آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 هنگ کنگ 90311010 دستگاه بالانسي چرخ خودرو 27,185 1,028,377,951 Rls. 100,391 $
102 1389 هنگ کنگ 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 63,900 1,004,676,929 Rls. 96,561 $
103 1389 هنگ کنگ 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 8,910 997,545,200 Rls. 99,635 $
104 1389 هنگ کنگ 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 24,470 969,013,598 Rls. 93,970 $
105 1389 هنگ کنگ 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 40,000 967,500,000 Rls. 92,460 $
106 1389 هنگ کنگ 85256040 انواع هدفون 846 963,162,232 Rls. 92,558 $
107 1389 هنگ کنگ 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 4,651 963,052,118 Rls. 93,432 $
108 1389 هنگ کنگ 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 31,701 961,912,552 Rls. 92,550 $
109 1389 هنگ کنگ 32042000 محصولات آلي سنتتيک مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان کننده فلورسنت استعمال مي شوند 4,800 961,729,848 Rls. 93,140 $
110 1389 هنگ کنگ 85323000 خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم ( pre-set) 885 958,384,171 Rls. 95,587 $
111 1389 هنگ کنگ 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 28,800 953,027,290 Rls. 91,938 $
112 1389 هنگ کنگ 29171400 ا نيدريد مالئيک 60,000 952,700,000 Rls. 91,615 $
113 1389 هنگ کنگ 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 18,170 945,797,885 Rls. 90,965 $
114 1389 هنگ کنگ 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 132 942,113,900 Rls. 91,900 $
115 1389 هنگ کنگ 52052400 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا کثر80درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 40,279 941,794,473 Rls. 94,885 $
116 1389 هنگ کنگ 85181000 ميکروفون و پايه آن 8,038 935,931,417 Rls. 89,153 $
117 1389 هنگ کنگ 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 5,557 935,739,459 Rls. 89,932 $
118 1389 هنگ کنگ 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 192,657 932,734,955 Rls. 89,244 $
119 1389 هنگ کنگ 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 33,700 932,164,708 Rls. 91,415 $
120 1389 هنگ کنگ 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 1,195 927,392,101 Rls. 89,250 $
121 1389 هنگ کنگ 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 212 922,323,219 Rls. 89,496 $
122 1389 هنگ کنگ 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 3,482 921,571,086 Rls. 88,281 $
123 1389 هنگ کنگ 29231010 کولين کلرايد 75% مايع 112,000 919,772,800 Rls. 92,199 $
124 1389 هنگ کنگ 38231100 اسيدهاي استئاريک 116,000 919,767,628 Rls. 88,993 $
125 1389 هنگ کنگ 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 19,580 911,215,000 Rls. 87,081 $
126 1389 هنگ کنگ 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 760 905,410,369 Rls. 89,490 $
127 1389 هنگ کنگ 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 168 902,967,380 Rls. 87,092 $
128 1389 هنگ کنگ 90041000 عينک آفتابي 2,186 902,630,113 Rls. 85,989 $
129 1389 هنگ کنگ 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,806 886,983,484 Rls. 85,238 $
130 1389 هنگ کنگ 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 105,000 868,444,658 Rls. 82,994 $
131 1389 هنگ کنگ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,128 863,613,928 Rls. 83,467 $
132 1389 هنگ کنگ 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 8,384 860,528,384 Rls. 83,235 $
133 1389 هنگ کنگ 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 2,417 850,541,382 Rls. 81,982 $
134 1389 هنگ کنگ 29291000 ا يزوسيانات ها 40,000 831,571,912 Rls. 80,144 $
135 1389 هنگ کنگ 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 240,000 828,331,920 Rls. 79,670 $
136 1389 هنگ کنگ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 664 815,374,779 Rls. 78,474 $
137 1389 هنگ کنگ 81041100 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص حداقل 99.8درصد . 25,000 814,720,800 Rls. 78,611 $
138 1389 هنگ کنگ 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 210 811,019,661 Rls. 78,828 $
139 1389 هنگ کنگ 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 8,011 810,665,667 Rls. 78,256 $
140 1389 هنگ کنگ 90283029 ساير کنتورهاي برق چند فازبجز نوع ا لکترومکانيکي 770 810,604,351 Rls. 77,466 $
141 1389 هنگ کنگ 32041310 رنگهاي نساجي كاتيونيك 25,600 807,808,447 Rls. 77,679 $
142 1389 هنگ کنگ 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 18,435 804,920,742 Rls. 78,890 $
143 1389 هنگ کنگ 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 650 802,936,744 Rls. 77,459 $
144 1389 هنگ کنگ 90321000 ترموستات 2,197 800,204,990 Rls. 77,246 $
145 1389 هنگ کنگ 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 759 799,783,486 Rls. 77,761 $
146 1389 هنگ کنگ 85044020 شارژر باطري 7,605 794,768,803 Rls. 76,497 $
147 1389 هنگ کنگ 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 14,862 785,431,912 Rls. 75,780 $
148 1389 هنگ کنگ 91091900 محرکهاي ساعتهاي ديوا ري, روميزي وهمانند,کامل وسوا رشده ،كه بانيروي برق كارمي كند ،بغيراز ساعتهاي شماطه اي 3,654 756,138,215 Rls. 72,902 $
149 1389 هنگ کنگ 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 198 754,645,463 Rls. 73,176 $
150 1389 هنگ کنگ 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوکوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 2 750,608,046 Rls. 72,749 $
151 1389 هنگ کنگ 29414000 کلرا مفنيکل و مشتقات آن ; ا ملاح ا ين محصولات 1,000 742,413,989 Rls. 71,738 $
152 1389 هنگ کنگ 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 87,287 742,255,889 Rls. 71,757 $
153 1389 هنگ کنگ 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 49,750 738,368,000 Rls. 71,168 $
154 1389 هنگ کنگ 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,087 736,471,578 Rls. 71,174 $
155 1389 هنگ کنگ 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 1,101 735,707,746 Rls. 71,223 $
156 1389 هنگ کنگ 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 1,256 732,146,960 Rls. 70,547 $
157 1389 هنگ کنگ 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 663 726,782,938 Rls. 70,323 $
158 1389 هنگ کنگ 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 831 721,541,521 Rls. 69,232 $
159 1389 هنگ کنگ 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 960,000 720,039,698 Rls. 69,176 $
160 1389 هنگ کنگ 29054500 گليسرول 43,173 708,523,447 Rls. 68,247 $
161 1389 هنگ کنگ 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 20,161 705,982,818 Rls. 70,598 $
162 1389 هنگ کنگ 85182910 انواع بلندگوي خودرو 50,693 702,218,683 Rls. 69,758 $
163 1389 هنگ کنگ 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 13,315 700,433,120 Rls. 67,740 $
164 1389 هنگ کنگ 85331010 مقاومتهاي ا لکتريکي پايه دار کربن فيلم درا ندا زه هاي 0.5 ، 0.25 ، 0.17 ،0.125 وات ا زظرفيت 0.5 الي 2 مگا اهم 47 683,688,475 Rls. 65,444 $
165 1389 هنگ کنگ 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 4,260 677,411,408 Rls. 65,668 $
166 1389 هنگ کنگ 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 5,476 676,504,613 Rls. 65,666 $
167 1389 هنگ کنگ 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 8,950 669,523,572 Rls. 64,079 $
168 1389 هنگ کنگ 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,473 664,169,511 Rls. 63,913 $
169 1389 هنگ کنگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 12,150 661,610,857 Rls. 63,496 $
170 1389 هنگ کنگ 54024990 نخ ها، يک لا، بدون تا، ياباتابي کمتراز50 دور در متر غير از نخ دوخت از ساير مواد سنتتيک همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 6,720 660,713,312 Rls. 63,396 $
171 1389 هنگ کنگ 28274900 ا کسي کلرورهاوهيدروکسي کلرورهاغيرا زمس 180,000 658,836,896 Rls. 63,921 $
172 1389 هنگ کنگ 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 874 657,615,401 Rls. 63,129 $
173 1389 هنگ کنگ 85065030 قوه هاي دکمه اي ( cell round) باليتيوم 1,752 655,080,776 Rls. 63,001 $
174 1389 هنگ کنگ 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 847 654,026,914 Rls. 63,219 $
175 1389 هنگ کنگ 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,098 651,277,969 Rls. 63,704 $
176 1389 هنگ کنگ 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 33,571 649,682,131 Rls. 62,627 $
177 1389 هنگ کنگ 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 1,636 647,934,967 Rls. 62,277 $
178 1389 هنگ کنگ 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 13,980 647,185,543 Rls. 62,313 $
179 1389 هنگ کنگ 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 14,539 645,042,752 Rls. 61,869 $
180 1389 هنگ کنگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 91,000 642,907,400 Rls. 61,643 $
181 1389 هنگ کنگ 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 25 636,066,804 Rls. 62,341 $
182 1389 هنگ کنگ 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 12,881 633,921,534 Rls. 61,256 $
183 1389 هنگ کنگ 64042000 ساير کفش هاباتخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده ورويه نسجي. 4,380 633,567,642 Rls. 60,926 $
184 1389 هنگ کنگ 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1,404 633,321,523 Rls. 61,466 $
185 1389 هنگ کنگ 85045010 کويل وا لقاکننده به قطر 6.35 ميليمترتا 9.25 ميليمتر موردمصرف در صنايع صوتي وتصويري ومخابراتي 3,160 631,472,814 Rls. 61,099 $
186 1389 هنگ کنگ 28051100 سديم 175,000 628,395,166 Rls. 60,405 $
187 1389 هنگ کنگ 90031190 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيکي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 2,224 627,742,013 Rls. 60,665 $
188 1389 هنگ کنگ 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 17,291 625,734,626 Rls. 60,213 $
189 1389 هنگ کنگ 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 1,610 618,869,655 Rls. 59,908 $
190 1389 هنگ کنگ 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 4,608 608,576,785 Rls. 58,346 $
191 1389 هنگ کنگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 500 604,613,025 Rls. 59,738 $
192 1389 هنگ کنگ 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,491 596,989,122 Rls. 57,602 $
193 1389 هنگ کنگ 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 55,021 575,086,398 Rls. 55,366 $
194 1389 هنگ کنگ 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 31,920 567,397,932 Rls. 56,596 $
195 1389 هنگ کنگ 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 2,968 550,659,327 Rls. 53,245 $
196 1389 هنگ کنگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 200 544,000,000 Rls. 52,298 $
197 1389 هنگ کنگ 84659500 ماشين هاي سورا خ کردن ياا سکنه کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 7,705 539,102,289 Rls. 53,861 $
198 1389 هنگ کنگ 32071020 رنگ هاي چيني وسراميكي ورولعابي (750-850درجه سانتي گراد )وداخل لعابي (1180-1280درجه سانتي گراد ) 3,500 533,530,602 Rls. 50,828 $
199 1389 هنگ کنگ 83051000 مكانيزم برا ي صحافي ا ورا ق جدا شدني يابراي کلاسورا زفلزمعممولي. 33,396 532,386,877 Rls. 51,265 $
200 1389 هنگ کنگ 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 604 531,403,473 Rls. 51,239 $
201 1389 هنگ کنگ 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 11,940 530,577,442 Rls. 51,358 $
202 1389 هنگ کنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 262 527,063,151 Rls. 50,920 $
203 1389 هنگ کنگ 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 407 518,297,769 Rls. 49,948 $
204 1389 هنگ کنگ 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 3,666 518,104,287 Rls. 49,808 $
205 1389 هنگ کنگ 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 12,330 512,670,000 Rls. 50,654 $
206 1389 هنگ کنگ 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 716 508,064,784 Rls. 48,692 $
207 1389 هنگ کنگ 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 13,622 503,165,979 Rls. 47,750 $
208 1389 هنگ کنگ 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 78,000 486,511,802 Rls. 46,845 $
209 1389 هنگ کنگ 29161400 ا سترهاي ا سيد متاکريليک 14,400 479,771,120 Rls. 46,400 $
210 1389 هنگ کنگ 52061400 نخ يک لا,ا زپنبه, از الياف شانه نزده, باکمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا کثر80درسيستم متريك(غير از نخ دوخت) 20,412 479,117,812 Rls. 46,131 $
211 1389 هنگ کنگ 76090000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلومينيوم. 4,075 476,416,771 Rls. 45,937 $
212 1389 هنگ کنگ 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 4,175 474,214,947 Rls. 45,501 $
213 1389 هنگ کنگ 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 2,590 473,363,000 Rls. 45,520 $
214 1389 هنگ کنگ 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 241 471,818,483 Rls. 45,391 $
215 1389 هنگ کنگ 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 195 466,004,745 Rls. 45,744 $
216 1389 هنگ کنگ 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 71 462,815,996 Rls. 44,488 $
217 1389 هنگ کنگ 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 11,619 458,983,748 Rls. 45,350 $
218 1389 هنگ کنگ 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 24,446 457,700,591 Rls. 44,978 $
219 1389 هنگ کنگ 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 4,573 457,435,141 Rls. 44,033 $
220 1389 هنگ کنگ 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 1,492 455,942,507 Rls. 43,993 $
221 1389 هنگ کنگ 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 799 455,148,111 Rls. 44,015 $
222 1389 هنگ کنگ 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 7,592 454,991,279 Rls. 43,780 $
223 1389 هنگ کنگ 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 36 451,242,321 Rls. 44,774 $
224 1389 هنگ کنگ 90273090 ا سپکتروگرا ف که تشعشعات ا پتيکي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بکارميگيرد. 230 451,156,480 Rls. 44,218 $
225 1389 هنگ کنگ 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 9,580 448,496,326 Rls. 43,286 $
226 1389 هنگ کنگ 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 5,709 448,277,916 Rls. 43,316 $
227 1389 هنگ کنگ 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 6,722 445,823,817 Rls. 43,036 $
228 1389 هنگ کنگ 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 1,977 438,111,311 Rls. 42,149 $
229 1389 هنگ کنگ 84682000 ماشين آلات ودستگاههاي گازي, برا ي لحيم کاري, زرد جوشکاري, وياجوشكاري 7,729 436,890,654 Rls. 42,102 $
230 1389 هنگ کنگ 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 17,646 435,910,611 Rls. 42,158 $
231 1389 هنگ کنگ 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 1,158 434,857,117 Rls. 41,858 $
232 1389 هنگ کنگ 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 1,987 430,566,488 Rls. 41,647 $
233 1389 هنگ کنگ 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 5,071 430,000,000 Rls. 41,299 $
234 1389 هنگ کنگ 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 117 429,557,159 Rls. 41,027 $
235 1389 هنگ کنگ 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 9,399 426,047,747 Rls. 41,328 $
236 1389 هنگ کنگ 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 17,691 425,232,740 Rls. 40,564 $
237 1389 هنگ کنگ 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,284 423,769,511 Rls. 40,805 $
238 1389 هنگ کنگ 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 6,958 417,261,141 Rls. 40,210 $
239 1389 هنگ کنگ 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 3,465 417,119,874 Rls. 40,383 $
240 1389 هنگ کنگ 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,661 416,124,600 Rls. 40,024 $
241 1389 هنگ کنگ 29181510 سديم سيترا ت دي هيدرا ت گريد دا رويي 66,000 410,374,166 Rls. 39,638 $
242 1389 هنگ کنگ 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 17,996 409,182,220 Rls. 39,699 $
243 1389 هنگ کنگ 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 1,013 408,270,334 Rls. 39,471 $
244 1389 هنگ کنگ 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1,804 406,692,722 Rls. 39,672 $
245 1389 هنگ کنگ 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 19,045 406,644,542 Rls. 39,113 $
246 1389 هنگ کنگ 25070010 کائولن 822,500 400,038,561 Rls. 38,650 $
247 1389 هنگ کنگ 29211100 مونو-دي -ياتري متيل امين واملاح ان ها 200 399,012,000 Rls. 39,853 $
248 1389 هنگ کنگ 90106000 پرده برا ي پروژکسيون 5,409 397,405,270 Rls. 38,153 $
249 1389 هنگ کنگ 90071900 دوربين هاي فيلمبردا ري , غيرمذکور درجاي ديگر 967 397,344,136 Rls. 39,388 $
250 1389 هنگ کنگ 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 2,255 396,481,108 Rls. 38,549 $
251 1389 هنگ کنگ 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 10,876 396,229,654 Rls. 38,508 $
252 1389 هنگ کنگ 85489000 ا جزاء وقطعات برقي ماشين آلات يا دستگاهها، که در جاي ديگر مذکور نباشد 691 393,458,630 Rls. 37,994 $
253 1389 هنگ کنگ 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 180 391,926,330 Rls. 37,871 $
254 1389 هنگ کنگ 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 2,536 390,521,456 Rls. 37,698 $
255 1389 هنگ کنگ 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 4,445 389,034,655 Rls. 37,328 $
256 1389 هنگ کنگ 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 888 387,999,757 Rls. 37,693 $
257 1389 هنگ کنگ 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 2,405 384,748,321 Rls. 37,106 $
258 1389 هنگ کنگ 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 18,861 384,433,095 Rls. 37,168 $
259 1389 هنگ کنگ 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 8,295 384,412,079 Rls. 37,439 $
260 1389 هنگ کنگ 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 35,280 384,127,958 Rls. 37,065 $
261 1389 هنگ کنگ 85287100 دستگاههاي گيرنده تلويزيون طراحي نشده براي يك پارچه شدن بايك نمايشگر ياصفحه نمايش ويدئويي . 1,051 383,352,066 Rls. 36,851 $
262 1389 هنگ کنگ 90183919 لانست معمولي قيفي 80 381,525,814 Rls. 36,454 $
263 1389 هنگ کنگ 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 672 378,619,305 Rls. 36,292 $
264 1389 هنگ کنگ 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 22,829 377,562,697 Rls. 36,318 $
265 1389 هنگ کنگ 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 5,573 374,879,666 Rls. 36,187 $
266 1389 هنگ کنگ 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 1,075 373,654,657 Rls. 36,708 $
267 1389 هنگ کنگ 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 8,262 373,254,406 Rls. 36,109 $
268 1389 هنگ کنگ 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 6,851 368,240,214 Rls. 35,238 $
269 1389 هنگ کنگ 25112000 کربنات باريم طبيعي (ويتريت ) 229,000 364,025,765 Rls. 35,928 $
270 1389 هنگ کنگ 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 5,790 363,516,065 Rls. 35,073 $
271 1389 هنگ کنگ 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,636 359,464,352 Rls. 35,033 $
272 1389 هنگ کنگ 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 72,000 356,788,572 Rls. 34,393 $
273 1389 هنگ کنگ 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 540 356,179,729 Rls. 34,433 $
274 1389 هنگ کنگ 84716010 صفحه کليد(keyboard) 5,515 352,841,006 Rls. 34,013 $
275 1389 هنگ کنگ 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 75,000 352,516,226 Rls. 34,086 $
276 1389 هنگ کنگ 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,599 349,178,482 Rls. 33,580 $
277 1389 هنگ کنگ 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 333 348,036,049 Rls. 33,408 $
278 1389 هنگ کنگ 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,434 347,210,109 Rls. 33,426 $
279 1389 هنگ کنگ 40151920 دستكش معاينه 17,910 339,064,287 Rls. 32,763 $
280 1389 هنگ کنگ 90314100 ا لات ووسايل ا پتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers) ،ادوات نيمه هادي, فتوماسکهاياشبکه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 99 337,860,900 Rls. 32,663 $
281 1389 هنگ کنگ 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 28,347 337,181,596 Rls. 32,216 $
282 1389 هنگ کنگ 28341000 نيتريت ها 100,000 337,159,946 Rls. 32,520 $
283 1389 هنگ کنگ 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 6 336,513,887 Rls. 32,405 $
284 1389 هنگ کنگ 39199010 فيلم پشت چسب دا رويژه پوشک کامل (شورتي ) غيرمذكور درجاي ديگر 15,350 332,660,000 Rls. 31,924 $
285 1389 هنگ کنگ 15219010 مومهاي طبيعي برپايه كارنو باواكس . 1,992 330,023,742 Rls. 32,248 $
286 1389 هنگ کنگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,440 328,993,763 Rls. 31,684 $
287 1389 هنگ کنگ 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 12,000 323,810,175 Rls. 31,100 $
288 1389 هنگ کنگ 85176910 مودم بي سيم 485 322,848,974 Rls. 32,311 $
289 1389 هنگ کنگ 85176220 كارت مودم باسيم 775 320,821,496 Rls. 31,736 $
290 1389 هنگ کنگ 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 19,512 320,625,681 Rls. 30,840 $
291 1389 هنگ کنگ 85271200 دستگاههاي پخش صوت را ديو کاست جيبي 2,120 316,979,301 Rls. 30,644 $
292 1389 هنگ کنگ 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,033 314,236,082 Rls. 30,684 $
293 1389 هنگ کنگ 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 49,340 307,259,140 Rls. 29,310 $
294 1389 هنگ کنگ 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 13,600 304,611,434 Rls. 29,270 $
295 1389 هنگ کنگ 29151100 ا سيدفرميک 45,475 301,791,109 Rls. 29,004 $
296 1389 هنگ کنگ 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 31,000 300,714,197 Rls. 29,380 $
297 1389 هنگ کنگ 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 48,000 300,269,398 Rls. 28,828 $
298 1389 هنگ کنگ 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 9,406 299,898,861 Rls. 28,783 $
299 1389 هنگ کنگ 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,288 291,899,156 Rls. 28,133 $
300 1389 هنگ کنگ 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 4,585 287,523,351 Rls. 27,589 $
مجموع کل
116,765,546,575 ريال
مجموع کل
11,297,455 دلار