آمار کل " واردات از" کشور "ماداگاسکار" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ماداگاسکار 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 10,000 69,407,712 Rls. 6,633 $
2 1389 ماداگاسکار 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 691 35,734,730 Rls. 3,461 $
مجموع کل
105,142,442 ريال
مجموع کل
10,094 دلار