آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 جمهوري چک 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 36 41,703,177 Rls. 4,004 $
102 1389 جمهوري چک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 30 37,662,484 Rls. 3,654 $
103 1389 جمهوري چک 64011000 کفش هاي ضدآب که در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي است بارويه كائوچو ياپلاستيك 400 35,200,740 Rls. 3,384 $
104 1389 جمهوري چک 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 880 31,914,745 Rls. 3,079 $
105 1389 جمهوري چک 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 41 30,432,168 Rls. 2,953 $
106 1389 جمهوري چک 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 3,105 30,313,640 Rls. 3,028 $
107 1389 جمهوري چک 85044030 منبع تغذيه را يانه 21 30,168,785 Rls. 2,926 $
108 1389 جمهوري چک 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 3,960 29,761,421 Rls. 2,888 $
109 1389 جمهوري چک 84136030 تلمبه هاي حلزوني 3 29,160,000 Rls. 2,906 $
110 1389 جمهوري چک 84138200 بالابرهاي آبگونها 920 26,888,519 Rls. 2,586 $
111 1389 جمهوري چک 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 1,035 26,630,507 Rls. 2,673 $
112 1389 جمهوري چک 85030010 ا نوا ع کلکتور 217 25,590,886 Rls. 2,556 $
113 1389 جمهوري چک 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 9 25,227,103 Rls. 2,432 $
114 1389 جمهوري چک 84539000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن،ساختن ياتعمير كردن مصنوعات از چرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 13 24,950,000 Rls. 2,394 $
115 1389 جمهوري چک 29339992 ا نالاپريل مالئات 3 21,599,256 Rls. 2,081 $
116 1389 جمهوري چک 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 30 19,700,000 Rls. 1,911 $
117 1389 جمهوري چک 92021000 آلات موسيقي يا زهي که باآرشه نوا خته ميشوند 37 18,514,522 Rls. 1,793 $
118 1389 جمهوري چک 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 59 17,261,065 Rls. 1,666 $
119 1389 جمهوري چک 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 213 16,889,594 Rls. 1,609 $
120 1389 جمهوري چک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 355 16,233,007 Rls. 1,561 $
121 1389 جمهوري چک 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 121 15,376,520 Rls. 1,465 $
122 1389 جمهوري چک 90321000 ترموستات 5 14,512,553 Rls. 1,384 $
123 1389 جمهوري چک 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 4 14,228,010 Rls. 1,373 $
124 1389 جمهوري چک 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 88 13,849,588 Rls. 1,339 $
125 1389 جمهوري چک 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 190 12,540,506 Rls. 1,195 $
126 1389 جمهوري چک 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 4 12,395,365 Rls. 1,190 $
127 1389 جمهوري چک 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 16 11,356,900 Rls. 1,072 $
128 1389 جمهوري چک 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 72 11,265,165 Rls. 1,089 $
129 1389 جمهوري چک 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 8 11,108,354 Rls. 1,066 $
130 1389 جمهوري چک 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 66 10,337,691 Rls. 999 $
131 1389 جمهوري چک 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 20 9,934,885 Rls. 963 $
132 1389 جمهوري چک 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 135 6,002,614 Rls. 578 $
133 1389 جمهوري چک 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 1 5,366,410 Rls. 522 $
134 1389 جمهوري چک 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 248 4,171,573 Rls. 401 $
135 1389 جمهوري چک 82051000 ا بزا رهاي دستي برا ي سورا خ کردن, حديده کردن يا قلاويز کردن. 675 4,101,908 Rls. 396 $
136 1389 جمهوري چک 63079010 ماسک مخصوص جرا حان 40 2,656,034 Rls. 256 $
137 1389 جمهوري چک 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 12 2,491,893 Rls. 241 $
138 1389 جمهوري چک 96032100 مسوا ک دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 12 1,959,160 Rls. 189 $
139 1389 جمهوري چک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1 1,404,704 Rls. 140 $
140 1389 جمهوري چک 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 37 1,215,428 Rls. 118 $
141 1389 جمهوري چک 82054000 آچارپيچ گوشتي. 1 510,882 Rls. 49 $
142 1389 جمهوري چک 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 0 510,882 Rls. 49 $
مجموع کل
703,098,644 ريال
مجموع کل
68,158 دلار