آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 انگلستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 4,345 3,206,365,567 Rls. 319,486 $
102 1389 انگلستان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 175,284 3,186,794,644 Rls. 309,893 $
103 1389 انگلستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 675 3,176,831,247 Rls. 308,533 $
104 1389 انگلستان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 400,000 3,170,875,651 Rls. 305,609 $
105 1389 انگلستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,682 3,161,175,823 Rls. 311,893 $
106 1389 انگلستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 8,121 3,160,660,521 Rls. 304,476 $
107 1389 انگلستان 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 11,201 3,116,885,682 Rls. 300,283 $
108 1389 انگلستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,556 3,056,788,586 Rls. 299,448 $
109 1389 انگلستان 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 3,900 3,026,416,800 Rls. 293,855 $
110 1389 انگلستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,298 2,976,146,943 Rls. 287,796 $
111 1389 انگلستان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 566 2,931,858,644 Rls. 283,244 $
112 1389 انگلستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 9,671 2,917,532,588 Rls. 285,485 $
113 1389 انگلستان 29333100 پيريدين و ا ملاح آن 2,100 2,854,895,038 Rls. 285,147 $
114 1389 انگلستان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 1,741 2,834,658,403 Rls. 277,277 $
115 1389 انگلستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 163,373 2,804,563,092 Rls. 273,507 $
116 1389 انگلستان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 444,275 2,793,283,827 Rls. 266,768 $
117 1389 انگلستان 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 3,000 2,789,704,529 Rls. 266,447 $
118 1389 انگلستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,733 2,758,907,958 Rls. 267,848 $
119 1389 انگلستان 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 1,000 2,693,057,847 Rls. 268,340 $
120 1389 انگلستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 41,839 2,648,395,490 Rls. 267,123 $
121 1389 انگلستان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 39,600 2,614,286,058 Rls. 260,491 $
122 1389 انگلستان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 6,167 2,586,378,558 Rls. 250,045 $
123 1389 انگلستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 17,405 2,575,898,342 Rls. 251,080 $
124 1389 انگلستان 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 43,691 2,572,533,406 Rls. 247,074 $
125 1389 انگلستان 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4,223 2,478,639,187 Rls. 241,198 $
126 1389 انگلستان 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 16,900 2,460,964,426 Rls. 240,451 $
127 1389 انگلستان 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 4,306 2,437,704,010 Rls. 234,101 $
128 1389 انگلستان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 1,095 2,410,096,182 Rls. 236,469 $
129 1389 انگلستان 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 17,278 2,407,274,739 Rls. 231,880 $
130 1389 انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 61,222 2,403,678,733 Rls. 234,528 $
131 1389 انگلستان 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 9,114 2,388,746,963 Rls. 228,490 $
132 1389 انگلستان 32089020 سايرلاکها و ورني ها ولعاب خارج قوطي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 71,000 2,355,121,949 Rls. 231,027 $
133 1389 انگلستان 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 52,600 2,328,642,060 Rls. 230,987 $
134 1389 انگلستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 37,822 2,307,192,990 Rls. 228,745 $
135 1389 انگلستان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 6,509 2,270,700,289 Rls. 218,426 $
136 1389 انگلستان 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 212,317 2,242,990,002 Rls. 219,915 $
137 1389 انگلستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 200,000 2,224,360,000 Rls. 218,725 $
138 1389 انگلستان 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 13,089 2,224,316,431 Rls. 218,397 $
139 1389 انگلستان 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 97,858 2,217,373,928 Rls. 214,950 $
140 1389 انگلستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 61,105 2,200,562,992 Rls. 209,405 $
141 1389 انگلستان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 3,472 2,179,729,684 Rls. 217,584 $
142 1389 انگلستان 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 100,000 2,117,201,742 Rls. 209,873 $
143 1389 انگلستان 28220000 ا کسيد وهيدروا کسيدهاي کبالت؛ اکسيدهاي کبالت تجارتي 6,300 2,107,250,305 Rls. 200,920 $
144 1389 انگلستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,470 2,104,263,924 Rls. 206,481 $
145 1389 انگلستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 17,561 2,102,346,774 Rls. 202,013 $
146 1389 انگلستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 6,524 2,077,553,705 Rls. 201,103 $
147 1389 انگلستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 4,398 2,046,954,600 Rls. 199,680 $
148 1389 انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 4,404 2,042,319,380 Rls. 196,648 $
149 1389 انگلستان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 84,398 2,038,455,038 Rls. 197,559 $
150 1389 انگلستان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 41,665 2,035,953,360 Rls. 198,008 $
151 1389 انگلستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 23,260 2,014,090,560 Rls. 193,924 $
152 1389 انگلستان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 10,118 2,010,133,618 Rls. 192,688 $
153 1389 انگلستان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 51,700 1,962,678,250 Rls. 188,846 $
154 1389 انگلستان 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 675 1,952,030,795 Rls. 187,602 $
155 1389 انگلستان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 21,090 1,941,055,677 Rls. 189,431 $
156 1389 انگلستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 132,800 1,928,031,163 Rls. 186,663 $
157 1389 انگلستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 939 1,899,019,568 Rls. 186,069 $
158 1389 انگلستان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 712 1,896,605,635 Rls. 181,596 $
159 1389 انگلستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 308,128 1,887,573,431 Rls. 186,577 $
160 1389 انگلستان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 3,070 1,873,533,990 Rls. 181,351 $
161 1389 انگلستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 6,000 1,871,516,383 Rls. 181,769 $
162 1389 انگلستان 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 34,140 1,870,441,381 Rls. 185,649 $
163 1389 انگلستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 61,050 1,866,226,662 Rls. 182,787 $
164 1389 انگلستان 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 254,860 1,859,600,000 Rls. 185,737 $
165 1389 انگلستان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 49,693 1,848,293,603 Rls. 177,647 $
166 1389 انگلستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 30,628 1,788,313,117 Rls. 174,157 $
167 1389 انگلستان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 3,751 1,783,807,290 Rls. 175,474 $
168 1389 انگلستان 95069110 دستگاه TRAD MILL 33,078 1,782,437,930 Rls. 171,602 $
169 1389 انگلستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 13,500 1,778,439,003 Rls. 177,235 $
170 1389 انگلستان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 18,050 1,764,097,750 Rls. 170,192 $
171 1389 انگلستان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 28,000 1,763,991,676 Rls. 166,430 $
172 1389 انگلستان 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 76,300 1,744,453,784 Rls. 171,525 $
173 1389 انگلستان 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 37,100 1,739,320,012 Rls. 165,728 $
174 1389 انگلستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 2,823 1,736,787,227 Rls. 171,377 $
175 1389 انگلستان 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 502 1,735,660,847 Rls. 167,506 $
176 1389 انگلستان 29182390 ساير استرهاي اسيد ساليسيليک واملاح آنها غيرمذکور در رديف هاي 29181100 لغايت 29182340 21,320 1,734,629,170 Rls. 166,904 $
177 1389 انگلستان 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 192,000 1,692,847,375 Rls. 169,082 $
178 1389 انگلستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 59,912 1,689,705,376 Rls. 162,581 $
179 1389 انگلستان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,459 1,676,170,066 Rls. 162,674 $
180 1389 انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 14,523 1,670,564,222 Rls. 160,969 $
181 1389 انگلستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 37,220 1,659,585,452 Rls. 161,148 $
182 1389 انگلستان 90261010 فلومتر 1,607 1,648,652,137 Rls. 159,859 $
183 1389 انگلستان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 153,000 1,641,176,830 Rls. 158,581 $
184 1389 انگلستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,399 1,628,493,838 Rls. 156,977 $
185 1389 انگلستان 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 7,000 1,627,000,000 Rls. 159,463 $
186 1389 انگلستان 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوکوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 580 1,618,519,096 Rls. 157,816 $
187 1389 انگلستان 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 25,843 1,611,500,000 Rls. 162,679 $
188 1389 انگلستان 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 78,500 1,610,862,879 Rls. 156,561 $
189 1389 انگلستان 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 105,000 1,609,159,768 Rls. 157,714 $
190 1389 انگلستان 38089420 ضدعفوني كننده هوا به صورت تکنيکال (سم رقيق نشده ) 41,780 1,604,522,698 Rls. 155,258 $
191 1389 انگلستان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 22,240 1,595,137,327 Rls. 157,235 $
192 1389 انگلستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,228 1,548,881,104 Rls. 148,954 $
193 1389 انگلستان 28421000 سيليکات هاي مضاعف يا كمپلكس ازجمله آلومينو سيليكات باساخت شيميايي مشخص ياغير مشخص . 174,500 1,539,229,849 Rls. 148,455 $
194 1389 انگلستان 29181600 ا سيد گلوکنيک, ا ملاح و ا سترهاي آن 72,850 1,529,944,036 Rls. 146,537 $
195 1389 انگلستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 50,800 1,524,551,246 Rls. 146,807 $
196 1389 انگلستان 29341000 ترکيبات دا را ي ساختاريک حلقه تيازول مترا کم نشده (Unfused) 32,800 1,522,730,538 Rls. 148,729 $
197 1389 انگلستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,553 1,511,882,533 Rls. 146,250 $
198 1389 انگلستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 136 1,494,053,509 Rls. 143,378 $
199 1389 انگلستان 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 4,320 1,469,806,727 Rls. 142,759 $
200 1389 انگلستان 29155000 ا سيدپروپيونيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 110,000 1,467,447,120 Rls. 143,653 $
201 1389 انگلستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 15,240 1,462,614,656 Rls. 140,805 $
202 1389 انگلستان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 9,216 1,447,551,684 Rls. 139,950 $
203 1389 انگلستان 28092020 ا سيد فسفريک بادرجه خلوص 55درصد وبالاتر 152,600 1,445,799,907 Rls. 142,542 $
204 1389 انگلستان 32041910 مخلوط برپايه موادرنگي ديسپرسه چندين ماده رنگ كننده مشمول شماره 320411لغايت 320419 2,000 1,443,799,159 Rls. 139,457 $
205 1389 انگلستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,176 1,437,967,299 Rls. 139,748 $
206 1389 انگلستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 58,220 1,432,775,260 Rls. 139,693 $
207 1389 انگلستان 84821000 بلبرينگ. 4,764 1,427,550,336 Rls. 138,258 $
208 1389 انگلستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 9,298 1,425,850,819 Rls. 139,318 $
209 1389 انگلستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 8,973 1,425,270,340 Rls. 139,391 $
210 1389 انگلستان 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 13,936 1,423,549,740 Rls. 136,361 $
211 1389 انگلستان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 1,173 1,404,146,175 Rls. 136,848 $
212 1389 انگلستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 14,185 1,399,841,336 Rls. 136,143 $
213 1389 انگلستان 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 55,362 1,392,467,519 Rls. 138,585 $
214 1389 انگلستان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 5,958 1,389,461,419 Rls. 133,598 $
215 1389 انگلستان 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 962 1,381,187,160 Rls. 133,380 $
216 1389 انگلستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,363 1,366,664,684 Rls. 136,874 $
217 1389 انگلستان 29372300 ا وستروژنها و پروژسترون ها 369 1,365,121,179 Rls. 131,173 $
218 1389 انگلستان 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 52,240 1,364,283,679 Rls. 134,130 $
219 1389 انگلستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 690 1,361,000,000 Rls. 131,155 $
220 1389 انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,423 1,356,160,333 Rls. 132,797 $
221 1389 انگلستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 1,538 1,346,029,216 Rls. 131,530 $
222 1389 انگلستان 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 168 1,330,391,298 Rls. 130,209 $
223 1389 انگلستان 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 34,500 1,330,382,070 Rls. 129,147 $
224 1389 انگلستان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 2,725 1,324,389,682 Rls. 128,494 $
225 1389 انگلستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 745 1,314,280,544 Rls. 124,696 $
226 1389 انگلستان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 968 1,306,896,953 Rls. 125,580 $
227 1389 انگلستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 13,408 1,306,690,914 Rls. 125,433 $
228 1389 انگلستان 32012000 عصاره درخت ا بريشم يا شب خسب 120,000 1,306,610,001 Rls. 125,377 $
229 1389 انگلستان 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 66,000 1,306,299,696 Rls. 128,016 $
230 1389 انگلستان 32071020 رنگ هاي چيني وسراميكي ورولعابي (750-850درجه سانتي گراد )وداخل لعابي (1180-1280درجه سانتي گراد ) 18,002 1,303,448,551 Rls. 129,381 $
231 1389 انگلستان 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 2,000 1,297,541,106 Rls. 125,452 $
232 1389 انگلستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 746 1,296,347,847 Rls. 125,834 $
233 1389 انگلستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 6,982 1,272,280,116 Rls. 122,779 $
234 1389 انگلستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,945 1,267,039,249 Rls. 123,136 $
235 1389 انگلستان 29052200 ا لکل هاي ترپن دار غيرحلقوي 9,240 1,266,053,386 Rls. 126,151 $
236 1389 انگلستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 788 1,264,946,996 Rls. 124,146 $
237 1389 انگلستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 206 1,255,306,842 Rls. 120,653 $
238 1389 انگلستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 9,613 1,252,139,637 Rls. 121,419 $
239 1389 انگلستان 69022010 اجر ,بلوکه چهارگوش نسوزدا را ي 93درصد يا بيشترسليس (2Sio)باشد 44,592 1,247,256,970 Rls. 120,473 $
240 1389 انگلستان 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 15,000 1,247,000,000 Rls. 120,448 $
241 1389 انگلستان 38123030 پايدا رکننده هايUV 40,450 1,242,712,334 Rls. 119,310 $
242 1389 انگلستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 13,534 1,231,547,849 Rls. 119,612 $
243 1389 انگلستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 34,400 1,227,549,306 Rls. 118,491 $
244 1389 انگلستان 59039010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک غيرا زآنهايي که مشمول شماره 5902 ميشوند (Bead Tape) 5,798 1,227,292,258 Rls. 122,122 $
245 1389 انگلستان 30049030 مكمل هاي دارويي 69,875 1,222,643,245 Rls. 118,697 $
246 1389 انگلستان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 121 1,218,799,647 Rls. 120,417 $
247 1389 انگلستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 608 1,215,669,531 Rls. 117,491 $
248 1389 انگلستان 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 31,174 1,215,410,210 Rls. 118,446 $
249 1389 انگلستان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 61,700 1,213,972,431 Rls. 120,231 $
250 1389 انگلستان 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 12,000 1,207,862,000 Rls. 116,882 $
251 1389 انگلستان 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل ، تري کلرو اتيلن ، تترا کلرو اتيلن 15,141 1,192,601,772 Rls. 113,733 $
252 1389 انگلستان 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 5,979 1,191,126,569 Rls. 114,488 $
253 1389 انگلستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 920 1,187,288,301 Rls. 115,254 $
254 1389 انگلستان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 1,704 1,175,170,811 Rls. 113,807 $
255 1389 انگلستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 5,655 1,168,115,846 Rls. 116,672 $
256 1389 انگلستان 29089100 دي نوسب (Dinoseb) (Iso)ونمكهاي آن 21,420 1,166,700,001 Rls. 115,275 $
257 1389 انگلستان 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 1,750 1,159,502,551 Rls. 111,480 $
258 1389 انگلستان 32011000 عصاره درخت کبرا کو 53,900 1,150,577,472 Rls. 110,129 $
259 1389 انگلستان 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 35,000 1,141,764,260 Rls. 110,028 $
260 1389 انگلستان 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 65,750 1,133,473,572 Rls. 112,761 $
261 1389 انگلستان 15050090 چربي پشم وموا دچرب مشتق ا زآنهاغير ا ز لانولين 8,474 1,130,135,979 Rls. 108,784 $
262 1389 انگلستان 29336990 سايرترکيباتي که ساختارآنهادا را ي يک حلقه تري آزين مترا کم نشده باشدغيرمذکور 17,200 1,129,721,908 Rls. 108,398 $
263 1389 انگلستان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 48,760 1,126,199,792 Rls. 111,913 $
264 1389 انگلستان 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 6,000 1,124,373,709 Rls. 109,386 $
265 1389 انگلستان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 42,035 1,123,145,408 Rls. 109,266 $
266 1389 انگلستان 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 3,310 1,115,062,468 Rls. 107,282 $
267 1389 انگلستان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 176 1,112,360,793 Rls. 107,459 $
268 1389 انگلستان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 100,000 1,111,710,356 Rls. 109,248 $
269 1389 انگلستان 28416900 منگانيت ها، منگانات ها و پرمنگنات ها باستثناي پرمنگنات پتاسيم 5,000 1,109,151,235 Rls. 106,577 $
270 1389 انگلستان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 21,954 1,107,648,018 Rls. 108,642 $
271 1389 انگلستان 34039910 روان كننده سيليكوني 5,515 1,106,086,197 Rls. 107,443 $
272 1389 انگلستان 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 122 1,102,361,046 Rls. 107,511 $
273 1389 انگلستان 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 56,126 1,093,534,244 Rls. 105,393 $
274 1389 انگلستان 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 977 1,088,384,462 Rls. 108,113 $
275 1389 انگلستان 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 33,000 1,084,722,768 Rls. 104,067 $
276 1389 انگلستان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 574 1,078,835,269 Rls. 103,754 $
277 1389 انگلستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,977 1,077,346,641 Rls. 105,854 $
278 1389 انگلستان 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 17,000 1,075,000,000 Rls. 104,582 $
279 1389 انگلستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 107,258 1,073,800,000 Rls. 103,402 $
280 1389 انگلستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 8,000 1,069,414,977 Rls. 103,275 $
281 1389 انگلستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 9,744 1,067,086,370 Rls. 103,037 $
282 1389 انگلستان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 2,350 1,064,696,921 Rls. 103,734 $
283 1389 انگلستان 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 100,000 1,058,609,820 Rls. 101,331 $
284 1389 انگلستان 29322100 کومارين , متيل کومارين ها و ا تيل کومارين ها 12,530 1,053,351,774 Rls. 101,313 $
285 1389 انگلستان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,860 1,048,281,149 Rls. 100,409 $
286 1389 انگلستان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 1,345 1,046,980,343 Rls. 103,826 $
287 1389 انگلستان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 25,367 1,041,023,299 Rls. 102,858 $
288 1389 انگلستان 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 17,100 1,034,568,125 Rls. 103,086 $
289 1389 انگلستان 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 21,570 1,031,845,099 Rls. 102,284 $
290 1389 انگلستان 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي 15 1,022,298,365 Rls. 98,639 $
291 1389 انگلستان 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 575 1,005,815,436 Rls. 96,278 $
292 1389 انگلستان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 119,000 995,766,816 Rls. 98,494 $
293 1389 انگلستان 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 793 977,108,485 Rls. 94,016 $
294 1389 انگلستان 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 7,940 963,428,452 Rls. 97,243 $
295 1389 انگلستان 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 50,690 941,561,924 Rls. 93,031 $
296 1389 انگلستان 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 6,128 928,092,472 Rls. 91,933 $
297 1389 انگلستان 29212100 ا تيلن دي آمين و ا ملاح آن 20,000 926,033,926 Rls. 88,939 $
298 1389 انگلستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 4,061 924,072,348 Rls. 88,756 $
299 1389 انگلستان 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 507 919,334,770 Rls. 89,038 $
300 1389 انگلستان 98870311 جهت توليدخودروهاي سوا ري با ساخت دا خل کمترا ز 14% 2,342 918,176,253 Rls. 89,714 $
مجموع کل
333,941,782,025 ريال
مجموع کل
32,501,494 دلار