آمار کل " واردات از" کشور "ژاپن" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 ژاپن 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 162,902 1,553,073,427 Rls. 148,586 $
202 1389 ژاپن 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,630 1,544,648,642 Rls. 148,596 $
203 1389 ژاپن 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 1,900 1,543,002,098 Rls. 149,821 $
204 1389 ژاپن 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 48,404 1,518,520,765 Rls. 148,211 $
205 1389 ژاپن 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 8,920 1,513,512,062 Rls. 145,397 $
206 1389 ژاپن 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 10,066 1,490,363,953 Rls. 143,863 $
207 1389 ژاپن 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,571 1,489,177,809 Rls. 146,279 $
208 1389 ژاپن 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 21,200 1,469,953,160 Rls. 142,479 $
209 1389 ژاپن 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,837 1,469,773,040 Rls. 142,246 $
210 1389 ژاپن 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 20,000 1,467,300,000 Rls. 145,103 $
211 1389 ژاپن 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 35,146 1,453,589,929 Rls. 141,540 $
212 1389 ژاپن 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 38,220 1,437,017,292 Rls. 139,071 $
213 1389 ژاپن 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 3,086 1,432,113,964 Rls. 138,725 $
214 1389 ژاپن 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 3,112 1,431,174,115 Rls. 138,613 $
215 1389 ژاپن 48099010 کاغذ ا ستنسيل تمام نشده به صورت رول ياورق 3,141 1,390,961,160 Rls. 135,064 $
216 1389 ژاپن 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,607 1,369,242,416 Rls. 134,792 $
217 1389 ژاپن 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 183 1,368,698,603 Rls. 135,252 $
218 1389 ژاپن 84431500 ماشين آلات چاپ تيپوگرا فيک, (غيرا زماشين آلات ودستگاههاي فلکسوگرا فيک )،غير مذكور درجاي ديگر . 2,600 1,358,000,000 Rls. 130,740 $
219 1389 ژاپن 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 48,310 1,345,772,901 Rls. 129,982 $
220 1389 ژاپن 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 11,763 1,327,151,162 Rls. 131,650 $
221 1389 ژاپن 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 184 1,314,138,623 Rls. 126,528 $
222 1389 ژاپن 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 14,000 1,312,693,233 Rls. 126,904 $
223 1389 ژاپن 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 1,301,990,024 Rls. 127,609 $
224 1389 ژاپن 84295922 بيل مکانيکي مستعمل ، باسال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت بيش از 155اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 22,200 1,294,276,436 Rls. 124,882 $
225 1389 ژاپن 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 344 1,287,442,853 Rls. 124,780 $
226 1389 ژاپن 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 4,938 1,283,844,197 Rls. 122,856 $
227 1389 ژاپن 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 892 1,281,405,658 Rls. 123,374 $
228 1389 ژاپن 85340000 مدا رهاي چاپي 72 1,275,469,714 Rls. 123,005 $
229 1389 ژاپن 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 7,330 1,275,314,610 Rls. 125,385 $
230 1389 ژاپن 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,300 1,275,212,552 Rls. 123,419 $
231 1389 ژاپن 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 86,291 1,274,145,079 Rls. 124,525 $
232 1389 ژاپن 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 115 1,272,900,972 Rls. 122,559 $
233 1389 ژاپن 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 8,360 1,260,709,575 Rls. 121,992 $
234 1389 ژاپن 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 3,441 1,259,180,463 Rls. 121,001 $
235 1389 ژاپن 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 2,223 1,246,062,660 Rls. 120,207 $
236 1389 ژاپن 29161300 ا سيد متاکريليک و ا ملاح آن 43,360 1,226,149,084 Rls. 120,015 $
237 1389 ژاپن 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 50,000 1,220,144,556 Rls. 117,288 $
238 1389 ژاپن 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 598 1,217,582,379 Rls. 118,887 $
239 1389 ژاپن 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 3,127 1,210,076,099 Rls. 116,436 $
240 1389 ژاپن 29072200 هيدروکينون و ا ملاح آن 15,000 1,203,370,792 Rls. 116,111 $
241 1389 ژاپن 84133010 پمپ ا نژکتور 977 1,184,656,534 Rls. 114,127 $
242 1389 ژاپن 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 9,208 1,182,670,203 Rls. 115,850 $
243 1389 ژاپن 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 9,760 1,180,657,989 Rls. 117,724 $
244 1389 ژاپن 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 43,500 1,171,331,995 Rls. 113,175 $
245 1389 ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 35,406 1,160,851,078 Rls. 112,295 $
246 1389 ژاپن 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 475 1,158,455,981 Rls. 111,416 $
247 1389 ژاپن 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 2,160 1,155,717,411 Rls. 110,384 $
248 1389 ژاپن 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 48,000 1,145,823,680 Rls. 109,943 $
249 1389 ژاپن 28365000 کربنات کلسيم 129,000 1,142,536,838 Rls. 110,537 $
250 1389 ژاپن 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 6,736 1,134,564,961 Rls. 107,839 $
251 1389 ژاپن 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 328 1,130,330,521 Rls. 109,019 $
252 1389 ژاپن 84824000 رولربيرينگ سوزني. 3,521 1,125,439,407 Rls. 108,527 $
253 1389 ژاپن 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 145 1,107,720,536 Rls. 106,946 $
254 1389 ژاپن 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 7,505 1,102,489,102 Rls. 110,227 $
255 1389 ژاپن 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 2,625 1,102,185,196 Rls. 106,347 $
256 1389 ژاپن 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 235 1,102,152,336 Rls. 106,262 $
257 1389 ژاپن 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 11,646 1,091,867,925 Rls. 105,065 $
258 1389 ژاپن 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 982 1,091,640,364 Rls. 106,154 $
259 1389 ژاپن 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 567 1,077,075,872 Rls. 104,704 $
260 1389 ژاپن 29212100 ا تيلن دي آمين و ا ملاح آن 28,000 1,061,128,959 Rls. 102,227 $
261 1389 ژاپن 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 10,157 1,059,799,730 Rls. 102,742 $
262 1389 ژاپن 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 347 1,054,722,019 Rls. 102,206 $
263 1389 ژاپن 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 18,885 1,054,716,057 Rls. 102,892 $
264 1389 ژاپن 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش ا ز155اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 19,300 1,047,689,816 Rls. 100,768 $
265 1389 ژاپن 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 1,062 1,040,414,542 Rls. 101,884 $
266 1389 ژاپن 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 36,756 1,037,354,576 Rls. 100,585 $
267 1389 ژاپن 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 8,070 1,027,674,823 Rls. 98,985 $
268 1389 ژاپن 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,963 1,014,583,985 Rls. 98,504 $
269 1389 ژاپن 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 405 1,009,066,159 Rls. 97,234 $
270 1389 ژاپن 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 1,680 1,008,000,000 Rls. 96,858 $
271 1389 ژاپن 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 17,439 1,002,405,757 Rls. 97,420 $
272 1389 ژاپن 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 9,133 997,758,390 Rls. 96,192 $
273 1389 ژاپن 37029500 فيلم بصورت رول, باپهنائي بيش ا ز 35ميليمتر(غيررنگي) 2,089 991,101,634 Rls. 95,629 $
274 1389 ژاپن 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 5,795 976,375,551 Rls. 95,258 $
275 1389 ژاپن 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 33,600 963,178,696 Rls. 94,402 $
276 1389 ژاپن 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 5,200 957,664,736 Rls. 91,643 $
277 1389 ژاپن 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 27,470 939,539,186 Rls. 90,598 $
278 1389 ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,599 935,769,717 Rls. 90,140 $
279 1389 ژاپن 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 45,600 929,500,498 Rls. 90,920 $
280 1389 ژاپن 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 21,700 927,436,410 Rls. 89,773 $
281 1389 ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 280 924,000,000 Rls. 88,966 $
282 1389 ژاپن 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 54,200 916,543,208 Rls. 87,863 $
283 1389 ژاپن 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 12,000 908,942,111 Rls. 87,299 $
284 1389 ژاپن 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 639 898,718,697 Rls. 86,614 $
285 1389 ژاپن 82149000 سايرمصنوعات چاقوسازي غير مذكور درجاي ديگر 2,726 892,683,080 Rls. 87,258 $
286 1389 ژاپن 38063000 صمغ هاي ا ستر 30,000 889,183,114 Rls. 86,609 $
287 1389 ژاپن 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 684 888,773,418 Rls. 85,802 $
288 1389 ژاپن 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 61,005 882,528,720 Rls. 86,068 $
289 1389 ژاپن 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,135 880,822,510 Rls. 84,313 $
290 1389 ژاپن 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 114 876,339,822 Rls. 84,490 $
291 1389 ژاپن 84159012 قسمت خارجي دستگاهاي تعرفه84151020 13,014 873,170,150 Rls. 85,193 $
292 1389 ژاپن 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 14,730 870,937,963 Rls. 83,680 $
293 1389 ژاپن 85044050 کنترل دور موتورInverter 4,304 862,422,060 Rls. 83,295 $
294 1389 ژاپن 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 14,095 857,866,475 Rls. 82,389 $
295 1389 ژاپن 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 10,970 827,100,402 Rls. 79,612 $
296 1389 ژاپن 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 100 826,249,413 Rls. 79,424 $
297 1389 ژاپن 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 905 825,440,540 Rls. 79,354 $
298 1389 ژاپن 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 550 816,515,203 Rls. 77,037 $
299 1389 ژاپن 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,431 814,865,103 Rls. 78,830 $
300 1389 ژاپن 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 18 812,465,337 Rls. 78,032 $
301 1389 ژاپن 38091000 موا دبرا ي آهارزدن ياتکميل کردن, حاملين رنگ براساس موادنشاسته اي 2,300 809,257,340 Rls. 77,918 $
302 1389 ژاپن 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 11,000 802,851,289 Rls. 77,260 $
303 1389 ژاپن 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 18,668 802,139,538 Rls. 77,181 $
304 1389 ژاپن 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 3,023 801,799,733 Rls. 77,802 $
305 1389 ژاپن 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 19,750 780,286,727 Rls. 75,194 $
306 1389 ژاپن 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 265 779,638,066 Rls. 75,190 $
307 1389 ژاپن 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 36,000 774,086,473 Rls. 74,873 $
308 1389 ژاپن 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 77,970 772,860,738 Rls. 75,071 $
309 1389 ژاپن 37023100 فيلم براي عكاسي پلي کروم (رنگي), بصورت رول, سورا خ نشده باپهناي حدا کثر 105 ميليمتر 3,815 772,759,166 Rls. 74,476 $
310 1389 ژاپن 39219050 مستردستگاه فتوکپي 17,129 772,470,646 Rls. 74,736 $
311 1389 ژاپن 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 268 771,349,369 Rls. 74,240 $
312 1389 ژاپن 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 8,635 769,500,085 Rls. 74,664 $
313 1389 ژاپن 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 2,125 765,595,954 Rls. 73,589 $
314 1389 ژاپن 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 660 759,613,473 Rls. 73,158 $
315 1389 ژاپن 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,000 757,693,695 Rls. 72,904 $
316 1389 ژاپن 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 65,000 753,393,000 Rls. 72,904 $
317 1389 ژاپن 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 1,755 753,365,305 Rls. 74,934 $
318 1389 ژاپن 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,482 750,258,650 Rls. 72,176 $
319 1389 ژاپن 29071390 سايرا وکتيل فنل ها وا يزومرهاي آنها همچنين ا ملاح اين محصولات 10,000 743,589,661 Rls. 71,492 $
320 1389 ژاپن 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 6,176 741,067,500 Rls. 74,107 $
321 1389 ژاپن 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 18,235 736,421,356 Rls. 70,834 $
322 1389 ژاپن 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 1,124 732,353,532 Rls. 70,842 $
323 1389 ژاپن 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 8,000 729,705,321 Rls. 70,056 $
324 1389 ژاپن 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 40,400 722,048,173 Rls. 70,708 $
325 1389 ژاپن 84271012 ارابه هاي صفاف خودرو ،مستعمل ، دا را ي موتوربرقي ،باظرفيت 5 تن وبالاتر 53,750 720,093,590 Rls. 70,626 $
326 1389 ژاپن 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي کارشده يابه صورت قطعات منظم 36,000 713,377,084 Rls. 68,233 $
327 1389 ژاپن 28054000 جيوه 1,212 708,700,000 Rls. 68,467 $
328 1389 ژاپن 87113090 موتورسيکلت باحجم سيلندرا ز250تا500CC،بجزنوع دوزمانه 3,758 703,553,724 Rls. 67,811 $
329 1389 ژاپن 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 4,600 698,835,910 Rls. 67,351 $
330 1389 ژاپن 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 2,137 698,614,555 Rls. 67,802 $
331 1389 ژاپن 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 15,000 696,841,121 Rls. 69,852 $
332 1389 ژاپن 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,075 689,351,610 Rls. 66,826 $
333 1389 ژاپن 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 8,062 685,530,473 Rls. 65,944 $
334 1389 ژاپن 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 2,141 683,296,805 Rls. 65,832 $
335 1389 ژاپن 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 846 676,883,283 Rls. 65,515 $
336 1389 ژاپن 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 518 675,031,968 Rls. 65,051 $
337 1389 ژاپن 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 1,503 672,912,089 Rls. 65,341 $
338 1389 ژاپن 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 1,320 672,185,564 Rls. 64,927 $
339 1389 ژاپن 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,160 671,207,729 Rls. 65,633 $
340 1389 ژاپن 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 1,801 650,684,580 Rls. 62,548 $
341 1389 ژاپن 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 2,497 650,527,992 Rls. 62,799 $
342 1389 ژاپن 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 18,080 645,004,244 Rls. 63,217 $
343 1389 ژاپن 79070090 ساير غير از لوله ، لوازم واتصالات لوله كشي (fitting) (مثلا كوپلينگ ، زانويي ، مهره وماسوره ) از روي 172 640,214,388 Rls. 63,690 $
344 1389 ژاپن 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 404 635,330,621 Rls. 61,096 $
345 1389 ژاپن 83026000 دربندهاي خودکارا زفلزمعمولي. 9,330 635,023,832 Rls. 63,655 $
346 1389 ژاپن 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 2,207 632,279,489 Rls. 60,586 $
347 1389 ژاپن 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 8,000 625,769,056 Rls. 60,367 $
348 1389 ژاپن 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,156 614,291,908 Rls. 59,234 $
349 1389 ژاپن 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 16,000 614,247,241 Rls. 59,057 $
350 1389 ژاپن 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 1,100 606,853,196 Rls. 58,240 $
351 1389 ژاپن 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,928 606,356,010 Rls. 58,864 $
352 1389 ژاپن 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,401 597,513,252 Rls. 57,766 $
353 1389 ژاپن 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 32 596,592,242 Rls. 57,299 $
354 1389 ژاپن 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 296 595,273,121 Rls. 57,243 $
355 1389 ژاپن 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 2,489 591,254,659 Rls. 56,822 $
356 1389 ژاپن 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 218 590,098,785 Rls. 56,967 $
357 1389 ژاپن 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 1,402 582,691,920 Rls. 55,825 $
358 1389 ژاپن 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 599 578,747,038 Rls. 55,281 $
359 1389 ژاپن 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 4,549 578,416,922 Rls. 56,107 $
360 1389 ژاپن 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 619 576,031,406 Rls. 55,514 $
361 1389 ژاپن 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 41,578 575,717,977 Rls. 55,690 $
362 1389 ژاپن 34039910 روان كننده سيليكوني 15,980 571,796,620 Rls. 56,042 $
363 1389 ژاپن 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 662 565,499,074 Rls. 55,092 $
364 1389 ژاپن 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 290 560,228,642 Rls. 53,381 $
365 1389 ژاپن 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 2,038 559,799,151 Rls. 53,946 $
366 1389 ژاپن 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 5,482 554,728,204 Rls. 53,696 $
367 1389 ژاپن 68118900 ساير اقلام فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 950 553,695,875 Rls. 53,158 $
368 1389 ژاپن 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 74,267 552,776,252 Rls. 53,532 $
369 1389 ژاپن 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 936 550,840,266 Rls. 53,139 $
370 1389 ژاپن 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 3,360 543,224,479 Rls. 52,364 $
371 1389 ژاپن 90331010 ترموکوبل يکبارمصرف جهت ا ستفاده درترمومتر 390 540,061,875 Rls. 51,914 $
372 1389 ژاپن 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 16,865 539,275,812 Rls. 53,734 $
373 1389 ژاپن 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 885 530,023,168 Rls. 52,540 $
374 1389 ژاپن 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,182 528,595,348 Rls. 50,993 $
375 1389 ژاپن 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 10,999 527,112,119 Rls. 52,628 $
376 1389 ژاپن 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 54,450 522,792,599 Rls. 50,761 $
377 1389 ژاپن 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 7,500 522,417,278 Rls. 51,617 $
378 1389 ژاپن 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 777 517,499,619 Rls. 50,340 $
379 1389 ژاپن 85176910 مودم بي سيم 1,465 503,630,273 Rls. 48,646 $
380 1389 ژاپن 32121000 ورقه هاي دا غ زني 900 501,282,234 Rls. 49,165 $
381 1389 ژاپن 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 215 498,251,825 Rls. 48,350 $
382 1389 ژاپن 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 518 493,463,441 Rls. 47,435 $
383 1389 ژاپن 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,005 479,385,709 Rls. 47,165 $
384 1389 ژاپن 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 18,990 478,989,450 Rls. 48,014 $
385 1389 ژاپن 29141200 بوتانون (متيل ا تيل ستن ) 38,400 476,228,520 Rls. 45,831 $
386 1389 ژاپن 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 975 473,979,058 Rls. 46,641 $
387 1389 ژاپن 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 20,960 472,507,615 Rls. 45,534 $
388 1389 ژاپن 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 26,277 471,742,736 Rls. 45,769 $
389 1389 ژاپن 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 3,240 468,851,477 Rls. 45,138 $
390 1389 ژاپن 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 2,373 467,543,431 Rls. 45,955 $
391 1389 ژاپن 68109190 سايرقطعات پيش ساخته برا ي ساختمان يا مهندسي را ه و ساختمان بجز برا ي کف 45,480 463,780,640 Rls. 44,853 $
392 1389 ژاپن 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 23,612 461,625,531 Rls. 45,997 $
393 1389 ژاپن 87114090 موتورسيکلت باحجم سيلندرا ز500تا800CC،بجزنوع دوزمانه 1,780 459,552,164 Rls. 44,401 $
394 1389 ژاپن 29054100 ا تيل -2-(هيدروکسي متيل ) پروپان -1 و 3 دي ئول (تري متيلول پروپان ) 17,000 459,100,000 Rls. 44,076 $
395 1389 ژاپن 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 18,542 455,198,328 Rls. 43,752 $
396 1389 ژاپن 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 40 453,287,727 Rls. 45,166 $
397 1389 ژاپن 98870325 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 39% ا لي 40% بجز لاستيک 1,419 451,422,443 Rls. 43,683 $
398 1389 ژاپن 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 10,000 445,267,920 Rls. 42,884 $
399 1389 ژاپن 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 5,300 443,550,627 Rls. 42,934 $
400 1389 ژاپن 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 13 443,304,869 Rls. 42,365 $
مجموع کل
175,896,525,125 ريال
مجموع کل
17,041,326 دلار