آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 هنگ کنگ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 77,382 128,332,548,316 Rls. 12,409,915 $
2 1389 هنگ کنگ 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 72,048 118,350,997,927 Rls. 11,429,578 $
3 1389 هنگ کنگ 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 236 53,780,036,748 Rls. 5,206,764 $
4 1389 هنگ کنگ 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 42,124 50,874,354,226 Rls. 4,904,399 $
5 1389 هنگ کنگ 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 117,123 32,344,713,069 Rls. 3,132,462 $
6 1389 هنگ کنگ 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 2,040,000 29,782,971,748 Rls. 2,860,291 $
7 1389 هنگ کنگ 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 32,513 29,496,441,469 Rls. 2,862,602 $
8 1389 هنگ کنگ 85235200 كارت هاي هوشمند (ٍٍSmart Cards) 17,968 27,128,411,559 Rls. 2,651,581 $
9 1389 هنگ کنگ 29419050 سفترياکسون سديم 13,500 24,586,749,202 Rls. 2,363,419 $
10 1389 هنگ کنگ 29411030 6-امينو پني سيلاتيك اسيد 80,000 24,091,021,588 Rls. 2,322,544 $
11 1389 هنگ کنگ 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 19,242 24,058,485,390 Rls. 2,322,092 $
12 1389 هنگ کنگ 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 252,820 23,405,842,879 Rls. 2,254,257 $
13 1389 هنگ کنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 29,812 22,620,702,079 Rls. 2,184,761 $
14 1389 هنگ کنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 30,346 22,252,566,092 Rls. 2,153,436 $
15 1389 هنگ کنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 4,845 22,127,787,029 Rls. 2,137,555 $
16 1389 هنگ کنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 944,700 21,149,887,993 Rls. 2,035,354 $
17 1389 هنگ کنگ 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 502,565 20,638,196,645 Rls. 1,991,557 $
18 1389 هنگ کنگ 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 48,527 19,905,851,296 Rls. 1,925,023 $
19 1389 هنگ کنگ 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 241,867 18,125,895,595 Rls. 1,747,387 $
20 1389 هنگ کنگ 85177000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگراف وتجهيزات ارتباطي رديف 8517 27,332 15,978,084,362 Rls. 1,536,054 $
21 1389 هنگ کنگ 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 722,890 15,687,703,549 Rls. 1,524,686 $
22 1389 هنگ کنگ 28416100 پرمنگنات پتاسيم 800,000 15,561,630,069 Rls. 1,503,496 $
23 1389 هنگ کنگ 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,714,640 14,107,312,125 Rls. 1,362,362 $
24 1389 هنگ کنگ 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 41,770 13,149,082,493 Rls. 1,271,567 $
25 1389 هنگ کنگ 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 22,557 12,316,363,027 Rls. 1,195,771 $
26 1389 هنگ کنگ 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 198 11,622,954,274 Rls. 1,123,083 $
27 1389 هنگ کنگ 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 498 9,961,858,804 Rls. 964,149 $
28 1389 هنگ کنگ 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 745 9,832,426,082 Rls. 955,415 $
29 1389 هنگ کنگ 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 173,096 9,653,987,275 Rls. 932,868 $
30 1389 هنگ کنگ 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 2,999 9,510,381,121 Rls. 918,833 $
31 1389 هنگ کنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 148,464 9,357,636,168 Rls. 908,011 $
32 1389 هنگ کنگ 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 132,810 9,340,139,791 Rls. 898,456 $
33 1389 هنگ کنگ 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 4,807 8,982,926,280 Rls. 867,731 $
34 1389 هنگ کنگ 38013000 خميرهاي کربن دا ربرا ي ا لکترودها و خميرهاي مشابه برا ي پوشش دا خلي کوره ها 1,600,000 8,980,900,000 Rls. 871,683 $
35 1389 هنگ کنگ 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 359,850 8,830,347,804 Rls. 855,601 $
36 1389 هنگ کنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 85,062 8,524,937,266 Rls. 830,596 $
37 1389 هنگ کنگ 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 487,301 8,267,495,132 Rls. 798,666 $
38 1389 هنگ کنگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 59,200 8,200,419,950 Rls. 796,263 $
39 1389 هنگ کنگ 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 11,336 7,560,014,544 Rls. 732,710 $
40 1389 هنگ کنگ 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 25,968 7,442,556,587 Rls. 716,038 $
41 1389 هنگ کنگ 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 11,017 6,983,824,275 Rls. 681,573 $
42 1389 هنگ کنگ 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 31,607 6,919,800,485 Rls. 665,832 $
43 1389 هنگ کنگ 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 7,439 6,818,885,304 Rls. 658,483 $
44 1389 هنگ کنگ 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 88,646 6,674,580,973 Rls. 644,512 $
45 1389 هنگ کنگ 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 2,800 6,625,095,175 Rls. 638,380 $
46 1389 هنگ کنگ 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 2,440 6,599,211,966 Rls. 638,847 $
47 1389 هنگ کنگ 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 748 6,113,707,976 Rls. 598,466 $
48 1389 هنگ کنگ 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 44,500 5,900,343,986 Rls. 574,191 $
49 1389 هنگ کنگ 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 583,538 5,834,341,035 Rls. 565,715 $
50 1389 هنگ کنگ 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 365 5,543,693,481 Rls. 547,657 $
51 1389 هنگ کنگ 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 201 5,216,668,156 Rls. 500,102 $
52 1389 هنگ کنگ 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 74,869 5,158,732,940 Rls. 495,593 $
53 1389 هنگ کنگ 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 3,448 4,997,986,643 Rls. 484,519 $
54 1389 هنگ کنگ 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 192,012 4,786,263,447 Rls. 463,290 $
55 1389 هنگ کنگ 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 636,305 4,782,758,753 Rls. 463,895 $
56 1389 هنگ کنگ 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 44,180 4,720,500,000 Rls. 456,926 $
57 1389 هنگ کنگ 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 106,100 4,520,300,762 Rls. 435,588 $
58 1389 هنگ کنگ 29415020 ازيترومايسين 2,000 4,472,904,862 Rls. 427,375 $
59 1389 هنگ کنگ 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,240 4,365,845,295 Rls. 422,084 $
60 1389 هنگ کنگ 29419010 سفالکسين منوهيدرا ت 2,500 4,331,995,108 Rls. 420,018 $
61 1389 هنگ کنگ 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 72,462 4,234,185,913 Rls. 409,739 $
62 1389 هنگ کنگ 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 63,813 4,137,020,170 Rls. 397,580 $
63 1389 هنگ کنگ 76069220 قرص آلومينيومي(پولک )ازآلياژهاي آلومينيوم 240,237 4,101,865,127 Rls. 394,060 $
64 1389 هنگ کنگ 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 6,927 3,968,500,093 Rls. 382,537 $
65 1389 هنگ کنگ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 25,675 3,902,663,607 Rls. 378,335 $
66 1389 هنگ کنگ 29321300 ا لکل فورفوريليک و ا لکل تترا هيدروفورفوريليک 160,000 3,894,200,000 Rls. 374,538 $
67 1389 هنگ کنگ 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 22,927 3,833,025,759 Rls. 365,642 $
68 1389 هنگ کنگ 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 28,849 3,807,808,153 Rls. 367,475 $
69 1389 هنگ کنگ 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 50,806 3,729,136,877 Rls. 361,217 $
70 1389 هنگ کنگ 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 46,833 3,715,382,366 Rls. 359,664 $
71 1389 هنگ کنگ 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 2,997 3,697,322,879 Rls. 356,377 $
72 1389 هنگ کنگ 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه کاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 134,232 3,687,347,244 Rls. 353,740 $
73 1389 هنگ کنگ 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 15 3,678,804,973 Rls. 355,474 $
74 1389 هنگ کنگ 72021930 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصدوزني کربن صورت پودرزيريك ميلي متر 216,000 3,664,713,540 Rls. 358,289 $
75 1389 هنگ کنگ 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 4,880 3,632,356,984 Rls. 349,437 $
76 1389 هنگ کنگ 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 1,553 3,618,042,828 Rls. 347,644 $
77 1389 هنگ کنگ 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 140,000 3,599,885,709 Rls. 349,439 $
78 1389 هنگ کنگ 29411040 ا مپي سيلين تزريقي( سديم ا ستريل ) 4,000 3,592,872,878 Rls. 347,236 $
79 1389 هنگ کنگ 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 19,474 3,427,211,103 Rls. 329,800 $
80 1389 هنگ کنگ 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 971 3,403,975,182 Rls. 330,425 $
81 1389 هنگ کنگ 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 938 3,375,065,592 Rls. 323,893 $
82 1389 هنگ کنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 7,043 3,335,947,137 Rls. 324,363 $
83 1389 هنگ کنگ 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 24,000 3,244,539,936 Rls. 312,498 $
84 1389 هنگ کنگ 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 41,311 3,207,403,253 Rls. 311,130 $
85 1389 هنگ کنگ 90151000 مسافت ياب ها 62 3,018,733,064 Rls. 302,600 $
86 1389 هنگ کنگ 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 108,000 2,976,845,761 Rls. 286,511 $
87 1389 هنگ کنگ 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 80,640 2,940,579,484 Rls. 282,666 $
88 1389 هنگ کنگ 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 26 2,903,560,000 Rls. 279,807 $
89 1389 هنگ کنگ 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 32,050 2,869,055,034 Rls. 277,911 $
90 1389 هنگ کنگ 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 121,607 2,850,274,820 Rls. 275,068 $
91 1389 هنگ کنگ 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 47,541 2,833,702,343 Rls. 274,536 $
92 1389 هنگ کنگ 76061290 --- سايراز آلياژهاي آلومينيوم به غير از اندود شده با آلومينيوم سيليس 30,537 2,813,438,775 Rls. 271,681 $
93 1389 هنگ کنگ 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 44,153 2,783,662,543 Rls. 269,275 $
94 1389 هنگ کنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 15,109 2,782,655,505 Rls. 267,140 $
95 1389 هنگ کنگ 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 1,173 2,755,554,644 Rls. 267,174 $
96 1389 هنگ کنگ 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 20,069 2,723,109,680 Rls. 261,316 $
97 1389 هنگ کنگ 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 27,096 2,717,652,508 Rls. 264,057 $
98 1389 هنگ کنگ 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 400 2,689,396,393 Rls. 258,521 $
99 1389 هنگ کنگ 29419040 سفازولين سديم 12 2,686,168,219 Rls. 257,050 $
100 1389 هنگ کنگ 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 1,144 2,619,098,513 Rls. 254,172 $
101 1389 هنگ کنگ 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,959 2,608,417,051 Rls. 253,003 $
102 1389 هنگ کنگ 29413000 تترا سيکلين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 3,000 2,607,781,005 Rls. 251,706 $
103 1389 هنگ کنگ 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 17,894 2,583,996,178 Rls. 250,183 $
104 1389 هنگ کنگ 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 155,779 2,579,181,694 Rls. 247,543 $
105 1389 هنگ کنگ 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور)غير مذكور درجاي ديگر 1,871 2,517,257,783 Rls. 242,899 $
106 1389 هنگ کنگ 38123030 پايدا رکننده هايUV 55,000 2,503,785,219 Rls. 242,372 $
107 1389 هنگ کنگ 85261000 دستگاههاي را دا ر 73 2,481,468,187 Rls. 240,028 $
108 1389 هنگ کنگ 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 11,483 2,479,468,881 Rls. 238,479 $
109 1389 هنگ کنگ 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 2,021 2,459,216,951 Rls. 235,982 $
110 1389 هنگ کنگ 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,486 2,457,880,807 Rls. 242,635 $
111 1389 هنگ کنگ 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 31,269 2,437,298,434 Rls. 237,058 $
112 1389 هنگ کنگ 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 5,604 2,363,510,783 Rls. 228,476 $
113 1389 هنگ کنگ 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 29,500 2,332,584,180 Rls. 224,141 $
114 1389 هنگ کنگ 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 24,153 2,326,766,453 Rls. 223,376 $
115 1389 هنگ کنگ 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 6,270 2,310,244,642 Rls. 222,178 $
116 1389 هنگ کنگ 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 669 2,306,383,053 Rls. 226,758 $
117 1389 هنگ کنگ 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 540 2,273,989,005 Rls. 219,725 $
118 1389 هنگ کنگ 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 286,469 2,243,990,568 Rls. 217,715 $
119 1389 هنگ کنگ 28273200 کلرورهاازالومينيم 653,250 2,229,135,948 Rls. 216,096 $
120 1389 هنگ کنگ 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 9,556 2,204,979,853 Rls. 213,328 $
121 1389 هنگ کنگ 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 4,803 2,204,943,286 Rls. 212,232 $
122 1389 هنگ کنگ 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 6,188 2,184,706,566 Rls. 210,547 $
123 1389 هنگ کنگ 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 62,208 2,116,668,873 Rls. 203,758 $
124 1389 هنگ کنگ 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 96,000 2,115,770,804 Rls. 204,739 $
125 1389 هنگ کنگ 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 48,331 2,108,278,936 Rls. 205,977 $
126 1389 هنگ کنگ 38089324 گليفوزيت (سم رقيق نشده ) 100,000 2,098,936,000 Rls. 202,288 $
127 1389 هنگ کنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,015 2,091,354,681 Rls. 204,434 $
128 1389 هنگ کنگ 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 152 2,090,164,157 Rls. 202,873 $
129 1389 هنگ کنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 30,202 2,065,916,646 Rls. 201,036 $
130 1389 هنگ کنگ 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 85,213 2,055,354,384 Rls. 198,184 $
131 1389 هنگ کنگ 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 537 2,049,130,409 Rls. 197,763 $
132 1389 هنگ کنگ 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 113,576 2,045,742,705 Rls. 198,035 $
133 1389 هنگ کنگ 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 300,172 2,042,500,000 Rls. 197,706 $
134 1389 هنگ کنگ 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 51,243 2,023,876,688 Rls. 195,243 $
135 1389 هنگ کنگ 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 822 2,021,337,770 Rls. 197,003 $
136 1389 هنگ کنگ 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 124,765 2,019,434,578 Rls. 194,523 $
137 1389 هنگ کنگ 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 167,636 1,960,508,118 Rls. 189,895 $
138 1389 هنگ کنگ 29212100 ا تيلن دي آمين و ا ملاح آن 95,500 1,960,101,011 Rls. 190,357 $
139 1389 هنگ کنگ 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 220,950 1,954,843,972 Rls. 188,458 $
140 1389 هنگ کنگ 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 21,099 1,952,819,032 Rls. 190,005 $
141 1389 هنگ کنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 4,745 1,929,339,808 Rls. 187,125 $
142 1389 هنگ کنگ 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 6,063 1,911,822,108 Rls. 186,336 $
143 1389 هنگ کنگ 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,082 1,908,145,514 Rls. 187,503 $
144 1389 هنگ کنگ 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,869 1,863,691,111 Rls. 181,233 $
145 1389 هنگ کنگ 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 52,440 1,834,760,245 Rls. 182,818 $
146 1389 هنگ کنگ 28220000 ا کسيد وهيدروا کسيدهاي کبالت؛ اکسيدهاي کبالت تجارتي 5,000 1,812,701,950 Rls. 175,090 $
147 1389 هنگ کنگ 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 115,080 1,809,896,710 Rls. 172,706 $
148 1389 هنگ کنگ 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 148,960 1,762,548,974 Rls. 170,695 $
149 1389 هنگ کنگ 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 24,984 1,742,286,233 Rls. 168,391 $
150 1389 هنگ کنگ 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 152,163 1,700,546,683 Rls. 165,521 $
151 1389 هنگ کنگ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 519 1,687,192,139 Rls. 161,193 $
152 1389 هنگ کنگ 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 10,889 1,660,136,519 Rls. 160,312 $
153 1389 هنگ کنگ 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,975 1,631,128,082 Rls. 158,048 $
154 1389 هنگ کنگ 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 74,856 1,630,831,388 Rls. 157,863 $
155 1389 هنگ کنگ 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 13,336 1,618,437,161 Rls. 157,875 $
156 1389 هنگ کنگ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 3,937 1,613,511,069 Rls. 155,513 $
157 1389 هنگ کنگ 29181400 ا سيدسيتريک 3,264 1,582,132,724 Rls. 152,202 $
158 1389 هنگ کنگ 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 108,378 1,577,286,871 Rls. 152,223 $
159 1389 هنگ کنگ 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 140,732 1,571,991,207 Rls. 151,324 $
160 1389 هنگ کنگ 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 38,622 1,571,564,238 Rls. 151,813 $
161 1389 هنگ کنگ 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 540,106 1,562,374,961 Rls. 150,948 $
162 1389 هنگ کنگ 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 250 1,546,913,193 Rls. 145,949 $
163 1389 هنگ کنگ 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 122,661 1,532,385,514 Rls. 148,718 $
164 1389 هنگ کنگ 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 24,187 1,518,206,384 Rls. 146,390 $
165 1389 هنگ کنگ 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 27,756 1,445,206,000 Rls. 139,858 $
166 1389 هنگ کنگ 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 27,902 1,422,193,523 Rls. 141,477 $
167 1389 هنگ کنگ 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 6,888 1,421,875,954 Rls. 142,530 $
168 1389 هنگ کنگ 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 27,084 1,415,364,017 Rls. 141,345 $
169 1389 هنگ کنگ 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 418,750 1,413,073,877 Rls. 136,909 $
170 1389 هنگ کنگ 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،يااستربتوماسين هايامشتقات اين محصولات انهاداراي توليد داخلي مشابه 18,089 1,370,722,846 Rls. 134,702 $
171 1389 هنگ کنگ 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 99,547 1,356,773,422 Rls. 131,636 $
172 1389 هنگ کنگ 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 6,437 1,356,399,916 Rls. 131,413 $
173 1389 هنگ کنگ 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 48,507 1,354,572,166 Rls. 135,254 $
174 1389 هنگ کنگ 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 5,917 1,352,647,311 Rls. 132,138 $
175 1389 هنگ کنگ 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 3,789 1,344,089,265 Rls. 128,875 $
176 1389 هنگ کنگ 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 134 1,339,103,088 Rls. 129,772 $
177 1389 هنگ کنگ 28092020 ا سيد فسفريک بادرجه خلوص 55درصد وبالاتر 154,000 1,326,573,702 Rls. 127,683 $
178 1389 هنگ کنگ 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 24,411 1,326,180,779 Rls. 128,896 $
179 1389 هنگ کنگ 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 48,000 1,316,015,858 Rls. 127,224 $
180 1389 هنگ کنگ 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 623 1,308,174,688 Rls. 126,376 $
181 1389 هنگ کنگ 84821000 بلبرينگ. 21,592 1,256,819,819 Rls. 121,367 $
182 1389 هنگ کنگ 84716020 موشوا ره (mouse) 4,468 1,239,275,798 Rls. 120,396 $
183 1389 هنگ کنگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبو پروفن 10,000 1,233,851,534 Rls. 119,745 $
184 1389 هنگ کنگ 29199000 ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 10,841 1,233,222,825 Rls. 118,607 $
185 1389 هنگ کنگ 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 79,180 1,202,120,743 Rls. 117,052 $
186 1389 هنگ کنگ 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 4,799 1,199,288,480 Rls. 116,374 $
187 1389 هنگ کنگ 29141900 ساير ستن هاي غيرحلقوي ، بدون ديگرعوامل اکسيژنه غير از استن ، بوتانون ، متيل ايزو بوتيل ستن 5,490 1,172,033,193 Rls. 112,518 $
188 1389 هنگ کنگ 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 60,629 1,171,039,794 Rls. 114,050 $
189 1389 هنگ کنگ 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 110,930 1,142,759,909 Rls. 109,037 $
190 1389 هنگ کنگ 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 1,268 1,133,574,270 Rls. 110,001 $
191 1389 هنگ کنگ 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 2,402 1,124,768,051 Rls. 108,717 $
192 1389 هنگ کنگ 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 87,817 1,121,999,803 Rls. 110,093 $
193 1389 هنگ کنگ 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 350,000 1,120,217,803 Rls. 109,028 $
194 1389 هنگ کنگ 32041500 موادرنگي خمي (ازجمله آنهايي كه به همان حال به عنوان موادرنگي پيگماني مصرف مي شوند)وفرآورده هاي براساس ابن مواد 18,000 1,115,332,884 Rls. 107,775 $
195 1389 هنگ کنگ 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 33,067 1,102,427,665 Rls. 106,725 $
196 1389 هنگ کنگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 1,224 1,086,244,911 Rls. 103,748 $
197 1389 هنگ کنگ 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 328 1,070,947,915 Rls. 102,044 $
198 1389 هنگ کنگ 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 1,060 1,055,529,180 Rls. 101,630 $
199 1389 هنگ کنگ 29214500 نفتيل آمين (آلفا-نفتيل آمين )(بتا-تفتيل آمين )مشتقات آنها واملاح اين محصولات 1,000 1,036,651,829 Rls. 100,155 $
200 1389 هنگ کنگ 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 651,032 1,030,201,312 Rls. 99,086 $
مجموع کل
1,355,509,652,968 ريال
مجموع کل
131,062,849 دلار