
336 1389 هند 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 41,491 1,714,218,553 Rls. 166,401 $
337 1389 هند 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 43,305 1,713,000,466 Rls. 164,886 $
338 1389 هند 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 45,501 1,705,365,057 Rls. 164,240 $
339 1389 هند 68129300 مفصل بندي الياف پنبه نسوز فشرده دراشكال ورق يارول غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت . 158,110 1,701,871,616 Rls. 163,903 $
340 1389 هند 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 116,020 1,695,496,743 Rls. 162,708 $
341 1389 هند 29333991 ا ملوديپين 680 1,690,547,117 Rls. 162,575 $
342 1389 هند 39089010 رزين پلي آميد (گريدهاردنر )به اشكال ابتدايي 44,800 1,686,528,684 Rls. 162,402 $
343 1389 هند 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 45,238 1,685,768,577 Rls. 162,208 $
344 1389 هند 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 37,455 1,677,272,324 Rls. 162,684 $
345 1389 هند 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 130,310 1,667,925,879 Rls. 161,350 $
346 1389 هند 29372300 ا وستروژنها و پروژسترون ها 150 1,662,643,521 Rls. 161,357 $
347 1389 هند 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 2,601 1,655,408,761 Rls. 159,994 $
348 1389 هند 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 74,165 1,654,495,514 Rls. 159,471 $
349 1389 هند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 27,610 1,641,002,948 Rls. 158,698 $
350 1389 هند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 3,978 1,635,860,970 Rls. 157,621 $
351 1389 هند 29242910 آتنونول 7,825 1,625,278,799 Rls. 156,763 $
352 1389 هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 71,000 1,623,917,652 Rls. 156,670 $
353 1389 هند 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 107,218 1,617,715,308 Rls. 156,537 $
354 1389 هند 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 37,150 1,615,458,942 Rls. 155,101 $
355 1389 هند 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل از موادمعدني قيري 80,100 1,614,469,950 Rls. 155,282 $
356 1389 هند 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 79,438 1,604,628,474 Rls. 158,223 $
357 1389 هند 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 13,555 1,598,000,000 Rls. 153,610 $
358 1389 هند 90292029 پانلهاي نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش براي خودروهاي غير مذكور 22,241 1,581,656,344 Rls. 152,208 $
359 1389 هند 29362920 نيکوتينيک ا سيد (نياسين) 16,600 1,576,290,072 Rls. 152,413 $
360 1389 هند 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 300,000 1,571,450,745 Rls. 150,797 $
361 1389 هند 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 3,020 1,570,853,318 Rls. 157,906 $
362 1389 هند 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 15,691 1,568,888,637 Rls. 152,230 $
363 1389 هند 25253000 آخال ميکا 744,125 1,565,408,567 Rls. 151,358 $
364 1389 هند 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 62,110 1,560,691,096 Rls. 149,348 $
365 1389 هند 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 165,200 1,558,732,481 Rls. 151,213 $
366 1389 هند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 39,272 1,557,522,657 Rls. 149,888 $
367 1389 هند 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 35,914 1,547,104,111 Rls. 149,505 $
368 1389 هند 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 13,270 1,545,880,132 Rls. 149,381 $
369 1389 هند 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 4,700 1,543,411,614 Rls. 149,884 $
370 1389 هند 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 62,276 1,542,950,420 Rls. 148,158 $
371 1389 هند 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 5,086 1,540,468,321 Rls. 148,469 $
372 1389 هند 28332931 فروسولفات آب دار وبدون آب 124,000 1,538,219,172 Rls. 148,755 $
373 1389 هند 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 70,000 1,537,401,927 Rls. 150,128 $
374 1389 هند 40103910 ا پرون ريسندگي به ضخامت 1ا لي5/3ميليمتروبه عرض 22ا لي 200ميليمتربه صورت حلقوي ياباز 8,617 1,536,399,307 Rls. 148,493 $
375 1389 هند 98870333 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 55% ا لي 56% بجز لاستيک 2,062 1,527,700,000 Rls. 147,561 $
376 1389 هند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 2,356 1,526,765,861 Rls. 147,190 $
377 1389 هند 71069200 نقره نيمه ساخته (ا زجمله نقره آبکاري شده باطلاياباپلاتين ) 430 1,522,236,500 Rls. 146,354 $
378 1389 هند 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 16,607 1,507,155,603 Rls. 145,754 $
379 1389 هند 39269050 وا شرپلي ا تيلن درب شيشه دا رو 46,250 1,500,492,084 Rls. 147,267 $
380 1389 هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 66,871 1,496,941,646 Rls. 144,119 $
381 1389 هند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 39,393 1,494,690,358 Rls. 145,798 $
382 1389 هند 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 64,472 1,487,891,154 Rls. 144,225 $
383 1389 هند 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 10,858 1,487,698,150 Rls. 145,766 $
384 1389 هند 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 71,545 1,481,183,528 Rls. 142,446 $
385 1389 هند 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 63,245 1,474,978,019 Rls. 142,629 $
386 1389 هند 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 32,001 1,472,827,537 Rls. 143,004 $
387 1389 هند 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 174,749 1,472,630,001 Rls. 142,651 $
388 1389 هند 52052200 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 73,933 1,469,324,378 Rls. 142,880 $
389 1389 هند 38123010 آنتي ا کسيدا نها 48,000 1,469,186,955 Rls. 141,456 $
390 1389 هند 23065000 کنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز نارگيل يا ا ز کپرا 656,900 1,464,968,720 Rls. 141,879 $
391 1389 هند 32121000 ورقه هاي دا غ زني 14,939 1,463,154,471 Rls. 140,991 $
392 1389 هند 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 88,000 1,446,195,465 Rls. 139,021 $
393 1389 هند 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 2,711 1,442,705,838 Rls. 138,220 $
394 1389 هند 29242950 متوکاربامول 9,000 1,418,000,000 Rls. 136,600 $
395 1389 هند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 10,155 1,417,956,164 Rls. 136,983 $
396 1389 هند 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 7,097 1,409,135,938 Rls. 137,921 $
397 1389 هند 29214500 نفتيل آمين (آلفا-نفتيل آمين )(بتا-تفتيل آمين )مشتقات آنها واملاح اين محصولات 1,361 1,406,647,314 Rls. 135,241 $
398 1389 هند 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 10,087 1,404,906,155 Rls. 135,444 $
399 1389 هند 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 3,193 1,404,208,905 Rls. 137,080 $
400 1389 هند 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 13,148 1,403,151,504 Rls. 135,361 $
مجموع کل
410,167,676,361 ريال
مجموع کل
39,719,637 دلار